Darbo užmokestis

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023 m.

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m. 

Suma, Eur

Darbuotojų

skaičius

Suma, Eur

Bibliotekininkas

1686

2

1732

Budėtojas - sargas

730

5

840

Direktoriaus pavadyotojas ugdymui

1473

5

2350

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

Direktorius

*

1

*

IT specialistas

*

1

*

Karjeros specialistas

1010

2

860

Kiemsargis

548

3

700

Laborantas

376

4

339

Logopedas

*

1

*

Mokytojas

1573

92

1627

Mokytojo padėjėjas

910

9

816

Mokytojo padėjėjas vaikams, turintiems vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių

*

1

*

Pastatų priežiūros specialsitas

1389

4

1446

Psichologas

2502

5

1832

Raštinės vadovas

*

1

*

Rūbininkas

548

2

840

Sargas

*

1

*

Sekretorius

508

4

657

Socialinis pedagogas

2284

2

2659

Specialusis pedagogas

*

1

*

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

*

1

*

VDM pedagogas

794

25

896

VDM specialistas

*

1

*

Valytojas

639

16

788

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami

Direktorė ________________________ Eglė Laumelienė

Vyr. buhalterė ____________________ Daiva Paukštienė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05