Vida Naudužienė / 2015 m. kovo 15 d.
Aštuntų klasių moksleiviams sopa galvas – kur mokytis baigus progimnaziją? Prieš akis ilgas
mokyklų sąrašas. Ką pasirinkti?
Viena iš mokyklų, kurioje galima sėkmingai gilinti prancūzų kalbos žinias, yra Jono Basanavičiaus
gimnazija. Dar pernai mūsų mokyklos moksleiviai lankėsi joje ir buvo supažindinti su mokymosi aplinka,
lankėsi klasėse, bendravo su gimnazistais.
Šiemet susitikti su Jono Basanavičiaus gimnazijos mokytojais ir moksleiviais buvo pakviesti 8p ir
7p klasių mokinių tėveliai. Jie 2015-01-12 susirinko į tėvų susirinkimą pakvietusioje juos gimnazijoje.
Gimnazistai papasakojo, kaip jiems sekasi, parodė puikiai parengtą programą, atspindinčią įvairiapusę
gimnazijos veiklą. Pokalbiai su mokyklos direktore ir nuoširdus bendravimas su mokytojais, tikimasi,
padės greičiau apsispręsti ir pasirinkti mokyklą.
Vida Naudužienė, 8p klasės vadovė
Vida Naudužienė / 2015 m. kovo 15 d.
8p klasės emiliukai turi skanią tradiciją – baigiantis mokslo metams visi draugiškai vyksta į
„Thierry kepyklą“ Užupyje. Tokią išvyką pirmoji pasiūlė prancūzų kalbos mokytoja Virginija Žekonytė –
Petrikienė. Atsisakyti gardžios idėjos buvo neįmanoma,
Baigdami 7 klasę kartu vykti pakvietėme prancūzų kalbos mokytoją Pierre Pache, kuris
nedvejodamas sutiko. Užupis, vilniečių pramintas Monmartru, vilioja prancūziškąja dvasia. Paskanavę
raguolių pasukome vingrios Vilnelės pakrante į Bernardinų sodą, savo gėlynais primenantį Versalio
parkus.
Sušilus orui vėl skubėsime pasisveikinti su ištikimu Užupio angelu sargu. Ir įpareigosime visus
emiliukus puoselėti prancūzų kalbą skanaujant prancūzišką raguolį.
V.Naudužienė, 8p klasės vadovė
Jurgita Stonienė / 2015 m. kovo 10 d.
Įsimintina trijų valandų kelionė Vilniaus gatvelėmis ir kiemais, nuoširdus pokalbis Sinagogoje prie
karštos arbatos puodelio, macai su šokoladiniu kremu … Tokiame „nuotykyje“ pirmąją pavasario dieną
dalyvavo 8b klasės moksleiviai ir mokytoja Jurgita Stonienė. „Būti žydu“ – tai Europos Komisijos
remiamo projekto renginys, skatinantis susipažinti su daugeliui dar menkai pažįstama, bet labai svarbia
senojo Vilniaus dalimi – žydų kultūra.
Susirinkome sekmadienio rytą Sinagogoje. Iš pradžių kiek nedrąsiai žvalgydamiesi aplinkui, įsisegę
korteles su mūsų vardais, užrašytais hebrajiškais rašmenimis, o vaikinai, dar ir pasipuošę žydiškomis
kepuraitėmis, kipomis, susėdome į suolus, pasiruošę klausytis ir sužinoti. Žydų bendruomenės
pirmininkas Simonas uždegančiai pasakojo apie savo religijos ypatumus, religijų panašumus ir skirtumus,
vaikų auklėjimo tradicijas, naudojamus simbolius ir dar daug daug apie ką… Pamatėme ir Torą – žydų
religijos pamatinę knygą. Klausydamiesi ir klausdami sužinojome tikrai daug, taip griaudami ne vieną
niekuo nepagrįsta stereotipą.
Po paskaitos išėjome į Vilniaus gatves. Aplankėme senamiesčio kiemus, menančius žydų tragediją II
pasaulinio karo metais, pasiklausėme šiurpą keliančių istorijų apie žmonių gyvenimą (teisingiau, apie
išgyvenimą…) Vilniaus Didžiajame ir Mažajame getuose, aplankėme Žydų kultūros centre įrengtą
ekspozicinę slėptuvę „Maliną”. Tik įsivaizduoti galime, ką jautė „Malinose“ besislapstantys žmonės,
nematantys dienos šviesos, neturintys maisto, vandens… Kaip slinko jų dienos, naktys… Ir kiek mažai jų
liko gyvų…
Sušalę ir sužvarbę, susimąstę ir nurimę, grįžome į Sinagogą tęsti pokalbio. Šį kartą jau prie karštos
arbatos puodelio… Džiaugiamės pasinaudoję unikalia galimybe dalyvauti tokiame renginyje. Dažnai
pamirštame, kad kadaise Vilnius vadintas Šiaurės Jeruzale ne tik todėl, kad didelė jo gyventojų dalis
buvo žydai, bet ir todėl, kad čia gyveno ir kūrė iškilūs žydų rašytojai, menininkai, mokslininkai. Todėl
senoji žydų kultūra ir tragiškas šios tautos likimas – neatskiriama miesto dalis. Dėkojame Simonui bei
projekto „Būti žydu” koordinatorei Grėtei.
Visus, niekada nesusimąsčiusius, ką slepia ne vieno senamiesčio pastato sienos, kviečiame
pasidomėti daugiataute mūsų miesto praeitimi.
Eglė Bridikienė / 2015 m. kovo 3 d.
     Žalia yra gamtos spalva. Ji simbolizuoja augimą, harmoniją, šviežumą ir vaisingumą.  Žalia turi didelę gydomąją galią. Žalia siūlo stabilumą ir patvarumą, augimą, viltį. Ši spalva sukelia pasitikėjimą savimi, įkvepia idėjų. Žalia – antroji mūsų vėliavos spalva, tai laukai ir miškai, supantys Lietuvą. Žalia- tai mūsų mokykla, graži ir harmoninga.

     Vasario 27 d. progimnazijoje šurmuliavo žaliai pasidabinę mokinukai ir mokytojai. Vieni dainavo daineles, o kiti jiems nuoširdžiai plojo ir į taktą lingavo. Taip smagiai ir su muzika pasitikome ateinantį pavasarį.
Sonata Juzėnienė / 2015 m. kovo 3 d.
Vasario 13 d. mokykloje vyko šventė, skirta Vasario 16-osios dienos minėjimui. Čia skambėjo
dainos, eilės, gražūs žodžiai apie Lietuvą, jaunieji šokėjai šoko liaudies šokius. Buvo paminėti mūsų
Tėvynei svarbūs istoriniai įvykiai. Svečiuose buvo Pilaitės dienos centro „Diemedis“ senjorai, Pilaitės
seniūnas Albinas Šniras.
Rita Zašauskaitė / 2015 m. vasario 19 d.
          Vasario 13 dieną penktų klasių auklėtojai mokinius pakvietė pamokas pradėti giedant Lietuvos himną. Džiaugiamės, jog į tokį vasario 16-osios minėjimą įsijungė ir kiti, pradinių bei vyresniųjų klasių, moksleiviai. Buvo skatinama mokiniams patraukliu būdu formuoti pilietinę sampratą, gilinti žinias apie valstybės simbolius, jų reikšmę, ugdyti mokinių pagarbą ir pilietinę bei tautos savimonę. Rezultatai nustebino, nes mokiniai ne tik gausiai susirinko, bet ir atsiliepė į 5 klasių auklėtojų kvietimą pasipuošti tautine atributika. Tikimės, kad šis minėjimas taps tradicija ir kitą kartą į mokyklos kiemą sugužės dar daugiau, Lietuvos himną norinčių giedoti, moksleivių. 

5 klasių auklėtojai
Erika Albertynienė / 2015 m. vasario 16 d.
Būti kūrybingiems gyvenime, mokėti bendrauti ir bendradarbiauti labai svarbu šiuolaikiniame
pasaulyje. Menai ugdo šias asmenybės savybes.
3a klasės mokiniai vasario 10 d. aplankė Vytauto Kasiulio dailės muziejų, susipažino su talentingo
lietuvių dailininko biografija ir kūryba. Pasivaikščioję po ekspozicijos sales ir pažinę spalvingą meno
kūrėjo pasaulį, mokiniai išrinko jiems labiausiai patikusį dailės kūrinį, jį apibūdino.
Vėliau keliavo į meno dirbtuves išmokti spaudavimo technikos.Užsiėmimo metu mokiniai tapo
nepakartojamais menininkais ir džiaugėsi savo sukurtais ant stiklo nedideliais grafikos darbeliais. Jaunųjų
kūrėjų darbai eksponuojami klasės stende.
Talentai išaugs, kai mokiniams nuolat suteiksime galimybę eksperimentuoti , bandyti, pažinti, kurti.
Genė Remeikienė / 2015 m. vasario 10 d.
Vasario 6-ą dieną mūsų progimnazijoje vyko Vilniaus miesto Simono Daukanto, Antakalnio,
Žemynos progimnazijų, Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos, Vilniaus Viršuliškių mokyklos,
Pilaitės gimnazijos lietuvių kalbos mokytojų apvalusis stalas – pasitarimas: “Bendrųjų kalbinio raštingumo
reikalavimų įgyvendinimas mūsų mokyklose”. Dalyvavo ir Vilniaus miesto Švietimo, kultūros ir sporto
departamento Švietimo skyriaus vyriausioji speciialistė (be kitų dalykų kuruojanti ir lietuvių kalbą) Diana
Petkūnienė.
Pranešimus skaitė mūsų progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Vida Naudužienė ir Vilniaus
Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Likienė bei mokytoja Agnė
Bolytė. Po pranešimų diskusijoje apie raštingumo įgyvendinimą savo mokyklose pasisakė visos
apskritojo stalo dalyvės. Dalinomės ne tik gerąja patirtimi, bet ir skauduliais dėl prastėjančios lietuvių
kalbos padėties tiek mokyklose, tiek visoje Lietuvoje.
Gražiai pasitarimą apibendrino mūsų progimnazijos direktorius Eugenijus Manelis, cituodamas
Konfucijaus mintis, kad ir vienas žmogus gali daug ką nuveikti savo tautai.
Nutarėme dar kartą susitikti balandžio mėnesio pabaigoje ir aptarti, kokių rezultatų pasiekėme
pasidalinusios ir pritaikiusios darbe kolegių įdirbį, gerinant bendrųjų kalbinių raštingumo igyvendinimo
reikalavimus savo mokyklose. O gal pasitarimas išaugs ir į Vilniaus miesto konferenciją? Tema labai
aktuali ir labai svarbi…Mokinių raštingumas prastėja visoje Lietuvoje.
Jovita Ragauskaitė / 2015 m. vasario 10 d.
Nuidėjo kasmetinis Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas “Su knyga
per pasaulį”. Vasario penktą dieną įvyko baigiamasis jo renginys, kurio metu buvo paskelbti nugalėtojai.
Jame dalyvavo ir mūsų mokyklos mokinukės: Oriana Mikalopaitė Roa (2g klasė, mokytoja Džiuginta
Vaičiūnienė), Meda Klapatauskaitė (4 d klasė, mokytoja Milda Vercinkevičienė). Dižiuojamės jomis ir
visais savo mažaisiais mokinukais nuoširdžiu žodžio skambesiu džiuginusiais mokykliniame konkurse.
Mokytoja Jovita Ragauskaitė
Dovilė Giniotė / 2015 m. vasario 9 d.
 
                      Dėmesio!
                                      Dėmesio!
                                                     Dėmesio! 


   Vasario 12 dieną (ketvirtadienį) per septintą pamoką vyks 5-8 klasių matematikos olimpiada. Tikslesnę informaciją mokiniams praneš matematikos mokytojos.
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas