Informacija apie priėmimą 2024 - 2025 m. m.

 • Paskelbė : Lina Navickaitė
 • Paskelbta: 2024-03-18
 • Kategorija: Svarbu!

Informacija apie priėmimą 2024 -2025 m. m.

Kokiu būdu pateikti prašymą?

Prašymai į mokyklą teikiami per Vilniaus miesto savivaldybės e-sistemą https://svietimas.vilnius.lt/

Iki kada reikia užpildyti e-prašymą?

Prašymai pildomi nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Priėmimo metu nėra atsižvelgiama į pasirinktų mokyklų eiliškumą ir (ar) prašymo registracijos datą.

Ką svarbu žinoti 1-ųjų klasių mokinių tėvams (globėjams)?

 • Į Vilniaus Martyno Mažvydo progimnaziją priimami mokiniai gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.  Kokia mokykla jums priklauso pagal adresą, galite pasitikrinti čia. Iš kitų mokyklų aptarnavimo teritorijų mokiniai priimami tik esant laisvoms mokymosi vietoms.
 • Svarbu pasirinkti etiką arba tikybą, nes pagal tai yra komplektuojamos klasės.
 • Pirmoji užsienio kalba – anglų k., kuri mokoma nuo 2 klasės.
 • Galima pasirinkti klasę, kurioje mokoma viena dailės pamoka daugiau. Pasirinkę dailės kryptį, nurodykite ją prie papildomos informacijos e-prašyme.

Ką svarbu žinoti 5-ųjų klasių mokinių, kurie baigė pradinę programą kitoje mokykloje, tėvams (globėjams)?

 • Į Vilniaus Martyno Mažvydo progimnaziją priimami mokiniai gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.  Kokia mokykla jums priklauso pagal adresą, galite pasitikrinti čia. Iš kitų mokyklų aptarnavimo teritorijų mokiniai priimami tik esant laisvoms mokymosi vietoms.
 • Galima rinktis šias ugdymo kryptis:
  • bendrojo ugdymo;
  • frankofoninio ugdymo (II užsienio k. - prancūzų k.) – penktoje klasėje mokiniai be I užsienio kalbos (anglų k.), mokosi prancūzų k. (II užsienio k.) 3 kartus per savaitę. 
  • meninio ugdymo (dailės) -  penktoje klasėje skiriamos 2 dailės pamokos per savaitę ir klasė dalijama į dvi grupes.

Pasirinkę frankofoninio ar meninio ugdymo kryptį, būtinai ją nurodykite prie e-prašymo papildomos informacijos. Nenurodžius krypties, mokinys bus priskiriamas prie bendrojo ugdymo klasės.

 • II užsienio kalbos pasirinkimas:

Pasirinkite vieną iš e-sistemoje siūlomų kalbų. Besibaigiant penktajai klasei bus išdalinti prašymai dėl antros užsienio kalbos pasirinkimo, kuriame bus nurodytos ES mokomos kalbos mūsų progimnazijoje, iš kurių, aptarę su vaiku (globotiniu) galėsite pasirinkti pageidaujamą užsienio kalbą.

Ką svarbu žinoti 2, 3, 4, 6, 7, 8-ųjų klasių mokinių tėvams (globėjams)?

Į Vilniaus Martyno Mažvydo progimnaziją priimami mokiniai gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.  Kokia mokykla jums priklauso pagal adresą, galite pasitikrinti čia. Iš kitų mokyklų aptarnavimo teritorijų mokiniai priimami tik esant laisvoms mokymosi vietoms.

Su kuo ir kokiu būdu bendrauti dėl priėmimo?

Visa informacija apie priėmimą teikiama el. paštu priemimas@mmazvydas.lt ir tel. 8 5 279 5356.

Priėmimo komisijos pirmininkė – direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Navickaitė.

Visa informacija dėl priėmimo bei klasių sudarymo skelbiama mokyklos puslapyje https://mmazvydas.lt/

Dažnai užduodami klausimai

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/dazniausiai-uzduodami-klausimai/?category%5B%5D=17259EF083C9402083B47D7D212C7FFF&search=

Priėmimo tvarka

Priėmimo tvarkos aprašas

Kaip užpildyti prašymą

Pildymo instrukcija

Priėmimo komisija

Lina Navickaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė

Rūta Vadlugaitė, mokytojo padėjėja, sekretorė

Daina Černienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė

Joana Zapolskienė, specialioji pedagogė, narė

Inga Čepelionė, psichologė, narė

Dokumentai

Priėmimas į progimnaziją Atnaujinta Dydis
Priėmimo grafikas 2024-2025 m.m. 2024-02-29 13:43:58 187.18 KB
Priėmimo tvarka 2024-2025 m. m. 2024-02-29 13:45:16 4.87 MB
Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2024-2025 m.m. 2024-05-02 12:04:32 582.75 KB
Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos