,,Te vertybės vienija ir skatina veikti"

  • Paskelbta: 2023-06-29
  • Kategorija: Renginiai

2023 metais Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija pradėjo ir aktyviai tęsia  bendradarbiavimą su Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija.  Tiek  įgyvendintų veiklų apibendrinimas, tiek naujų – ateities - scenarijų kūrimas  sutelktomis pajėgomis vyksta ir Martyno Mažvydo progimnazijoje, ir Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijoje. Birželio 19 dieną įvyko metodinis konsultacinis susitikimas su Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos vicepirmininke dr. Ina Dagyte Mituziene.  Jame  buvo aptariami naujų mažvydiečiams skirtų iniciatyvų, galimų patyriminių švietėjiškų programų kontūrai.  Džiugu, kad  Draugiją ir Progimnaziją vis glaudžiau sieja  aktyvi  bendradarbiavimo pozicija, orientuota į jaunosios kartos ugdymą, bendros vertybės.

Įvykusios diskusijos metu susiklostė kelios naujos temos, kurios galėtų startuoti šį rudenį, radusios platesnį abiejų bendruomenių palaikymą. I tema orientuota į aktyvesnį mokinių   kultūringos laikysenos  viešose erdvėse formavimą, panaudojant  naujas galimybes. Tai  ir pokalbiai, susitikimai,  kūrybinės dirbtuvės įvairiose Vilniaus vietose esančiose ir Draugijai prieinamose mokslininko / dailininko / architekto studijose; naujų patirčių kaupimas pačių mokinių ir jų talkininkų pasiūlytose / pasirinktose erdvėse – mažuosiuose muziejuose, bibliotekose, miesto skveruose, aikštėse ir kt., vykdant iš anksto aptartas užduotis, organizuojant dalykinius užsiėmimus, kurių tikslas - išmokti  geriau sutelkti dėmesį, mokėti teikti klausimus, išgirsti atsakymus, įsitraukti, plėtoti bendravimo ryšius, įlaikinti komunikacijos veiksmus,  veikti čia ir dabar, greta mokėti analizuoti gautą patirtį, siekti efektyvaus tęstinumo. ,,Vyraujantis atsipalaidavimo kultūros pozicionavimas neturėtų užgožti tos naudos ir malonumo, kurį teikia pasitempimas, pastanga būti ir veikti, kryptingai tobulinti save ir artimiausią aplinką.  Tai didelė vertybė, kurią kaip šviesią pareigą turėjo ir tęsia daug iškilių profesijos žmonių, su kuriais, vykdant aktyvios laikysenos formavimo temą, atsirastų galimybė susitikti“ – konsultacinio susitikimo metu teigė socialinių mokslų daktarė Ina Dagytė Mituzienė. Taip pat aktualu būtų plėtoti ir mokinių tarpusavio bendravimo saviįvertinimo bei tobulinimo gebėjimus, egocentrinių ir išcentrinių veiksmų sąveikos balansą.

II tema būtų skirta  skaitymo aprėpčiai ir įgūdžiams tobulinti, sukauptoms patirtims apibendrinti, efektyvaus naujumo paieškai.  Skaitymą ir raštiją sieja giluminiai ryšiai.  LRIK Draugijai raštijos tema yra tarp pagrindinių. Čia ji sukaupusi didelį žmogiškąjį potencialą ir  patirtį, iš to išplaukiančias galimybes.  Vienas aktualiausių šios – skaitymo – temos iššūkių – teksto ir vaizdo santykio kaita modernioje visuomenėje. Vykdant temą,  galima pažintis  su šiuolaikinės tipografikos sritimi, mini tiriamasis darbas ,,Skaitai vaizdą, ar žodį? Numatytas  apsilankymas  Vilniaus dailės akademijos tarptautinėje parodoje ,,Keliaujančios raidės“, susitikimas su grafinio dizaino profesionalais. ,,Žinia, kalba yra mąstymo priemonė. Vaizdo ir teksto santykis turi būti racionalus, vienas kito neužgožiantis. Kai mokiniai nemoka susikoncentruoti į žodžius, vaizdai tampa greitojo mąstymo pusfabrikačiais. Per didelis jų vartojimas iškreipia tikrovę, nepalankiai veikia dvasinę sveikatą” – akcentuoja ir mums primena dr. Ina Dagytė  Mituzienė.

     Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija bendradarbiauja ne tik su Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija, bet ir su Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, kuriai birželio 22 dieną mažvydiečių sambūryje Klaipėdoje Vilniaus mažvydiečiai iškilmingai perdavė Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos padėką už įveiklintą dalyvavimą ir tęstinumo vertas patirtis renginyje ,,Reveransas Lietuvos Renesansui“, surengtame spartinant paramą paminklo Reformacijos ir lietuvių raštijos pradininkams. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija išleido lakstinuką ,,Martyno Mažvydo vardo įamžinimas Lietuvoje" mažvydiečių susitikimo Klaipėdoje proga.

     Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija siekia pastatyti paminklą Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams  Vilniuje, atnaujintame Reformatų skvere - sode. Šiuo metu jis renovuotas, padailintas jo materialusis rūbas. Tačiau be užbaigtos šios vietos dvasinės ašies - paminklo Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams – ši vieta stokoja pilnavertiškumo. Ugdant jaunuosius Mažvydus, mažvydiečiai kviečiami dalyvauti paminklo statymo procese, skiriant auką.  Gražu būtų sutelkti M. Mažvydo progimnazijų judėjimą, kad kiekvienas mokinys tam skirtų bent po vieną eurą, tuo prisidėdamas ir patirdamas dalyvavimo teikiamą prasmę ir džiaugsmą. Gera būtų įtraukti į šį judėjimą ir mokinių šeimos narius, visą mokyklos bendruomenę. Ant paminklo postamento bus išrašyti aukotojų vardai, tarp jų ir privačių, ir juridinių -  jeigu jų paaukota  suma sieks numatytą limitą. Bus išleista knyga, kurioje kiekvienas aukotojas, pervedęs į Paminklo sąskaitą (žiūr. www.reformacija.lt, rubrika Paminklas) ras savo pavardę. Paaukojęs 1 eurą – taip pat.  Išleista knyga išliktų ateinančioms kartoms. Ši idėja -  labai kilni intencija  ir Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos artėjančio 25-erių metų jubiliejaus proga. Pamąstykime ir prisidėkime. Bendri veiksmai  suartina.

Autorius:
Vilma Junevičienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos