Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo komisijos tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2022-05-13 15:26:31 24.28 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-05-13 15:26:31 130.36 KB
Mokyklos tarybos posėdžio protokolo Nr.7 išrašas 2021 m. 2022-05-13 15:26:31 292.06 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2015-09-21 2022-05-20 11:45:03 56 KB
Krizių valdymo tvarka 2021 m. 2022-05-13 15:26:31 401.65 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2022-05-13 15:26:31 632.38 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 5-8 klasėse tvarkos aprašas 2019 m. 2022-05-13 15:26:31 143.67 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2015-09-21 2022-05-13 15:26:31 55.5 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2018 m. 2022-05-13 15:26:31 137.45 KB
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas MOKOMĖS 3.49 MB
Progimnazijos struktūros pertvarka
Mokyklos tarybos sprendimas 2022-03-28 2022-05-12 17:02:51 252.18 KB
Dėl Martyno Mažvydo progimnazijos struktūros pertvarkos 2022-02-02 2022-05-12 17:02:51 779.85 KB
Informacija tėvams ir mokiniams 2022-02-28 2022-05-12 17:02:51 205.12 KB
Sprendimas savivaldybes 2022-02-02 2022-05-12 17:02:51 779.86 KB