Erika Albertynienė / 2014 m. lapkričio 3 d.
3a klasės mokiniai buvo nuvykę į Europos Komisijos atstovybę ir turėjo galimybę sužinoti, kas yra
Europos Sąjunga, kiek šalių jai priklauso, ką dirba Europos Parlamentas, kokius galvosūkius sprendžia
jo darbuotojai. Kiekvienas mokinys piešė Europos Sąjungos žemėlapį, susipažino, kuo gali didžiuotis
Vokietija,Graikija, Nyderlandai, Danija, Lenkija,Lietuva,Latvija. Įdomu buvo sužinoti, ką simbolizuoja 12
žvaigždučių, pavaizduotų ant Europos Sąjungos vėliavos, kas sukūrė Europos Sąjungos himną „Odė
džiaugsmui” ir kada jis skamba. Smalsu buvo matyti bendrą Europos Sąjungos valiutą – eurą ir įsitikinti,
kad įvairių šalių eurai skirtingi. Pamoka, vykusi Europos Komisijos atstovybėje, mokiniams suteikė ne tik
žinių, bet ir gerų emocijų.
Pradinių klasių mokytoja Erika Albertynienė .
Zoja Rudak / 2014 m. spalio 31 d.
Markučiai. Čia, į literatūrinį A.Puškino muziejų, spalio 17d. atvyko 7c, o spalio 24d. 7a ir 7d klasių
mokiniai. Jie susipažino su rusų poeto A. Puškino biografija ir kūryba, poeto jaunesniojo sūnaus
Grigorijaus Puškino šeimos, gyvenusios šiame pastate, švietėjiška veikla ir autentiška XIX a. pabaigos
Vilniaus dvarininkų buitimi. Apžiūrėję ekspoziciją ir išklausę įdomaus gidės pasakojimo, mokiniai aplankė
esančias parke šeimos koplytėlę ir kapinaites. O “auksinis ruduo”, gražus oras leido pasimėgauti smagiu
“lapų karu”.
Rusų kalbos mokytojos Olga Šibkova ir Zoja Rudak.
Zoja Rudak / 2014 m. spalio 30 d.
Debatų klubas skelbia tarpklasinį debatų turnyrą “Mokyklinė uniforma būtina”.
Pirmas raundas:
1. Teigiančioji 7a I-oji komanda – Neigiančioji 7a II-oji komanda (laimėjo T 7a I-oji komanda)
2. T 7b – N 7c III-oji – (laimėjo T 7b)
3. T 7c I-oji – N 7p (laimėjo N 7p)
4. T 7a II-oji – N 7c II-oji (laimėjo T 7a II-oji)
5. T 8E i-oji – N 8e II-oji (laimėjo T 8e I-oji)
Po atostogų laukia II raundas.
Eglė Bridikienė / 2014 m. spalio 27 d.
Pražydo, pridygo, prikrito?
Pievelėj mokyklos moliūgų!
Jie šaltą penktadienio rytą
Sutiko ir sveikino mus.
Spalio 23-24 dienomis mokyklos pievelėje prisirinko
pūstažandžių moliūgų. Vieni šypsojosi plačiai, kiti žiūrėjo
rūsčiai, treti stovėjo išdidūs karūnuoti, o ketvirti šelmiškai
stebėjo praeivius . O šie buvo labai mandagūs ir pagarbūs,
moliūgus apžiūrinėjo ir fotografavo.
Dėkojame visiems prie šventės prisidėjusiems- mokytojams, mokiniams ir tėveliams!
Anglų kalbos mokytojos, mokinių taryba
Rita Zašauskaitė / 2014 m. spalio 24 d.
Vėlinės – visų mirusiųjų pagerbimo šventė. Martyno Mažvydo progimnazijos renginys „Uždekime
Vėlinių žvakelę protėviams“ sukvietė norinčiuosius atiduoti pagarbą mirusiesiems. Spalio 24 d.
susirinkusiesiems mokyklos bibliotekoje senąsias Vėlinių tradicijas pristatė grupė „Rana” (reiškia-
šnabždėjimas Dievui) – tai du draugai Austėja ir Skomantas, norintys sakraliomis dainomis dalintis su
kitais. Mokytojų Živilės Meškelienės ir Mildos Vernickevičienės paruošti mokiniai deklamavo eiles, dainavo
protėvių atminimui skirtas dainas. Austėja susirinkusiesiems pristatė dar daug kam nematytą instrumentą
bei atskleidė unikalų jo skambesį. Baigiamuoju renginio akcentu tapo žvakučių uždegimas Varnės
kapinėse.
Kasmet lapkričio pirmąją daugelis mūsų išskuba lankyti artimųjų kapų – pagerbti jų atminimą. O
juk galime uždegti žvakelę ne tik ant savo artimųjų kapų, bet ir ant tų, kurių niekas seniai nebelanko.
Prieš prasidedant rudens atostogoms Martyno Mažvydo progimnazija įsijungė į akciją “Uždekime atminimo
žvakelę”. Šia akcija moksleiviai buvo raginami uždegti žvakeles ant apleistų ir nelankomų kapų,
pagerbiant jų atminimą. Akcijoje dalyvavo 7c klasės moksleiviai kartu su tikybos mokytoja Rita
Zašauskaite. Jie lankė Varnės kapines. Moksleiviai džiaugėsi galėdami prisidėti prie šios kilniaširdiškos
akcijos, tačiau sakė nesitikėję išvysti tiek daug pamirštų kapų. „Neužteko net mūsų atsineštų žvakelių
visiems pagerbti“,- teigė viena iš mokinių, todėl tai rodo, kad tokia akcija iš tiesų reikalinga. Nieko keisto,
kad ilgam išvykę, kitur gyvenantys žmonės užmiršta seniai išėjusio artimo kapą, tačiau uždegdami
žvakelę ant tokio kapo mes nors kelias minutes širdimi pabūname su užmirštu žmogumi.
Tikimasi, kad ši akcija taps tradicija ir prie jos kitais metais prisidės dar daugiau Tikėjimu Viltimi ir Meile
trykštančių bendraminčių.
Organizatoriai: muzikos mokytoja Audronė Lašinskienė, dorinio ugdymo metodinis būrelis, lietuvių kalbos
mokytoja Živilė Meškelienė ir pradinių klasių mokytoja Milda Vercinkevičienė.
Daina Černienė / 2014 m. spalio 24 d.
I-IV klasių mokiniai Mokytojų dienos proga parengė
parodą”Audžiam rudens kilimą mokytojui”. Visą savaitę
mokinių darbeliai žavėjo, džiugino mokytojus ir mokyklos
svečius.
Dėkojame mokiniams, jų tėveliams, seneliams už
nuostabią dovaną. Žavimės Jūsų kūrybingumu,
išradingumu.
Vadovaudamiesi Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-63 “Dėl civilinės saugos veiksmų organizavimo”, spalio 21 d., 8.20 val. progimnazijos patalpose paskelbėme garsinį pavojaus signalą ir žodžiu per garsiakalbius informavome apie pavojaus priežastį. Visi moksleiviai, darbuotojai bei kiti mokykloje buvę asmenys evakavosi iš patalpų per atsarginius išėjimus. Evakuacija vyko labai sklandžiai ir po 4 min. mokykloje nebeliko nė vieno žmogaus, išskyrus asmenis, atsakingus už padarinius. 
Eglė Bridikienė / 2014 m. spalio 19 d.
Rugsėjo mėnesį minėdami Europos kalbų dieną, 5-8 klasių mokiniai per anglų kalbos pamokas
rašė laiškus ir ruošė rankų darbo atvirukus. Šie pasveikinimai buvo išsiųsti į dvidešimt Europos šalių:
Čekiją, Italiją, Prancūziją, Belgiją, Bulgariją, Jungtinę Karalystę, Rumuniją, Kroatiją…
Laiškus į Europą mokiniai rašė ne tik angliškai, bet ir lietuviškai. Atsakymai grįžo irgi
įvairiausiomis kalbomis.
Mokiniai suprato, kad didžiausias Europos turtas yra jos kalbų įvairovė ir gimtosios kalbos
unikalumas. Labai svarbu mokėti kuo daugiau kalbų, tos žinios atveria plačius Europos kelius.
Anglų kalbos mokytojos E. Bridikienė ir R. Žemaitienė
    Pasaulinė raštingumo diena UNESCO iniciatyva švenčiama rugsėjo 8 dieną . Pasaulyje yra apie 877 mln. suaugusiųjų ir 113 mln. vaikų, kurie nemoka skaityti ir rašyti. Tokia raštingumo švente siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į šias problemas ir ieškoti naujų išeičių joms  spręsti. 
    Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos lituanistės Elena Palubinskienė ir Vaiva Truskauskienė iniciavo projektą „Rašom! 2014“. Jų sukurtus diktantus per lietuvių kalbos pamokas rašė  net 642 mūsų mokyklos 5-8  klasių  moksleiviai. 
     Painiame rašybos labirinte nepadarė nė vienos klaidos tik patys nuoširdžiausi lietuvių kalbos bičiuliai: 

       Bancevičiūtė Eivilė (Va)                                                      Budrevičiūtė Orinta (Va) 
       Kilgavaitė Dominyka (Va)                                                    Valinčius Erikas (Va) 
       Bakšytė Karolina (Vp)                                                         Jauniškytė Miglė (Vp) 
       Maižiešius Rokas (Vp)                                                         Nakvosaitė Gabrielė (Vp)  
       Baubaitė Gabrielė (Ve)                                                        Bielinytė Vesta (Ve) 
       Damulevičiūtė Patricija (Ve)                                                 Kasperavičiūtė Brigita (Ve)
       Mataitis Martynas (Ve)                                                        Sakalauskas Matas (Ve)
       Vercinkevičiūtė Simona (Ve)                                                 Visockas Evaldas (VIIIb)
       Jasionytė Smiltė (VIII b)                                                      Dzisevič Kamilė (VI b) 
       Grišmanauskaitė Emilija (VI c)                                              Černius Liudas (VIIe)
       Kamarauskaitė Indrė (VI p)                                                  Savarauskaitė Kristina (Vc)
       Jančytė Augustė (Vd)                                                          Masoit Martinas (Vd)
       Siniauskaitė Raminta (Vd)                                                    Kučinskaitė Emilija ((VIpp)  

    Sveikiname visus projekto dalyvius- mokinius,  mokytojas  lituanistes, bibiotekininkes- ir norime priminti šiandien vėl ypač aktualią M. Daukšos  „Postilės“ mintį: „Ne žemės derlumu, ne drabužių įvairumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių stiprumu laikosi tautos, bet daugiausia išlaikydamos savąją kalbą, kuri didina ir palaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Gimtoji kalba yra bendrosios meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas.“
    Gerbiamas skaitytojau, ateik į mokyklą, surask Rašom! 2014 stendus, pasigrožėk laureatų darbais ir…  pats parašyk diktantą.                                  
                                                 
                                            Lietuvių kalbos mokytojos Vaiva Truskauskienė ir Elena Palubinskienė 
2017 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas