Pilaitės Martyno Mažvydo progimnazija įspūdingu koncertu šv. Juozapo bažnyčioje paminėjo 25-erių metų jubiliejų

  • Paskelbta: 2024-06-28
  • Kategorija: Renginiai

Pilaitėje nuo 1998 metų pradėjusi veikti Martyno Mažvydo vidurinė mokykla, 2010 metais pertvarkyta į progimnaziją, 25-metį pažymėjo įspūdingu dviejų valandų koncertu šv. Juozapo bažnyčioje. Savo programos turiniu parodė, kiek išmonės ir pastangų turėjo įdėti mokytojai ir patys mokiniai. Šventė prasidėjo išvakarėse. Moksleiviai mokyklą apkabino sustoję rateliu ir paleido daug spalvingų balionų. Pačią jubiliejaus minėjimo dieną į dangų pakilo širdies pavidalo balionas. Renginį pagerbė Pilaitės seniūnas Albinas Šniras. Jis priminė, kad šios mokymo įstaigos idėja gyva jau 40-metų. Ją čia planuota pastatyti dar 1984-aisiais. Net ir nedetalus, taupant laiką, progimnazijos vadovės Eglės Laumelienės pranešimas parodė, kiek nemažai pasiekta per 25-erius veiklos metus. Daug kuo ši progimnazija yra pirmoji. Jubiliejus sulaukė dėmesio ir iš Vilniaus miesto savivaldybės. Buvo perskaitytas mero Valdo Benkunsko Sveikinimo raštas ir perduota piniginė 3000 eurų dovana. Žodį tarė ir vicemeras Arūnas Šileris. Bažnyčios altoriaus paveiksle šv. Kristoforą, nešantį ant pečių vaikelį Jėzų, jis palygino su mokytoju, kurio tikslas pernešti mokinį į kitą savarankiško gyvenimo upės krantą. Progimnaziją su jubiliejumi sveikino nuo dar keturių kitų mokyklų, pasivadinusių Martyno Mažvydo vardu Tauragėje, Klaipėdoje, Nemakščiose ir Kaune, vienos jų direktorė iš antrosios Lietuvos sostinės Jūratė Pauliukienė. Ir toliau klestėti be naujai pastatytos gimnazijos vadovo Vytauto Briedžio linkėjo ir kitų Pilaitėje veikiančių ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų vadovai, Tėvų komiteto atstovai. Krikščioniškosios gimnazijos direktorė Jūratė Bernotienė įteikė Bibliją ir perskaitė trumpą ištrauką iš Martyno Mažvydo „Katekizmo“. Vydūno progimnazijos direktorė Jolanta Sereičikienė bibliotekai perdavė įspūdingai išleistas Vydūno knygas, linkėdama jai būti ir talpykla, ir šventykla. Pirmoji Pilaitės gyventojų bendruomenė (NVO „PILAITĖS BENDUOMENĖ“) priminė, kad čia, įamžinant Mažosios Lietuvos vietovardžius, iškilių lietuvybės vardan triūsusių asmenybių vardus, susitinka Mažoji ir Didžioji Lietuva, ir mums liudija, kiek kainavo toks susitikimas, kad taptume tuo, kuo dabar esame, ir padovanojo progimnazijos kuriamam senovės muziejui vaizdinės medžiagos dvitomį, liudijantį Lietuvos tautinės valstybės kūrimosi etapus. Su 25-čiu atvyko pasveikinti Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas Donatas Balčiauskas ir pirmininko pavaduotoja kanclerė dr. Ina Dagytė Mituzienė. Sveikino ir Prancūzų instituto Lietuvoje direktoriaus pavaduotojas Loïc Salfati. 2019 metais progimnazijai suteiktas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsteigtas QF – frankofoninio ugdymo – kvalifikacinis ženklelis. Čia antrosios užsienio prancūzų kalbos galima mokytis nuo 5-os klasės, o kai kurie mokomi dalykai integruojami ir į šią kalbą. Tad šventės programoje netruko prancūziškų dainų (https://youtu.be/_sil9xTD96g ). Vieną jų kartu su choru atliko pirmasis Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius Eugenijus Manelis, čia dirbęs 23 metus, ir dabartinė jos vadovė Eglė Laumelienė. Maloniai nustebino neįprastas moksleivių choras su nuostabiais jų rankose laikomais paveikslais (https://youtu.be/E-tYIDh3wBY). Į juos buvo galima pažiūrėti iš arčiau atėjus kiek ankstėliau prieš koncertą. Progimnazijoje nuo 2010 metų vyksta dailės klasių ugdymas. Bet ir paties koncerto metu, skambant muzikai, buvo galima stebėti šiuos paveikslus, duodant komandą vietoje dirigento lazdelės dailininko teptuku, kuriuos pakelti ir kuriuos nuleisti. Neapsieita ir be tautinių šokių (https://youtu.be/y_iDUZker5M). Renginį vainikavo visų moksleivių atliekamas Martyno Mažvydo progimnazijos himnas (https://youtu.be/-4x7A27nHpw). Buvo pilnutėlė šv. Juozapo bažnyčia. Dažnos ovacijos liudijo, kad nebuvo abejingų. Tai buvo visos Pilaitės šventė: moksleivių, mokytojų, tėvelių - visų, galėjusių ateiti į pirmosios lietuviškos mokyklos, gimusios jau nepriklausomoje Lietuvoje, 25-erių metų gyvavimo jubiliejų. Martyno Mažvydo progimnazija, kol nebuvo 2022 metais pastatyta šiuolaikiška Pilaitės gimnazija, o jos ankstesnėje vietoje įkurta Vydūno vardo progimnazija, į kurią persikėlė dalis moksleivių, buvo pati didžiausia Lietuvoje.

Parengė Pilaitės kronikininkė

Angelė Šarlauskienė

 

Autorius:
Angelė Šarlauskienė (Pilaitės bendruomenė)

Nuotraukos:
Straipsnio autorės

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos