Vaiva Truskauskienė / 2017 m. birželio 22 d.
Jau penkiolika metų tęsiasi draugystė tarp penkių Lietuvos mokyklų, pavadintų Martyno Mažvydo
vardu. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Tauragės ir Nemakščių ugdymo įstaigos pirmos lietuviškos knygos
autoriaus atminimą įprasmina įvairiais darbais, su ypatinga atida lietuviškam žodžiui, minties šviesai ir
vidinei kultūrai.
Kas penkeri metai mažvydiečiai susirenka į didžiulį sambūrį pasidalinti savo nuveiktais darbais,
džiaugsmais, sėkmėmis ir rūpesčiais. Šiemet susitikimas įvyko birželio 16 dieną Nemakščių gimnazijoje.
Svečius pasitiko stilizuotais folkloriniais rūbais pasipuošusios gimnazistės, paruošusios nepaprastai šiltą
pasveikinimo koncertą su eilėmis, dainoms ir šokiu.
Oficialiojoje susitikimo dalyje mokyklų atstovai apsikeitė dovanomis, pristatė savo veiklos kryptis,
papasakojo, kuo šiandien gyvena kiekviena mokykla. Vilniaus M. Mažvydo progimnazijos atstovai (V.
Purelis, I. Zujevas, D. Kasiulevičienė, V. Likšienė, V. Subačiūtė, D. Karpavičiūtė, E. Bridikienė, E.
Spėčiuvienė, K. Žebrauskaitė – Šileikienė) atliko M. Mikutavičiaus dainą „Trys milijonai“ lietuvių kalbos
mokytojo Igorio Zujevo sukurtu tekstu: „nesikankink dėl Adomo, bet verta kovot ligi galo dėl jo ateities…
“, juo tarsi parodydami, kad nesvarbu, kokius perversmus išgyvename ir kokias veiklas įgyvendiname –
mums svarbiausia yra mokinys. Dainai pritarėme instrumentais, vieną iš jų – ritmo dėžę, pagamintą
muziko Tado Šileikos – dekoravo mūsų mokyklos mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos Mildos
Tverkutės. Ant vieno dėžės šono yra užrašas „MMP“ – Martyno Mažvydo progimnazija. Šis instrumentas
apkeliavo ne vieną renginį Vilniuje, pristatydamas mūsų mokyklos muzikavimo tradicijas drauge su
muzikos mokytoja ir MMP („Muzika – mūsų pomėgis“) grupės vadove Justina Kriščiūnaite. Iš renginio
šeimininkės gavome inovatyviausios mokyklos nominaciją, drauge pasidžiaugėme kitų mokyklų
apdovanojimais.
Nemakščių gimnazijos direktorė prisiminė, kad kiekviename mažvydiečių susitikime svečių laukė
įvairūs iššūkiai ir tądien pažadėjo taip pat įdomių atradimų – mes jų tikrai patyrėme. Pirmiausia
aplankėme vietinę Nemakščių įžymybę – Aštuonračio muziejų, kuriame sukaupta daugybė senų
eksponatų – žemės ūkio padargų, buities įrankių, automobilių, motociklų ir panašiai. Nemakščių klebonas
Lurde drauge su dalyviais sukalbėjo maldą ir uždegė žvakę mažvydiečių vienybės vardan. Po ypatingai
skanios laužo sriubos laukė kelionė į legendomis ir mitais apipintą Molavėnų piliakalnį, kuriame, manoma,
galėjo būti garbingieji Pilėnai. Ekskursijos vadovas vedžiojo Šešuvio pakrantėmis ir priešpilių takais,
apibūdindamas kiekvieną žolyną ir jo galias, pasakodamas padavimus apie vietinių velnių „dėka“
atsiradusias brastas, užtvankėles ir kalveles. Unikali vieta – „bliūdu“ vadinama dauba savo akustinėmis
savybėmis galėtų prilygti senovės Graikijos amfiteatrams.
Kai atėjo metas smagiausiai šventės daliai – vaišėms ir šokiams su vietiniais muzikantais, svarų
žodį tarė dangus, pasiuntęs tokią liūtį, kad nei skėčiai, nei karšto troškinio pilni dubenys neatlaikė šios
šlapios konkurencijos, ir mes jau pakeliui namo mintyse niūniavome bene vienintelę spėtą išgirsti
melodiją „Parašyk, parašyk man laiškelį…“. Tad siunčiame nuoširdų padėkos laiškelį įsimintinos šventės
šeimininkei Nemakščių progimnazijai ir visiems mažvydiečiams. Gražios vasaros!
Muzikos mokytoja Kristina Žebrauskaitė – Šileikienė
Prašymo Reg. Nr.
439
5303
7610
1547
4544
13847
2030
2558
2834
13901
14451
Gerbiami Tėveliai,
mokinių priėmimas yra pratęstas iki 2017 m. birželio 9 dienos 20 valandos.
1. Prisijungę prie sistemos (www.svietimas.vilnius.lt) prašome nuo 2017-06-10 iki 2017-06-15
patvirtinti, kurią mokyklą pasirinksite.
2. Mokykla patvirtina sutikimą lankyti M.Mažvydo progimnaziją ir į atsilaisvinusias vietas siunčia
kvietimus kitiems mokinių tėvams. (nuo 2017-06-16 iki 2017-06-20)
3. Jeigu pasirinkote mokytis mūsų progimnazijoje, prašome nuo 2017-06-21 iki 2017-06-30 (8.00-15.
00 val.) atvykti į gimnazijos raštinę pasirašyti mokymosi sutartį ir pateikti dokumentus:
• 1, 2, 3, 4 klasė – 4 dokumentines nuotraukas, gimimo liudijimo kopiją, kompetencijų įvertinimo
aprašą (jeigu gavote baigę priešmokyklinio ugdymo programą), sveikatos pažymą (sveikatos pažymą
galima pristatyti iki 2017-08-31);
• 5, 6, 7, 8 klasės – 2 dokumentines nuotraukas, gimimo liudijimo kopiją, 4 klasės pasiekimų
įvertinimo aprašą, standartizuotų testų rezultatų kopiją (jeigu mokinys dalyvavo), pradinio ugdymo
pažymėjimo kopiją (5-toms klasėms), sveikatos pažymą (sveikatos pažymą galima pristatyti iki
2017-09-15);
Skelbiame būsimų 1-ųjų klasių moksleivių preliminarius sąrašus.
Skelbiame būsimų 2-ųjų klasių moksleivių preliminarius sąrašus.
Skelbiame būsimų 3-ųjų klasių moksleivių preliminarius sąrašus.
Skelbiame būsimų 4-ųjų klasių moksleivių preliminarius sąrašus.
Skelbiame būsimų 5-tųjų klasių moksleivių preliminarius sąrašus.
Skelbiame būsimų 6-8 klasių moksleivių preliminarius sąrašus.
Milda Tverkutė / 2017 m. birželio 8 d.
Sveikiname 4g kl. mokinę Austėją Bieliauskaitę, atstovavusią mūsų mokyklą ir užėmusią II
vietą ketvirtų klasių dailės olimpiadoje Vilniaus mieste. Spalvine raiška sukūrusi darbą, kurio
pavadinimas – ,,Lietuvos kraštovaizdis”, Austėja plėtojo peizažo žanrą. Piešiant šia tema reikėjo
pamatyti, jausti ir pažinti Lietuvos kraštovaizdį.
Pristatome Austėjos tapybos darbų parodą.
Austėjos dailės mokytoja Daiva Varslavėnienė
Milda Tverkutė / 2017 m. birželio 5 d.
Sveikiname 3d klasės mokinį Klaudijų Ereminą, tapus tarptautinio vaikų piešinių konkurso
„Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą” laureatu.
Dailės mokytoja Milda Tverkutė
Milda Tverkutė / 2017 m. birželio 5 d.
Mokiniai gilinosi į Senovės Egipto meno vaizdavimo kanonus, jais remdamiesi kūrė savo
kompozicijas.
7d (kryptingos dailės klasė) dailės mokytojos Milda ir Daiva
Milda Tverkutė / 2017 m. birželio 5 d.
Šiemet 8d klasės mokiniams buvo pasiūlyta tema ,,Siluetas”. Jie tapė akriliniais dažais ant
drobės ir siekė originalaus šios temos sprendimo. Naudodami spalvinės raiškos priemones, atskleidė
įvairias juos atspindinčias nuotaikas.
Kryptingos dailės klasės mokytojos Milda ir Daiva.
Leonora Semaško / 2017 m. birželio 2 d.
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 6 klasės mokiniai gegužės 9 d. buvo pakviesti į
Lietuvos Hidrometeorologinę tarnybą susipažinti su sinoptikų, hidrologų, meteorologų veikla.
6kl.geografijos dalyko pamokų metu supažindinama su orais, klimato sąvoka, sinoptiniu
žemėlapiu. Tarnybos darbuotojai papasakojo apie jau nuo XVIII a. vykdomus meteorologinius
stebėjimus, supažindino su šiuolaikinėmis technologijomis, kurių pagalba sudaromi sinoptiniai
žemėlapiai.
Mokiniai domėjosi, kaip rengiamos meteorologinės prognozės, kokios gaivalinės nelaimės
būna Lietuvoje, kodėl nyksta ozono sluoksnis. Į visus mokinių klausimus atsakė tarnybos specialistai.
Geografijos mokytojas I.Merkys supažindino mokinius su senoviniais prietaisais, kurie buvo
naudojami Vilniaus universiteto observatorijoje.
Kviečiame pakeliauti po Vilniaus senamiestį Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių sukurtu interaktyviu žemėlapiu, kuris skirtas pažinti Vilniaus Kultūrinius, istorinius objektus.

Interaktyvų žemėlapį galite peržiūrėti čia:
http://mmazvydas.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=9fee0af0c95d4fbda8a6afb2291ee943
2017 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas