PADĖKA PROGIMNAZIJAI

Nuoširdžiai dėkoju Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktorei Eglei Laumelienei už pasitikėjimą ir priėmimą atlikti pedagoginę praktiką progimnazijoje ir direktorės pavaduotojai ugdymui Linai Navickaitei, kuri supažindino, suorganizavo ir padėjo įsitraukti į mokyklos veiklas. Taip pat esu labai dėkinga praktikos vadovei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Renatai Maslauskienei už visokeriopą pagalbą praktikos metu: skirtą laiką, nuoširdžius padrąsinimus ir palaikymą, praktinius patarimus, ir visam šauniam progimnazijos kolektyvui.

Nuo pat pirmųjų praktikos dienų pajutau nuoširdų rūpinimąsi manimi – pradedant budinčiu personalu ir baigiant mokiniais, kurie mielai paaiškindavo, kur rasti ieškomą klasę, neprašomi palydėdavo.

Maloniai nustebino kolektyvo atvirumas. Išsakius savo lūkesčius dėl pamokų stebėjimo man buvo pasiūlyta galimybė stebėti įvairias pamokas skirtingose klasėse. Tokia netikėta galimybė man tik parodė, kaip stipriai šioje progimnazijoje pasitikima mokytojais, jų kompetencijomis ir profesionalumu.

Pamokų stebėjimas suteikė galimybę pamatyti ugdymo procesą iš vidaus, ir tai atskleidė mokytojų kompetentingumą bei profesionalumą. Darbas su 30 klasėje esančių mokinių, kai per 45 minutes reikia išdėstyti pamokos temą, atlikti užduotis, apklausti ir įvertinti mokinius, suteikti jiems grįžtamąjį ryšį, galimybę įsivertinti ir reflektuoti, man teoriškai atrodė neįmanoma. Mokytojai per 45 pamokos minutes suspėdavo dar ir vaikus pagirti, padrąsinti, atsakyti į jų klausimus, kartu pasidžiaugti, pajuokauti. Pamokos buvo intensyvios, mokiniai – aktyvūs, pamokų metu mokytojai taikė įvairius mokymo(si) metodus, naudojo įvairias mokymo priemones. Visose mano stebėtose pamokose vaikai žinojo mokytojo taikomą vertinimo sistemą, buvo supažindinti su kaupiamuoju vertinimu. Taip pat noriu išskirti ir mokytojo padėjėjos Jolitos Masiulionės darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Matėsi, kad vaikai ja labai pasitiki. Mokytojų ir mokytojo padėjėjos bendro darbo dėka pamokų metu buvo ramu, jauku, vaikai atliko užduotis individualiai, poromis ar grupėmis, gerbė vieni kitų nuomonę.

Įdomu buvo stebėti integruotas kelių dalykų pamokas neįprastoje edukacinėje erdvėje. Labiausiai įsiminė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Renatos Maslauskienės bei muzikos mokytojos Eugenijos Drungilienės mokyklos bibliotekoje suorganizuota pamoka, kurios metu mokiniai improvizuotai ir raiškiai skaitė ištraukas iš A. Lindgren knygos ,,Emilis iš Lionebergos“, mokinių choras dainavo kalėdines dainas, o vaikų ansamblis įvairiais instrumentais grojo kalėdinę muziką. Tik po pamokos sužinojau, kad visi atlikę tam tikrus vaidmenis mokiniai yra vienos 6PP klasės mokiniai. Ši pamoka parodė, kokie visi vaikai yra talentingi! Mokytojų dėka kiekviename mokinyje yra atskleidžiami jo gebėjimai, ugdomas kūrybingumas, organizuotumas, skatinamas iniciatyvumas.

Stebėdama šią pamoką apgailestavau, kiek daug iš mūsų visų atėmė pastarieji metai, dėl kurių teko apriboti lankymąsi mokyklose, tiesioginį kontaktą su mokinių tėvais, pastarųjų galimybę matyti gyvai vaikų kūrybinius darbus ir stebėti jų pasirodymus. Esu ne tik praktiką atlikusi studentė, bet ir vieno iš šią progimnaziją lankančio mokinio mama. Atlikusi praktiką šioje progimnazijoje supratau, kad dar labiau pradėjau tikėti ir pasitikėti tais, kurie ugdo ir nuoširdžiai rūpinasi mūsų vaikais.

Pedagogikos studijų studentė Inga Gumbelevičiūtė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos