DĖMESIO! Vyksta tinklapio atnaujinimo darbai. Senąją tinklapio versiją rasite čia
Šių metų rugpjūčio 26 d. 10 val. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija organizuoja būsimų pirmaklasių
susitikimą su klasės mokytojomis. Rugpjūčio 25 d. bus paskelbti pirmokų sąrašai ir juose nurodytas
kabinetas, kuriame vyks susitikimas su klasės mokytoja.
Priemonių, reikalingų pirmokui, sąrašas:
1. Sąsiuviniai: rašymui (linijomis pirmai klasei) – 5 vnt., matematikai (dideliais langeliais pirmai klasei) – 5
vnt., natų sąsiuvinis – 1 vnt.
2. Piešimui popierius – geriau atskiri lapai (A4, A3 formato).
3. Aplankai: I klasės knygoms, pratybų sąsiuviniams ir sąsiuviniams.
4. Dėklas sąsiuviniams (didesnis, kad tilptų ir pratybos).
5. Penalas: 2 parkeriai, 2 paprasti pieštukai, drožtukas, trintukas, rašalo kapsulės. Flomasteriai, spalvoti
pieštukai, žirklės, liniuotė (- ės), pieštukiniai klijai gali būti ir atskirai.
6. Pastelinės (aliejinės) kreidelės.
7. Guašas (geriau rusų gamybos), akvarelė, juodas tušas, indelis vandeniui, plastikinė lentelė arba maža
lėkštutė dažams maišyti.
8. Teptukai piešimui – bent 2 vnt. (storesnis ir plonesnis).
9. Klijai darbeliams: lipalas,teptukas klijams (jei reikia).
10. Plonas ir storas spalvotas popierius, baltas plonas popierius lankstymui, vienas storas spalvotas
lapas – A1 formato.
11. Plastilinas ar modelinas, lentelė lipdymui.
12. Klijuotė suolui uždengti (~ l00cm x 60cm).
13. Ilga ir trumpa sportinė apranga, sportbačiai, šlepetės šokio pamokoms.
14. Vienkartinės nosinaitės ar servetėlės.
15. Šukos.
Nepirkite pratybų sąsiuvinių ir vadovėlių. Vadovėliais aprūpins mokykla, o dėl pratybų sąsiuvinių
informaciją pateiks mokytoja.
Direktorius
Būsimieji pirmokai, dėl kurių priėmimo prašymai buvo pateikti iki 2015 m. liepos 31 d., yra priimti į pirmąją
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos klasę. Mokinių paskirstymas į klases, t.y., klasių mokinių sąrašai,
bus paskelbti šių metų rugpjūčio 25 d. Kita informacija, susijusi su pirmokais, bus paskelbta rugpjūčio 25
dieną.
Primenu, kad priėmimas į pirmąją ir kitas progimnazijos klases tęsiamas.
Direktorius
Būsimų 1-ųjų klasių mokinių tėvelių dėmesiui!

Progimnazijoje nuo š.m. sausio 14 d. gauti 225 prašymai. Iš jų 173 atitinka reikalavimus pagal pirmokų priėmimo tvarką į M.Mažvydo progimnaziją. 52 būsimų pirmokų gyvenamoji vieta, nurodyta prašyme,neatitinka Savivaldybės informacinėje sistemoje  deklaruotai gyvenamajai vietai. Iki liepos 10 dienos prašome sutvarkyti dokumentus ir atnešti į mokyklos raštinę.

Neatnešus reikiamų dokumentų netenkama galimybės mokytis M. Mažvydo progimnazijoje
Zivilė Meškėlienė / 2015 m. birželio 10 d.
Nuo 2004-2005 m.m. mūsų mokykoje vykdomas informacinių gebėjimų ugdymo projektas ,,
Mažoji Lietuva šiandieninėje mokykloje”. Šiais mokslo metais tęsėme projektą pasirinkdami jau
vienuoliktą temą – ,,Martynas Mažvydas vakar, šiandien ir rytoj”. Mažvydiečiai, bibliotekos darbuotojoms
Reginai Vaitkevičienei ir Danguolei Matulevičienei padedant, ieškojo spaudoje užfiksuotų Martyno
Mažvydo gyvenimo įvykių, gilinosi į jo nuveiktų darbų prasmę, dvasines vertybes. Vaikai buvo mokomi
pasirinkti informacinius šaltinius, kaupti reikalingą medžiagą.
Ypač jiems pravertė istorijos pamokos. Mokytojos Liuda Šulskienė ir Daiva Augulienė su
moksleiviais aptarė istorinį kontekstą – kodėl Lietuvai buvo reikalinga knyga, kas lėmė jos atsiradimą.
Per literatūros pamokas su mokytojomis Vaiva Truskauskiene ir Živile Meškėliene šeštokai
nagrinėjo Katekizmo prakalbą. Buvo suorganizuotas prakalbos deklamavimo konkursas, kas įtaigiausiai
perteiks pirmosios knygelės kvietimą „Imkit mane ir skaitykit“.
Širdimi išgirdę prabilusią pirmąją knygą šeštokai pasikvietė į pamoką pirmokus. Su mažaisiais
buvo kalbama apie skaitymo malonumą. Ne vienas šeštokas palydėjo susijaudinusį septynmetį prie
bibliotekos lentynų ir padėjo išsirinkti knygą, kurią pirmą kartą savarankiškai skaitys. Dar kiti šeštokai
mokė pirmokus jungti skiemenis iš Martyno Mažvydo elementoriaus, bandė skaityti žodžius gotikiniu
šriftu. Mažieji po šių pamokų išėjo kitokie – ypatingi, nes mokosi Martyno Mažvydo vardo mokykloje ir
supranta knygos vertę.
Per muzikos pamokas šeštokai mokėsi Martyno Mažvydo
giesmių. Buvo nelengva. Muzikos mokytojai teko tenoro rakto
(jau nebevartojamo) natas pritaikyti smuiko raktui. Šeštokams
melodijos buvo neįprastos, daug žodžių jau nebevartojamų. Bet
džiugu, kad per projekto pristatymą Martyno Mažvydo kalėdinės
giesmės skambėjo.
Visos šeštokų žinios apie Martyną Mažvydą buvo
apibendrintos kūrybine užduotimi – akrostichu. Pirmomis eilučių
raidėmis įamžinę Mažvydo vardą moksleiviai eilėmis perteikė
asmeninį požiūrį į pirmosios knygos autorių, jo pasiryžimą
dovanoti Lietuvai knygą. Dailės mokytojos Milda Tverkutė ir
Daiva Verslavėnienė padėjo šeštokams savo kūrybinius darbus
užrašyti
gotikiniu šriftu.
Iškabinti
akrostichai
džiugino ir
originaliomis
mintimis, ir
kruopščiu
iliustravimu.
Po
projekto pristatymo bibliotekos darbuotojos ir
mokyklos direktorius džiaugėsi šeštokų įžvalgomis,
išsakytu dėkingumu pirmos lietuviškos knygos
autoriui už tai, kad ,,gimtasis žodis dar skamba”.
Olga Šibkova / 2015 m. birželio 9 d.
Lapkričio – gruodžio mėnesiais mokykloje vyko ketvirtoji, jau tapusi tradicine Kalėdinė paramos ir
gerumo akcija.
Jos metu surinktas dovanėlės 7C klasės mokiniai perdavė Vilniaus arkivyskupijos Caritas “Motinos
ir vaiko” globos namų auklėtiniams. Per Trijų karalių dieną 8A ir 8E klasių moksleiviai surinktas
dovanėles perdavė Vilniaus kūdikių globos namų auklėtiniams. Kartu mažiesiems buvo surengtas
koncertas. Koncerto metu ir aštuntų ir penktų klasių mokinės, choro „Šypsenėlė“ dalyvės su savo vadove
Audrone Lašinskiene, ir vaikučiai su savo auklėtojomis, linksmai šoko ratu ir dainavo. Po koncerto visi
vaikai kartu smagiai žaidė lauke, lipdė besmegenį. Kūdikių namų direktorė Viktorija Grežėnienė,
auklėtojos, nuoširdžiai dėkojo visiems, prisidėjusiems prie gerumo akcijos, kvietė atvažiuoti per
atostogas kaip ir pernai, vasarą.
Pasak direktorės, labai svarbu, kad mūsų mokiniai sugeba dalintis ir dovanėlėmis, ir širdžių šiluma,
negaili savo laiko, nes jų vaikams žymiai svarbesnis yra šiltas bendravimas, dėmesys.
Rusų kalbos mokytoja Olga Šibkova
Eglė Bridikienė / 2015 m. birželio 3 d.
Tęsdami naują tradiciją, paskutinį gegužės
penktadienį kvietėme visus progimnazijos
mokinius ir mokytojus pasipuošti raudona spalva.
Raudona spalva – trečioji mūsų vėliavos spalva.
Ši spalva nuo senų laikų yra ir grožio sinonimas. Ji
reiškia ugnį, energiją, drąsą, ženklina revoliuciją,
galią ir pergalę. Raudona simbolizuoja narsą ir
ryžtą, tai – viešpatavimo, dievų ir karalių spalva.
Po pirmos pamokos choro “Šypsenėlė” nariai
dainuodami kvietė visus ragauti raudonos uogienės, o jų vadovė Audronė Lašinskienė elegantiškai ir
ritmingai sukosi flamenko ritmu.
Šios spalvų akcijos parodė, kad gebame ir norime būti vieningi, kūrybingi ir išsiskiriantys iš minios!
Europos klubas
Rita Zašauskaitė / 2015 m. gegužės 27 d.
Gegužės 18 dieną 5a klasė vyko į „Vikingų kaimą“. Mokiniai dalyvavo dviejose edukacijose:
a) archajinio maisto ruošos ir buities – susipažino su senovinio žmogaus maisto racionu, kas buvo
auginama, kuo mito, kada ir iš kur atkeliavo įvairūs maisto produktai. Visi kartu kūrenome virtuvės
laužus, virėme arbatą, maišėme tešlą ir kepėme blynus taip, kaip tai darydavo mūsų protėviai.
b) senovinės karybos edukacija – moksleiviai ne tik išgirdo, pamatė, bet ir pasijuto „senovinio kario
kailyje“. Penktokai buvo supažindinti su to meto kario apranga, ginkluote, gyvenimo būdu. Net buvo
galimybė pasimatuoti visą kario amuniciją, išmokti naudotis to meto ginklais (akstimis, lankais, ietimis).
Žinoma, nepraleidome ir sudalyvavome karių pratybose, kurias vainikavo inscenizuotas dviejų
genčių mūšis.
Eglė Bridikienė / 2015 m. gegužės 21 d.
Anglų k. savaitės metu 5, 6, 7-ų klasių moksleiviai dalyvavo įvairiose veiklose. Jų metu
išryškėjo geriausiai mokantys anglų kalbą. Tad pristatome nugalėtojus.
5-ų klasių diktantą geriausiai parašė šie mokiniai:
I vieta – Jonas Kairys 5A
II vieta – Gabrielė Baubaitė 5E ir Kristijonas Prievelis 5P
III vieta – Girius Galčius 5P
6-ų klasių tarimo konkurse tiksliausiai tarė šie moksleiviai:
I vieta – Nikita Stecenko 6D
II vieta – Daša Varmaškina 6C
III vieta – Indrė Kamarauskaitė 6P
7-ų klasių viktorinoje sužibėjo dviejų klasių mokiniai:
I vieta – 7A klasės komanda – Dovydas Bagdonas, Edvinas Čatrovskis, Marius Mažeika,
Kristijonas Šidlauskas
II vieta – 7C klasės komanda – Adomas Baublys, Matas Grigalius, Nikas Šiška,
Justas Verižnikovas.
Sveikiname ir didžiuojamės!
Anglų kalbos mokytojos
Eglė Bridikienė / 2015 m. gegužės 21 d.
Didžiausias Europos turtas iš tiesų yra jos kalbų įvairovė. O jų tikrai daug: Europoje kalbama net 225
kalbomis. Minėdami Europos dieną mokiniai ir mokytojai dainavo įvairiomis kalbomis.
Koncertą vedė Europos klubo nariai – Paulė Stonytė, Barbora Rimkutė, Pijus Gatelis, Skirmantas
Bridikis ir Donatas Šidlauskas. Jie pristatė savo sukurtą video – 5e ir 6a klasių mokinių įdainuotą Europos
himną. Su šiuo video įrašu Europos klubas dalyvavo tarptautiniame konkurse.
3c ir 7c klasių mokiniai atliko dvi dainas anglų kalba – Good Friends“ ir „Everything is Funny“.
Itališką dainą ” L‘inverno e passato” sudainavo 4b klasės mokiniai.
5b klasės choras linksmai dainavo rusiškai dainą „Antoška“. Ryškiai pasipuošę pasirodė 5d klasės
mokiniai su ukrainietiška daina „Ticho nad ričkoju“. O 5e klasės dainorėliai dalino šypsenas ir širdeles
dainuodami apie laimę itališkai (daina „Felicita“).
6b klasės mokinė Solveiga Šukytė sukėlė audrą aplodismentų atlikdama dainą žydų kalba “Artza
Alinu”.
6p klasės merginos paruošė dvi dainas, jos dainavo prancūzišką ir itališką dainas „Rien n’est parfait“
ir “Toca Toca”.
Profesionaliai pasirodė 7-ų klasių kolektyvai: 7d klasės mergaitės su ispaniška daina „Perdoname“
akomponuodamos gitara ir 7p klasės mokiniai su prancūziška daina „La derniere danse”, surengę gražų
dainos ir šokio spektaklį.
Visi dainas atlikę kolektyvai gavo padėkos raštus. Koncerto metu žiūrovai galėjo laimėti prizų, atsakę
į renginio vedėjų užduodamus klausimus apie Europos kalbų įvairovę. Taip pat buvo apdovanoti
fotokonkurso – parodos “Keliauju po Europą” dalyviai ir nugalėtojai. Tris dienas buvo balsuojama už
labiausiai patikusias nuotraukas ir gražiausia nuotrauka buvo išrinkta mokytojos Redos Gustienės
nuotrauka. Prizus dovanojo Europos komisijos informacinis centras.
5-6 klasių mišrus vokalinis ansamblis sudainavo anglišką Ellie Goulding „Love Me Like You Do“ dainą,
žiūrovai prisijungė ir taip smagiai baigėsi pirmasis gegužės penktadienis.
Dėkojame koncerto dalyviams ir klasių auklėtojams, taip pat muzikos mokytojoms Virginijai
Balandienei, Audronei Lašinskienei, Svetlanai Politovai ir Sonatai Žilinskienei.
Europos klubas
Jolanta Noreikienė / 2015 m. gegužės 20 d.
Ši dieninė stovykla buvo organizuojama kasmet socialiai remtiniems pradinių klasių mokiniams.
Šiais metais birželio 8-12 dienomis vyksiančioje stovykloje kviečiami dalyvauti 5-6 klasių mokiniai, kurie
gauna nemokamą maitinimą mokykloje. Bus organizuojama veikla sporto, muzikos, informatikos, dailės
ir darbų būreliuose, kuriuos ves dalykų mokytojai.
Bus organizuojamos sporto varžybos, darbo kompiuteriu pamoka, dainavimo ir šokio pamoka,
rankdarbių gamyba, išvyka į Gaisrinę, Saugaus eismo mokyklą, edukacinę programą muziejuje.
2015 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas