Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Biudžetinės įstaigos Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos nuostatai 2021 m. 2022-05-19 08:48:29 6.41 MB
Tvarkų aprašai
Mokinių priėmimo komisijos tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2022-05-13 15:26:31 24.28 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-05-13 15:26:31 130.36 KB
Mokyklos tarybos posėdžio protokolo Nr.7 išrašas 2021 m. 2022-05-13 15:26:31 292.06 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2015-09-21 2022-05-20 11:45:03 56 KB
Krizių valdymo tvarka 2021 m. 2022-05-13 15:26:31 401.65 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2022-05-13 15:26:31 632.38 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 5-8 klasėse tvarkos aprašas 2019 m. 2022-05-13 15:26:31 143.67 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2015-09-21 2022-05-13 15:26:31 55.5 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2018 m. 2022-05-13 15:26:31 137.45 KB
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas MOKOMĖS 3.49 MB
Progimnazijos struktūros pertvarka
Mokyklos tarybos sprendimas 2022-03-28 2022-05-12 17:02:51 252.18 KB
Dėl Martyno Mažvydo progimnazijos struktūros pertvarkos 2022-02-02 2022-05-12 17:02:51 779.85 KB
Informacija tėvams ir mokiniams 2022-02-28 2022-05-12 17:02:51 205.12 KB
Sprendimas savivaldybes 2022-02-02 2022-05-12 17:02:51 779.86 KB
Taisyklės
Mokinio elgesio taisyklės 2022-05-11 17:36:44 18.18 KB
Priėmimas į progimnaziją
Priėmimo grafikas 2022 m. 2022-05-13 15:35:59 201.75 KB
Priėmimo tvarka 2023-2024 m. m. 2023-03-21 13:11:24 4.87 MB
Prašymai
Prašymas pateisinti praleistas pamokas 2022-05-13 16:36:12 25.5 KB
Prašymas dėl kontaktinio ugdymo organizavimo 17.69 KB
Sutikimas dalyvauti Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos vykdomame mokinių namų ūkių profilaktiniame tyrime ir mokinių periodiniame tyrime 37.24 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2018-2022 m. m. strateginis planas 2022-05-19 13:15:44 1.4 MB
2021 veiklos planas 2022-05-20 11:08:51 45.85 KB
2020 m. veiklos planas 2022-05-19 13:15:44 126.51 KB
2019 m. veiklos planas 2022-05-19 13:15:44 188.53 KB
Ugdymo planas 2022-2023 2023-03-21 09:51:47 732.02 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus 2022-05-22 18:44:42 0.96 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus 2022-05-22 18:44:42 410.34 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
15 dienų pietų valgiaraštis 1-4 klasių (6-10 m.) amžiaus grupės 2022-2023 mokslo metams 2022-11-28 17:53:31 1.19 MB
15 dienų pietų valgiaraštis 11-18 m. amžiaus grupės 2022-2023 mokslo metams 2022-11-28 17:53:40 735.57 KB
Dokumentai
Maitinimo užsakymo ir apmokėjimo 2022-2023 mokslo metams tvarka 2022-11-28 17:53:56 193.31 KB
Prašymai dėl nemokamo maitinimo (1-2 kl. mokinių tėvams, globėjams, rūpintojams) 2022-11-28 17:54:04 24.5 KB
Maisto davinių atsiėmimo tvarka 2021-09-30 2022-11-28 17:54:25 13.55 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-11-28 17:54:33 33.71 KB
2021-2022 Maitinimo sąlygos ir užsakymo duomenys.docx 2022-11-28 17:54:44 5.06 MB
Planuojamas maitinimo paslaugų viešųjų pirkimų planas 2021m. 2022-11-28 17:56:17 272.07 KB
Valgiaraščio vertinimo pažyma Pilaitės gimnazijoje 2019 m. 2022-11-28 17:56:46 59.58 KB
Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas 2017 m. 2022-11-28 17:57:05 21.81 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-28 17:57:14 137.45 KB
Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas 2011 m. 2022-11-28 17:57:28 39.14 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Metinis viešųjų pirkimų planas 2018 m. 2022-05-10 14:19:06 1.98 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2017 m. 2022-11-28 22:30:07 3.4 MB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl pavėžėjimo paslaugos 30 KB
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas suvestinės redakcija nuo 2022-09-01 iki 2022-11-30 830.59 KB
Sprendimas dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 m. 455.66 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformalaus ugdymo 1-4 klasėse užsiėmimai 2022-2023 m. m. 2022-11-30 11:17:02 16.84 KB
Neformalaus ugdymo būreliai 5-8 klasių mokiniams 2022-2023 m. m. 2022-11-30 11:15:54 559.11 KB
Neformalaus ugdymo užsiėmimai Martyno Mažvydo progimnazijos patalpose 2021-2022 m. m. 2022-11-30 11:15:54 26.41 KB
Neformalaus ugdymo būreliai Pilaitės gimnazijos patalpose (1) 2021-2022 m. m. 2022-11-30 11:15:54 24.77 KB
Neformalaus ugdymo būreliai 5-8 klasių mokiniams Martyno Mažvydo progimnazijos patalpose 2021-2022 m. m. 2022-11-30 11:15:54 34.82 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2018 m. 2022-11-28 22:43:49 917.94 KB
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas MOKOMĖS 3.49 MB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Stabiliojo jodo preparatų saugojimas ir laikymas įstaigoje tėvams 2022-05-20 11:44:37 580.53 KB
Sutikimas dėl Kalio jodido 2023-02-02 12:45:36 13.79 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės reglamentas 2019-2020 m. m. 2022-05-13 13:30:28 129.43 KB
Smurto ir patyčių tvarkos aprašas 2019-2020 m. m. 2022-05-13 13:59:30 47 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2015-09-21 2022-05-20 11:45:03 56 KB
Branduolinės ar radiologinės avarijos atveju Atnaujinta Dydis
Stabiliojo jodo preparatų saugojimas ir laikymas įstaigoje tėvams 2022-05-20 11:44:37 580.53 KB
Susitikimas dėl kalio jodido 2022-05-10 14:23:57 13.79 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 119.85 KB
Įgūdžių ugdymo pamokos (konsultacijos) Martyno Mažvydo progimnazijos patalpose 2021-2022 m. m.
Įgūdžių ugdymas (konsultacijos) 1-4 klasės 2021-2022 m. m. 2022-05-11 18:08:47 23.25 KB
Įgūdžių ugdymas (konsultacijos) 5-8 klasės 2021-2022 m. m. 2022-05-11 18:08:47 36.01 KB
Covid-19 praradimų užsiėmimų tvarkaraštis
Covid-19 praradimų užsiėmimų tvarkaraštis 5-toms klasėms (iki 2021-12-31) 2022-05-11 16:51:55 54.74 KB
Covid-19 praradimų užsiėmimų tvarkaraštis 6-toms klasėms (iki 2021-12-31) 2022-05-11 16:51:55 54.44 KB
Covid-19 praradimų užsiėmimų tvarkaraštis 7-toms klasėms (iki 2021-12-31) 2022-05-11 16:51:55 53.63 KB
Covid-19 praradimų užsiėmimų tvarkaraštis 8-toms klasėms (iki 2021-12-31) 2022-05-11 16:51:55 54.71 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Programinė literatūra 8 klasei 2022-05-12 13:03:55 25.48 KB
Programinė literatūra 7 klasei 2022-05-12 13:03:55 23.77 KB
Programinė literatūra 6 klasei 2022-05-12 13:03:55 22.72 KB
Programinė literatūra 5 klasei 2022-05-12 13:03:55 22.9 KB
Programinė literatūra 3-4 klasei 2022-05-12 13:03:55 19.14 KB
Programinė literatūra 1-2 klasei 2022-05-12 13:03:55 17.93 KB
Prevencija Atnaujinta Dydis
Smurto ir patyčių tvarkos aprašas 2019-2020 m. m. 2022-05-13 13:59:30 47 KB
Smurto ir patyčių aprašo priedai 1, 2 2022-05-13 13:58:01 66 KB
Smurto ir patyčių programa 1-4 klasei 2022-05-13 13:58:01 39.5 KB
Smurto ir patyčių priemonių planas 1-8 kl. 2021-2022 m. m. 2022-05-13 13:58:01 82.5 KB
Smurto ir patyčių programa 1-8 kl. 2022-05-13 13:58:01 73 KB
Visos dienos mokykla Atnaujinta Dydis
Pradinių klasių mokinių visos dienos mokykloje grupės veikla 2022-2023 m. m. 2022-11-28 19:05:05 17.92 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2022 m. 2022-11-28 19:05:05 34.28 KB
Visos dienos mokyklos grupių veiklos organizavimo rekomendacijos 2020 m. 2022-11-28 19:05:05 24.66 KB
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2019 m. 2022-11-28 19:05:05 37.19 KB
Prašymas dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo 2022-11-28 19:05:05 39 KB
Visos dienos mokyklos įsakymas savivaldybės 2019-12-04 2022-11-28 19:05:05 24.47 KB
Visos dienos mokyklos grupės pedagogo (Specialisto) pareigybės aprašymas 2022-11-28 19:05:05 14.43 KB
Dailės ugdymo programa Atnaujinta Dydis
Kryptingo dailės ugdymo programa 2022 m. 39.85 KB
Nuotolinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl 5-8 klasių mokinių mokymosi 2021 m. 2022-11-30 15:50:21 189.84 KB
Ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimo tvarka Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje 2020 m. 2022-11-30 15:50:21 15.75 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo aprašas 2020 m. 2022-11-30 15:50:21 545.8 KB
Mokinių nuotolinio ugdymo elgesio taisyklės 2022-11-30 15:50:21 628.3 KB
Nuotolinis ugdymas 4-8 tėvams 2022-11-30 15:50:21 6.39 MB