Danutė Kasiulevičienė / 2015 m. lapkričio 25 d.
Literatūros pamokose, atverdami puslapius į lietuvių liaudies dainos pasaulį ir jo sampratą, mokiniai
pastebi, kaip toli esame nuėję nuo senojo dainos konteksto siužetinių linijų, meninės raiškos priemonių
bei kitų komponentų. Grįžtame į istorinį protėvių laikmetį, iš naujo pažindami tautos etninį charakterį,
gimtojo žodžio spalvingumą, išgyvendami bendrystės jausmą. Bendrystę galime pajusti tik tada, kai
įsijungia suderintas tarpdalykinis ryšys. Pirmadienį, t.y. lapkričio 23 dieną, bibliotekoje 8a ir 8b klasių
mokiniai dalyvavo literatūros – muzikos pamokoje, kurios tikslas buvo apibendrinti gautas žinias ir gyvai
perteikti dainos melodiją. Mokiniai atėjo atsakingai pasiruošę, išsakė nuomonę, pasamprotavo,
bibliotekos darbuotoja Danguolė Maciulevičienė vaizdingai papasakojo apie nueitą savo kelią nuo
ankstesnio dainos supratimo iki dabar. Mokytoja Kristina Žebrauskaitė su muzikos būrelio nariais (5pf
klasės mokiniais) atgaivino itin senovinių dainų melodijas, išryškino jų švelnų lyrizmą. Viskas buvo svarbu.
Mokytoja Danutė Kasiulevičienė
Danutė Kasiulevičienė / 2015 m. lapkričio 25 d.
Loreta Kamarauskienė / 2015 m. lapkričio 25 d.
Saulėtą, šaltuko paliestą lapkričio trečiadienį Martyno
Mažvydo progimnazijos 8P ir 8A klasės mokiniai susibūrė į
komandą ir išbandė savo jėgas Vilniaus miesto mokinių
konkurse „Pažink Ameriką“.
Mokiniai atsakingai ruošėsi, domėjosi Amerikos politika,
kultūra, nagrinėjo geografinius objektus, prisiminė istorijos
žinias. Sunkiausia buvo sugalvoti komandos pavadinimą bei
šūkį: „Mažvydas žino!“
Proto mūšis, organizuojamas bendradarbiaujant su JAV
ambasados informaciniu centru,vyko Vilniaus Petro Vileišio
progimnazijoje.
Pirmosios dalies konkurso užduotis pasitaikė kebloka – prisistatyti interpretuojant anglišką patarlę.
Su šiuo kūrybiniu iššūkiu mūsų
komanda puikiai susitvarkė ir gavo už
visus daugiausiai taškų.
Antrosios dalies žinių
reikalaujantys klausimai apie
Amerikos prezidentus, geografinius
objektus, istorines datas, kultūrinius įvykius mažvydiečių irgi buvo įveikti su užsidegimu.
Mes tikrai turime kuo didžiuotis, nes „Mažvydas žino “ komanda užėmė I vietą.
Sveikiname šauniuosius aštuntokus:
Nojų Subačių,
Nikitą Stačkovą,
Kiprą Stanakevičių,
Medeinę Valionytę,
Kamilę Grigaitytę,
Kristijoną Šidlauską.
Dėkojame Jums, vaikai, už iniciatyvumą, motyvaciją, už savo mokyklos vardo garsinimą, linkime
sėkmės ir kitų pergalių!
Anglų kalbos mokytoja Loreta Kamarauskienė
Danguolė Matulevičienė / 2015 m. lapkričio 24 d.
Jau šešioliktą kartą mūsų mokyklos biblioteką užpildė Šiaurės šalių bibliotekų savaitės džiaugsmai ir
kūrybiniai rūpesčiai. Šįkart visus projekto renginių dalyvius – skaitančius, piešiančius, gaminančius
darbelius iš tekstilės – vienijo projekto tema – draugystė.
Projekto savaitė, kaip įprasta, prasidėjo šviesos ir žodžio švente. 8a klasės mokiniai kartu su
lietuvių kalbos mokytoja D. Kasiulevičiene skaitė jaunimui skirtą tekstą iš Marjun Syderbø Kjelnæs novelių
rinkinio „Skriv i Sanden” („Parašyk smėlyje”) apie šešiolikmetės Erlos draugystės išbandymus. Paskui
projekto dalyviai dalinosi įspūdžiais: kokia toji Erla, kokiomis aplinkybėmis išsiliejo jos pykčio proveržis, ar
lengva atsiprašyti įžeistą draugę Bjortą, kaip išsaugoti teigiamas emocijas.
Erlos istorija nebuvo pamiršta pasibaigus Šviesos ir žodžio šventei. Tiems patiems mokiniams kitą
dieną vėl buvo paskirta lietuvių kalbos pamoka. Prisimindami skaitytos novelės įspūdžius, jie aprašė
princesės Erlos literatūrinį portretą.
Puikią progą pakalbėti apie draugystę turėjo 7p klasės mokiniai. Kartu su mokytoja Ž. Meškėlienė
surengė literatūrinį rytmetį ,,Knygų veikėjai prie vieno stalo“. Į biblioteką susirinkę nuotykių literatūros
veikėjai diskutavo, kokie vaikų santykiai – draugiški ar konfliktiški – literatūroje vaizduojami dažniau.
Kiekvienas 7p klasės mokinys, įsijautęs į pasirinkto personažo vaidmenį, svarstė apie savo santykius su
kitais knygos veikėjais, savo charakterio savybes, praverčiančias bendraujant. Visos išsakytos veikėjų
patirtys buvo fiksuojamos schemoje ir pamokos pabaigoje moksliškai apibendrintos, suskaičiuoti
rezultatai, padaryta išvada – knygose pagrindiniai veikėjai įveikia sunkumus, išsaugo draugystę, subręsta
kaip draugai.
Projekto veiklos papuošė biblioteką. Užsukę galite pasidžiaugti dailės mokytojų M. Tverkutės ir D.
Varslavėnienės 6-7 klasių mokinių tapybos darbuose pavaizduota draugyste. Gražūs technologijų
mokytojos R. Gustienės mokinių tekstilės darbai ,,Draugystės ratas“. Technologijų mokytojos A.
Banelienės mokiniai sukūrė draugiškai sukibusias rankas ir išpuošė iš Šiaurės šalių vėliavų spalvų
nupintomis draugystės apyrankėmis.
Ačiū visiems – ir mokytojoms, ir mokiniams – savo kūrybinėmis galiomis prisilietusiems prie Šiaurės
šalių bibliotekų savaitės draugystės rato.
Igoris Zujevas / 2015 m. lapkričio 23 d.
Šiais mokslo metais mūsų mokykloje mokytis pradėjo net dvi klasės, kurių ugdymas vyksta pagal
Emile programą – 5P ir 5P/F. Supažindinant mokinius su frankofoniškąja kultūra, skatinant mokinių
domėjimąsi Prancūzija ir prancūzų kalba, šių metų lapkričio 17 d. vakarą penktokai buvo pakviesti
dalyvauti prancūziško kino vakare.
Prieš susirenkant kino teatru virtusiame lietuvių kalbos kabinete, mokiniai turėjo atlikti svarbią
užduotį – į filmo peržiūrą atsinešti savo mėgiamą… PAGALVĘ! Tiesa, tą vakarą netrūko ir pagalvių, ir
spalvotų skarų, patiesalų…
Kino vakaro pradžioje mokiniai prisiminė tragiškus lapkričio 13-osios įvykius Paryžiuje. Viltingomis
akimis padiskutavę apie taiką, draugystę pasaulyje, penktokai uždegė žvakutes bei pagerbė žuvusiuosius
tylos minute.
Peržiūrai buvo pasirinktas Christophe Barratier 2004-aisiais Prancūzijoje režisuotas filmas ,,Les
choristes” (,,Choristai”). Muzikos mokytojas Klemanas Matjo atvyksta į sunkiai auklėjamų berniukų
mokyklą. Čia taikomas ,,geležinio kumščio”, ,,akcijos-reakcijos” metodas. Klemanas suburia berniukų
chorą. Jis ne tik atskleidžia jų muzikinius gabumus, bet ir visai kitaip bendrauja su jais. Pedagogas
parodo, kad mokytojas gali kiekviename mokinyje atrasti gėrio, santarvės krislą. Naujojo mokytojo
atvykimas pakeičia berniukų, kolegų bei jo paties gyvenimus…
Kabinete tvyrojo tyla. Ko gero, penktokai mąstė, kiek daug šiandien lemia teigiamas, įkvepiantis
mokytojų pavyzdys, vedantis prasmingų rezultatų link. Po filmo, susiskirstę į grupes, jaunieji žiūrovai
aptarė vakarą – lapeliuose surašė tai, ko išmoko peržiūrėję filmą. Štai kelios mokinių minčių ištraukos iš
filmo vertinimo lapelių:
,,<…> Visada galima būti geru, jei tik nori. Ir visi visada yra linkę tau padėti”.
,,Reikia gerbti mokytojus ir jų dedamas pastangas mus išmokyti”.
,,Galima pasimokyti iš tos vietos, kurioje berniukas metė rašalą į mokytoją. Pasimokiau, kad visada
reikia gerbti žmogų, kad ir koks jis bebūtų”.
Gali būti, kad prancūziško kino vakaras taps gražia Emile klasių tradicija ir kitą kartą suburs ne tik
penktokus.
Lietuvių kalbos mokytojas, 5P klasės auklėtojas Igoris Zujevas
Gitana Kučinskienė / 2015 m. lapkričio 23 d.
Ruduo ėjo ir praėjo nusinešdamas paskutinį šalnos pakąstą ir spalvų išmargintą medžio lapą, liko tik
gražūs prisiminimai apie rudeninę saulę, pliaupiantį lietų, vorus ir voratinklius, gėrybių pilną mišką,
išskrendančius paukščius, žiemai besiruošiančius gyvūnėlius. Pasidžiaukime paskutinėmis rudens
akimirkomis, kurios atsispindi pradinių klasių mokinių darbuose, eksponuojamuose mokyklos ir klasių
stenduose.
Genė Remeikienė / 2015 m. lapkričio 21 d.
Vieną kartą gyveno vyras su trimis vaikais. Jo žmona buvo mirus. Rudens vėsų rytą šeimyna išėjo
grybauti. Ėjo ėjo vyrelis ir pamatė Velnią su Laume. Apsidairė – vaikų nebėra. Laumė laikė jo visus
vaikus ant rankų, atsisėdusi ant aukščiausio ąžuolo viršūnės visoje girioje, o Velnias prabilo:
– Jei rytoj iki saulėlydžio neatneši maišo aukso monetų, aš paskandinsiu tavo vaikus ir sudeginsiu
tavojo senelio seną trobelę!
Žmogelis buvo vargšas, jis turėjo tik trobelę ir vaikelius. Jis nežinojo, ką daryti, paskui sumąstė
iškalti monetas. Iškalė monetas, nudažė spindinčiai geltona spalva. Iki saulėlydžio buvo likę kelios
valandos. Jis supylė monetas į odinį maišelį ir išejo į girią. Sutiko Velnias ir Laumė vargšą ir pašaukė.
Tėvelis davė maišą su monetom, o Laumė atstūmė vaikelius ir nubėgo namo. Velnias pamatė, jog čia
netikros monetos ir labai įtūžo.
Kitą ankstų rytą pabudę vaikeliai ir tėvelio nebepamatė. Kalbėjo žmonės, esą matė, kaip Velnias ir
Laumė paskandino ežerėlyje, ir vaikai vienui vieni šaltoje, bauginančioje girioje likę.
Justas Vėbra, 6d klasės mokinys
Genė Remeikienė / 2015 m. lapkričio 21 d.
Zoologijos sodo gyventojai – triukšmadariai
Visada zoologijos sodas būna pilnas lankytojų, bet šį rytą jų nebuvo nė kvapo.
Visi gyvūnai užsiiminėjo savo reikalais. Du ožiai vienas kitam kailį šukavo. O beždžionės tik vaipėsi,
dinderį mušė. Baltos meškos jauniklis verkdamas valgė atbulais dantimis. Vienu žodžiu, vyko beprotybė.
Kur buvęs, kur nebuvęs atėjo gyvūnų prižiūrėtojas patikrinti, kas ten kelia tokį triukšmą. Gyvūnų
prižiūrėtojas vos galo negavo tai pamatęs.
Žvėrys pastebėjo prižiūrėtoją ir iš karto nurimo.
Viktorija Kornilova, 6d klasės mokinė
Genė Remeikienė / 2015 m. lapkričio 21 d.
Kiekvienas žmogus turi savyje slibinų. Slibinai – perkeltine prasme pavadintos žmogaus blogos savybės.
Pavyzdžiui, žmonių blogi įpročiai, ydos, žmogaus priklausomybės, melas.
Kai kurie žmonės nepastebi savo slibinų, o kai kurie pastebi ydas, blogus įpročius, bet nesistengia
pasikeisti. Mano nuomone, nebūna žmonių, kurie yra visiškai tobuli, kad neturėtų bent kažkokių slibinų.
Melavo tikrai kiekvienas, bet ne kiekvienas norės to pripažinti. Visi žmonės yra skirtingi, tai ir jų slibinai
nevienodi. Šiais laikais žmonės tikrai daug turi slibinų. Kai kurie yra priklausomi nuo alkoholio, rūkymo,
narkotikų. Priklausomiems žmonėms tenka vogti, meluoti, kartais net ir žudyti, kad įsigytų narkotikų.
Šiais laikais yra daug žmonių, ypač vaikų, kurie yra priklausomi nuo kompiuterių, telefonų.
Visus slibinus įmanoma nugalėti. Nuo pat mažens reikia mokinti vaikus, kaip atsikratyti, kovoti su juos
užpuolusiais slibinais, bet ne tik namuose, o ir darželiuose, mokyklose.
Viktorija Kornilova, 6d klasės mokinė
Genė Remeikienė / 2015 m. lapkričio 21 d.
Daug gyvenime yra istorijų: ir liūdnų, ir linksmų. Bet yra tokios istorijos, kurių nekados nepamirši.
Pirmoji mokytoja
Kai baiginėjom ketvirtąją klasę, vaikams buvo sunku atsisveikinti su pirmąja pradinių klasių
mokytoja Jovita. Mokytoja buvo labai gera. Jei kažkas kažko nesuprasdavo, ji paaiškindavo ir
padrąsindavo. Ketveri mokslo metai greitai prabėgo.
Vaikams buvo sunku palikti mylimą mokytoją. Kai kurie verkė, ir net pati mokytoja liūdėjo.
Tai yra liūdna istorija, tačiau labai šilta ir jaudinanti.
Rašalo taškeliai
Per vieną pamoką mano parkeris sugedo. Aš bandžiau kažkaip jį pataisyti. Ir netikėtai jis perlūžo.
Mėlynas rašalas papuolė man ant veido. Aš atrodžiau labai juokingai, kaip mergaitė iš kitos planetos su
mėlynomis strazdanomis.
Nuėjau į tualetą ir ten pabandžiau nuprausti veidą. Beveik viskas išsiplovė, tačiau liko neryškūs
mėlyni taškeliai.
Ir dabar, kai išsiteplioju su parkerio rašalu, tai su šypsena prisimenu šitą istoriją.
Yra dar labai daug tokių istorijų, tik visų jų neaprašysi. Bet visada smagu jas prisiminti ir tuo
pačiu sugrįžti į praeitį.
Viktorija Kornilova, 6d klasės mokinė
2015 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas