Mokinių taryba

Mokinių tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Klasė

1.

Atėnė Brūzgaitė

7pr

2.

Elžbieta Drumstaitė

8p

3.

Gunda Kvederaitė

8e

4.

Agota Jemeljanovaitė

8p

5.

Patrikas Žilinskas

7pr

6.

Emilija Eglinskaitė

8pp

7.

Luka Antanavičiūtė

7p

8.

Elzė Šveikauskaitė

8c

9.

Bernardas Dubickis

8e

10.

Dovilė Vaičiulionytė

5d

11.

Saulė Kupčinskaitė

7p

12.

Amelija Ghaoui dit Ebef

6pp

13.

Skomantas Paulavičius

8e

14.

Guoda Kerdokaitė

8b

15.

Aistė Vaitkevičiūtė

6pp

16.

Simas Gedgaudas Trockis

7p

17.

Grytė Žibėnaitė

8a

18.

Patricija Fedotovaitė

8p

19.

Gabija Godlauskaitė

6pp


Mokinių tarybos kompetencija

 • Pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja neformalųjį mokinių ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą; svarsto mokinių saviraiškos Progimnazijoje klausimus.
 • Priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo, teikia siūlymus dėl neformalaus ugdymo organizavimo.
 • Bendradarbiauja su Progimnazijos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis.
 • Pagal kompetenciją svarsto ir teikia siūlymus dėl mokinių elgesio Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse, Bendruomenės narių elgesio normose.
 • Padeda organizuoti rūkymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevenciją.
 • Teikia siūlymus Progimnazijos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo. Vykdo prevencines programas ir akcijas prieš smurtą.
 • Deleguoja atstovus i Progimnazijos tarybą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05