SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS PROGRAMA ,,VALGYK PROTINGAI"

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija 2023 - 2024 mokslo metais dalyvaus socialinės partnerystės programoje ,,Valgyk protingai!", kuriai bus skirtas finansavimas.

Programos ,,Valgyk protingai!" organizatorius yra VĮ ,,Humana People to People Baltic", partneris - EDU Vilnius. Programos tikslas - mokinių asmeninės kompetencijos (ypač nuostatos gyventi ir maitintis sveikai, tausoti maistą ir aplinką) ugdymas technologijų (mitybos) pamokose, popamokinėje veikloje, suteikiant finansinę paramą vienerių mokslo metų trukmės projektams.

2023 metų spalio 18 dieną technologijų mokytojos Reda Gustienė ir Aušra Banelienė dalyvavo mokymuose, kuriuose pristatyta ,, Valgyk protingai!" programa ir dalyvavimo joje principai. VĮ ,,Humana People to People Baltic" projektų vadovas Julius Norvila išsamiau pristatė programą,  šešerius metus bendradarbiaujant su mokyklomis. Jis kalbėjo apie šių dienų maitinimosi problemas ir tvarumą. Kėdainių rajono Josvainių gimnazijos technologijų mokytoja Virginija Šilkaitienė pasidalino ketverių metų praktine programos įgyvendinimo patirtimi ir veiklomis. Labai svarbu maitintis sveikai, tausoti maistą ir aplinką bei to mokyti vaikus ir jaunimą - Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija, įgyvendindama šią programą, turės tokią galimybę vystydama projektą ,,Sveika pietų dėžutė".

Autorius:
R. Gustienė, A. Banelienė, V.Junevičienė

Nuotraukos:
Autorių

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos