Nėra nieko skaudžiau, kaip patirti patyčias: atstūmimą, nedraugavimą, ignoravimą, apkalbas,
pašaipas klasėje, mokykloje, perskaityti internetinėje erdvėje šlykščiausius keiksmažodžius apie save, ar
netgi tiesioginį fizinį smurtą: stumdymą, mušimą.
Tai mūsų visuomenės pūliniai. Nuo patyčių kenčiate ne tik Jūs, vaikai, bet labai dažnai kenčiame ir
mes, suaugę žmonės.
TODĖL NETYLĖKIME, KREIPKIMĖS PAGALBOS! Reikia apie tai kalbėti, reikia nebijoti patyčių
organizatorių keršto, nes kitaip jos, patyčios, niekad nesiliaus.
Bet kada mokykloje ne tik galite, bet net reikia apie patiriams patyčias pranešti mokytojams,
auklėtojams, psichologėms, socialinėms pedagogėms, administracijai. Tie, kurie tyčiojasi, kurie
organizuoja patyčias, labiausiai bijo viešumo.
Yra vaikams teikiama (net nebūtina prisistatyti, kas esate) pagalba ir telefonu, kur Jus išklausys,
patars, kaip elgtis vienokioje ar kitokioje situacijoje, padrąsins.
Tai – „VAIKŲ LINIJA”. Joje dirbantys savanoriai teikia konsultacijas ištisą parą. ĮSIRAŠYKITE Į SAVO
TELEFONUS JŲ NUMERIUS:
Tel. 8 5 261 7295
Mob. 8 601 93 283
BET KADA PADĖSIU JUMS SAVO KABINETE: 142 KAB., tel. 8 606 06556
Genė Remeikienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, EKK ( Elgesio korekcijos) komisijos pirmininkė
Lapkričio mėnuo – pakvietė ir vėl įsigilinti į mūsų kaimynų šiauriečių kūrybines idėjas, jų nerimą dėl
žmonijos ateities ir ekologinės atsakomybės prieš gamtą. Pagrindinė šių metų tema – ateitis.
Svarbiausias projekto akcentas žodžio ir šviesos šventėje buvo literatūriniai skaitiniai.
Norvegų rašytojo Stian Hole knygos „Garmano vasara“ ištrauka, perskaityta 5 p klasės mokinių
atmintinai, išryškino mažo berniuko nerimą ir rūpestį dėl greitai bėgančio laiko ir nuolat besikeičiančių
aplinkybių. Mokiniai, vadovaujami mokytojos D.Kasiulevičienės, giliai išnagrinėjo visas rūpimas kūrinio
veikėjo problemas, suprato, ką reiškia pasikeitimai ir sunkumai mažojo žmogaus gyvenime ir kaip juos
vis dėlto galima įveikti. Mokiniai gražiai įvaldė raiškųjį žodį, mąstė ir išmoko atpažinti tikrąsias vertybes.
Projekte taip pat dalyvavo ir technologijų bei dailės mokytojos su savo mokiniais. Pirmoji su
nuveiktu darbu į biblioteką atskubėjo technologijų mokytoja Reda Gustienė. Ją palydėjo cinamonu
kvepiančio kūrinio ,,Ateities kepėjas“ autorės – penktų klasių mokinės. Mergaitės pasakojo apie patirtą
kepimo džiaugsmą ir padarytų klaidų taisymo rūpesčius išspręstus su mokytojos pagalba.
Kita technologijų mokytoja Olga Semėnienė bibliotekos sienas išpuošė iš modelino pagamintais
mokinių darbeliais, kuriuos pavadino ,, Ateities sodais“. O trečiosios ,,darbukės“ Aušros Banelienės
mokinių veltinio darbeliais džiaugsmingai žavėjosi pradinių klasių mokiniai svajodami kada ir jie taip
išmoks.
Kasmet Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projektą savo kūrybine išmone paįvairina dailės
mokytojos Milda Tverkutė ir Daiva Varslavėnienė. Šiemet jų 7-8-ų klasių mokinių piešiniuose
įžvelgiamas nerimas dėl Žemės ekologijos, ypač gėlo vandens ateities.
2016 – ųjų metų Šiaurės šalių savaitė sutelkė visus vienam bendram darbui dėl visos mūsų ateities,
apie kurią nenuilstamai galvojame.
D. Kasiulevičienė ir D. Matulevičienė
Vaiva Truskauskienė / 2016 m. lapkričio 27 d.
        Kiekvienas kitaip suprantame meną. Vienam tai literatūra, kitam- šokis,  muzika ar dailė. Bet visi žinome, kad meno tikslas vienas- pažadinti  žmogų jausti, mąstyti, todėl mes, aštuntokai,  su mokytoja Vaiva Truskauskiene  literatūros kūrinius mokėmės suprasti Nacionalinėje dailės galerijoje.                                                                                                         Ieva

        Ten patiko S. Krasausko ,,Jaunystė”, nes mes irgi jauni, o jauni žmonės labai gražūs. Graži buvo ir pati galerija- nors ir didelė, bet jauki.                                                Mantė, Laura , Gabija
 
       Šioje galerijoje aš sužinojau, kad Sovietų sąjungoje, okupuotoje Lietuvoje,  buvo uždraustas ir naikinamas okupantams sunkiai suprantamas menas. Menininkų bijojo, nes jie kalba tiesą. 
                                                                                                      Paulius

    Parodoje- visa Lietuvos dailė, meno istorija. Pastebėjau, kad senuosiuose kūriniuose buvo vaizduojami tikroviški gamtos vaizdai, žmonių portretai,  o modernus menas tapo abstraktus.                                                                                                                   Adomas

     Įžengusi į salę nusivyliau.  Ant baltų kaip pienas sienų kabėjo peizažai, portretai nutapyti tamsiomis spalvomis. Tačiau gidui pradėjus pasakoti apie menininkų nepripažinimą, persekiojimus ir sunkų, bet prasmingą gyvenimą,  į meną pažvelgiau kitomis akimis. Paveiksluose pamačiau paslėptą gilią prasmę, dailininkų išgyvenimus. Iš galerijos išėjau kitokia – praregėjusi.                                                                                                                                         Elzė

       Kūryboje kaip ir gyvenime esmė yra ne paviršiniame sluoksnyje, bet kitame, daug gilesniame. Jį gali įžiūrėti tik atidūs ir įsijautę  žmonės. Labai ypatinga pirmoji parodos salė, kurios paveiksluose  Pirmojo pasaulinio karo  nežinomybė.                                                    Ilzė

      Ši ekskursija pakeitė mano požiūrį į meną. Aš rekomenduoju nueiti visiems. Gal kai kurie galvoja, kad menas- tai tik potėpiai ar tiesiog nereikšmingi ženklai, bet jie, jeigu įsijauti,  pasakoja  žmogaus istoriją. Kaip ir literatūra.                                                                     Rasa
Justina Kriščiūnaitė / 2016 m. lapkričio 24 d.
Lapkričio pabaigoje vaikų choras „Ugnelė“ kartu su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru Vilniaus
miesto jaunučius ir jų muzikos mokytojus ar chorų vadovus subūrė į Jungtinį Vilniaus jaunučių chorą.
Jungtiniame Vilniaus jaunučių chore dainuoja 7-11 metų vaikai, po 3-6 iš kiekvienos dalyvaujančios
įstaigos. Projekto organizatoriai, šiuo metu sėkmingai vykdantys antrą „Jungtinio Lietuvos vaikų choro“
projekto, kuriame dalyvauja jaunių chorai iš visos Lietuvos, etapą, sako, kad sulaukia vis daugiau
prašymų panašų projektą rengti ir jaunučiams. Juk Vilniuje iš tiesų daugybė dainuoti norinčių vaikų ir
daugybė kūrybingų, iniciatyvių muzikos pedagogų, kuriems šis projektas yra puiki proga praplėsti
pažinčių ratą ir pasidalinti patirtimis!
Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokiniai nusprendė nepraleisti progos ir
sudalyvauti šiame projekte. Labai džiaugiamės ir dalinamės pirmosios repeticijos nuotraukomis.
Muzikos mokytoja Justina Kriščiūnaitė
Igoris Zujevas / 2016 m. lapkričio 23 d.
Ar dažnai susimąstome apie globaliąsias problemas – skurdą, karinius konfliktus, klimato
atšilimą? Kiek kiekvienas iš mūsų su šiomis problemomis esame susiję? Lapkričio 23 dieną 6b, 6d, 6e, 6p,
6p/f klasių mokiniai dalyvavo VšĮ ,,Operae artis” organizuotamo projekto ,,Nuo mūsų priklauso pasaulio
ateitis” renginyje, kurį vedė projekto vadovė Viktė Jacytė.
Jaunų žmonių nuostatos ir veiksmai yra stipriai veikiami aplinkos, ypač tos, kurioje
praleidžiama daugiausia laiko. Mokiniai didžiąją laiko dalį praleidžia mokykloje, kur tėvų vaidmenį perima
mokytojai bei mokyklos administracija, o didelę dalį jaunuolio gyvenime užima bendramoksliai, kurie
neretai padeda formuotis jauno žmogaus asmenybei. 6-ų klasių moksleiviai dažnai susiduria su savo
būties ir egzistencijos klausimais, tad jiems svarbu išaiškinti, kad kiekvienas jų gali kurti geresnį pasaulį
– prisidėti prie globalių problemų sprendimo. Tai toks amžius, kai jaunuoliai noriai priima visą jiems
suteikiamą informaciją, yra žingeidūs bei aktyvūs, tad labai svarbu juos šviesti šiais klausimais.
Taip pat labai svarbu tokio amžiaus jaunuolius supažindinti su alkoholio ir kitų
psichoaktyviųjų medžiagų žala. Didelė dalis 12 metų ir vyresnių moksleivių palaipsniui pabando vartoti
alkoholį, tabaką ar kitas organizmui kenksmingas medžiagas. Surūkiusių pirmą cigaretę 13 metų ir
jaunesnių mokinių 2011 m. Lietuvoje buvo net 52 proc., o pradėjusių rūkyti kasdien tokio amžiaus
mokinių – 10 proc. Alkoholio vartojimo rodikliai irgi nedžiugina – bent 1-2 kartus per gyvenimą nurodė
vartoję alkoholį net 95 proc. Lietuvos paauglių. Dauguma iš jų alkoholinius gėrimus pabandė būdami
13-14 metų, dažniausiai vyresnių draugų kompanijoje.
Narkotinių medžiagų vartojimas mokyklose irgi pastebimas – 2011 m. nustatyta, kad bent
1-2 kartus gyvenime vartojusių kokį nors narkotinę medžiagą paauglių buvo šiek tiek daugiau negu
vidutiniškai kitose Europos šalyse – 21 proc. Taigi, šviesti 6-tų klasių amžiaus grupes šiuo klausimu labai
svarbu, kadangi vyresnių draugų įtakos dėka jaunuoliai gali labai greitai įklimpti į svaigalų liūną.
Globaliame pasaulyje pagrindiniai iššūkiai vis dar yra socialinės, ekonominės, politinės bei
aplinkosauginės problemos. Siekiant prisidėti prie šių problemų sprendimo, svarbu suprasti ir jaunajai
kartai paaiškinti, jog jos visos tarpusavyje yra glaudžiai susijusios. Renginio metu mokiniai susipažino su
šiomis problemomis, pabandė kartu nurodyti galimus problemų sprendimo būdus.
Praktinėje užsiėmimo dalyje šeštokai stebėjo, kaip atliekamas nesudėtingas cheminis
bandymas, kai CO2 išstumia deguonį, o renginį vainikavo alkoholio neigiamą poveikį imituojantys akiniai,
kuriuos kiekvienas norintis galėjo pasimatuoti. Išėję mokiniai dalijosi, kad pojūčiai išties nebuvo itin
malonūs, net atgrasantys.
Tikėtina, kad po šios netradicinės pamokos šeštokai susimąstys apie tai, kokią vietą
kiekvienas jų užima po šia saule, ir kad tik nuo kiekvieno iš mūsų priklauso viso mūsų nuostabaus
pasaulio – visų mūsų Namų – ateitis.
Nuoširdžiai dėkojame renginio organizatoriams!
6b klasės auklėtoja J. Stonienė
6d klasės auklėtoja I. Jakubauskienė
6e klasės auklėtoja V. Baranauskienė
6p klasės auklėtojas I. Zujevas
6p/f klasės auklėtoja S. Politova
Igoris Zujevas / 2016 m. lapkričio 23 d.
Lietuvių tautą jau nuo seno vadina daininga, dainorėlių tauta. Dar nuo neatmenamų laikų
kiekvieną lietuvio žingsnį – dirbant, besiilsint, švenčiant – lydėdavo daina. Dainoje sutelpa žmogaus
džiaugsmai, viltys, ilgesio ir melancholijos akimirkos…
O ką daina reiškia šių dienų jaunam žmogui? Ar vis dar gebame realizuoti savo vidinius
pojūčius per muziką? Septintokai, lietuvių kalbos ir literatūros besimokantys pagal atnaujintą bendrąją
programą, literatūros pamokų metu tiesiogiai prisiliečia prie dainuojamosios lietuvių tautosakos.
Kad ši pažintis su protėvių palikimu pasiliktų jaunuolių sąmonėje ilgesniam laikui ir
turėtų apčiuopiamą išliekamąją vertę, mes – literatūros ir muzikos mokytojai – nusprendėme suvienyti
jėgas ir pakviesti mokinius į netradicinę integruotą literatūros ir muzikos pamoką – ,,SKYPE”
konferenciją, kurioje dalyvauti mielai sutiko ir gerai Lietuvoje žinomos alternatyviosios grupės ,,Skylė”
gitaristas Rokas Radzevičius bei pati grupės vokalistė Aistė Smilgelevičiūtė!
Net nepastebėjome, kaip pralėkė pamokos laikas… Neneigsime – klausinėti rūpimus
klausimus nebuvo taip drąsu žinant, kad kitame laido gale esi matomas ir girdimas, tačiau vis dėlto
pokalbiai liejosi laisvai ir nevaržomai. Septintokų klausimus transliavusi muzikos mokytoja Kristina
Žebrauskaitė-Šileikienė teiravosi, kodėl grupė pasivadino būtent šitaip, klausinėjo ir apie jų dainų
repertuarą. Svečiai mielai dalijosi savo meile ir susižavėjimu tradicinei lietuvių dainiškajai kūrybai,
ragino ir mus nuošalyje nepalikti to, kas mums mūsų protėvių perduota. Mokinius taip pat domino ir
muzikanto karjeros galimybės, populiarumo paieškos. Jie klausė, ko reikia, kad šiandien žmogus
neprarastų savo unikalumo ir išliktų savitas, išskirtinis. Galima tikėti, kad šiuos klausimus ateityje
septintokai bandys keltis jau patys sau.
Konferenciją vainikavo mokinių prašymu atliekama daina, kurios metu visi salėje
susirinkę ne tik siūbavo pagal taktą, bet taip pat ir plojo atsistoję, ko gero, šitaip išreikšdami padėką
ir pagarbą. A. Smilgelevičiūtė atsisveikindama mokiniams linkėjo nebijoti ieškoti savęs ir drąsiai
išbandyti visus gyvenimo siunčiamus iššūkius. Juk tik taip pajunti, kad esi gyvas, augantis ir
tobulėjantis.
Muzikos mokytoja K. Žebrauskaitė-Šileikienė
Lietuvių kalbos mokytojas I. Zujevas
Rita Zašauskaitė / 2016 m. lapkričio 22 d.
           Visai kitaip šiandien suskamba Leonido Donskio žodžiai: „Tolerancija – tai kasdieniai  išmėginimai“.   
           Ir tikrai niekas nesiginčys, jog tolerancija tai pakantumas kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks, nei mes. Tolerancijos niekuomet nebūna per daug, jos tenka mokytis visą gyvenimą.  
           Tarptautinė istorinio teisingumo komisija kasmet inicijuoja Tolerancijos dienos paminėjimą. Šiais metais Tolerancijos dienos simbolis yra paukštis. Balto paukščio reikšmė: taika, tyrumas, atnešama gera žiniai, meilė. Progimnazijoje paminėta tolerancijos diena. Mokiniai per etikos ir tikybos pamokas ieškojo asociacijų tarp tolerancijos ir paukščio, bandė per paukščio simboliką paaiškinti tolerancijos sąvoką. Buvo reikšminga dar kartą  kalbėtis su mokiniais apie tolerancijos ribas ir jos apraiškas visuomenėje bei skatinti juos daugiau rodyti pagarbos kitiems.  
                 
             Dorinio ugdymo mokytojai
Informuojame, kad lapkričio 22 d. nuo 16.00 val. iki 20.00 val. progimnazijoje organizuojama Atvirų
durų diena – individualūs tėvų ir dalykų mokytojų susitikimai. Pokalbyje galėtų dalyvauti ir vaikas.
Klasių auklėtojai registruoja tėvelius, norinčius susitikti su mokinį mokinančiais mokytojais. Sudaromi
sąrašai.
Bus paskelbti kabinetų numeriai, kuriuose priims įvairių dėstomų dalykų mokytojai. Individualiems
susitikimams skiriamas laikas nuo 5-7 min. iki 10 min. pagal tai, kiek žmonių užsiregistruos pas norimą
mokytoją.
Kviečiame visus 5-8 klasių mokinių tėvelius atvykti pokalbiams su įvairių dėstomų dalykų
mokytojais, pasidomėti savo vaiko pasiekimais, darbu pamokoje, taip pat kokią ugdymo pagalbą gali
teikti mokytojas, jeigu mokiniui ji reikalinga.
Pagarbiai
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui G.Remeikienė
5d klasė spalio 28 d. dalyvavo edukacinių išvykų dienoje. Išvykos metu aplankėme Medininkų
pilį. Manoma, kad ši tvirtovė buvo pastatyta XIV a. pirmoje pusėje , valdant Lietuvos Didžiajam
Kunigaikščiui Gediminui. Pilis buvo itin svarbi, ginant Lietuvos valstybę ir jos sostinę Vilnių nuo Kryžiuočių
bei Livonijos ordinų agresijos. Apžiūrėjome įdomią pilies ekspoziciją, o to dalyvavome edukaciniame
užsiėmime ,, Lietuvos pinigų istorija“. Užsiėmimo metu susipažinome su trumpa pasaulio ir Lietuvos pinigų
istorija. Išklausius teoriją, vyko praktinis užsiėmimas – sukurti savo pinigus (iš plastilino lipdyti piniginius
lydinius, dekoruoti medines korteles ar apskritimus, taip nupiešiant banknotus ar monetas).
Kita mūsų stotelė buvo Medininkų pasienio postas. 1991 m. liepos 31 d. apie 15 val. ryto
vietos pasienio poste sovietų milicijos ypatingosios paskirties būrio ,,OMON” smogikai iš Rygos užpuolė
pasienio darbuotojus ir juos sušaudė. Gyvas liko tik Tomas Šernas. Apžiūrėjome paminklą septyniems
nužudytiems Lietuvos muitinės pareigūnams ir vagonėlį, kuriame jie buvo nužudyti. Supratome, kaip
svarbu yra išsaugoti savo šalies nepriklausomybę.
Dar viena mūsų edukacinės išvykos stotelė buvo Pūčkorių atodanga. Tai yra geologinis
paminklas dešiniajame Vilnios upės krante, ledynmečio atodanga – aukščiausia Lietuvoje, kurios aukštis –
65m. , o plotis – 260 m. Atodangoje galima matyti maždaug 20 tūkst. metų senumo jos sluoksnius. Nuo
atodangos atsiveria nuostabi Vilniaus apylinkių panorama , matosi Vilnios upės vingiai, Pavilnių regioninio
parko kalvos ir miškai. Pasivaikščiojome ir mediniu Pūčkorių atodangos apžvalgos taku.
Kelionės įspūdžius aptarėme klasės valandėlėje.
Klasės vadovė Daiva Augulienė
Anglų kalbos mokytoja Rūta Žilinskaitė
Danguolė Matulevičienė / 2016 m. lapkričio 7 d.
Daugiau nei dešimtmetį mes pažymime Mokyklų bibliotekų dieną. Ta proga organizuojame įvairius
renginius. Progimnazijos vyresniuosius kviečiamės į pamokas bibliotekoje. Kalbamės apie
rekomenduojamas perskaityti knygas, dalinamės perskaitytų knygų įspūdžiais, džiaugiamės skaitytojo
dienoraščiuose pasidalintomis mintimis.
Jau keleri metai iš eilės Mokyklų bibliotekų dieną kviečiame į svečius rašytojus, organizuojame
akciją ,,Padovanok knygą mokyklos bibliotekai”. Mūsų mažieji skaitytojai šią šventę vadina bibliotekos
gimtadieniu. Jau spalio pradžioje sulaukiame pirmųjų dovanų ir tas dovanojimas kartais nusitęsia iki
lapkričio pabaigos. Labai džiaugiamės mokinių ir mokytojų parodytu dėmesiu mūsų visų puoselėjamai
bibliotekai. Dėkojame už dovanotas knygas, kurių tais metais labiausiai reikia mūsų skaitytojams.
Bibliotekininkės Danguolė ir Regina
2016 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas