Individulių pokalbių su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) laikas

Individulių pokalbių su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) laikas derinamas tiesiogiai su klasės ar dalyko mokytoju, rašant į Tamo el. dienyną.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
10. 16.30 – 17.15
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.40 – 16.25
 • 10. 16.30 – 17.15
 • 11. 17.20 – 18.05