Vertybės, vizija, misija, filosofija

Vertybės

 • Mokymasis; 
 • Savigarba ir pagarba kitiems;
 • Mokymosi aplinkos saugojimas; 
 • Atsakomybė už savo veiksmus. 

Vizija

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija - moderni, saugi, atvira demokratinės visuomenės piliečio ugdytoja, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą, teikianti pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, patraukli išore ir savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti.  

Misija 

 • Sudaro geras sąlygas siekti aukštos ugdymo kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio įgimtas galimybes; 
 • Bendrauja ir bendradarbiauja, yra atvira visuomenei; 
 • Kuria saugią aplinką; 
 • Skatina dvasingą kiekvieno moksleivio saviraišką; 
 • Grindžia savo veiklą demokratiniais principais; 
 • Palaiko glaudžius ryšius su mokinių tėvais; 
 • Ugdo sąmoningą asmenybę, turinčią tvirtas vertybines nuostatas ir gerbiančią savo kraštą; 
 • Išryškina mokinių individualumą, puoselėja jų saviugdą, ruošiant integracijai į visuomenę; 
 • Laiduoja tinkamą pedagogų kompetenciją, skatina jų bendradarbiavimą, kūrybiškumą, nuolatinį tobulinimąsi. 

Filosofija

Mokausi šiandien, kad rytoj turėčiau savo kelią.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05