Loreta Kamarauskienė / 2016 m. balandžio 26 d.
Šių metų balandžio 15d. Martyno Mažvydo progimnazijoje apsilankė ketvirtos klasės mokiniai iš
Šaltinio pagrindinės mokyklos.
Svečiai, lydimi septintokų, susipažino su mūsų mokyklos aplinka. Kraštotyros būrelio vadovė
Zinaida Šimkuvienė pravedė labai įdomią ekskursiją muziejuje.
Vadovės Audronės Lašinskienės kvietimu mokiniai sudalyvavo trečių klasių mokinių integruoto
projekto „Tėviškės keliu – Lietuvos regionai“ baigiamajame koncerte.
Europos klubo mokiniai (vadovė Eglė Bridikienė) pristatė vaikams „Ką reikia žinoti apie Eurą?“.
Mokiniai aktyviai dalyvavo. Visi buvo apdovanoti simboliniais prizais.
Trumpa viešnagė baigėsi, atsisveikinome iki kitų mokslo metų.
Jau trejetą metų 7c klasės mokiniai bendrauja su šios mokyklos vaikais, mokydamiesi patys
padėti, suprasti, užjausti, moko taip pat rodydami gražų pavyzdį. Mokinių ilgalaikė draugystė tapo
projektu.
Džiaugiamės mūsų mokyklos vaikų geranoriškumu, aktyvumu.
Rita Zašauskaitė / 2016 m. balandžio 23 d.
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje jau trečiąjį kartą vyko VI klasių katalikų tikybos
viktorina „Dekalogas ir Šventasis Raštas“. Šeštokai varžėsi net 6 rungtyse. Viktorinos tikslas – žinių apie
Dekalogą įtvirtinimas, tikėjimo pažinimo gilinimas, Šventojo Rašto skaitymas. Sveikiname 6a klasės
mokinius, laimėjusius penktąją vietą.
Moksleiviai dėkojo už netradicinę viktoriną ir džiaugėsi, kad jei ir nepavyko laimėti prizinės vietos,
tai bent tikrai daug sužinojo. Juk svarbiausia ne tik laimėti, bet ir dalyvauti, bendrauti, atrasti.
Genė Remeikienė / 2016 m. balandžio 20 d.
Laba diena, mielas drauge,
rašau Tau laišką, nes noriu pasidalinti mintimis apie savo svajonių pasaulį.
Mano svajonių pasaulyje žmonės širdyje niekada neužaugtų. Jie liktų tais pačiais vaikais,
žaidžiančiais kieme su draugais. Jie kvailiotų, kaip vaikystėje, negalvodami apie savo rimtą padėtį ir
nekreipdami dėmesio į kostiumuotų vyriškių pašaipius žvilgsnius.
Nebūtų taisyklių, kalamų visiems į galvas, nes jų nereikėtų. Niekam net mintis nekiltų elgtis taip,
kad pakenktų sau ar kitiems.
Šiame pasaulyje gyvuotų beribis gėris. Žmonės, eidami gatve, plačiai šypsotųsi, o užėję į
parduotuvę užkalbintų nuoširdžią pardavėją. Vaikščiodamas parke sutiktum draugišką nepažįstamąjį,
nusiteikusį pasikalbėti ne apie blogybes ar nelaimes, o norintį pagirti šiandien ypač gražią Tavo
šukuoseną.
O kai ateitų naktis, žmonės sustotų, nors trumpam, kad pažvelgtų į tamsų dangaus skliautą,
nukabinėtą ryškiai spindinčiomis žvaigždėmis. Grožėtųsi vaizdu ir nusijuoktų skaidriu, krištoliniu juoku,
pamatę kaip juokiasi linksmos žvaigždutės danguje. Ir visa tai būtų nuoširdu, nesuvaidinta ir
nesumeluota, nes mano svajonių pasaulyje melo nebūtų.
Žmonės nebijotų klysti ir iš savo klaidų pasimokytų. Pasaulyje būtų ir liūdesio, nes jis mus suartina.
Liūdesio reikia, jog nepamirštum, kas yra laimė ir prisimintum aplinkinius. Gyvuotų ir trupinėlis baimės,
kad išdrįstum, išmoktum pasitikėti savimi.
Mano svajonių pasaulyje žmonės mokėtų įsiklausyti į gamtą, jūros ošimą, paukštelių čiulbėjimą, į
savo širdį. Pajaustų dalykus, kurių neįmanoma nusakyti žodžiais: draugystę, švelnumą, meilę.
Svarbiausia – žmonės matytų širdimi. Juk tik širdimi gali pamatyti tiesą, kaip ir viltį šunelio akyse,
nerimą žmogaus širdyje ir tą tikrąjį džiaugsmą. Todėl žmonės ir būtų laimingi, nes matydami kito
džiaugsmą, jie patys švytėtų iš laimės.
Lauksiu, mielas drauge, Tavo atsakymo.
Miglė Jauniškytė 6p klasė
Olga Šibkova / 2016 m. balandžio 13 d.
Kovo 29 diena – balandžio 1 dienomis mokykloje vyko dalykinė 2-os užsienio (rusų) kalbos
savaitė. Įvairiuose renginiuose dalyvavo visi norintieji 6-8 klasių mokiniai.
Savaitės renginius pradėjo šeštų klasių mokiniai, kurie pirmą dieną parašė ir iškabino ant rusų
kalbos kabinetų durų palinkėjimų, pasisveikinimo, mandagumo žodžius. Antra diena buvo skirta pasakų –
liaudies išminties lobynų – iliustravimui. Šią dieną mokiniai piešė iliustracijas rusų liaudies pasakoms.
Aštuntų klasių mokiniai išbandė debatus rusų kalba: „Pakanka mokytis tik vienos užsienio kalbos“. Per
integruotas technologijų ir rusų kalbos pamokas mokiniai susipažino su viena rusų tradicija – švenčių
proga kepti ir dovanoti įvairiai papuoštus meduolius. Mokiniai sužinojo meduolių atsiradimo istoriją,
gaminimo ypatumus, patys kepė neįprastos formos meduolius – rusų abėcėlės raidžių pavidalu, iš kurių
vėliau sudarinėjo žodžius. Pamokos metu pavadinimu „Чай по-купечески“ mokiniai susipažino su dar
viena senovine rusų tradicija – arbatos gėrimo būdu,kuomet arbata pilstoma iš senovinio rusiško virdulio
– „из самовара“, ir geriama iš lėkštučių.
Daug mokinių išbandė save dailyraščio konkurse „ Писать красиво – нелегко“, kurio metu
mokiniai rasė ištraukas iš rusų liaudies pasakų, tekstus apie tradicijas, eilėraščius. Pertraukų metų
mokiniai su susidomėjimu apžiūrinėjo kabinetuose surengtas parodas : šeštų klasių mokinių kūrybinius
darbelius – iliustruotas abėcėles „Mano linksmoji abėcėlė“, iliustracijas pasakoms „Piešiame pasaką“,
aptarinėjo ir rinkdavo geriausią dailaus rašto darbą.
Sveikiname dailyraščio konkurso laimėtojus:
I vieta – Milda Bieliūnaitė 7a kl., Dovilė Miškinytė 8d kl., Diana Kornilova 6d kl.
II vieta – Kristina Savarauskaitė 6c kl., Viktorija Kornilova 6d kl., Kamilė Džisevič 7b kl.
III vieta – Diana Kliunkaitė 6b kl., Aistė Radytė 6c kl, Rasa Kasiulevičiūtė 7c kl.
Rita Zašauskaitė / 2016 m. balandžio 13 d.
„Jei žmogus nežino į kurį uostą plaukia, joks vėjas jam nėra palankus” (Seneka). Per tikybos
pamokas su septintokais ieškojome savojo uosto. Kiekvienas kūrė savo įsivaizduojamą svajonių laivą,
kuriame buvo aprašyta vizija „aš po 20-ties metų“. Taip įsivardinę norimos karjeros perspektyvas,
ieškojome gerųjų savybių ar grėsmių, kuriuos padėtų ar trukdytų siekti užsibrėžto tikslo. Kaip visada
stebino ir džiugino moksleivių kūrybiškumas bei saviraiškos turiningumas.
Linkime septintokams neprarasti ryžto ir pasiekti savo svajones!
Rita Zašauskaitė / 2016 m. balandžio 12 d.
Sveikiname ketvirtokus su pergale. 4f klasės mokiniai laimėjo 5-ąją vietą tikybos viktorinoje „Dievo
Gailestingumas“, kurioje dalyvavo beveik 40 Vilniaus apskrities mokyklų. O mokinių pristatytas kūrybinis
darbas buvo įvertintas maksimaliu balu už parengtą pristatymą apie mažiau žinomą šventai gyvenusį
asmenį.
Džiaugiamės mokinių kūrybiniais, analitiniais bei bendradarbiavimo gebėjimais.
Lina Spalvienė / 2016 m. balandžio 11 d.
Norėčiau pasidalinti, kaip mes 7pp klasės mokiniai tradicines antradienio pamokas iškeitėme į
įdomesnes ir išmanesnes pamokas Valstybės pažinimo centre (http://pazinkvalstybe.lt/).
Po ilgo, nepatogaus važiavimo autobusu atvykome prie prezidentūros, kuri didingai iškilusi mums
virš galvų nepatikliai burbėjo: ,,Ką tie vaikai veikia antradienį ne mokykloje?”. Užėjus vidun, mūsų laukė
nuodugni ir kruopšti patikra. Parodėme apsaugos darbuotojams savo asmeninius dokumentus ir leidome
pasižvalgyti po savo kuprines per rentgeno aparatą. Vidiniame kiemelyje visi lengviau atsikvėpėme –
nebuvo jokių konfliktų, nieko nekonfiskavo ir nenuvedė į tamsųjį kambarėlį tardyti.
Toliau mūsų laukė pagrindinis pastatas, kuriame įsikūrusios centro ekspozicijos. Mus pasitiko vedėjas
vardu Justas, kuris įteikė planšetes ir stilingus, medinius dėklus. Aptarę ekskursijos tikslus, buvome
suskirstyti į tris grupeles ir gavome kūrybines užduotis iš įvairiausių sričių.
Pirmas dalykas, užkliuvęs mums už akių, be abejo, buvo baltas stalas, kurio stalviršis veikė kaip
kompiuteris. Taipogi pastebėjome, kad ant sienų gausiai pripiešta įvairių paveikslėlių, susįjusių su
prezidentūra ir Lietuvos istorija. Pats nuostabiausias šios edukacijos dalykas – tai planšetės, kuriomis
skanavome ženklus ant sienų ir ekranuose išvydome ,,augmentuotą realybę” – 3D objektus ten, kur
tikrovėje jų nesimatė!
Būdami gudrūs ir sumanūs, iš karto radome atsakymus į pateiktus klausimus ir mūsų vadovas Justas
nusivedė į antrą ekspozicijos dalį rūsyje. Nebijokite, nes tai nėra dvokiantys požemiai, kuriuos prieš
šimtus metų naudojo kaip kalėjimą. Tai buvo dar viena interaktyvi ekspozicijos dalis, kur kūrėme savo
klasės herbus, rinkome pačias įdomiausias lietuvių šnektas bei tyrinėjome interaktyvų žemėlapį.
Nuodugniai apžiūrėję įvairių šalių dovanas Lietuvos prezidentams, sprendėme, kokia dovana tiktų
užsienio šalių prezidentams. Pasiūlymų buvo įvairių: žmogaus dydžio gintarinis vilkas, medus ir netgi
gyvas gandras!
Visos grupės vardu teigiu, kad Valstybės pažinimo centras yra įdomi vieta. Daug kartų mačiau
nevykusių bandymų modernizuoti muziejus ir juos padaryti patrauklius paaugliams, tačiau tik dabar
suvokiau, kaip puikiai tai gali pasisekti. Technologijos nestrigo, užsiėmimai buvo įtraukiantys, o
atmosfera (netgi rūsyje) – labai moderni ir jauki.
Jeigu norite, kad pamokos būtų įdomesnės, nuvykite į Valstybės pažinimo centrą!
Pijus Makselis (7pp klasė)
Eglė Budrikienė / 2016 m. balandžio 10 d.
2016 metų balandžio 2-ą dieną Vaikų muzikos studijos ,,Retro” vyresniųjų grupė dalyvavo IV-jame
tarptautiniame vaikų ir jaunimo nacionalinės dainos konkurse ,,Garsų paletė 2016″ Klaipėdoje, kuriame
tapo konkurso diplomantais. Sveikiname šio šaunaus pasirodymo dalyvius:
1. Edvardą Meduneckį
2. Miglę Jauniškytę
3. Austėją Vaivadaitę
4. Kamilę Adžgauskaitę
5. Kamilę Andrijauskaitę
6. Kostą Dirmą
7. Gabiją Tarvydaitę
8. Liuciją Jurčenkaitę
9. Eglę Kavaliauskaitę
10. Viltę Jakučiūnaitę
11. Auksę Timinskaitę
12. Liepą Mikolajūnaitę
Eglė Budrikienė / 2016 m. balandžio 10 d.
Šiemet jau net XIV -jį kartą įvyko respublikinio vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos festivalio ,,
Mes- pasaulis” televizinio finalo atrankos koncertai. Net trys vaikų muzikos studijos Retro grupės šiais
metais nuo vasario iki balandžio mėnesio atkakliai rungėsi su žymiausiais respublikos kolektyvais ir buvo
pripažinti laimėtojais. Visi konkurso nugalėtojai filmuosis finaliniame ,,Mes pasaulis” koncerte, kuris įvyks
Gegužės 15 dieną , Forum palace rūmuose, o jį filmuos Lietuvos televizija. Koncerto vaizdo įrašą bus
galima matyti birželio mėnesį.
Jolanta Noreikienė / 2016 m. balandžio 7 d.
“Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016″ M. Mažvydo progimnazijoje pradėta sportine veikla.
M-kloje bendraujame ir sportuojame be patyčių. Sportas sujungia mokinius, moko pasitikėti ir gerbti
vieni kitus. Estafečių varžybose labai atkakliai varžėsi 7 klasių komandos. I vieta – atiteko 7b kl., II – 7a
kl., III vieta – 7pp.
Ir “Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2016″ užbaigė 6d kl., apsilankydama Lietuvos olimpinėje
akademijoje (LOA), kurios tikslas propaguoti olimpines idėjas, skatinti žmonių fizinį ir dvasinį ugdymą
kaip sveiko gyvenimo filosofiją, kilnumą sporte, siekti taikesnio ir geresnio pasaulio kūrimo, atsiriboti nuo
bet kokio nekilnaus elgesio ir patyčių.
Mokiniai susitiko su LOA prezidentu A. Poviliūnu. Jis papasakojo apie Akademijos vykdomas veiklas,
pasidomėjo vaikų sportiniais pasiekimais bei mokslais. LOA referentė olimpiniam ugdymui Enriketa
Prunskienė papasakojo olimpinių žaidynių istoriją, parodė mokiniams informacinę medžiagą apie 2016 m.
Rio de Žaneiro olimpines žaidynes, supažindino su olimpiniais simboliais, olimpinėmis vertybėmis,
Lietuvos olimpiniais čempionais, kandidatais į RIO 2016, atsakė į vaikų užduotus klausimus.
Mokiniai taip pat stebėjo Foto konkurso ” Draugystė, sportas ir kilnumas” apdovanojimus.
Sportas – visus sutelkia, skatina kilniai elgtis ir bendrauti be patyčių.
2016 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas