ATIDARYTA GEOKUPOLO LAUKO KLASĖ

Prasidėjus 2023 - 2024 mokslo metams Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje įrengta ir atidaryta lauko klasė. Tai dar viena mokymosi be sienų galimybė, kurioje sukurta įdomi, kūrybiška ir motyvuojanti aplinka mokytis, vystyti projektus bei įvairias veiklas. Lauko klasės įrengimas finansuotas Vilniaus miesto savivaldybės ir progimnazijos lėšomis.

Geokupolo lauko klasėje galima vesti pamokas, kurios geriau atliepia individualus mokymosi poreikius ir tampa įtraukesnės nei tradicinės. Planuojama vykdyti  tiriamuosius eksperimentinius, STEAM projektinius darbus, Erasmus+ projektus, neformaliojo ugdymo veiklas, kai kuriuos visos dienos grupės užsiėmimus, stovyklų edukacijas. Lauko klase naudosis kryptingos dailės, frankofoninio ir bendrojo ugdymo klasės, vyks klasės valandėlės ir įvairios veiklos. Mokiniams galės vykti pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos ir užsiėmimai bei klasių tėvų susirinkimai.

Lauko klasė atvira ir Pilaitės mikrorajono bendruomenės kūrybinių dirbtuvių užsiėmimas, projektiniams darbams, bendradarbiaujančių mokyklų mokinių veikloms, sąskrydžių organizavimui frankofoninį ugdymą vykdančioms Lietuvos mokykloms bei kitoms tarptautinių ryšių stiprinimo veikloms.

Ateityje šalia lauko klasės planuojama išplėtoti ir ekologinio, gamtinio pažinimo, sveikatinimo lauko erdves, kad maksimaliai išnaudoti erdvę ir taip sustiprinti ugdymo, popamokinę ir laboratorinę veiklą bei kurtume šiuolaikinę kultūrinę aplinką.

Autorius:
Vilma Junevičienė

Nuotraukos:
Autorės

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos