Mokinių taryba

Mokinių tarybos sudėtis 2023 - 2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Klasė

1.

Ugnė Jakutavičiūtė

5p

2.

Mykolas Varkalis

5d

3.

Benas Razmus

6pp

4.

Kajus Tamulevičius

6pp

5.

Laura Kupčinskaitė

6p

6.

Amelija  Ghaoui dit Ebef

7pp

7 - 9.

Vytautas Kircis, Viltė Sinkevičiūtė, Patricija Valytė

7b

10.

Marija Ramoškaitė

7p

11 - 13

Evija Rainytė, Rugilė Danilaitytė, Milda Gurklytė

7pr

14.

Luka Antanavičiūtė

8p

15 - 17.

Ugnė Baranauskaitė, Erikas Logutko, Patrikas Žilinskas

8pr

18 - 19. 

Livija Baniūnaitė, Kipras Ramanauskas

8d

20 - 25.

Urtė Beniušytė, Emilija Gaulytė, Simas Gedgaudas - Trockis,

Saulė Kupčinskaitė, Miglė Mickutė, Eglė Mikučionytė

8p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mokinių tarybos kompetencija

 • Pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja neformalųjį mokinių ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą; svarsto mokinių saviraiškos Progimnazijoje klausimus.
 • Priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo, teikia siūlymus dėl neformalaus ugdymo organizavimo.
 • Bendradarbiauja su Progimnazijos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis.
 • Pagal kompetenciją svarsto ir teikia siūlymus dėl mokinių elgesio Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse, Bendruomenės narių elgesio normose.
 • Padeda organizuoti rūkymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevenciją.
 • Teikia siūlymus Progimnazijos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo. Vykdo prevencines programas ir akcijas prieš smurtą.
 • Deleguoja atstovus i Progimnazijos tarybą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05