Socialinio pedagogo veiklos atmintinė 2023

KAS?

Socialinis pedagogas – tai vaiko užtarėjas visose kritinėse situacijose, tarpininkas tarp vaiko, šeimos ir kitų specialistų, siekiant spręsti iškilusias problemas.

KAS gali kreiptis į socialinę pedagogę ? 

Visi progimnazijos mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokytojai.

KOKS socialinio pedagogo darbo tikslas?

Rūpintis socialine mokinių gerove – teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams, užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, šalinti priežastis, kurios trukdo ugdymo(si) procesui, sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai bei pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo veiklos sritis yra labai plati, bet siekianti vieno tikslo – padėti vaikui geriau adaptuotis šiandienos gyvenime, saugiai jaustis, tapti pilnaverte asmenybe.

KADA mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis į socialinę pedagogę?

  • mokykloje vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
  • jei vaikas jaučiasi vienišas, atstumtas ir nesuprastas, nori išsikalbėti;
  • sunku priprasti ir mokytis naujoje klasėjė, mokykloje;
  • nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų ar tiesiog pabūti kartu;
  • turi idėjų ir sumanymų, kuriuos nori įgyvendinti progimnazijoje organizuojant įvairias akcijas, renginius prevencine tematika;
  • jei vaikas turi emocinių, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
  • jei vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
  • jei vaikas patyrė patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą progimnazijoje;
  • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
  • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.

KODĖL reikia bendradarbiauti tėvams ir socialiniam pedagogui?

Socialinis pedagogas yra sujungianti grandis, kuri kompleksiškai apima šeimą, mokyklą ir bendruomenę. Labai svarbu socialinio pedagogo asmeninės savybės, empatija ir širdies darbas, tolerancija, teisingumas, sąžiningumas. Tad suremkime pečius, kad vaikams padėtume eiti teisingu keliu ir siekti savo užsibrėžtų tikslų, ugdyti pasitikėjimą savimi ir kurti savo ateitį.

KUO ? 

Mokyklos socialinio pedagogo veikla grindžiama vaiko ir mokinio interesų, orumo, individualizavimo, visapusiškumo, prieinamumo, vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus, bendradarbiavimo, konfidencialumo principais.

KUR?

213, 243 kabinetuose  

KADA? 

I – V     8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos