Progimnazijos direktorės sveikinimas 25-mečio proga

  • Paskelbta: 2024-06-02
  • Kategorija: Renginiai

Miela progimnazijos bendruomene,

        Vilniaus Martyno Mažvydo  progimnazija švenčia savo gražų 25 metų Jubiliejų.

        Ši šventė grąžina mus į progimnazijos ištakas, nueitą kelią, siekiant pačio kilniausios tikslo - ugdyti dvasingą ir taurią asmenybę, puoselėti kultūrą, tradicijas.

         Mokykla metus pradėjo skaičiuoti 1998 metais, tuomet  duris atvėrė tuometinė Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinė mokykla, kuriai 23 metus vadovavo gerbiamas direktorius Eugenijus Manelis.

         Mokykla per tuos metus ne kartą keitėsi, užaugo ne viena talentingų mokinių karta, vyko pokyčiai pedagogų bendruomenėje. Keitėsi ir ugdymo įstaigos pavadinimas. Nuveikta daugybė prasmingų darbų, įgyvendinta projektų, iniciatyvų ir veiklų. Visą gyvavimo laikotarpį mokykloje didelis dėmesys buvo skiriamas ne tik sveikų, bet ir negalią turinčių vaikų ugdymui, jų integracijai. Tai suformavo empatiškos, atsakingos ir draugiškos bendruomenės kultūrą.

         Šiandieninė mokyklos situacija teikia vilties ir tikėjimo sėkme ugdant jaunąją kartą. Kokybiškam ugdymui užtikrinti nuolat tobulinamos vidaus ir lauko erdvės, atnaujinamas ugdymo turinys, tobulinama darbuotojų kvalifikacija. Mokykla nuosekliai siekia savo tikslų, puoselėdama tautines bei mokyklos tradicijas, įsiliedama į tarptautinius ir respublikinius projektus, vykdydama vaikų sveikatinimo veiklas, skirdama dėmesį mokinių dvasinių vertybių ugdymui.

       Šventės sukuria bendrystės jausmą, leidžia pasidžiaugti tuo, kuo nespėjame kasdienybėje - kartu nuveiktais darbais, darbščiais progimnazijos pedagogais, darbuotojais.

       Jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikinu visą progimnazijos bendruomenę – buvusius ir esamus mokytojus ir  mokyklos darbuotojus. Didžiuojamės jų darbštumu, kūrybiškumu ir atsidavimu darbui, nes tai – indėlis į progimnazijos ir Lietuvos ateitį.

      Tegul ir ateityje kiekvieną mūsų lydi gilus atsakomybės supratimas, meilė, pagarba ir pasitikėjimas, neblėstantis noras mokyti ir mokytis, įgyvendinat mums skirtą misiją – auginti ir augti.

     Sveikinu visus, kurie buvote, esate ir būsite Martyno Mažvydo progimnazijos dalimi!

      Su mūsų visų švente, Mielieji!

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktorė Eglė Laumelienė

     2024 metų gegužės 30 dieną Keistuolių teatre vyko progimnazijos 25-mečio padėkos ir sveikinimų ceremonija, kurioje dalyvavo pedagogai ir kiti darbuotojai bei dirbę mokykloje senjorai. Dvidešimt penkerių metų jubiliejus sutapo su 25 metus mokykloje dirbančiųjų metais. Dvidešimt du progimnazijos pedagogai: Eugenijus Manelis, Erika Albertynienė, Aušra Banelienė, Edita Bobyrienė, Elia Černiavskaja, Daina Černienė, Daiva Diržauskienė, Elvyra Kernagienė, Dalia Kirlienė, Eglė Laumelienė, Zita Markevičienė, Laima Mikėnienė, Skaistė Poniškaitienė, Sigutė Ramanauskienė, Verutė Raugalienė, Reda Riukaitė, Eglė Sakalienė, Jurgita Stonienė, Gina Tonkienė, Rasa Tumienė, Regina Vaitkevičienė, Renata Žemaitienė ir dvi aptarnaujančio personalo darbuotojos: Jolanta Ikanavičienė, Larisa Rusienė apdovanotos keramikinėmis atminimo statulėlėmis ir padėkomis. Dirbantiems darbuotojams įteikti padėkos raštai ir suvenyriniai paukšteliai. Renginyje skambėjo saksofono garsai, darbuotojus taip pat pradžiugino nuotaikingas spektaklis. 

Nuotraukos:
V. Junevičienės, A. Apeikytės, D. Varslavėnienės

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos