Ugdymo organizavimas

2022 – 2023 m. m. ugdymo trukmė

2022–2023 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2022 m. rugsėjo 01 d. 

Pradinio ugdymo proceso trukmė 1-4 klasėse – 175 ugdymo dienos (35 savaitės).                                                      

Pagrindinio ugdymo proceso trukmė 5–8 klasėse  – 185 ugdymo dienos (37 savaitės). 

2022 – 2023 mokslo metais 1 – 8 klasių mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos Laikotarpis
Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

Progimnazija, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, ugdymo procesą skirsto: 

Mokslo metų pradžia – mokslo metų pabaiga 

2022-09-01 - 2023-08-31 
Klasės 1 – 4 klasės 5 – 8 klasės

Trimestrų trukmė 

2022-2023 m. m. 

I trimestras  –  2022-09-01 – 2022-11-30   

II trimestras  – 2022-12-01 – 2023-02-28;       

III trimestras – 2023-03-001 – 2023-06-08

I trimestras  –  2022-09-01 – 2022-11-30   

II trimestras  – 2022-12-01 – 2023-02-28;       

III trimestras – 2023-03-01 – 2023-06-22 

Ugdymo proceso pabaiga  2023-06-08  2023-06-22 

Pamokų laikas:

Pamokos Pamokos
pradžia
Pamokos
pabaiga
1 8.00 8.45
2 8.55 9.40
3 9.50 10.35
4 10.45 11.30
5 11.50 12.35
6 12.55 13.40
7 13.50 14.35
8 14.50 15.35

Dokumentai

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 11.50 – 12.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05