Turinio auditas

86%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2024-02-25 Sveika mokykla Neutrali Lina
257 2024-02-25 Įtraukusis ugdymas Neutrali Lina
260 2024-02-25 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Lina
261 2024-02-25 Ugdymo organizavimas Neutrali Lina
264 2024-02-25 Mokinių Taryba Neutrali Lina
265 2024-02-25 Mokinių Taryba Neutrali
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
246 2024-02-25 Mokinių darbai Neutrali

Pagalvoti kur padėti/iš kur pasiekti ir ar apskritai reikia atskirai.

Lina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
124 2024-02-25 Pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Lina
125 2024-02-25 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 1-4 klasėms 2021-2022 m. m. Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Lina
126 2024-02-25 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Lina
201 2024-02-25 5-8 klasių tėvų konsultavimo laikai Neutrali Lina
203 2024-02-25 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 5-8 klasėms 2021-2022 m. m. Neutrali Lina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
52 2024-02-25 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Lina
107 2024-02-25 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Lina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
56 2024-02-25 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Lina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
41 2024-02-25 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

 

Lina
64 2024-02-25 Progimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Lina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-02-25 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Lina
2 2024-02-25 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Lina
258 2024-02-25 Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų Rekomendacija Lina
4 2024-02-25 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Vilma
6 2024-02-25 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Lina
7 2024-02-25 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Lina
8 2024-02-25 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Lina
9 2024-02-25 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Lina
11 2024-02-25 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Lina
18 2024-02-25 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai 

Lina
19 2024-02-25 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Lina
21 2024-02-25 Psichologas Bendrieji reikalavimai Lina
22 2024-02-25 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Vilma
23 2024-02-25 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Lina
27 2024-02-25 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Lina
28 2024-02-25 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Maketavimas
 

Lina
30 2024-02-25 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Lina
32 2024-02-25 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Vilma
34 2024-02-25 Ugdymas Neutrali Lina
35 2024-02-25 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Vilma
40 2024-02-25 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai Lina
43 2024-02-25 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Lina
44 2024-02-25 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Lina
45 2024-02-25 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Lina
46 2024-02-25 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Lina
47 2024-02-25 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Lina
53 2024-02-25 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Vilma
54 2024-02-25 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Lina
57 2024-02-25 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Dokumentus, jei tokie yra

Lina
62 2024-02-25 Progimnazija Neutrali Lina
63 2024-02-25 Vertybės, vizija, misija, filosofija Neutrali Lina
68 2024-02-25 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Lina
74 2024-02-25 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Lina
77 2024-02-25 Versija neįgaliesiems Neutrali Lina
78 2024-02-25 Svetainės medis Neutrali Lina
79 2024-02-25 Apie progimnaziją Neutrali

Prašome pateikti įstaigos aprašymą, istoriją.

Lina
81 2024-02-25 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Lina
82 2024-02-25 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Lina
83 2024-02-25 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Lina
86 2024-02-25 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Lina
87 2024-02-25 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Lina
104 2024-02-25 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Lina
114 2024-02-25 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Lina
115 2024-02-25 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Lina
116 2024-02-25 Tradiciniai renginiai Neutrali Lina
118 2024-02-25 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Lina
123 2024-02-25 Bendradarbiavimas Neutrali Lina
129 2024-02-25 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Lina
130 2024-02-25 Slapukų politika Neutrali Lina
133 2024-02-25 Ugdymo aplinka Neutrali Lina
134 2024-02-25 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Lina
145 2024-02-25 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Lina
155 2024-02-25 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Lina
156 2024-02-25 Turinio auditas Neutrali Lina
159 2024-02-25 Logopedas Bendrieji reikalavimai Lina
160 2024-02-25 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Lina
161 2024-02-25 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Lina
162 2024-02-25 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Lina
163 2024-02-25 Savivalda Neutrali Lina
165 2024-02-25 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Lina
166 2024-02-25 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Lina
167 2024-02-25 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Prisegtas failas neegzistuoja Pažink negalią praktiniai patarimai.pdf

Vilma
168 2024-02-25 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Lina
170 2024-02-25 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Lina
171 2024-02-25 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Lina
172 2024-02-25 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas įstaigoje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Vilma
175 2024-02-25 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Lina
176 2024-02-25 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Ar aktuali informacija apie Covid-19, jūsų  nuoroda http://www.mmazvydas.lt/?cat=250

Lina
177 2024-02-25 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Lina
178 2024-02-25 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Lina
179 2024-02-25 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Lina
180 2024-02-25 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Lina
181 2024-02-25 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Lina
187 2024-02-25 Svarbiausi mokyklos pasiekimai 2018-2019 mokslo metais Neutrali Lina
188 2024-02-25 Metodinių grupių pirmininkai Neutrali

Prašome pateikti 
Pareigas įstaigoje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Vilma
189 2024-02-25 Lauko sporto aikštynas Neutrali Lina
190 2024-02-25 Sauga mokykloje Neutrali Lina
196 2024-02-25 Neformalaus ugdymo 1 - 4 klasėse užsiėmimai 2023 - 2024 m. m. Neutrali Vilma
198 2024-02-25 Neformalaus ugdymo būreliai 5 - 8 klasių mokiniams 2023 - 2024 m. m. Neutrali Vilma
200 2024-02-25 Tėvų ir mokytojų susitikimai Neutrali Lina
202 2024-02-25 Individulių pokalbių su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) laikas Neutrali Lina
204 2024-02-25 Progimnazijos struktūros pertvarka Neutrali Lina
232 2024-02-25 Prevencija Neutrali Lina
233 2024-02-25 Mokinių priėmimo komisija Neutrali Lina
235 2024-02-25 Kryptingas ugdymas daile Neutrali

Sukeltos naujienos reikia padaryti archyvą, nes ne visos naujienos matosi, dėkui

Lina
236 2024-02-25 EMILE klasė Neutrali Lina
237 2024-02-25 Europos klubas Neutrali Lina
238 2024-02-25 Bloomberg projektas Rekomendacija Lina
239 2024-02-25 Ilgalaikis projektas: Vilnius - mano miestas Neutrali Lina
240 2024-02-25 Ilgalaikis projektas: mažoji Lietuva Neutrali Lina
241 2024-02-25 Mažosios Lietuvos kultūros veikėjų indėlis į Lietuvos kultūrą Neutrali Lina
243 2024-02-25 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Lina
244 2024-02-25 Erasmus+ projektas Bendrieji reikalavimai Lina
245 2024-02-25 Nuotolinis ugdymas Neutrali Lina
247 2024-02-25 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas Neutrali Lina
248 2024-02-25 Stovyklos Neutrali Lina
249 2024-02-25 Straipsniai tėveliams apie vaikų auklėjimą Neutrali Lina
250 2024-02-25 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Lina
251 2024-02-25 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) Neutrali Lina
252 2024-02-25 Pagalba Ukrainai Neutrali Lina
255 2024-02-25 Frankofoninis ugdymas Neutrali Lina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2024-02-25 Sveika mokykla Neutrali Lina
1 2024-02-25 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Lina
257 2024-02-25 Įtraukusis ugdymas Neutrali Lina
2 2024-02-25 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Lina
258 2024-02-25 Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų Rekomendacija Lina
4 2024-02-25 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Vilma
260 2024-02-25 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Lina
261 2024-02-25 Ugdymo organizavimas Neutrali Lina
6 2024-02-25 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Lina
7 2024-02-25 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Lina
8 2024-02-25 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai Lina
264 2024-02-25 Mokinių Taryba Neutrali Lina
9 2024-02-25 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Lina
265 2024-02-25 Mokinių Taryba Neutrali
11 2024-02-25 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Lina
18 2024-02-25 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai 

Lina
19 2024-02-25 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Lina
21 2024-02-25 Psichologas Bendrieji reikalavimai Lina
22 2024-02-25 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Vilma
23 2024-02-25 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Lina
27 2024-02-25 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Lina
28 2024-02-25 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Maketavimas
 

Lina
30 2024-02-25 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Lina
32 2024-02-25 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Vilma
34 2024-02-25 Ugdymas Neutrali Lina
35 2024-02-25 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Vilma
40 2024-02-25 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai Lina
41 2024-02-25 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

 

Lina
43 2024-02-25 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Lina
44 2024-02-25 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Lina
45 2024-02-25 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Lina
46 2024-02-25 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Lina
47 2024-02-25 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Lina
52 2024-02-25 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Lina
53 2024-02-25 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai Vilma
54 2024-02-25 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Lina
56 2024-02-25 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Lina
57 2024-02-25 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Dokumentus, jei tokie yra

Lina
62 2024-02-25 Progimnazija Neutrali Lina
63 2024-02-25 Vertybės, vizija, misija, filosofija Neutrali Lina
64 2024-02-25 Progimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Lina
68 2024-02-25 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Lina
74 2024-02-25 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Lina
77 2024-02-25 Versija neįgaliesiems Neutrali Lina
78 2024-02-25 Svetainės medis Neutrali Lina
79 2024-02-25 Apie progimnaziją Neutrali

Prašome pateikti įstaigos aprašymą, istoriją.

Lina
81 2024-02-25 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai Lina
82 2024-02-25 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Lina
83 2024-02-25 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Lina
86 2024-02-25 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Lina
87 2024-02-25 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Lina
104 2024-02-25 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Lina
107 2024-02-25 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Lina
114 2024-02-25 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Lina
115 2024-02-25 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Lina
116 2024-02-25 Tradiciniai renginiai Neutrali Lina
118 2024-02-25 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Lina
123 2024-02-25 Bendradarbiavimas Neutrali Lina
124 2024-02-25 Pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Lina
125 2024-02-25 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 1-4 klasėms 2021-2022 m. m. Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Lina
126 2024-02-25 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Lina
129 2024-02-25 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Lina
130 2024-02-25 Slapukų politika Neutrali Lina
133 2024-02-25 Ugdymo aplinka Neutrali Lina
134 2024-02-25 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Lina
145 2024-02-25 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Lina
155 2024-02-25 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Lina
156 2024-02-25 Turinio auditas Neutrali Lina
159 2024-02-25 Logopedas Bendrieji reikalavimai Lina
160 2024-02-25 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Lina
161 2024-02-25 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Lina
162 2024-02-25 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Lina
163 2024-02-25 Savivalda Neutrali Lina
165 2024-02-25 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Lina
166 2024-02-25 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Lina
167 2024-02-25 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Prisegtas failas neegzistuoja Pažink negalią praktiniai patarimai.pdf

Vilma
168 2024-02-25 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Lina
170 2024-02-25 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Lina
171 2024-02-25 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Lina
172 2024-02-25 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigas įstaigoje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Vilma
175 2024-02-25 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Lina
176 2024-02-25 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Ar aktuali informacija apie Covid-19, jūsų  nuoroda http://www.mmazvydas.lt/?cat=250

Lina
177 2024-02-25 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Lina
178 2024-02-25 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Lina
179 2024-02-25 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Lina
180 2024-02-25 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Lina
181 2024-02-25 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Lina
187 2024-02-25 Svarbiausi mokyklos pasiekimai 2018-2019 mokslo metais Neutrali Lina
188 2024-02-25 Metodinių grupių pirmininkai Neutrali

Prašome pateikti 
Pareigas įstaigoje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Vilma
189 2024-02-25 Lauko sporto aikštynas Neutrali Lina
190 2024-02-25 Sauga mokykloje Neutrali Lina
196 2024-02-25 Neformalaus ugdymo 1 - 4 klasėse užsiėmimai 2023 - 2024 m. m. Neutrali Vilma
198 2024-02-25 Neformalaus ugdymo būreliai 5 - 8 klasių mokiniams 2023 - 2024 m. m. Neutrali Vilma
200 2024-02-25 Tėvų ir mokytojų susitikimai Neutrali Lina
201 2024-02-25 5-8 klasių tėvų konsultavimo laikai Neutrali Lina
202 2024-02-25 Individulių pokalbių su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) laikas Neutrali Lina
203 2024-02-25 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 5-8 klasėms 2021-2022 m. m. Neutrali Lina
204 2024-02-25 Progimnazijos struktūros pertvarka Neutrali Lina
232 2024-02-25 Prevencija Neutrali Lina
233 2024-02-25 Mokinių priėmimo komisija Neutrali Lina
235 2024-02-25 Kryptingas ugdymas daile Neutrali

Sukeltos naujienos reikia padaryti archyvą, nes ne visos naujienos matosi, dėkui

Lina
236 2024-02-25 EMILE klasė Neutrali Lina
237 2024-02-25 Europos klubas Neutrali Lina
238 2024-02-25 Bloomberg projektas Rekomendacija Lina
239 2024-02-25 Ilgalaikis projektas: Vilnius - mano miestas Neutrali Lina
240 2024-02-25 Ilgalaikis projektas: mažoji Lietuva Neutrali Lina
241 2024-02-25 Mažosios Lietuvos kultūros veikėjų indėlis į Lietuvos kultūrą Neutrali Lina
243 2024-02-25 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Lina
244 2024-02-25 Erasmus+ projektas Bendrieji reikalavimai Lina
245 2024-02-25 Nuotolinis ugdymas Neutrali Lina
246 2024-02-25 Mokinių darbai Neutrali

Pagalvoti kur padėti/iš kur pasiekti ir ar apskritai reikia atskirai.

Lina
247 2024-02-25 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas Neutrali Lina
248 2024-02-25 Stovyklos Neutrali Lina
249 2024-02-25 Straipsniai tėveliams apie vaikų auklėjimą Neutrali Lina
250 2024-02-25 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai Lina
251 2024-02-25 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) Neutrali Lina
252 2024-02-25 Pagalba Ukrainai Neutrali Lina
255 2024-02-25 Frankofoninis ugdymas Neutrali Lina

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2023-03-24 12:00:00 Direktorės metinė veiklos ataskaita 2022 m. Lina -