Darbo užmokestis

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2022 m.

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m. III ketv.

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

Budėtojas-sargas

784

7

847

IT specialistas

1344

4

815

Karjeros specialistas

*

1

*

Kiemsargis

664

2

555

Laborantas

330

4

383

Mokytojo padėjėjas vaikams, turintiems vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių

1062

4

922

Pastatų priežiūros specialistas

1242

4

1430

Raštinės vadovas

*

1

*

Rūbininkas

407

3

557

Sekretorius

245

3

517

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

*

1

*

Valytojas

611

17

624

Direktorius

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1990

7

1661

Bibliotekininkas

1691

2

1686

Logopedas

*

1

*

Mokytojas

1640

126

1816

Mokytojo padėjėjas

891

5

1070

Psichologas

1919

3

2557

Socialinis pedagogas

1904

2

2359

Specialusis pedagogas

1254

2

1801

VDM pedagogas

691

39

671

VDM specialistas

*

1

*

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami

Direktorė ________________________ Eglė Laumelienė

Vyr. buhalterė ____________________ Daiva Paukštienė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05