Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos progimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologais progimnazijoje dirba

Daiva Kirlienė Psichologė (1 - 4 kl.)

217 kab.

Psichologų psichologinės pagalbos sritys: 1 - 4 / 5 - 6 / 7 - 8 klasių mokinių, jų tėvų konsultavimas, metodinės pagalbos mokytojams ir tėvams teikimas, dalyvavimas prevencinėse programose. 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo laikas

Pirmadienis

8.00 – 17.30

12.00 – 12.30

9.00 – 15.30

Antradienis

8.00 – 17.30

12.00 – 12.30

9.00 – 15.30

Trečiadienis

8.00 – 17.30

12.00 – 12.30

9.00 – 15.30

Ketvirtadienis

8.00 – 17.30

12.00 – 12.30

9.00 – 15.30
Penktadienis 8.00 – 17.30 12.00 – 12.30

9.00 – 14.30

Kontaktai Telefonas +370 682 72136

El. paštas Rašyti

Inga Čepelionė Psichologė (5 - 8 kl.)

242  kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.30 – 14.20

12.00 – 12.30

8.00 – 8.30
14.20 – 17.30

Antradienis

8.30 – 14.30

12.00 – 12.30

8.00 – 8.30
14.30 – 17.30

Trečiadienis

8.30 - 16.10

12.00 - 12.30

8.00 – 8.30
16.10 – 17.30

Ketvirtadienis

-

-

-

Penktadienis

(kas antrą)

13.00 - 14.30 12.00-12.30

8.00 – 13.00
14.30 – 17.30

Kontaktai Telefonas +370 603 54862

El. paštas Rašyti

Marius Gaižauskas Psichologas (7 - 8 kl.)

242 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

-

-

-

Antradienis

-

-

-

Trečiadienis

9.00 – 14.00

12.00 – 12.30

8.00 – 9.00
14.00 – 17.30

Ketvirtadienis

9.00 – 14.00

12.00 – 12.30

8.00 – 9.00
14.00 – 17.30

Penktadienis    

 

 

Kontaktai

El. paštas marius.gaizauskas@mmazvydas.lt

Kontaktai Telefonas +370 619 84127

Informacija

Psichologinės pagalbos paskirtis – prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Progimnazijos psichologo funkcijos

 • Įvertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai Tarnyboje, mokykloje ar, esant žymiai ribotam asmens mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės – asmens namuose.
 • Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti psichologinę pagalbą, rekomenduoja vaikui mokyklą.
 • Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia psichologijos mokslo naujoves.
 • Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus) ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.
 • Kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, bei stebi mokinius pamokų metu.
 • Teikia informaciją apie mokinius (vaikus), turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 • Atlieka mokyklose įvairius psichologinius tyrimus, pagal pateiktą mokyklos administracijos prašymą.
 • Rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.

Pranešimai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05