Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti progimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge progimnazijoje dirba

Jolanta Noreikienė Socialinė pedagogė

243 A kab.

Socialinės pedagoginės pagalbos sritis: 1 – 4 klasių mokinių, jų tėvų konsultavimas, metodinės pagalbos mokytojams ir tėvams teikimas, dalyvavimas prevencinėse ir socializacijos  programose. 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 15.00

- 15.00 – 17.30

Antradienis

8.00 – 15.00 - 15.00 – 17.30

Trečiadienis

8.00 – 15.00 - 15.00 – 17.30

Ketvirtadienis

8.00 – 15.00 - 15.00 – 17.30
Penktadienis 8.00 – 15.00 - 15.00 – 17.30

Kontaktai Mobilusis +370 690 64649

El. paštas Rašyti

Informacija

Socialinio pedagogo veikos tikslas – vaiko gerovė, saugumas, siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką ir pilietinę brandą.

Socialinis pedagogas, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius ir gebėjimus, teikia efektyvią kokybišką ir lanksčią socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiaudamas su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Socialinio pedagogo veiklos

 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kt.);
 • Informuoja moksleivius, jų tėvus apie galimybę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą; 
 • Tiria socialinės-pedagoginės pagalbos poreikį, moksleivių mokyklos nelankymo priežastis;
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, administracija sprendžiant vaikų socialines problemas: lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt.; 
 • Padeda vaikams geriau adaptuotis mokykloje, bendruomenėje, visuomenėje, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais;
 • Palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą; 
 • Atstovauja mokiniams ir gina jų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose; 
 • Rūpinasi mokinių iš socialinę riziką patiriančių ir socialiai remtinų šeimų padėtimi bei vykdo jų apskaitą;
 • Kartu su kitais ugdytojais rūpinasi moksleivių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencija.

Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
 • Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
 • Vadybinę (organizuoja,telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).
 • Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
 • Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
 • Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia- perduoda informaciją).
 • Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
 • Teisinę (atstovauja, gina interesus).
 • Socialinio ugdymo.

Pranešimai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.45 – 11.30
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05