Pasaulinė raštingumo diena UNESCO iniciatyva švenčiama rugsėjo 8 dieną . Pasaulyje yra apie 877 mln. suaugusiųjų ir 113 mln. vaikų, kurie nemoka skaityti ir rašyti. Tokia raštingumo švente siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į šias problemas ir ieškoti naujų išeičių joms  spręsti. 
    Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos lituanistės Elena Palubinskienė ir Vaiva Truskauskienė iniciavo projektą „Rašom! 2014“. Jų sukurtus diktantus per lietuvių kalbos pamokas rašė  net 642 mūsų mokyklos 5-8  klasių  moksleiviai. 
     Painiame rašybos labirinte nepadarė nė vienos klaidos tik patys nuoširdžiausi lietuvių kalbos bičiuliai: 

       Bancevičiūtė Eivilė (Va)                                                      Budrevičiūtė Orinta (Va) 
       Kilgavaitė Dominyka (Va)                                                    Valinčius Erikas (Va) 
       Bakšytė Karolina (Vp)                                                         Jauniškytė Miglė (Vp) 
       Maižiešius Rokas (Vp)                                                         Nakvosaitė Gabrielė (Vp)  
       Baubaitė Gabrielė (Ve)                                                        Bielinytė Vesta (Ve) 
       Damulevičiūtė Patricija (Ve)                                                 Kasperavičiūtė Brigita (Ve)
       Mataitis Martynas (Ve)                                                        Sakalauskas Matas (Ve)
       Vercinkevičiūtė Simona (Ve)                                                 Visockas Evaldas (VIIIb)
       Jasionytė Smiltė (VIII b)                                                      Dzisevič Kamilė (VI b) 
       Grišmanauskaitė Emilija (VI c)                                              Černius Liudas (VIIe)
       Kamarauskaitė Indrė (VI p)                                                  Savarauskaitė Kristina (Vc)
       Jančytė Augustė (Vd)                                                          Masoit Martinas (Vd)
       Siniauskaitė Raminta (Vd)                                                    Kučinskaitė Emilija ((VIpp)  

    Sveikiname visus projekto dalyvius- mokinius,  mokytojas  lituanistes, bibiotekininkes- ir norime priminti šiandien vėl ypač aktualią M. Daukšos  „Postilės“ mintį: „Ne žemės derlumu, ne drabužių įvairumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių stiprumu laikosi tautos, bet daugiausia išlaikydamos savąją kalbą, kuri didina ir palaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Gimtoji kalba yra bendrosios meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas.“
    Gerbiamas skaitytojau, ateik į mokyklą, surask Rašom! 2014 stendus, pasigrožėk laureatų darbais ir…  pats parašyk diktantą.                                  
                                                 
                                            Lietuvių kalbos mokytojos Vaiva Truskauskienė ir Elena Palubinskienė 
Nežinomas Redaktorius / 2014 m. rugsėjo 11 d.
Nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriems ugdymo klausimams spręsti.

Ją sudaro:
1. Progimnazijos direktorius, pavaduotojai ugdymui.
2. Visi mokytojai, auklėtojai.
3. Sveikatos priežiūros darbuotojai.
4. Psichologai, specialusis pedagogas.
5. Socialiniai  pedagogai.

Tarybos sekretorė Agnė Adamonytė.
Tarybai vadovauja direktorius Eugenijus Manelis.
Taip atrodo mūsų mokykla: visada graži ir laukianti savo mokinių.
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas