Lietuviškos spaudos atgavimo ir knygos diena - gegužės 7-oji

       Gegužės 7-oji – lietuviškos spaudos atgavimo diena - mums primena gūdų Lietuvos istorijos tarpsnį - 1864–1904 metus, kai Vilniaus generalgubernatorius Michailas Muravjovas, pramintas koriku, uždraudė lietuvišką spaudą, stengėsi Lietuvoje viską surusinti. Visose mokyklose imta dėstyti tik rusiškai. Lietuviški tekstai turėjo būti spausdinami rusiškomis raidėmis „graždanka“. Lietuvių kalba buvo uždrausta, imta bausti visus, kurie išdrįsdavo viešai kalbėti lietuviškai. Tačiau lietuviai ėmėsi kovos prieš nutautinimą mokslu, spausdintu žodžiu, lietuvių kalbos saugojimu ir puoselėjimu ir savo kovą laimėjo. 1904 m. gegužės 7 d. buvo panaikintas spaudos draudimas.

Ši diena įpareigoja ir mus saugoti ir puoselėti savo gimtąją kalbą.

Autorius:
Danguolė Matulevičienė

Nuotraukos:
Autorės

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos