1-4 klasių STEAM projektas „Tyrinėju ir augu“

Kaip  motyvuoti mokinius siekiant kuo geresnių ugdymosi rezultatų? Kokius ugdymo metodus taikyti?  Ką daryti, kad ugdymas būtų kokybiškas?  Kaip pamatyti ir atskleisti kiekvieno mokinio gebėjimus? 

Norėdamos atsakyti į šiuos klausimus, mūsų mokyklos pradinių klasių mokytojos nutarė praktiškai išbandyti STEAM veiklą su savo klasių mokiniais.

STEAM veiklos tikslas - gerinti mokinių ugdymo(si) ir mokymo(si) kokybę, užtikrinant šiuolaikinėje pamokoje integraciją, STEAM strategiją, patyriminį ugdymą.

Kad pasiektume išsikeltą tikslą, suformulavome 3 uždavinius:

1. Integruoti STEAM žinių pagrindą pamokose, stiprinant mokinių gebėjimą taikyti žinias ir įgūdžius.

 2. Taikant inovatyvius metodus, įtraukti mokinius į praktinę tyrimų veiklą, ugdyti jų kūrybiškumą, gebėjimą bendradarbiauti ir spręsti problemas.

 3. Skatinti inovacijų ir verslumo dvasią, vystant pozityvias vertybes ir požiūrį į mokslą.

Visos mūsų mokyklos pradinio ugdymo mokytojos parengė  STEAM tiriamosios veiklos temas, veiklos planus  ir pristatė  įstaigos pedagogams.

Mokiniams buvo įdomu tyrinėti savo miesto aplinką, augalus, vaisius,  gyvūnus,  vandenį, medžiagų būsenas, bičių ir skruzdžių gyvenimą. Pamokos netradicinėse erdvėse, tyrinėjimas eksperimentuojant paliko neišdildomų įspūdžių ir nepakartojamų mokymosi patirčių.

Tikimės, kad STEAM padeda priartėti prie ateityje vaikų laukiančių iššūkių, kad ugdomos kompetencijos, kurios reikalingos įvairių dalykų pamokose.  Mokiniai mokėsi drauge spręsti įvairias problemas, kelti klausimus, siūlyti įvairius problemų sprendimo būdus, įgyvendinti idėjas.

Mokyklos koridoriuose parengti stendai su mokinių darbais, veiklų rezultatais, pagamintų produktų ekspozicijomis.

Pradinių klasių metodinio būrelio pirmininkė  Vilija Malinauskienė

 

Autorius:
Vilija Malinauskienė

Nuotraukos:
Vilijos Malinauskienės

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos