Mokslo ir žinių diena Nacionalinėje dailės galerijoje

  • Paskelbta: 2023-09-02
  • Kategorija: Renginiai

7 pr ir 7 pp klasių išvyka į Nacionalinę dailės galeriją

Rugsėjo 1–ąją – Mokslo ir žinių dieną Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 7 pr ir 7 pp klasės mokiniai, pakviesti su mokykla bendradarbiaujančios Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos,  aplankė Nacionalinę dailės galeriją ir mokslo metus pradėjo su didžiausiu smalsumu.

Didžioji mokinių dalis pirmą kartą pateko į šią svarbią kultūrinę erdvę, pamatė jos galimybes ugdymo ir saviugdos procesuose, aplankė pasaulyje plačiai pripažintų tarpdisciplininio meno kūrėjų Nomedos ir Gedimino Urbonų retrospektyvinę parodą  „Dalinai užpelkinta institucija“ ir buvo įtraukti į su šia paroda susijusias tiriamąsias užduotis. Jas parengė ir jų vykdymą kuravo LRIKD vicepirmininkė dr. Ina Dagytė Mituzienė.

Septintokų įspūdžiai

„Man labai patiko lankytis parodoje, bet labiausiai tai, kad aš pagaliau supratau, kaip apsilankius muziejuose išsiaiškinti kūrėjų užmojus.“

„Labai įdomu buvo, kaip atrodo popierius iš nendrių, sužavėjo keistos medžiagos ir formos skulptūros, o labiausiai vienos kvapas.“

„Sužinojome, kad per šaltąjį karą įsteigti bunkeriai Suomijoje dabar labai tinkami sūriams rauginti.“

„Man patiko dr. Inos Dagytės Mituzienės išvesta paralelė tarp pelkės ir mūsų klasės. Pelkėje yra tam tikra tvarka ir chaosas ir pas mus klasėje yra mokinių, kurie mėgsta tvarką ir taisykles, o kiti kuria chaosą. Svarbiausia  – rasti darną.“

Apie renginį

Įžanginė dalis vyko NDG auditorijoje, kurioje Nacionalinės dailės galerijos edukacinių programų kuratorė Eglė Nedzinskaitė ekrane pristatė ir parodos kūrėjus, ir svarbiausius jos eksponatus. Vėliau mokinai susiskirstę į grupeles po 3–4 su tiriamosiomis užduotimis rankose ėmėsi savarankiškos veiklos. Paaugliškas temperamentas lėmė, kad jie per ekspoziciją „nušniokštė“, edukatorės žodžiais tariant, kaip audra. Sugrįžusiems į auditoriją dr. I. Dagytė Mituzienė padėjo surinkti pirmuosius atsirinktų faktų ir įžvalgų lašus. Darbas bus tęsiamas mokykloje, visiems savarankiškai susipažinus su vaizdo medžiaga „Pelkių mokykla“, daliai vėl grįžus į NDG. Tyrimas reikalauja nuoseklaus ir atsakingo darbo.

Baigdama renginį dr. I. Dagytė Mituzienė priminė tai, kas jos buvo pasakyta  prieš prasidedant apsilankymui galerijoje, tariant sveikinimo žodį LRIKD vardu: „Jei nemanytume, kad jau žinome, sužinotume  daugiau.“ Ir dar kartą visiems palinkėjo  smalsumo. Jo septintokams  prireiks ne tik baigiant šio etapo tiriamąsias užduotis, bet ir  žengiant toliau dr. Inos Dagytės Mituzienės parengtos patyriminės švietėjiškos tiriamosios programos keliu.

Apie programą „Mūsų pasirinkimai: tarp chaoso ir tvarkos“ 

Ją sudaro 4 ciklai. Programos tikslas – per tiriamosiomis užduotimis paremtus užklasinės veiklos renginius viešosiose sostinės erdvėse stiprinti moksleivių komunikacinius įgūdžius, tikslingesnę ir asmenybės raidai palankesnę laikyseną, per gyvenimą kaupiamų žinių ir jų panaudojimo sąsają, kultūros istorijos, dabarties ir ateities ryšių savivoką ir pasirengimą dalyvauti pilietiniuose kultūros raidos procesuose.

Apie parodą „Dalinai užpelkinta institucija“

Dažniausiai pelkė įvairiose kultūrose ir kraštovaizdžiuose tapatinama su krize, chaotiškumu, tačiau šios parodos kūrėjai savo kūryboje šį požiūrį apverčia aukštyn kojom ir pelkėje įžvelgia viltį ir ateitybę. Jiems pelkė – tai dinamiška būtybių ir medžiagų, gaivalų ir teritorijų įvairovė, metanti iššūkį pasaulio skirstymui į „gamtos“ ir „kultūros“ konstruktus bei suteikianti netikėtą galimybę naujos išminties formavimuisi ir gyvybės gimimui iš chaoso. Paroda vyks iki rugsėjo 24 d. Jos apimtis didelė, objektai sudėtingi – juose ryškiai skleidžiasi šiuolaikinio meno ir mokslo jungtys.

,,Ne tik tikimės, bet ir darykime, kad programa pozityviai prisidėtų, įveikiant nelengvus paaugliško laikotarpio iššūkius, visiems drauge ir kiekvienam savarankiškai auginant savos kartos ateitį." Dr. Ina Dagytė Mituzienė

Mokiniai į edukaciją vyko drauge su mokytojomis Vilma Junevičiene ir Gitana Šeštokiene. Dėkojame NDG edukacinių programų kuratorei Eglei Nedzinskaitei ir LRIKD vicepirmininei dr. Inai Dagytei Mituzienei už labai vertingą ir įsimintiną Rugsėjo 1-osios, Mokslo ir žinių, dieną ir ateities perspektyvas, šviečiant jaunąją kartą.

Autorius:
Gitana Šeštokienė, Vilma Junevičienė

Nuotraukos:
Autorių

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos