Pradinis ugdymas

Už pradinio ugdymo paslaugą progimnazijoje atsakinga

Daina Černienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

202 kabinetas, III vadybinė kategorija, 3-4 klasėms

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo laikas

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 11.00

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

15.00 – 16.45
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas 8 5 279 5568
Mobilusis +370 619 84127

El. paštas Rašyti

1.Ugdymo proceso organizavimas 1-4 progimnazijos klasėse:

Progimnazijoje ugdymo procesas organizuojamas viena pamaina, bet karantino, pandemijos, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, progimnazijos 1- 4 klasėse ugdymas organizuojamas viena pamaina. Pritarus mokyklos  bendruomenei ugdymas gali būti organizuojamas mišriuoju būdu.

2. 2021–2022 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d. Pradinio  ugdymo proceso trukmė 1- 4 klasėse - 175 ugdymo dienos (35 savaitės).

3. Ugdymo proceso trukmė 1 - 4 kl.:

Klasės

2021-2022 m. m.

Trukmė savaitėmis/ ugdymosi dienomis

2022-2023 m. m.

Trukmė savaitėmis/ ugdymosi dienomis

Pradžia

Pabaiga

Pradžia

Pabaiga

1-4 kl.

2021-09-01

2022-06-09

35/175

2022-09-01

2023-06-09

35/175

4.  Ugdymo proceso metu, 2021-2022 mokslo metais, skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

5. Ugdymo proceso metu, 2022-2023 mokslo metais, skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

6.  Vasaros atostogų pradžią tvirtina progimnazijos vadovas, suderinęs su progimnazijos taryba ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyriumi.

7. Progimnazija, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, ugdymo procesą skirsto trimestrais:

Trimestrų trukmė

2021-2022 m.m.

I tr.  – 2021-09-01 – 2021-11-30;

II tr.  – 2021-12-01 – 2020-02-28;

III tr. – 2022-03-01 – 2020-06- 09

Trimestrų trukmė

2022-2023 m. m.

I tr.  – 2022-09-01 – 2022-11-30;

II tr.  – 2022-12-01 – 2023-02-28;

III tr. – 2023-03-01 – 2023-06-09

8. Progimnazijoje mokomasi penkias dienas per savaitę.

9. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 1-4 kl. maksimalus pamokų skaičius 5 pamokos per dieną.  Pamokos trukmė 35 min -1 klasėje ir 45 min 2-4 klasėse. Progimnazija skiria minimalų pamokų skaičių per dvejus metus, nustatytą bendruosiuose ugdymo planuose.

10. Pamokų laikas:

Pamokos

Pamokų laikas

Pamokos pradžia

Pamokos pabaiga

1

8.00

8.45

2

8.55

9.40

3

9.50

10.35

4

10.45

11.30

5

11.50

12.35

6

12.55

13.40

7

13.50

14.35

8.

14.50

15.35

9

15.40

16.25

10

16.30

17.15

11.

17.20

18.05

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.45 – 11.30
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05