Eglė Bridikienė / 2018 m. sausio 3 d.
        „Šeštų klasių mokiniai tris savaites dalyvavo susirašinėjimo projekte „PenPalSchool’“. Per šį projektą mokiniai kitų šalių vaikams pristatinėjo savo šalies  bei kai kurių Lietuvos miestų vėliavas. Taip pat mokiniai

        „Šeštų klasių mokiniai tris savaites dalyvavo susirašinėjimo projekte „PenPalSchool’“. Per šį projektą mokiniai kitų šalių vaikams pristatinėjo savo šalies  bei kai kurių Lietuvos miestų vėliavas. Taip pat mokiniai kūrė savo vėliavas ir jas pristatė. Galiu pasakyti tik viena- šis projektas buvo labai įdomus ir linksmas, tik gaila, jog jis truko taip trumpai. Tikiuosi, tokių galimybių  ateityje bus daugiau.”                                                                                                                 Tautgintė Beinoraitė iš 6c
Mokydamiesi užsienio kalbos mokiniai turi galimybę prisiliesti prie svečios šalies kultūros, tradicijų,
jos istorijos ir įdomių faktų. O susirašinėjant su įvairių šalių atstovais galima sužinoti dar daugiau.
Naudodamiesi internetine susirašinėjimo platforma penpalschools.com, šeštokai anglų kalba
skaitė apie skirtingų šalių vėliavų kilmę, reikšmę ir simboliką, rašė trumpus Lietuvos ir kelių Lietuvos
miestų vėliavų pristatymus. Galiausiai mokiniai kūrė savo vėliavas, jas aprašė, klausė susirašinėjimo
draugų nuomonės, balsavo už labiausiai patikusias. Susirašinėta su bendraamžiais iš Amerikos, Ispanijos,
Švedijos, Italijos, Ekvadoro ir Turkijos.
Mokiniai ne tik sužinojo daug įdomios informacijos, bet ir mokėsi atsakomybės, nes turėjo atrašyti
ne tik mandagiai, bet ir nedelsdami, bent kartą per savaitę. Kiekvienas mokinys gavo vėliavų tyrinėtojo
diplomą.
Sukurtas vėliavas ir jų aprašymus galima pamatyti šiuo adresu
https://padlet.com/eglebridikiene/t3h5wugby39r

nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui iki 18 metų ar iki 21-erių, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bus skiriama 30 eurų išmoka per mėnesį. Sostinės savivaldybė tėvelius  kviečia prašymus pateikti patogiai ir greitai –  elektroniniu būdu, per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt. http://www.vilnius.lt/index.php?1592329389
Lina Spalvienė / 2017 m. gruodžio 28 d.
Mūsų mokiniai, dalyvaujantys „Erasmus+“ projekte „Keičiame įpročius –
keičiame pasaulį“, kartu su bendraamžiais iš Italijos, Ispanijos, Vokietijos,
Suomijos ir Portugalijos gruodžio mėnesį rašė kalėdinius sveikinimus.
Mokiniai sveikino projekte dalyvaujančių mokyklų bendruomenes, nuoširdžiai
linkėdami visiems laimės, džiaugsmo, sėkmės bei nuostabaus laiko kartu su šeima
ir artimaisiais. Sveikinimams užrašyti jie pasirinko savos gamybos atvirukus.
Originalius sveikinimus pavyko sukurti iš laikraščių, žurnalų, spalvoto popieriaus
likučių ar medžiagos atraižėlių. Taip mokiniai siekė atkreipti dėmesį, kad vartoti
reikia atsakingai.
„Erasmus+“ būrelio mokinių komanda dalinasi Kalėdiniais sveikinimais su
visa mūsų mokyklos bendruomene ir primena, kad švęsdami didžiąsias metų
šventes pagalvotumėte apie švarią aplinką ir dovanų pakuotes mestumėte į tam
skirtus popieriaus ir plastiko rūšiavimo konteinerius. Bendruomenės narius
raginame tausoti elektros energiją ir nakčiai išjungti elektrines lempučių girliandas.
O pasibaigus šventėms, nupuoštas eglutes ir eglių šakeles meskite į specialius konteinerius, kurie atsiras
prekybos centrų aikštelėse. Štai Vilniuje praėjusiais metais buvo surinkta eglių, kurios sudarė net 755 m³
biokuro.
Linkime šiltų bei jaukių švenčių.
Nepamirškite, kad keisdami savo kasdienius įpročius, keičiame pasaulį.
„Erasmus+“ būrelio mokinių komanda bei jo vadovės Lina ir Renata
Milda Tverkutė / 2017 m. gruodžio 19 d.
Sveikiname 4d klasės mokinę Faustę Petkevičiūtę tapus tarptautinio mokinių meninės kūrybos konkurso
,,Kalėdinis atvirukas,, laureate. Paroda eksponuojama Lietuvos Respublikos Seime. Parodos atidarymo
metu vyko laureatų apdovanojimas. Laureatus ir dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko
pavaduotoja I.Degutienė. Iš viso konkursui buvo atsiųsta beveik 1500 miniatiūrų, iš kurių atrinkta 20
lauraetų. Taip pat tarp dalyvaujančių parodoje miniatiūrų yra ir 3d klasės mokinės Urtės Pumputytės
kompozicija.
4d ir 3d kl. dailės mokytoja Milda Tverkutė
Pristatome Faustės, Urtės bei keletą kitų, konkursui siųstų miniatiūrų.
Jovita Ragauskaitė / 2017 m. gruodžio 15 d.
Gruodis. Džiaugsmingas šv. Kalėdų laukimas. Koks jis?
Gal žaižaruojančios ir spindinčios eglutės, iš prekybos centrų garsiakalbių skambančios kalėdinės
melodijos, nešini glėbiais dovanų ir skubantys žmonės, galiausiai – gausiai nukrauti vaišių stalai…
O gal ramūs vakarai namuose, neskubrūs pokalbiai, kvapni arbata, plevenanti žvakės liepsnelė, tyla,
kurioje gali išgirsti savo ir kitų širdį, galiausiai – šienu ir duona pakvimpantys namai, balta staltiese
užtiestas stalas, trapus kalėdaitis ant jo…
4f klasė artėjančias šv. Kalėdas pasitiko Pilaitės malūne. Vos peržengus jo slenkstį, toli pasiliko miesto
šurmulys ir visus apgaubė artėjančio stebuklo nuojauta. Pasijutome nusikėlę į praeitį…
Kartu pynėme šventės laukimo vainiką, sekėme pasakas, minėme mįsles, pagal senolių papročius
dengėme Kūčių stalą, dalijomės duona, ragavome senuosius Kūčių vakarienės patiekalus, būrėme savo
ateitį… O dabar, to stebuklo palytėti, laukiame šventės atėjimo.
Visiems linkime šviesaus ir ramaus laukimo, džiaugsmingų šv. Kalėdų.
Eglė Laumelienė / 2017 m. gruodžio 13 d.
VILNIAUS MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KONKURSO „VIDEO SVEIKINIMAS LIETUVAI“ NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Video konkurso „Sveikinimas Lietuvai“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato
konkurso tikslą, uždavinius, konkurso laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatoriai – Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija.
3. Konkursas organizuojamas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.
4. Visa informacija apie konkursą yra skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje www.mmazvydas.lt .
5. Atsakingas asmuo: informacinių technologijų mokytoja Kristina Jūraitė, kristina.juraite@mmazvydas.lt
II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Konkurso tikslas – ugdyti kūrybinius ir meninius mokinių sugebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas,
ugdyti mokinių pilietiškumą.
Uždaviniai:
1. Skatinti ir ugdyti mokinių, mokytojų ir kitų mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą.
2. Ugdyti meilę, pagarbą Tėvynei.
3. Puoselėti mokinių saviraišką, ugdyti kūrybiškumą ir savarankiškumą.
4. Plėtoti mokinių informacinių technologijų pažinimą.
III. DALYVIAI
1. Konkurse gali dalyvauti Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenės.
IV. KONKURSO SĄLYGOS
1. Konkurso tema – sveikink Lietuvą kūrybingai ir išradingai.
2. Kiekviena dalyvaujanti mokykla konkursui sukuria video sveikinimą Lietuvai. Tai gali būti vaizdo klipas,
nufilmuota daina, šokis, eilėraštis, linkėjimas.
3. Sveikinime turi dalyvauti mokyklos administracijos atstovas, mokytojai, mokiniai ir tėvai (globėjai) ir
kiti mokyklos bendruomenės nariai.
4. Vaizdo filmukas turi būti autorinis kūrinys.
5. Sveikinimas turi būti lietuvių kalba. Kalba aiški, rišli, pridėti titrai.
6. Sveikinimo trukmė 3-5 min.
7. Viena mokykla konkursui gali pateikti vieną sveikinimą.
8. Video formatai: avi, mov, wmv, mp4, mpg. Video pradžioje privaloma nurodyti mokyklos pavadinimą,
pabaigoje privaloma nurodyti vaizdo ir garso režisierius (mokinių vardai ir pavardės), kuruojantį mokytoją.
V. DARBŲ PATEIKIMAS
1. Sveikinimo vaizdo įrašas turi būti atsiųstas arba pabendrintas elektroniniu paštu
sveikinimaslietuvai@gmail.com iki 2018 m. vasario 5 d.
2. Vaizdo įrašo pavadinime turi būti nurodytas atstovaujamos švietimo įstaigos pavadinimas.
3. Vaizdo įrašo trukmė ne ilgesnė kaip 5 minutės.
4. Pateikdami kūrinį į konkursą dalyviai patvirtina, kad nepilnamečių moksleivių tėvai yra pasirašę
sutikimą viešinti savo vaiko atvaizdą .
VI. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR REZULTATŲ PASKELBIMAS
1. Nugalėtojai bus išrinkti susumavus komisijos ir dalyvių balsavimo taškus.
2. Komisija nuo 2018 m. vasario 6 d. iki vasario 9 d. vertins kūrinius ir skirs balus. Komisiją sudarys
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 5 mokytojų komanda.
3. Susumavus balsus, bus skirtos trys prizinės vietos. Rezultatai skelbiami 2018 m. vasario 9 d. mokyklos
internetinėje svetainėje www.mmazvydas.lt.
4. Visi dalyviai turės galimybę pamatyti vieni kitų darbus ir balsuoti už labiausiai patikusį sveikinimą
skirdama 5 taškus. Kiekvienai dalyvaujančiai mokyklai, nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųsta balsavimo
anketos nuoroda. Balsavimas vyks nuo vasario nuo 7 d. iki 9 d.
5. Vertinama:
a) Temos atitikimas.
b) Idėjos atskleidimas, kūrybiškumas, originalumas.
c) Atlikimo kokybė, techninio pateikimo išbaigtumas ir tvarkingumas.
d) Mokyklos komandos įvairovė (mokiniai, mokytojai, tėvai).
e) Konkurso sąlygose numatyti kriterijai.
6. Darbai neatitinkantys konkurso reikalavimų vertinami nebus.
7. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti padėkos raštais, atminimo dovanomis, o visiems dalyviams bus
atsiųsta pažyma apie dalyvavimą konkurse.
8. Laimėjusios mokyklos atstovams apdovanojimai bus įteikiami Martyno Mažvydo progimnazijos renginio,
skirto vasario 16-osios minėjimui metu.
VII. AUTORIŲ TEISĖS
1. Pateikdami kūrinį konkursui dalyviai prisiima atsakomybę už kūrinio originalumą.
2. Darbai turi atitikti autorių teises reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Vaizdo įraše galite
naudoti tik savo kurtą autorinę medžiagą (muziką, vaizdus ir pan.) arba autorinę medžiagą, kuriai
naudoti esate gavęs kūrėjo leidimą.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Organizatoriai pasilieka teisę konkurso metu keisti ir papildyti nuostatus, apie tai informuodami
mokyklos internetinėje svetainėje www.mmazvydas.lt.
2. Dalyviai sutinka su visomis šių nuostatų sąlygomis ir galimais papildymais ar pakeitimais.
3. Konkurso organizatoriai neprisiima atsakomybės dėl atsiųstoje vaizdo medžiagoje matomų
nepilnamečių atvaizdų.
KVIEČIAME MŪSŲ MOKYKLOS MOKINIUS ŽIEMOS ATOSTOGŲ METU APSILANKYTI MOKYKLOS SPORTO SALĖJE IR BIBLIOTEKOJE

(2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.)

Milda Tverkutė / 2017 m. gruodžio 12 d.
Sveikiname 4d klasės mokinę Adelę Petraitytę, tapus respublikinio konkurso ,,Balta pasaka,,
laureate. Kūrybinio darbo pavadinimas ,,Kalėdų Senelio maiše”.
Adelės dailės mokytoja Milda Tverkutė
Milda Tverkutė / 2017 m. gruodžio 12 d.
             Mūsų mokykla švenčia  20-ties metų Jubiliejų. 6-8 klasių mokiniai kūrė plakatus sveikindami savo mokyklą. Mokinai naudojo laisvai pasirinktas technikas ir idėjas. Plakatai eksponuojami mokyklos erdvėse.

                                          Dailės mokytojos Milda Tverkutė ir Daiva Varslavėnienė
Loreta Kamarauskienė / 2017 m. gruodžio 8 d.
Š. m. gruodžio 7 d., kaip ir kasmet, mokykloje vyko tradicinis 7-8 klasių
mokinių angliškos dainos konkursas. Šiemet pasirodė net trylika klasių – tiek
mokykloje mokosi septintokų ir aštuntokų. Vis daugiau mokinių renkasi ne tik
dainuoti, bet ir groti gyvai, todėl šiemet koncertas turėjo dvi dalis. Pirmoje dalyje
mokiniai tik dainavo gyvai pritariant fonogramai, o antrojoje ne tik dainavo, bet ir
grojo patys.
Visi dalyviai šiais metais buvo apdovanoti mokyklos nupirktais saldainiais.
Mokyklos renginį parėmė ir mokinių tėvai jie nupirko pirmos vietos laimėtojams
skirtą pereinamąją taurę. 8 C klasės mokinės Kristinos Savarauskaitės tėvų dėka
prizines vietas užėmusios klasės galėjo vaišintis šakočiais. Tačiau pagrindinis
rėmėjas yra „Alma Littera“ knygynas . Jis mokiniams dovanojo puikias, įdomias ir
prasmingas knygas.
Po renginio paprašėme prizines vietas laimėjusių mokinių pasidalinti įspūdžiais.
„Eurovizijoje“ mes dalyvavome antrą kartą.
Manau, kad mūsų klasė per metus tapo vieningesnė,
todėl dirbti kartu buvo žymiai lengviau. Mūsų repeticijos buvo ypač
jaudinančios, nes visi tikėjome savo jėgomis, o svarbiausia – palaikėme
vienas kitą. Nei per vieną repeticiją nepasirodėme taip gerai kaip ant scenos!
Visas jaudulys lyg išnyko ir visi gyvenome ta nepakartojama akimirka ant
scenos!
Esame dėkingi visiems šio renginio organizatoriams, kurie mus
supažindino su komandiniu darbu bei palaikančia publika.“
III vietos laimėtojai, 8c kl. mokinė Emilija Zakarevičiūtė
„Šiais metais puikiai sekėsi sutarti tarpusavyje, visus sprendimus priėmėm lengvai ir be pykčių.
Kadangi pradėjom ruoštis gan vėlai, reikėjo įdėti daug darbo, kad viskas pavyktų, todėl dirbdavom po
pamokų, vakarais. Kartais nesisekdavo susitikti visiem kaip sutarta po pamokų, nes ne visi galėdavo, bet
visa kita vyko sklandžiai.
Labai džiaugėmės, kai laimėjom, nes, tiesą pasakius, nelabai to tikėjomės!“
II vietos laimėtojai, 8e kl. mokinė Simona Vercinkevičiūtė
„Mūsų pasiruošimas „Eurovizijai“ prasidėjo nuo spalio mėnesio, žinoma, neišvengėme ir pykčių,
tačiau išlikome vieningi ir kartu paruošėme nuostabų pasirodymą.
Visko siekėme bendromis jėgomis, pasitelkę savo vaizduotę ir kūrybingumą. „Eurovizija“ suvienijo
mūsų klasę. Daugelis iš mūsų pradėjo daugiau bendrauti su klasės draugais, su kuriais anksčiau
nebendravome, išmokome dirbti komandoje ir ieškoti kompromisų.“
I vietos laimėtojai, 8a kl. mokinė Orinta Budrevičiūtė
Labai dėkojame rėmėjams – UAB „Alma Littera“, mokinių tėveliams – visiems
dalyviams bei jų auklėtojams, muzikos mokytojams, studentams ir visiems kitiems,
prisidėjusiems, kad renginys įvyktų.
AČIŪ.
Europos klubo vadovės Eglė Bridikienė ir Loreta Kamarauskienė
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas