Mokytojų taryba

Mokytojų taryba - nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti.

Ją sudaro Progimnazijoje dirbantys mokytojai, išskyrus Progimnazijos vadovą, ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys, pareiškę norą dalyvauti šios tarybos veikloje.

Mokytojų tarybos narių skaičius ir nario kadencijų skaičius neribojamas. Mokytojų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriauslbes nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais aktais, įstaigos Nuostatais ir kitais teisės aktais.

Daugiau

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05