Vaiva Truskauskienė / 2018 m. gegužės 22 d.
Štai ir atėjo dar vienerių metų pabaiga, kai Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija turi išleisti
dar vieną pulką aštuntokų į platųjį pasaulį.
Mus mokykla užaugino, priglaudė po savo sparnu. O čia ir atėjo laikas mus paleisti į tikrą
gyvenimo sūkurį, kuris jau turėtų nunešti kiekvieną į savo vietą.
Šie aštuoneri metai praskrido kaip gražiausias paukštis ir tikrai, neslėpsim, nebuvo lengva. Buvo
šypsenų, ašarų, laimės ir nelaimės, karų ir taikos, bet viskas baigėsi kaip ir prasidėjo – su dideliu virpuliu
širdyse ir begale klausimų. Dar pamenu pirmąją savo Rugsėjo pirmosios šventę, kai jaudulys graužė
vidų, bet drąsiai žengiau pro šios mokyklos vartus. Netrukus su tokiu pat jauduliu turėsiu pro tuos vartus
išeiti.
Nelengva, labai nelengva, palikti mokykloje draugystės prisiminimus, mylimiausius mokytojus,
auklėtoją, kurie buvo kaip šeima. Sunku atsisveikinti su atokiausiais mokyklos kampeliais, kur
mėgdavome būti per pertraukas.
Bet žinote, mieli būsimieji gimnazistai, tai bus nauja pradžia, naujos draugystės ir nauji
prisiminimai, nauji mokytojai ir auklėtojai, ir galiausiai, gimnazija – naujas etapas, ten toliau kursite savo
ateitį. Ir jei jau būsite paklausti, kuo norite būti užaugę, turėsite žinoti atsakymą.
Na, o Jums, būsimieji aštuntokai, aš palinkėsiu per ateinančius metus pasisemti kuo daugiau
patirties ir žinių, kad kitąmet, pavasario pabaigoje, jau turėtumėte savo kelią.
Benita Liškauskaitė iš 8b
Eglė Bridikienė / 2018 m. gegužės 20 d.
Ar žinot, kiek apytiksliai šiuo metu yra gyventojų
Europos Sąjungoje? Ką nustato Šengeno susitarimas? Kas
šiuo metu yra Europos Komisijos pirmininkas?
Gegužės 9-ą dieną 67 aštuntokai laikė bandomąjį
Europos egzaminą. Visi noriai tikrinosi savo žinias apie
Europos Sąjungos šalis, jų vadovus, žymius žmones, lygias
vyrų ir moterų teises, net imigraciją ir jos sukeliamas
problemas. Klausimai nebuvo lengvi, bet net penki aštuntokai
gavo padėkos raštus už geriausiai parodytas žinias bei prizus, kuriuos skyrė Europos komisijos atstovybės informacinis
centras. Dėkojame istorijos mokytojai Daivai Augulienei už bendradarbiavimą ir sveikiname nugalėtojus:
I vieta – Aras Gruodis, 8P
II vieta – Kamilė Korklinevskytė 8B, Rokas Maižiešius 8P ir Diana Kornilova 8D,
III vieta – Laura Černyškovaitė 8B.
5-6 klasių mokiniai savo žinias apie Europos Sąjungą tikrinosi dalyvaudami viktorinoje. Europos klubo nariai jų
laukė net 7-iose stotelėse, kuriose dalyviai atsakinėjo į klausimus, dėliojo dėliones ar mėgino atspėti vėliavas. Viktorinoje
dalyvavo 15 komandų. Suskaičiavus rezultatus paaiškėjo, kad daugiausiai taškų surinko 6C, 5B ir 6P klasių komandos.
Visoms komandoms buvo įteikti padėkos raštai bei simboliniai prizai.
Labai džiaugiamės dalyvavusių mokinių aktyvumu ir noru plėsti savo akiratį.
Europos klubo vadovės Eglė ir Loreta
Kviečiame visus į mūsų mokyklos dvidešimtmečio šventę š. m. gegužės 24 dieną (Vydūno g. 17A, Vilnius).

17.00 val. vyks buvusių mokytojų, darbuotojų, mokinių ir tėvų susitikimai.

18.30 val. – šventinis koncertas “Laiminga vaikystė”.

Laukiame Jūsų.   
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos bendruomenė    
  1-4 KLASIŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

(Sudaryta Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2018 m. balandžio 19d. įsakymu Nr.V-445).

Jolanta Sereičikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė, duomenų bazių administratorė
Brigita Martikone, logopedė, spec. pedagogė, sekretorė
Sonata Juzėnienė, metodinės grupės pirmininkė, narė
Donata Karpavičiūtė, pradinių klasių mokytoja, narė
Greta Molytė, pradinių klasių mokytoja, narė
Gintarė Plankytė,  pradinių klasių mokytoja, narė  

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

(Sudaryta Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2018m. balandžio 19d. įsakymu Nr. V-446)

Eglė Laumelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė
Vilma Junevičienė, sekretorė
Daiva Kirlienė, psichologė, narė
Irma Pavilionienė, spec. pedagogė, narė
 Edita Juknienė, informacinių technologijų mokytoja, narė
Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau (žr. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymą).  

* Prašymas progimnazijos nustatyta forma   
Vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija   
Pagrindiniai duomenys apie mokinį   
Vaiko priėmimo į mokyklą sutartis (2 egz.)   
Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos.   
Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendacija ar kitas priešmokyklinį ugdymą patvirtinantis dokumentas ( į 1 klasę).   
Ugdymo pasiekimai iš mokyklos, kurioje prieš tai mokėsi mokinys (priimant 2,3,4,5,6,7,8 klases).   
Sutikimas esant būtinybei tikrinti mokinį mokyklos slaugos specialistei   
Sutikimas dėl fotografavimo  

** Jeigu nurodytu laiku negalite atvykti  pasirašyti sutarties, prašome informuoti el. paštu rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
2018-04-25 įvykusio posėdžio metu buvo vienbalsiai nutarta, kad 5 – 8 klasėse nuo 2018 m. rugsėjo 1-os II pamainos nebus.
Danguolė Matulevičienė / 2018 m. gegužės 9 d.
Lietuvos leidėjams paraginus, jau tradicija tampa skaitymo skatinimo akcija ,,Lietuva skaito“,
skirta lietuviškos spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Šiais metais ir mūsų progimnazijos
bibliotekoje 1 b klasės mokiniai ir jų mokytoja V. Malinauskienė įsiliejo į skaitančiųjų su visa Lietuva
gretas.
Pirmokėliai skaitė Prano Mašioto ,,Senelio pasakas“. Knygelę garsiai skaitė visi klasės mokiniai,
prisijungė jų mokytoja Vilija ir bibliotekininkė Regina. Šių laikų vaikams nelengva buvo suprasti prieš
šimtmetį kurtas istorijas. Mokytojai teko paaiškinti žodžių ,,jomarkas“, ,,parėdas“ prasmę, o mums,
bibliotekininkėms, pasidžiaugti, kad auga nauja skaitytojų karta – tik mokyklos suole išmokę skaityti
vaikai skaitė taip pat puikiai, kaip ir tie, kurie skaityti pradėjo dar lankydami darželį.
Mielieji, skaitykime! Taip įprasminsime knygnešių pasiaukojimą.
Rita Bakanienė / 2018 m. gegužės 2 d.
Balandžio 22 – 28 dienomis 4 mokinių ir 2 mokytojų komanda keliavo į Pilas miestą Ispanijoje, kur dalyvavo ,,
Erasmus + KA219″ tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „Changing habits – changing the world“
trumpalaikėje mokinių mainų programoje. Vizite dalyvavo 7e kl. mokinės Miglė ir Ugnė Dubauskaitės, Rusnė
Patkauskaitė bei 7b kl. mokinė Liepa Rinkevičiūtė. Į kelionę mokinius lydėjo anglų kalbos mokytojos Renata Žemaitienė
ir Rita Bakanienė.
Visą savaitę mokinės intensyviai vykdė projekto veiklas bei mokėsi atsakingo, aplinką tausojančio vartojimo:
parengė pristatymą apie Lietuvai būdingas daržoves, vaisius ir prieskoninius augalus, susipažino su sėjos eiga ir viską
išmėgino praktiškai. Moksleivės mokėsi, kaip galima mažinti vartotojiškumą kūrybiškai panaudojant antrines medžiagas.
Be to, sužinojo apie aplinką tausojančius sveikus užkandžius, mokėsi pačios pasigaminti ekologiškų saldumynų, padėjo
mokykloje organizuoti vaisių turgų, siekiant sudominti mokyklos bendruomenę sveikesnių užkandžių idėja.
Kelionės metu visa komanda gerino kalbinius bei tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius, susipažino su Ispanijos
kultūra. Kelionė moksleivėms davė daug vertingos patirties, paliko neišdildomą įspūdį ir daugybę nuostabių prisiminimų!
Igoris Zujevas / 2018 m. balandžio 30 d.
Per literatūros pamokas aštuntų klasių mokiniai turėjo galimybę susipažinti su neįprasto teksto žanro –
dienoraščio – vingrybėmis. Perskaitę trylikametės žydų kilmės mergaitės Anos išgyvenimus ir skaudžias
patirtis jos paties rašytame dienoraštyje, aštuntokai susipažino su XX a. vidurio nacistinės Vokietijos
organizuotu ir kryptingai vykdytu holokaustu. Kad įgytos žinios įgautų formą, prasminga lietuvių kalbos ir
literatūros vyresniosios mokytojos V. Truskauskienės iniciatyva balandžio 30 dieną 7-8 klasių mokiniai
buvo pakviesti į režisierių A. Gian ir M. Mačiulio tragikomedijos ,,Kai žmonės vaidino Dievą!..” peržiūrą
Vilniaus kameriniame teatre.
Tragikomedijos centre visų pirma vaizduojami paprasti kasdienio gyvenimo džiaugsmai, išryškėję karo
pajautos ir nuolatinės egzekucijos baimės fone. Besislapstydamos krautuvės palėpėje Frankų ir van Danų
šeimos diena iš dienos priverstos iš naujo mokytis suvokti, atrasti, pažinti gyvenimo prasmę. Įvykių
sūkuryje persipynė ir nevaldomo apmaudo, pasidavimo, ir pirmosios meilės emocijos. Kiekvienas
žiūrovas galėjo pajusti, kad viltis ir tikėjimas – vieninteliai šviesaus rytojaus švyturiai – niekada nebus
nuslopinti sviedinių aidais ar krovininio vagono, vežančio ištremtuosius, dundėjimu.
Įsijautę į dievų vaidmenį, naciai niekieno nevaržomi įgijo teisę spręsti – kas gali gyventi, o kas – ne.
Tačiau niekas lig šiolei nesugebėjo atimti iš žmogaus žmogiškąsias vertybes. Akistatoje su alkiu panelės
Mipės per Hanuką dovanoto pyrago pjovimo ir dalijimo(si) procesas parodė, kiek daug žmogui ir dabar
reiškia pagarba, sąžiningumas.
Vaidinusieji dievus surado Aną Frank ir dar septynis jos likimo draugus likus mėnesiui iki vokiečių
kapituliacijos. ,,Dievai” nusprendė – turi mirti. Net pats mirties fenomenas tragikomedijoje vaizduojamas,
paliekant žiūrovui daugiau erdvės asmeninėms interpretacijoms. 1942-iais Ana savo dienoraštyje rašė:
„Man atrodo, kad trylikametės mergaitės pamąstymai bus niekam neįdomūs.“ Ji klydo. Jaunos žydaitės
dienoraštis, rašytas Antrojo pasaulinio karo metais, buvo išverstas į 60 skirtingų kalbų, pagal jį sukurta
keletas kino filmų, statomi spektakliai. Tai tekstas, iš kurio gali pasimokyti kiekvienas XXI amžiaus
paauglys. Tekstas, primenantis saugoti save ir vieni kitus ir vertinti tai, ką šiandien daugelis linkę
suprasti kaip duotybę.
Danguolė Matulevičienė / 2018 m. balandžio 23 d.
2018 metų baladžio 10 dieną bibliotekoje sulaukėme garbingo svečio, pas mus viešėjusio prieš trylika
metų. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras ir rašytojas, Kazys Saja, paaiškino, kad tai apie
jį nieko nepasako: ,,Svarbiausia, kad man jau 85-eri metai, esu labai daug gyvenime patyręs ir daug
prisimenu”. Tai, ką kalbėjo rašytojas, mokiniams buvo ir įdomu, ir aktualu. Jis palietė nesenstančią temą
apie asmenybės ugdymą: prisiminė jam brangius mokytojus, padėjusius išlaikyti jautrią sąžinę ir tesėti
draugui duotą žodį.
Svečias dalijosi ir savita pasaulėjauta bei laimės samprata: ,,Mes atsiradom ne be reikalo. Nėra nieko
vienodo šiam pasauly. Nebeždžioniaukim viens nuo kito. Būkim saviti ir nebijokim pasakyti, kad esame
kitokie. Kūrėjas nesinaudojo liniuote. Nėra nieko tobulo. Yra tik idealai, tarsi žiburiai, padedantys siekti
tobulumo. Dalindamas autografus kartais užrašau: ,,Tėve mūsų, kurs esi mumyse“. Šią mintį viena
mergaitė apibendrino, kad dabar jai aišku, jog: ,,Kitam žmogui parodytas gerumas ir yra Dievo atspindys
mumyse“.
Nors susitikimui aštuntokai pasiruošė daugybę klausimų, tespėjo užduoti tik keletą – esminių. Rašytojas
žinojo, kas rūpi šiuolaikiniams paaugliams, todėl susitikimo pabaigoje mokiniams beliko pastebėti: ,,Jūs
atsakėte net į tuos klausimus, kurie nebuvo garsiai pasakyti”.
Lina Spalvienė / 2018 m. balandžio 21 d.
Ar pirkdami maisto produktus perskaitote, iš kur jie
atkeliavo? Tikriausiai retai paskaičiuojate avokado ar citrinos
kelią nuo jų auginimo vietos iki stalo. Pavyzdžiui, Meksikoje
užauginta žalioji citrina keliauja net 9902 km., kol pasiekia mūsų
virtuves.
Balandį, tęsdami projekto ,,Keičiame įpročius, keičiame
pasaulį‘‘ (,,Changing Habits, Changing the World‘‘) veiklą, ,,
Erasmus+‘‘ klubo nariai domėjosi, kokį poveikį aplinkai daro
maisto ir gėrimų transportavimas. Po ilgų ieškojimų ir diskusijų nusprendėme, jog maisto
transportavimas daro didelę žalą orui, vandens telkiniams, gyvūnams, augalams ir mums patiems. Kol
pasiekia mūsų stalą, maisto produktai ir gėrimai nukeliauja įvairius atstumus, kurie vadinami „Maisto
myliomis“. Kuo mažiau nukeliautų „Maisto mylių“, tuo mažesnis į atmosferą išmetamo anglies dvideginio
(CO2) kiekis. Vadinasi, rinkdamiesi vietinius maisto produktus ar užsiaugindami juos savo darže,
darytume mažesnį neigiamą poveikį aplinkai.
Jeigu norite, kad jūsų ekologinis pėdsakas būtų kuo mažesnis, neužmirškite:
• Rinktis vietinius maisto produktus;
• Darže ar ant palangės užsiauginti savo daržovių bei prieskoninių augalų;
• Maisto produktų pirkti tik tiek, kiek reikia, kad vėliau nereiktų išmesti;
• Apsipirkti kuo arčiau namų ir į parduotuvę keliauti pėsčiomis ar dviračiu.
Džiaugiamės, kad bendraminčių ratas tik didėja! Prie ,,Erasmus+‘‘ projekto veiklos prisidėjo
smalsūs, entuziastingi 1b klasės mokiniai ir jų mokytoja Vilija Malinauskienė. Jie įrodė, kad žaliąjį daržą
galima turėti net ir ant palangės. Mokinukai iš panaudotų plastikinių butelių darė vazonėlius ir į juos sėjo
krapus, ridikus, salotas bei svogūnėlius. Susitikę su septintokais Ryčiu (7b), Alina (7b) bei Gerda (7e) ir
išklausę pristatymą apie maisto transportavimo poveikį aplinkai, pirmokai išsiaiškino, kaip svarbu rinktis
vietinius produktus arba juos auginti patiems.
Kviečiame pasekti įkvepiančiu mūsų pirmokų pavyzdžiu ir suskubti imtis sodo ir daržo darbų!
,,Erasmus+” klubo komanda
1b klasės mokiniai ir mokytoja Vilija Malinauskienė
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas