Diskriminacijai- NE!

Kovo 1-oji – tarptautinė diena be diskriminacijos, metinis pasaulinis įvykis, kuris skatina įvairovę ir pripažįsta kiekvieno žmogaus svarbą.

Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymas aiškina diskriminacijos sąvoką: ,,Diskriminacija – tai tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu“.

Vykdydami Erasmus + KA2 projektą „DiscriminACTion for better IntegrARTion“, anglų kalbos ir žmogaus saugos pamokose aptarėme, kas yra diskriminacija, kokios žmonių grupės ją labiausiai patiria ir ką galime padaryti, kad diskriminacija mūsų šalyje ir visame pasaulyje sumažėtų. Penktų – septintų klasių moksleiviai atliko diskriminacijos testą, aptarė pagrindinius terminus. Po diskusijos ir video peržiūros mokiniai piešė šios akcijos simbolį – drugelį, jį spalvino ir užrašė svarbiausias sąvokas. Drugeliai, įvairių spalvų, formų bei dydžių, visi skirtingi, bet kartu savaip gražūs, puošia Europos klubo stendą ir kabinetų duris.

Patyrus diskriminaciją, galima kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos