Eglė Laumelienė / 2018 m. sausio 19 d.
Kviečiame visas Lietuvos progimnazijas, kurios turi EMILE klases į Citrinų festivalį, kuris įvyks 2018 kovo
22 d. 10 val.
Nuostatus pridedame.
Edita Košinskaitė / 2018 m. sausio 19 d.
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos mokiniai, prisimindami ir pagerbdami 1918 metų Vasario 16
dieną pasirašytą Lietuvos Nepriklausomybės aktą, švęsdami valstybės atkūrimo šimtmetį, Martyno
Mažvydo progimnazijos ir visus Vilniaus mokinius kviečia tapti signatarais.
Mūsų mokykla prisideda prie gražios Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos mokinių iniciatyvos ir
pasirašo IŠTIKIMYBĖS LIETUVAI AKTĄ!
Edita Košinskaitė / 2018 m. sausio 17 d.
2018 metų sausio antrą savaitę Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos lituanistai kvietė mokinius
dalyvauti ,,Lietuvių kalbos savaitės 2018“ renginiuose. Šių susibūrimų tikslas – prisilietus prie lietuviško
rašto, meninio teksto gelmių, dar kartą pri(si)minti, kokį turtą turime – gimtąją kalbą, kviesti savo
darbais ją puoselėti ir branginti. Lietuvių kalbos savaitė prasidėjo pirmadienį skirtukų gamyba, kurioje
dalyvavo 5–7 klasių atstovai. Jų užduotis buvo sukurti savo originalius skirtukus, panaudojant žymaus
žmogaus mintį (citatą). Mokinius konsultavo veiklą organizavusios mokytojos Edita Košinskaitė ir Joana
Jakubickaitė.
Antradienį dailaus rašto savininkus sukvietė dailyraščio konkursas. Konkursas vyko dviem amžiaus
grupėmis. 5–6 klasėms dailyraščio konkursą organizavo Rima Striogaitė, 7–8-oms – Vaiva Truskauskienė.
5–6 klasių grupėje I vieta atiteko Ievai Repšytei iš 5b ir Elzei Šiugždaitei iš 6b, II vieta – Militai Pileckytei
iš 5e ir Rugilei Baltrūnaitei iš 6a, III vieta – Laurai Filonenkaitei iš 5a ir Simonai Daunoraitei iš 6b. 7–8
klasių dailyraščio konkurso laureate tapo Miglė Jauniškytė iš 8p klasės. I vieta atiteko Nilui Makuškai iš
8b klasės, II vieta – Miglei Dubauskaitei iš 7e klasės ir Orintai Burevičiūtei iš 8a klasės, III vieta –
Algirdui Vaikasui, Patrikui Želviui iš 8p klasės ir Dovilei Bancevičiūtei iš 8a klasės.
Trečiadienį mokytojos Vitalija Subačiūtė ir J. Jakubickaitė subūrė norinčius dalyvauti kūrybinėse
dirbtuvėse. Dirbtuvių šūkis — ,,Ačiū, Lietuva!‘‘. Mokiniai gamino atvirukus, kuriuose įrašė padėkos
žodžius Lietuvai. Lietuvių kalbos savaitės renginių bei konkursų ciklą vainikavo ketvirtadienį vykęs 5–8
klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, organizuotas lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininko
Igorio Zujevo. Šiemet skaitovų konkurso tema buvo „Tėvynė“, todėl didžioji mokinių skaitytų tekstų dalis
buvo skirta Tėvynei. Konkurse dalyvavo 12 mokinių. Skaitovus vertino komisijos nariai: svečias –
literatūrologas, rašytojas Regimantas Tamošaitis, lietuvių kalbos mokytojos V. Subačiūtė, R. Striogaitė, E.
Košinskaitė. Atsižvelgdami į skaitovų gebėjimą suprantamai ir įtaigiai perteikti klausytojams pasirinkto
kūrinio mintį (temą, idėją), gebėjimą kalbėti garsiai, aiškiai, natūraliai, skaitovų kalbos kultūros kokybę ir
kitus kriterijus, garbingą pirmąją vietą skyrėme 6e klasės mokinei Kamilei Andrijauskaitei, kuri skaitė
Selemono Paltanavičiaus pasaką „Karališkas spuogas“. Antroji vieta atiteko Monikai Ramoškaitei iš 6b – ji
skaitė Gendručio Morkūno „Daug gėrybių ir viena blogybė“, trečioji – Orianai Mikalopaitei-Roa iš 5p
klasės – ji skaitė Dalios Trailienės „Sausio 13-oji“. Džiaugiamės, kad mylite gimtąjį žodį ir siekiate jį
perteikti nuoširdžiai, suprantamai, aiškiai!
Mokinių darbais ir idėjomis galima pasigrožėti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos D. Kadzevičienės
paruoštoje parodoje – stende, kuris jau puošia pirmojo aukšto sienas prie lietuvių kalbos kabinetų.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
I. Zujevas, D. Kadzevičienė, E. Košinskaitė, V. Subačiūtė, R. Striogaitė, V. Truskauskienė
Nuotraukos E. Košinskaitės, I. Zujevo, R. Tamošaičio.
Igoris Zujevas / 2018 m. sausio 15 d.
Džiaugiamės, kad mūsų progimnazijoje mokosi begalė kūrybingų, smalsių, aktvyių mokinių, turinčių savotišką teksto interpretavimo gebėjimą ir bandančių savo jėgas kūrybinio rašymo veikloje. 

Mokykloje veikiantis Literatų klubas ,,VMMP Literatai” buria ne tik 5-8 klasių mokinius, bet ir mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, besidominčius literatūra. Aptardami literatūros teorijos aspektus, mokomės tiek iš klasika tapusių literatūrinių šedevrų, tiek vieni iš kitų. 

Mūsų veiklos vaisiais galite pasidžiaugti ir Jūs, apsilankę ,,VMMP Literatų” klubo svetainėje https://www.literatai.com arba pamėgę socialinio tinklo ,,FACEBOOK” paskyrą: https://www.facebook.com/vmmpliteratai/.

Literatų klubo narių vardu – vadovas Igoris
Vaiva Truskauskienė / 2018 m. sausio 14 d.
2018 metų sausio antrąją savaitę Martyno Mažvydo progimnazijos lituanistai kvietė dalyvauti
,,Lietuvių kalbos savaitės 2018“ renginiuose.
Sausio 9 dieną vyko dailiojo rašto konkursas.
5 – 6 klasių moksleiviams lietuvių kalbos mokytoja Rima Striogaitė paruošė užduotį pagal lietuvių
sakmę.
7 – 8 klasių moksleiviams mokytoja Vaiva Truskauskienė pasiūlė dar artimiau susipažinti su M. K.
Čiurlionio genijumi. Mokiniai prisiminė esminius M. Konstantino Čiurlionio kūrybos bruožus.
Klausydamiesi įkvepiančių simfonijų ,,Miške“ ir ,,Jūra“ dailiojo rašto konkurso dalyviai gilinosi į M. K.
Čiurlionio laiško fragmentą, kuriame kūrėjas ragina savo jaunesnįjį brolį pastebėti ir pajausti gimtojo
krašto grožį – nors ir paprastą, bet ypatingą.
Džiaugiamės visais konkurso dalyviais ir skelbiame konkurso laureatus
7 – 8 klasių konkurso laureatė – Miglė Jauniškytė iš 8 p klasės
I vieta – Nilui Makuškai iš 8 b klasės
II vieta – Miglei Dubauskaitei iš 7 e klasės ir Orintai Burevičiūtei iš 8 a klasės
III vieta – Algirdui Vaikasui, Patrikui Želviui iš 8 p klasės, Dovilei Bancevičiūtei iš 8 a klasės
Sveikinam.
Vaiva Truskauskienė / 2018 m. sausio 14 d.
Visų pirma, didelis mūsų tautos turtas yra lietuvių kalba, todėl 5 b klasės mokinius nusivedėme į
„Lituanistikos židinį“. Ten mokiniai nė akimirką nenuobodžiavo – jie iš smėlio atkasė senuosiuos, visoms
indoeuropiečių kalboms bendrus žodžius, jau nebevartojamus, išnykusius žodžius išlydėjo žodžių
traukinuku, sužinojo, kas sukūrė, pvz., žodį ,,pirmadienis“, klausėsi ir patys bandė kalbėti gestų kalba,
skirstė žodžius pagal tarmes, kūrė naujus žodžius, atspaudė savo vardą … interaktyvi lietuvių kalbos
pamoka buvo tokia įdomi.
Antra, svarbiausias Lietuvos turtas yra vaikai, būsimieji lietuvių kalbos tyrėjai ir puoselėtojai, kurie
gebės ne tik išsaugoti lietuvių kalbos lobius, brangins lietuvišką žodį, bet ir kasdien su meile tuo turtu
dalinsis su kitais. Išvykoje mes, mokytojos, matėme žibančias savo mokinių akis, klausimų laviną,
susidomėjimą, kūrybingumą ir supratome – būtent tokie ypatingi vaikai mokosi 5 b klasėje.
Lietuvių kalbos mokytoja Vaiva Truskauskienė ir biologijos mokytoja, auklėtoja Rūta Cvirkienė
Vilija Malinauskienė / 2018 m. sausio 14 d.
Sausio 12 dieną I b, I c ir I d klasių mokiniai vyko į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo
biblioteką, kur susitiko su knygos „Laimė yra lapė“ autore Evelina Daciūte ir iliustratore Aušra Kiudulaite.
Tai knyga, 2016 m. Vilniaus knygų mugės Meno knygos konkurse pelniusi gražiausios knygos diplomą bei
daug iliustratorių parodų diplomų Lietuvoje ir užsienyje 2016 – 2017 metais. Knyga apie tai, kas svarbu
kiekvienam – apie dosnumą, praradimo liūdesį ir atradimo džiaugsmą. Apie laimę.
Susitikimo metu autorės ne tik supažindino mokinius su knygoje aprašoma istorija, bet ir
atskleidė keletą paslapčių, kurių mažasis skaitytojas gali nepastebėti. Buvo įdomu sužinoti, kad piešiniai
knygoje yra ne piešti, o karpyti, kad knygos priešlapiuose surašytos Lietuvos vaikų nuomonės apie laimę.
Susitikimo pabaigoje knygos autorės atsakė į mokinių klausimus, o pirmokai pasakojo, kas jiems yra
laimė.
Gerb. Tėveliai,
Siekdami konstruktyvesnio bendravimo ir bendradarbiavimo, sausio 17 d. (trečiadienį) nuo 15.30 iki 19.
00 val. organizuojame individualius susitikimus-pokalbius su dalykų mokytojais.
Į pokalbį atvykite apgalvoję, ko norėtumėte paklausti mokytojo. Jeigu turite galimybę, ateikite su vaiku.
Norinčius dalyvauti prašytume iki sausio 16 d. 18 val. užsiregistruoti. Vietų skaičius ribotas. Nedelskite!
Siunčiame Jums registracijos nuorodą:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OtFbmLfxAyofJ7YVnwMFBxOdOk4Ku8LIg5wAGbedlZ4/edit?
usp=sharing
Prašytume registracijos formoje nieko nekeisti ir netrinti, tik laisvame langelyje įrašyti savo
sūnaus/dukters vardą, pavardę, klasę (pavyzdžiui, VARDĖ VARDAITĖ 5a) ir būtinai pereiti į kitą langelį,
kad įrašas išsisaugotų (daugiau nereikia jokių veiksmų, informacija išsaugoma automatiškai).
Jei kyla sunkumų registruojantis, kviečiame susisiekti su klasių vadovais, padėsime užsiregistruoti.
  STOVYKLA ”TAI DAUGIAU NEI SPORTAS”  

2017 m. birželio 1 – 16  d. Martyno Mažvydo progimnazijoje organizuota 1-5 klasių mokinių vasaros poilsio stovykla ”Tai daugiau nei sportas” – atradimų, kūrybinių galių, sveiko gyvenimo būdo ir sėkmės siekianti stovykla. Stovykloje veikė 1-3 klasių mokinių grupė ”Aitvaras” ir 4-5 klasių mokinių grupė ”Ąžuolas”.  

Martyno Mažvydo progimnazijos pedagogai surengė vaikams  labai daug įsimintinų dailės, technologijų, keramikos, šokio, muzikos, poezijos, bandymų, chemijos edukacinių pamokų ir viktorinų.  

Organizuoti susitikimai su žmonėmis – herojais: Lietuvos kariais, gaisrininkais, policininkėmis, sportininkais, mokslininkėmis, muzikais ir kitų profesijų atstovais. Stovyklos metu vaikai ypatingų įspūdžių ir praktikos įgijo minibioklasėje iš Thermo Fisher scientific Baltics įmonės. Vyko pokalbiai ir veiklos  drauge su jaunimo savanoriais.  

Organizuoti žygiai, sportinė veikla Pilaitėje. Vyko draugiškos varžybos kartu su jaunaisiais talentingais sportininkais ir mokytojais. Stovykloje apsilankė jaunieji sportininkai: futbolininkas, krepšininkas, lengvaatletis, baidarininkas. Stovyklautojai ir sportininkai  įsiamžino su Olimpine vėliava.  

Apsilankyta Valstybės pažinimo centre, Karo technikos ir transporto  muziejuje, Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, kino teatre stebėtas filmas, susipažinta su  “Kūrybinių dirbtuvių Beepart” veikla, apžiūrėta dailininkės Lauros Žaliauskaitės tapybos darbų paroda.  

Stovyklos metu vaikai žaidė, kūrė, bendravo ir bendradarbiavo veiklų kabinetuose: kūrybinėse dirbtuvėse, knygų svetainėje, stalo žaidimų kambaryje, keramikos dirbtuvėse, stiliaus studijoje. Studijos ”Late” kirpėja – stilistė berniukams sukūrė pašėlusias šukuosenas, mergaitės gėrėjosi šventinėmis šukuosenomis.  

Martyno Mažvydo progimnazijoje surengta: vaikų tapybos ant vandens piešinių paroda, stovyklos veiklos fotografijų paroda.  

Šventinis stovyklos uždarymo renginys vyko  drauge su tėvais, mokyklos direktoriumi, stovykloje dirbusiais pedagogais ir pagalbos mokiniui specialistais. Vaikai džiaugėsi  medaliais, stovyklos pažymėjimais ir keliautojo pasais. Stebėdami foto filmą, visi prisiminė įsimintinas stovyklos akimirkas. Mokytojai jautėsi labai laimingi – vaikų interviu ir tėvų pokalbių metu sulaukę gerų atsiliepimų ir padėkų.  

Stovyklos ir grupių vadovės – mokytojos: Skaistė, Ana, Jadvyga, Gaiva, Vilma
drauge su pagalbos mokiniui specialistėmis: Aiste, Gina, Irma, Daiva,  Egle  

SVEIKOS GYVENSENOS IR SPORTO STOVYKLA ”OLIMPAS”  

2017 m. rugpjūčio 22 – 31  d. Martyno Mažvydo progimnazijoje organizuota 1-7 klasių mergaičių vasaros poilsio stovykla ”Olimpas” – sveiko gyvenimo būdo, sporto ir sėkmės siekianti stovykla.  

Stovyklautojos vyko į sveiką gyvenimo būdą ir sportą propaguojančias institucijas, sporto klubus, susitiko su sportininkais ir treneriais, užsiėmė įvairia sportine veikla, dalyvavo žygiuose Pilaitėje. Aktyvią fizinę veiklą derino su meno terapijos užsiėmimais.  

Mergaitės apsilankė UAB “Biosala” – susipažino su ekologiškais produktais, sveika mityba ir sveiku gyvenimo būdu.
Pilaitėje stebėjo Pasaulio orientacinio sporto kalnų dviračių čempionatą, bendravo su treneriais ir sportininkais.
Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete – išklausė edukacinę pamoką apie Olimpines žaidynes, dalyvavo viktorinoje, galėjo pasigėrėti Olimpinių žaidynių deglais ir kitais trofėjais.
Labai įsimintinas žygis iki Pilaitės malūno, apžiūrint senovinių padargų ekspoziciją, išklausius edukaciją ”Duonos kelias” ir senajame Pilaitės malūne sulaukus vaišių.
Labai šiltas susitikimas vyko VĮ “Kūrybinėse dirbtuvėse Beepart”, sužinant apie Beepart veiklą, savanorystę, organizuojamas veiklas ir renginius Pilaitėje.
Visada įdomu apsilankyti Valstybės pažinimo centre, Prezidentūros rūmuose.
Dalyvauta edukacinėje programoje – mergaičių laukė įdomios užduotys, kurias drauge nebuvo sunku įveikti.
Stovyklautojas labai draugiškai priėmė Lietuvos olimpinė akademija. Mergaitės džiaugėsi susitikimu su LTOK prezidentu  doc. dr. A. Poviliūnu ir LTOK Garbės prezidentu prof. P. Karobliu bei įdomia edukacine paskaita apie olimpinių žaidynių istoriją, simbolius, olimpinės ugnies uždegimo ceremoniją, olimpinį devizą, emblemas, olimpines sporto šakas vasaros ir žiemos olimpinėse  žaidynėse bei susipažino su Lietuvos atletais – olimpiniais čempionais.
Apsilankius Bendrajame pagalbos centre 112 sužinota, kaip veikia skubios pagalbos sistema, kaip dirba šios tarnybos pareigūnai. 

Menų terapijos veiklose stovyklautojos tapė ant vandens, akmenukų, spalvino meditacines meno terapijos knygas “Užburiantis okeanas”, gamino trispalves seges, išmoko rišti skareles, dekupažu dekoravo lėkšteles.  

Stovyklautojos džiaugėsi medaliais, stovyklos pažymėjimais, keliautojo pasais, stovyklos ženkleliais, atminimo knygomis ir su nekantrumu jau laukia sekančios stovyklos.  

Stovyklos vadovė – mokytoja Vilma
drauge su mokytojais: Aušra, Mindaugu, Reda, Svetlana
Eglė Bridikienė / 2018 m. sausio 3 d.
Džiaugiasi akys ir šilta širdyje matant mūsų mokinių, mokytojų ir tėvelių gerumą. Ir vėl skriejo
kalėdiniai angelai, jūsų rankelių nuglostyti, meilės kupini. Angelus į parodėlę rūpestingai sudėjo
aktyviosios Europos klubo penktokės, vėliau jie iškeliavo į Tarptautinę kalėdinę labdaros mugę Vilniaus
Rotušėje.
Ačiū visiems dalyviams!
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas