Erika Albertynienė / 2015 m. sausio 18 d.
Artėjant didžiosioms metų šventėms tvyro ne tik laukimo nuotaika, bet ir malonūs kepamų kalėdinių
meduolių kvapai.
Šventės dvelksmą 3a,3b klasės mokiniai pajuto „Malsenos” kepyklėlėje gruodžio 12 d.
Mokiniai turėjo galimybę patys išsikepti šventinių meduoliukų: pasipuošę prijuostėmis minkė, kočiojo
tešlą, formavo kepinukus, puošė juos glaistu. Kepimo procesas reikalavo susikaupimo, atidumo,
kruopštumo, kūrybingumo. Darbščios vaikų rankelės sukūrė įvairių formų skanėstų: eglučių, zuikučių,
meškučių,varpelių, žvaigždučių. Pertraukėlės metu mokiniai sužinojo, kaip ant mūsų stalo atkeliauja
juoda ir balta duona, kokia duona yra naudingesnė ir sveikesnė.
Praktinė patirtis mokiniams suteikė džiaugsmo, gerų emocijų ir neišdildomų įspūdžių.
Kadangi „Malsenos” kepyklėlė įsikūrusi Vievyje, pasinaudojome proga ir aplankėme Vievio kelių
muziejų.
Parengė mokytoja Erika Albertynienė
Stanislava Dambrauskienė / 2015 m. sausio 16 d.
Laukdami naujos valiutos – euro, septintųjų klasių mokiniai (matematikos mokytojos S.
Dambrauskienė ir I. Jakubauskienė) dalyvavo projekte „ Pasitinkame eurą“. Po žiemos atostogų 123
matematikos kabinetas prisipildė erdvinėmis figūromis – euro žaislais, kuriuose atsispindi euro tema.
Įspūdingiausią euro žaislą pagamino 7 p klasės mokinys Justinas Jurkauskas.
Danutė Kasiulevičienė / 2015 m. sausio 13 d.
Šiandien laidų „Kalba mokyklos radijas“ vedėjai Aldas Smulkis ir Gabrielė Vdovinaitė, 8 e klasės
mokiniai, paminėjo 24 – ąsias sausio 13 – osios metines, sukurdami šiai dienai skirtą laidą. Abu
prisipažino, kad ypač jaudinosi, nes pasiruošė kalbėti ne šiaip apie kokią linksmą šventę, o apie tai, kas
svarbu visai tautai – sunkiai iškovotą laisvę. Taigi pateikiame šią laidą taip, kaip ji skambėjo eterio metu.
Aldas. Dėmesio! Kalba mokyklos radijas!
Gabrielė. Labas rytas, miela mokyklos bendruomene.
Aldas. Jus sveikina mokyklos radijas!
Gabrielė. Pradedame tiesioginės laidos transliavimą. Kaip tu galvoji, kam ją skirsime?
Aldas. Kaip ir kiekvienais metais mokykloje yra minima Sausio 13 –oji diena. Dabar ją ir paminėsime
užimdami 250 sekundžių informatyvaus eterio laiko.
Gabrielė. Jeigu skaitytume kalendorių, tai ten būtų parašyta: 1991 ieji – Sausio įvykiai: naktį iš sausio
12-osios į 13-ąją sovietų desantininkai užėmė Vilniaus televizijos bokštą, radijo ir televizijos komiteto
pastatą. Žuvo 14 žmonių, buvo sužeista apie 1000 žmonių.
Aldas. Bauginantys skaičiai. Kalbame apie savus žmones, net savo tėvus ar senelius.
Gabrielė Taip, todėl šiandien mes ir minime pralietą kraują, kovą už savo laisvę. Kiekvieno kabineto
lange uždegame žvakutes, mokytojai pasikalba su mokiniais.
Aldas. O apie ką kalbėsime mes?
Gabrielė. Mums sunku suvokti tos dienos įvykius, tačiau privalome žinoti vieną svarbų dalyką.
Aldas. Taip, žinau, – laisvė – didžiausia kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos vertybė ir yra tikrasis
žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis.
Gabrielė. Netekti jos – netekti galimybės augti ir tobulėti.
Aldas. Tą naktį sovietų kariniai daliniai šturmavo Vilniaus televizijos bokštą bei radijo ir televizijos
komiteto pastatą. Lietuvos žmonės, sužinoję, kas vyksta, niekieno neliepiami, atskubėjo į
Nepriklausomybės aikštę, kur pradėjo priešintis sovietų kariams. Beginkliai žmonės gynė savo tėvynę.
Tik malda, tikėjimu ir savo kūnais jiems tai pavyko.
Gabrielė. Tikriausiai nėra pasaulyje tokios tautos, kuri kovoje už savo laisvę būtų patyrusi tiek kančių,
priespaudos, neteisybės, kiek patyrė mūsų tauta. Aldas. Ir kas žuvo, juk žuvo dėl laisvos tėvynės.
Gabrielė. Sausio 13-osios įvykiai parodė žmonių vienybę nelygioje kovoje prieš sovietų okupantus. Jų
pasiaukojimas suteikė vilties gyventi laisvoje ir nepriklausomoje valstybėje. Na, o mes?
Aldas. Ką mes?
Gabrielė. Gal nevertiname? Pamirštame?
Aldas. Nepasakyčiau, juk kiekviena šeima tai atsimena ir atsimins.
Gabrielė. Sausio 13-oji dar kitaip vadinama laisvės gynėjų diena.
Aldas. Be abejo, gražiai skamba – laisvės gynėjai…
Gabrielė. Įdomu, kaip ši diena minima Vilniuje?
Aldas. Žinok, jau nuo praeito ketvirtadienio vyksta įvairūs renginiai.
Gabrielė. Girdėjau, kad vyksta susitikimai Televizijos bokšte, kad buvo surengtas XXIV – asis tarptautinis
pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu…“
Aldas. Jame dalyvavo virš keturių tūkstančių žmonių.
Gabrielė. Ir buvo uždegti atminimo laužai.
Aldas. Veikia atnaujintas Kryžių kalnelis prie bokšto bei prasidėję įvairūs koncertai.
Gabrielė. Koncertas „In Memoriam“ Šv. Jonų bažnyčioje.
Aldas. Matai, ir mes kai ką jau žinome.
Gabrielė. Manau, kad reikia žinoti ir domėtis.
Aldas. Taigi šiandien, kai Nepriklausomybės aikštėje vyksta Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija, mes
sėdime pamokose.
Gabrielė. Bet ir tuo pačiu dalyvaujame pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“.
Aldas. Mokyklose prie kiekvieno lango uždegamos žvakutės.
Gabrielė. Ir jeigu nenueisime į įvairius renginius ar parodas, vis tiek galime pasakyti: „Mes irgi buvome
ten…“
Abu. Mes irgi buvome ten…
Gabrielė. Turiu omenyje tai, kad nors dar ir negimę, bet mes tarsi buvome tada kartu su tais, kurie
drąsiai apgynė tėvynę.
Aldas. Na, tu jau čia įdomiai pasakei.
Gabrielė. Tai ar gerai?
Aldas. Visiškai su tavim sutinku. Apskritai man atrodo, kad ši laida mums pasisekė. Tad tuo ir baigsime,
ačiū už dėmesį. Su jumis buvo Aldas Smulkis iš 8e.
Gabrielė. Ir Gabrielė Vdovinaitė iš 8e. Geros, sėkmingos visiems dienos. Visada atminkime tai, kas mus
stiprina ir kelia dvasingumą.
Erika Albertynienė / 2015 m. sausio 12 d.
Kalėdos – tai buvimas drauge, pakili nuotaika, todėl gruodžio 15 d. 3a, 3b, 3c, 3d klasės mokiniai
linksmai ir šventiškai nusiteikę dalyvavo sporto šventėje „Snaigė 2014 ”. Mažieji sportininkai
rungtyniavo nuotaikingose kalėdinėse estafetėse: meistriškai papuošė žaliaskares, lenktyniavo, kuri
komanda vikresnė žaisliuko nešime .
Kokios Kalėdos be dovanėlių? Kai komandai teko užduotis atsakingai nugabenti dovanėles po eglute,
visi dalyviai stengėsi tapti sporto meistrais.
Kokios Kalėdos be Kalėdų Senelio? Kiekvienas dalyvis mielai pasipuošė paslaptingojo stebukladario
kostiumu ir lenktyniavo bėgime aplink eglutę.
Kokios Kalėdos be šypsenų?
Šventę užbaigėme linksmiausia estafete. Komandų dalyviai susėdę ir draugiškai susikabinę per juosmenį
turėjo lyg vikšreliai nušliaužti iki kitų savo komandos dalyvių ir perduoti kalėdinį skanėstą.
Visą šį sporto renginį stebėjęs tikrasis Kalėdų Senelis pasidžiaugė, kad trečiokai ne tik vikrūs, greiti,
bet ir draugiški. Visoms komandoms buvo įteikti padėkos raštai ir dovanėlės.
Sonata Žilinskienė / 2015 m. sausio 5 d.
Gruodžio 19 d. 6c ir 6d klasių mokiniai atliko keletą Martyno Mažvydo kalėdinių giesmių. Skambėjo
„Vaikelių giesmė apie Bernelį Jėzų“, „Giesmė apie Bernelį Jėzų“ ir psalmė „Resonet in laudibus“ („Skamba
maloniai“). Šių giesmių tekste palikta autentiška M. Mažvydo morfologija, sintaksė ir žodynas, itin
sudėtingos melodijos. 6c ir 6d klasės dalyvauja projekte „Martyno Mažvydo gyvenimo keliais“.
Koncerto metu taip pat skambėjo V-VI kl. mišraus vokalinio ansamblio ir 6d kl. atliekamos kalėdinės
dainos „Krenta sniegas“ ir „Baltas vakaras“.
Muzikos mokytoja metodininkė Sonata Žilinskienė
Eglė Bridikienė / 2014 m. gruodžio 22 d.
Europos klubas stengiasi sudominti savo narius bei kitus progimnazijos mokinius Europos šalių bei
kalbų įvairove. Šiemet galite išmokti pasveikinti vieni kitus linkėdami Šventų Kalėdų 30-čia įvairių kalbų.
Aplankykite stendą, išmoksite ir Jūs!
Danutė Kasiulevičienė / 2014 m. gruodžio 17 d.
Jau treti metai įpusėjo kaip mokykloje pasigirsta radijo balsas. Radijo laidas veda septintų ir aštuntų
klasių mokiniai. Pasak aštuntokės (8e klasė) Karolinos Česokaitės, jai tai yra svarbi patirtis, nes
galvojanti apie žurnalistiką. Ji prisimena, kaip nedrąsu buvo pirmuosius kartus prabilti į eterį, visada
jaudindavosi, kad nesuklystų arba netaisyklingai neištartų žodžio, bet dabar jaučiasi daug geriau
pasirengusi, nes toks užsiėmimas traukia iki šiol. Ankstesniais mokslo metais gražiai ir pavyzdingai savo
darbą atliko pirmieji diktoriai Gratas Šepetys iš 8a klasės ir Ieva Gatulytė iš 8d. Pernai ta pati Karolina
Česokaitė radijo laidas vedė su Adomu Balsiu (7p klasė), o šiemet kalba jau su bendraklasiu Aidu
Švegžda. Eterio paragavo ir aštuntokai Aidas Smulkis bei Gabrielė Vdovinaitė. Malonu pritraukti vis
daugiau mokinių, ugdyti juose kūrybiškumą, meninį raštingumą, tarpusavio bendravimą, susikaupimą,
atsakomybę viešajam žodžiui. Paskutinė 2014 – ųjų metų radijo laida, skirta sveikinimams su
artėjančiomis šventėmis.
Aidas. Dėmesio! Kalba mokyklos radijas!
Karolina. Labas rytas, miela mokyklos bendruomene.
Aidas. Jus sveikina mokyklos radijas!
Karolina. Pradedame tiesioginės laidos transliavimą.
Aidas. Tuoj išgirsite 250 sekundžių informatyvaus eterio laiko apie svarbius mokyklos įvykius.
Karolina. Turbūt kaip pasiutęs tu, Aidai, lauki atostogų?
Aidas.O kaip galvoji? Žinoma, kad ir tu pati, Karolina, lauki jų, nesulauki.
Karolina. Be abejo, todėl drįstu teigti, kad dabar kalbamės paskutinį kartą.
Aidas. Nori pasakyti 2014 metais?
Karolina. Tikrai taip. O dabar pažvelkime, kas įdomaus nutiko mokykloje.
Aidas. Ką norėjai tuo pasakyti?
Karolina. Na, kad mokykloje vis kas nors įvyksta.
Aidas. Taigi kai kas dalyvauja įvairiuose būreliuose…
Karolina. Pavyzdžiui, paprastai apie sudėtingą matematiką?
Aidas. O gal informatikos būrelis? Čia gi rimti tikslieji mokslai…
Karolina. Europos klubas, Debatų klubas…
Aidas. Toliau galiu prisijungti su krepšiniu, futbolu…
Karolina. O Sportiniai šokiai? Ką žinai daugiau?
Aidas. Eco-projektas su Emile klasėmis.
Karolina. O… supratau. Tada pakeliaukime po Vilnių…
Aidas. Tu čia iš tikrųjų?
Karolina. Taip, yra toks puikus būrelis. Jis taip ir vadinasi – Pakeliaukime po Vilnių…
Aidas. Pagalvojau, kad tu čia mane kvieti pakeliauti krintant snaigėms.
Karolina. Kol kas su būreliu, o snaigių dar teks palaukti.
Aidas. Gerai, tada kol kas ir aš pasinersiu į darbščiųjų rankų būrelį.
Karolina. Ką žadi nupinti?
Aidas. Didelę megztą snaigę.
Karolina. Originalu, girdžiu, kad išsiilgai tikros žiemos.
Aidas. Šiandien labai esame originalūs. Baigėsi pirmasis trimestras.
Karolina. Taip, svarbu prisiminti. Ir kaip finalas?
Aidas. Manau, kad daugumai pasisekė. Ir rezultatai pranoko lūkesčius.
Karolina. Tiesa, šiandien dar vieną svarbų įvykį norėtųsi paskelbti.
Aidas. Klausau ausis ištempęs.
Karolina. Kiek žinau, dabar yra proga visus pasveikinti su šventėm…
Aidas. Supratau! Tad…
Karolina. Meilės ir džiaugsmo.
Aidas.Gerų ateinančių metų.
Karolina. Sveikatos ir kantrybės.
Aidas. Čia labiausiai tinka mokytojams. O ko palinkėtum draugams?
Karolina. Din di lin, din di lin – Kalėdos jau pas mus. Sniegas sninga, tai gražu, tad dainuokime kartu..
Aidas. Kai baltas angelas Tau ranką tiesia, imi tikėt, kad greit aušra nušvis… Su šventom Kalėdom!
Karolina. Norėčiau dar pridurti: Kalėdos – tai stebuklų metas, kai žvaigždės pildo troškimus, kai orai būna
mums pavaldūs ir džiaugsmas užgožia vargus. Su artėjančiais 2015-aisiais!
Aidas. Aš irgi pridursiu: Tegul Kalėdų angelas atneša ramybę ne tik į Tavo namus, bet ir į Tavo širdį.
Tegul kitais metais išsipildo truputį daugiau nei Tu nori…
Karolina. Man malonu buvo su tavimi paplepėti.
Aidas. Tu žinai, ir man.
Karolina. Ačiū visiems, kurie mus išklausė, už dėmesį. Su jumis buvo Karolina Česokaitė iš 8E. Geros,
sėkmingos visiems dienos ir nuostabių švenčių.
Aidas. Čia buvo ir Aidas Švegžda taip pat iš 8E. Gerų atostogų ir švenčių.
Abu. Iki kitų metų!
Loreta Kamarauskienė / 2014 m. gruodžio 11 d.
Septintų ir aštuntų klasių mokiniai jau penktąjį sezoną mūsų mokykloje dalyvavo organizuojamame
dainų konkurse “Eclubvision-2014″, kuris vyksta anglų kalba. Renginį vedė 7A klasės mokiniai Marius
Mažeika ir Kristijonas Šidlauskas bei 8F klasės mokiniai Rugilė Stonkutė ir Benediktas Pajarskas. Iš viso
dalyvavo dvylika komandų iš septintų – aštuntų klasių mokinių. Šiemet, gruodžio 5-ąją, nugalėtojais tapo
8F klasės komanda, surinkusi 148 taškus. Antroji vieta atiteko 8P klasei, surinkusiai 144 taškus, o trečios
vietos laimėtojai – 8D klasė, surinkusi 114 taškų.
Visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais. Pirmajai vietai skirtas 300 lt. vertės kuponas klasės foto
sesijai, (rėmėjas „Maxi studija”), o antros ir trečios vietos nugalėtojai pasidalino kosmetikos priemonių
rinkinius už 300 lt. (rėmėjas UAB „FM group”).
Dėkojame mūsų rėmėjams “Maxi studija” ir UAB “FM group”.
Anglų kalbos mokytoja Loreta Kamarauskienė
Irina Jakubauskienė / 2014 m. gruodžio 9 d.
Jeigu esi 6-8 klasės moksleivis ir mėgsti leisti laiką prie kompiuterio, tuomet kviečiame Tave
dalyvauti Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos matematikos – informacinių technologijų piešinių
konkurse „Matematinis peizažas“. Mielas moksleivi, kūrybiškai pažvelk į matematiką bei rask ir su
teksto rengykle išreikšk savitas, drąsias, patrauklias matematikos interpretacijas.
Reikalavimai darbui:
1. Darbas turi būti padarytas TIK iš figūrų (angl. Shapes), galima įkelti tekstą arba „WordArt“ objektą.
2. Panaudoti užpildo efektai ir kiti figūrų formatavimo būdai.
3. Įkeltas puslapio fonas.
4. Lapas A4 formato, piešinys užpildo visą lapą.
5. Pačiame darbe neturi būti mokinių vardų bei pavardžių.
6. Darbe turi būti panaudoti matematiniai elementai: skaičiai, ženklai, išraiškos,
geometrinės figūros ir pan.
7. Konkursiniai darbai pateikiami adresu : irute.jakubauskiene@gmail.com iki sausio 19 d.
Vertinimas:
• Darbai vertinami atsižvelgiant į jų kūrybiškumą, originalumą, meniškumą,
interpretacijos brandumą, temos atskleidimą.
• Atskirai bus vertinami IT ir matematikos reikalavimai darbui.
• Bus vertinami tik tie darbai, kurie atitiks konkurso tematiką ir reikalavimus.
Mokyklinio konkurso laimėtojų darbai bus siunčiami į Vilniaus Apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 6-8
klasių mokinių matematikos – informacijų technologijų piešinių konkursą „Matematinis peizažas“ ir ten
varžysis dėl diplomų ir prizų.
Aušra Stravinskaitė / 2014 m. gruodžio 9 d.
Gruodžio 1 d. mokykloje vyko debatų turnyro finalinis etapas. Moksleiviai diskutavo tema „Mokyklinė
uniforma būtina“. Nuo rugsėjo pradžios 7a, 7b, 7c, 7p ir 8e klasių mokiniai debatavo tarpklasiniuose
turnyruose. Finaliniame turnyre laimėjo teigiančiųjų komanda, įtikinusi komisiją, jog mokyklinė uniforma
yra būtina. Finalo dalyviai: Gentvilė Kaupaitė, Ieva Žakaitytė, Edvinas Čatrovskis- teigiančiųjų komanda;
Aistė Butkutė, Justina Jemeljenovaitė, Kamilė Grigaitytė- neigiančiųjų komanda.
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas