Dokumentai
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės reglamentas 2019-2020 m. m. 2022-05-13 13:30:28 129.43 KB
Smurto ir patyčių tvarkos aprašas 2019-2020 m. m. 2022-05-13 13:59:30 47 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2015-09-21 2022-05-20 11:45:03 56 KB