Veiklos sritys

Progimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinė veiklos rūšis - pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12.19.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05