Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Biudžetinės įstaigos Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos nuostatai 2021 m. 2022-05-19 08:48:29 6.41 MB
Tvarkų aprašai
Mokinių priėmimo komisijos tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2022-05-13 15:26:31 24.28 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-05-13 15:26:31 130.36 KB
Mokyklos tarybos posėdžio protokolo Nr.7 išrašas 2021 m. 2022-05-13 15:26:31 292.06 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2015-09-21 2022-05-20 11:45:03 56 KB
Krizių valdymo tvarka 2021 m. 2022-05-13 15:26:31 401.65 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2022-05-13 15:26:31 632.38 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 5-8 klasėse tvarkos aprašas 2019 m. 2022-05-13 15:26:31 143.67 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2015-09-21 2022-05-13 15:26:31 55.5 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2018 m. 2022-05-13 15:26:31 137.45 KB
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas MOKOMĖS 3.49 MB
Progimnazijos struktūros pertvarka
Mokyklos tarybos sprendimas 2022-03-28 2022-05-12 17:02:51 252.18 KB
Dėl Martyno Mažvydo progimnazijos struktūros pertvarkos 2022-02-02 2022-05-12 17:02:51 779.85 KB
Informacija tėvams ir mokiniams 2022-02-28 2022-05-12 17:02:51 205.12 KB
Sprendimas savivaldybes 2022-02-02 2022-05-12 17:02:51 779.86 KB
Taisyklės
Mokinio elgesio taisyklės 2022-05-11 17:36:44 18.18 KB
Priėmimas į progimnaziją
Priėmimo grafikas 2024-2025 m.m. 2024-02-29 13:43:58 187.18 KB
Priėmimo tvarka 2024-2025 m. m. 2024-02-29 13:45:16 4.87 MB
Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2024-2025 m.m. 2024-05-02 12:04:32 582.75 KB
Prašymai
Prašymas pateisinti praleistas pamokas 2022-05-13 16:36:12 25.5 KB
Prašymas dėl kontaktinio ugdymo organizavimo 17.69 KB
Sutikimas dalyvauti Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos vykdomame mokinių namų ūkių profilaktiniame tyrime ir mokinių periodiniame tyrime 37.24 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023 m. veiklos planas 2024-04-08 00:02:35 509.92 KB
Ugdymo planas 2023 - 2025 2024-04-08 00:02:35 925.61 KB
Strateginis planas 2023 - 2027 2024-04-08 00:02:35 1.21 MB
Ugdymo planas 2022-2023 2024-04-08 00:02:35 732.02 KB
Veiklos ataskaitos
Direktorės metinė veiklos ataskaita 2023 m. 2024-01-19 23:01:05 9.24 MB
Direktorės metinė veiklos ataskaita 2022 m. 7.46 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metus 2024-04-07 23:47:58 472.31 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
2023 - 2024 m. m. 1 - 4, 5 - 8 kl. valgiaraščiai. 2024-01-26 12:45:25 4.54 MB
Valgiaraščiai
15 dienų pietų valgiaraštis 1-4 klasių (6-10 m.) amžiaus grupės 2022-2023 mokslo metams 2022-11-28 17:53:31 1.19 MB
15 dienų pietų valgiaraštis 11-18 m. amžiaus grupės 2022-2023 mokslo metams 2022-11-28 17:53:40 735.57 KB
Dokumentai
Maitinimo užsakymo ir apmokėjimo 2022-2023 mokslo metams tvarka 2022-11-28 17:53:56 193.31 KB
Prašymai dėl nemokamo maitinimo (1-2 kl. mokinių tėvams, globėjams, rūpintojams) 2022-11-28 17:54:04 24.5 KB
Maisto davinių atsiėmimo tvarka 2021-09-30 2022-11-28 17:54:25 13.55 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-28 17:54:33 33.71 KB
2021-2022 Maitinimo sąlygos ir užsakymo duomenys.docx 2022-11-28 17:54:44 5.06 MB
Planuojamas maitinimo paslaugų viešųjų pirkimų planas 2021m. 2022-11-28 17:56:17 272.07 KB
Valgiaraščio vertinimo pažyma Pilaitės gimnazijoje 2019 m. 2022-11-28 17:56:46 59.58 KB
Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas 2017 m. 2022-11-28 17:57:05 21.81 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-28 17:57:14 137.45 KB
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas 2011 m. 2022-11-28 17:57:28 39.14 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Metinis viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2022-05-10 14:19:06 1.98 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-28 22:30:07 3.4 MB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl pavėžėjimo paslaugos 30 KB
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas suvestinės redakcija nuo 2022-09-01 iki 2022-11-30 830.59 KB
Sprendimas dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 m. 455.66 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformalaus ugdymo 1-4 klasėse užsiėmimai 2022-2023 m. m. 2022-11-30 11:17:02 16.84 KB
Neformalaus ugdymo būreliai 5-8 klasių mokiniams 2022-2023 m. m. 2022-11-30 11:15:54 559.11 KB
Neformalaus ugdymo užsiėmimai Martyno Mažvydo progimnazijos patalpose 2021-2022 m. m. 2022-11-30 11:15:54 26.41 KB
Neformalaus ugdymo būreliai Pilaitės gimnazijos patalpose (1) 2021-2022 m. m. 2022-11-30 11:15:54 24.77 KB
2023 - 2024 m. m. neformalaus ugdymo būreliai 5 - 8 klasių mokiniams Martyno Mažvydo progimnazijoje 2023-09-14 23:02:21 30.93 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2018 m. 2022-11-28 22:43:49 917.94 KB
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas MOKOMĖS 3.49 MB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Stabiliojo jodo preparatų saugojimas ir laikymas įstaigoje tėvams 2022-05-20 11:44:37 580.53 KB
Sutikimas dėl Kalio jodido 2023-02-02 12:45:36 13.79 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės reglamentas 2019-2020 m. m. 2022-05-13 13:30:28 129.43 KB
Smurto ir patyčių tvarkos aprašas 2019-2020 m. m. 2022-05-13 13:59:30 47 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2015-09-21 2022-05-20 11:45:03 56 KB
Branduolinės ar radiologinės avarijos atveju Atnaujinta Dydis
Stabiliojo jodo preparatų saugojimas ir laikymas įstaigoje tėvams 2022-05-20 11:44:37 580.53 KB
Susitikimas dėl kalio jodido 2022-05-10 14:23:57 13.79 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2024-03-22 11:28:15 165.06 KB
Įgūdžių ugdymo pamokos (konsultacijos) Martyno Mažvydo progimnazijos patalpose 2021-2022 m. m.
Įgūdžių ugdymas (konsultacijos) 1-4 klasės 2021-2022 m. m. 2022-05-11 18:08:47 23.25 KB
Įgūdžių ugdymas (konsultacijos) 5-8 klasės 2021-2022 m. m. 2022-05-11 18:08:47 36.01 KB
Covid-19 praradimų užsiėmimų tvarkaraštis
Covid-19 praradimų užsiėmimų tvarkaraštis 5-toms klasėms (iki 2021-12-31) 2022-05-11 16:51:55 54.74 KB
Covid-19 praradimų užsiėmimų tvarkaraštis 6-toms klasėms (iki 2021-12-31) 2022-05-11 16:51:55 54.44 KB
Covid-19 praradimų užsiėmimų tvarkaraštis 7-toms klasėms (iki 2021-12-31) 2022-05-11 16:51:55 53.63 KB
Covid-19 praradimų užsiėmimų tvarkaraštis 8-toms klasėms (iki 2021-12-31) 2022-05-11 16:51:55 54.71 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Programinė literatūra 8 klasei 2022-05-12 13:03:55 25.48 KB
Programinė literatūra 7 klasei 2022-05-12 13:03:55 23.77 KB
Programinė literatūra 6 klasei 2022-05-12 13:03:55 22.72 KB
Programinė literatūra 5 klasei 2022-05-12 13:03:55 22.9 KB
Programinė literatūra 3-4 klasei 2022-05-12 13:03:55 19.14 KB
Programinė literatūra 1-2 klasei 2022-05-12 13:03:55 17.93 KB
Prevencija Atnaujinta Dydis
Smurto ir patyčių tvarkos aprašas 2019-2020 m. m. 2022-05-13 13:59:30 47 KB
Smurto ir patyčių aprašo priedai 1, 2 2022-05-13 13:58:01 66 KB
Smurto ir patyčių programa 1-4 klasei 2022-05-13 13:58:01 39.5 KB
Smurto ir patyčių priemonių planas 1-8 kl. 2021-2022 m. m. 2022-05-13 13:58:01 82.5 KB
Smurto ir patyčių programa 1-8 kl. 2022-05-13 13:58:01 73 KB
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Pradinių klasių mokinių visos dienos mokykloje grupės veikla 2022-2023 m. m. 2022-11-28 19:05:05 17.92 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2022 m. 2022-11-28 19:05:05 34.28 KB
Visos dienos mokyklos grupių veiklos organizavimo rekomendacijos 2020 m. 2022-11-28 19:05:05 24.66 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2019 m. 2022-11-28 19:05:05 37.19 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2022-11-28 19:05:05 39 KB
Visos dienos mokyklos įsakymas savivaldybės 2019-12-04 2022-11-28 19:05:05 24.47 KB
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo (Specialisto) pareigybės aprašymas 2022-11-28 19:05:05 14.43 KB
Dailės ugdymo programa Atnaujinta Dydis
Kryptingo dailės ugdymo programa 2022 m. 39.85 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl 5-8 klasių mokinių mokymosi 2021 m. 2022-11-30 15:50:21 189.84 KB
Ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimo tvarka Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje 2020 m. 2022-11-30 15:50:21 15.75 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo aprašas 2020 m. 2022-11-30 15:50:21 545.8 KB
Mokinių nuotolinio ugdymo elgesio taisyklės 2022-11-30 15:50:21 628.3 KB
Nuotolinis ugdymas 4-8 tėvams 2022-11-30 15:50:21 6.39 MB
Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
Informacija tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) 2023-07-27 11:40:47 1.17 MB
Lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-10-10 2023-11-15 10:21:42 364.77 KB