Įtraukusis ugdymas

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI

Pareigybė, etato dalis

Vardas, pavardė, el. paštas, telefonas

Darbo vieta ir laikas

Socialinė pedagogė, 1-4 kl., 1,5 et.

Jolanta Noreikienė

 

jolanta.noreikiene@mmazvydas.lt

 

8 690 64649

213 kab.

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

I-V  8-15 val.

I-V  15-18 val.

Pietūs 12-12.30 val.

Socialinė pedagogė, 5-8 kl., 1,5 et

Lina Rinkauskaitė

 

lina.rinkauskaite@mmazvydas.lt

 

8 607 10025

243 kab.

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

I-V  8-15 val.

I-V  15-18 val.

Pietūs 12-12.30 val.

Psichologė, 1-4 kl., 1,5 et.

Daiva Kirlienė

 

daiva.kirliene@mmazvydas.lt

 

8 682 72136

217 kab.

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

I-IV 9-15.30 val.

V 9-14.30 val.

I-V 8-9, 15.30-17.30 val.

 

Pietūs 12-12.30 val.

Psichologė, 5-8 kl., 1 et.

Inga Čepelionė

 

inga.cepelione@mmazvydas.lt

 

8 603 54862

242 kab.

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

I, V 8.30-14.30

III 8.30-15.30

I, V 14.30-17.30

III 15.30-17.30

Pietūs 11.30-12 val.

Psichologas, 5-8 kl., 0,5 et.

Marius Gaižauskas

 

marius.gaizauskas@mmazvydas.lt

 

8 619 84127

 

242 kab.

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

I, III 11.30-15.30

I, III 15.30-18.30

 

Psichologė, 5-8 kl., 1 et.

Rugilė Naujalytė

 

rugile.naujalyte@mmazvydas.lt

 

211 kab.

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

I-III 9-15.30

IV, V 9-15.30

Pietūs 12-12.30 val.

Psichologė, 1-4 kl., 1 et.

Agnieška Miščiuk

 

agnieska.misciuk@mmazvydas.lt

 

211 kab.

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

III-V 9-15.30

 

Pietūs 12-12.30 val.

Specialioji pedagogė, 1, 25 et.

Joana Zapolskienė

 

joana.zapolskiene@mmazvydas.lt

 

8 644 59712

236a kab.

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

I, II, IV 8-15.30

V 8-14.30

I, II, IV 7-8, 15.30-18.30

III 7-18.30

V 7-8, 14.30-16

Pietūs 12.30-13 val.

Logopedas

Vykdoma darbuotojo paieška

 

Specialusis pedagogas

Vykdoma darbuotojo paieška

 

MOKYKLOS APLINKOS PRITAIKYMAS

Specialiosios klasės (skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams)

Neturime

Specialios erdvės mokiniams (nusiraminimui, poilsiui, atsipalaidavimui, atsitraukimui esant poreikiui)

Mokykloje yra įrengtas bendras sensorinis ir nusiraminimo kambarys.

Pradinėse kalsėse yra nusiraminimo kampeliai (širmos, kilimėliai).

Fizinės aplinkos pritaikomumas įvarių poreikių mokiniams

Pagal www.stasis.lt pritaikomumo procentas yra 29.

Į mokyklos pastatą galima įvažiuoti per pandusą, į antrą aukštą galima patekti per vertikalų keltuvą. Mokykloje yra įrengtas pritaikytas negalią turintiems asmenims tualetas.

Detalesnę informaciją apie mokyklos pritaikomumą įvairių poreikių mokiniams galite rasti čia.

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS PASIRENGIMAS

Pedagogų pasirengimas

Mokytojai nuolat mokosi. Nuo 2022 m. 100 proc. mokytojų dalyvauja įtraukiojo ugdymo seminaruose, mokymuose. Šiuo metu 10 mokytojų ir 4 administracijos nariai dalyvauja VDU organizuojamoje programoje “Įtraukusis ugdymas universalaus dizaino mokymuisi” (270 ak. val.).

Metodinėse grupėse yra dalijimąsi patirtimi apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą. Mokytojai ir mokytojų padėjėjai nuolat konsultuojasi su specialiąja pedagoge. Kartą į dvi savaites organizuojami pradinių klasių mokytojų susitikimai su pagalbos mokiniui specialistais įvairių situacijų aptarimui.

Pagalbos teikimas mokiniams yra organizuojamas bendradarbiaujant su tėvais (globėjais), parengiant trišalius susitarimus (mokinys-mokytojas-tėvai (globėjai) ir pagalbos teikimo planus.

Mokinių tėvų informavimas

Daugiau informacijos apie įtraukųjį ugdymą galite rasti atsidarę žemiau pateiktas nuorodas:

 https://www.nsa.smm.lt/itrauktis-ugdyme/

https://www.youtube.com/watch?v=yIMU9YHTirs

https://www.youtube.com/watch?v=f-RA_JgLfhQ

https://www.youtube.com/watch?v=KZ0UcU5HnWw

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05