Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
(L. Donskis)

Informacija

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai

 • Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
 • Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
 • Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
 • Teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas.
 • padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
 • Teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas.

Ugdymo karjerai organizavimas

Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, integruojamas į mokomųjų dalykų bendrąsias programas, klasių valandėles, neformalųjį švietimą.

Ugdymo karjerai paslaugos teikiamos vadovaujantis šiais dokumentais

 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas.
 • Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis.
 • Ugdymo karjerai programa.
 • Mokinių profesinio veiklinimo metodika.

Plačiau apie ugdymo karjerai programos vykdymą mokyklos bendruomenės nariai kviečiami susipažinti svetainėje: mukis.lt

Naudingos nuorodos

 • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija – smm.lt
 • Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS) – aikos.smm.lt
 • Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė – mukis.lt
 • Švietimo mainų paramos fondo administruojamas projektas (profesinis informavimas ir konsultavimas) – euroguidance.lt
 • Švietimo mainų paramos fondas – smpf.lt
 • Viskas apie studijas Lietuvoje – studijos.lt
 • Nacionalinis egzaminų centras – egzaminai.lt
 • Elektroninis leidinys abiturientams – kurstudijuoti.lt
 • Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti – lamabpo.lt
 • VšĮ “Švietimo tinklas”- švietimo naujienos – tinklas.lt
 • Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras – sppc.lt
 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) – mosta.lt
 • Studijų kokybės vertinimo centras – skvc.lt
 • Valstybinis studijų fondas – vsf.lt
 • Švietimo portalas – portalas.emokykla.lt
 • Europos jaunimo portalas – eurodesk.lt
 • Lietuvos darbo birža – ldb.lt
 • Personalo paieškos ir atrankos paslaugos Europoje – cvonline.lt
 • Darbo bei darbuotojų paieška internete, CV duomenų bazė, atnaujinama kiekvieną dieną, karjeros patarimai – cvbankas.lt
 • Europass projektas- vieningi Europoje gebėjimų ir kvalifikacijos pripažinimo dokumentai – europass.lt
 • Sezoninio ir nuolatinio darbo užsienyje skelbimai – darbasuzsienyje.org
 • Mokymosi galimybių visoje Europoje portalas – ec.europa.eu/ploteus
 • Išmanūs darbo pasiūlymai – randu.lt

Pranešimai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05