Danguolė Matulevičienė / 2018 m. kovo 2 d.
Taip jau nutinka, kai susidraugauji – visada norisi kartu pasidžiaugti nuveiktais darbais. Tad ir šį kartą
mūsų bibliotekos nuolatinis ir visuomet laukiamas svečias – rašytojas Vytautas Račickas – atvažiavo su
kątik išleista knygele ,,Kaip Bugis Dzidaras Bugį Badarą nugalėjo”. Į biblioteką susirinkę trečių klasių
mokiniai linksmai klausėsi rašytojo skaitomų naujosios knygos ištraukų, juokėsi išgirdę keistus ir
neįprastus veikėjų vardus ir daug daug klausinėjo. Na, o svečias pagyrė vaikus, kad jie knygeles skaito,
ne vien televizorių žiūri. Nuo skaitymo, anot rašytojo, viskas ir prasideda: kas skaito – gerai mokosi,
būna labiau išsilavinęs, o paskiau ir norimą profesiją gali lengviau pasirinkti. Tad skaitykime!
Danguolė Matulevičienė / 2018 m. kovo 2 d.
Ruošiantis paminėti atkurtos nepriklausomos Lietuvos 100-ąsias metines, susitelkėme prie lietuviškai
rašyto žodžio: parengėme stendą ,,Kelias į nepriklausomybės 100-metį“, knygų parodą ,,Atkurtai
Lietuvai – 100“ ir pakvietėme 8d klasės mokinius dalyvauti stalo žaidimo turnyre ,,Pasižvalgymai po
Vilnių“ . Apibūdinti žodį, susijusį su Vilniumi, kad komandos narys jį atspėtų, bet nenaudoti paties
aiškinamo žodžio ir jo šaknies, buvo nelengva užduotis. Ir paaiškėjo, kad mūsų 15-mečiai dar neišnarstę
Vilniaus senamiesčio. Turnyrą stebėjęs progimnazijos direktorius pasidžiaugė, kad šis žaidimas bus
dingstis labiau pažinti savo gimtąjį miestą ir jo istoriją.
Edita Košinskaitė / 2018 m. kovo 2 d.
Šią savaitę, pirmadienį, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos Mokinių tarybos atstovus aplankė
svečiai – Simona Statauskaitė ir Andrej Vidinevič – iš Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS).
Susitikimo metu aktyvūs ir energingi vyresniųjų klasių moksleiviai pristatė LMS veiklą, struktūrą,
nuostatus ir supažindino su šiais mokslo metais vyksiančiais renginiais Lietuvos ir Vilniaus miesto mastu.
Šią dieną Mokinių taryba, pasirašydama sutartį, įstojo į LMS ir išrinko progimnazijos Mokinių tarybos
pirmininkę. Ja tapo Nika Bukolovaitė (6p).
Mokinių taryba
Edita Košinskaitė / 2018 m. kovo 2 d.
383 progimnazijos mokiniai dalyvavo konkurse „Olympis – 2017 Rudens sesija“, iš jų 20 dalyvavusiųjų
apdovanoti medaliais, 330 – diplomais, 53 mokiniai gavo padėkos raštus.
Igoris Zujevas / 2018 m. kovo 2 d.
„Diktantas yra kalbos šventė, o ne griežtas žinių patikrinimas. Tad rašyti kviečiame visus. Prireiks
tik radijo ar interneto transliacijos, popieriaus ir rašiklio“, – sakė Nacionalinio diktanto organizatorė
Vytautė Šmaižytė. Tuo įsitikinome ir mes, tradiciškai vienu metu visoje Lietuvoje ir svetur rašydami
Marijaus Žiedo diktuojamą disidento, Vilniaus Bernardinų bažnyčios kunigo Juliaus Sasnausko kurtą
tekstą ,,Vienkartinumas”.
Šioje kalbos šventėje dalyvavo ne tik gabiausi 8 klasių mokiniai, bet ir mokytojai, mokyklos
darbuotojai. Džiugu, kad diktantas šiandien gali suvienyti naujiems kalbiniams radiniams, apjungti ne tik
Lietuvoje esančius, bet ir svetur gyvenančius tautiečius.
Su nekantrumu laukiame rezultatų ir naujų kalbinių išbandymų!
Lietuvių kalbos mokytojas Igoris Zujevas
Milda Tverkutė / 2018 m. vasario 26 d.
2-8 kryptingos dailės klasių mokiniai su dailės mokytojomis Milda ir Daiva sukūrė keramikinį pano,
skirtą Lietuvos valstybės šimtmečiui. Kompozicija eksponuojama prie 5-8 klasių paradinio įėjimo.
Kiekvienas savaip dekoruodamas molio reljefą pasveikino mūsų šalį.
Milda Tverkutė / 2018 m. vasario 26 d.
4d ir 6d klasių mokiniai, remdamiesi lietuvių liaudies menu, kūrė kompozicijas, skirtas Lietuvos
šventei. Dailės mokytojos Milda ir Daiva.
Milda Tverkutė / 2018 m. vasario 26 d.
Pilaitės gimnazijos mokiniai su istorijos mokytoju P.Bakanu 5 klasių mokiniams pasakojo
legendą apie Pilaitės vaiduoklį. Penktokai per istorijos pamokas rašė Pilaitės vaiduoklio istorijos tęsinį.
Dailės pamokose piešė kompozicijas šia tema naudodami mišrią raišką.
Edita Košinskaitė / 2018 m. vasario 22 d.
Vasario 15 d. mūsų mokyklos Mokinių tarybos atstovai kartu su Jono Basanavičiaus gimnazijos
bendruomene paminėjo kiekvienam lietuviui ypatingą šventę – Vasario 16-ąją. Viešnagė nebuvo
atsitiktinė – mūsų mokyklos mokiniai, paminėdami valstybės šimtmetį, pasirašė Ištikimybės Lietuvai aktą,
kuris buvo pristatytas iškilmingos Signatarų šventės metu! Dokumentą, po kuriuo pasirašė net 54
Lietuvos sostinės mokyklos, 8971 mokiniai (iš kurių beveik 700 mūsų mokyklos moksleiviai), kūrė patys
gimnazistai. Įbalsinkime jo žodžius.
IŠTIKIMYBĖS LIETUVAI AKTAS
„Vien tik ji yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada,
Jai vienai tu viską paaukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga.“
Erika Drungytė
Mes, laisvos Lietuvos vaikai, pasitikdami savo valstybės atkūrimo šimtmetį, įkvėpti jos garbingos istorijos
ir mąstydami apie mūsų šalies ateitį, pasižadame:
Visada būti ištikimi savo Tėvynei Lietuvai, saugoti, ginti ir branginti jos laisvę, nepriklausomybę.
Pažinti ir gerbti savo krašto istoriją, papročius, puoselėti kalbą, senąsias tradicijas ir kurti naujas,
skatinančias vienybę ir pasididžiavimą savo šalimi.
Saugoti ir tausoti savo šalies gamtą, gerbti jos žmones, mokytis atidumo ir pakantumo vieni kitiems.
Mylėti savo Tėvynę ir didžiuotis ja, siekti mokslo, meno, sporto aukštumų ir gerais darbais garsinti
Lietuvos vardą pasaulyje.
Tegul šie žodžiai virsta darbais, tegul širdyje negęsta protėvių uždegta Tėvynės meilės liepsna, tegul šis
ištikimybės šaliai pažadas padeda mums kurti gražią ir šviesią Lietuvos ateitį.
Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi.
Renginio metu gimnazistai atliko savo sukurtą etiudą, mažieji ansamblio dainorėliai padainavo, o gražius
norus ir linkėjimus Lietuvai sujungė visų lūpomis skambėję tautinės giesmės žodžiai. Taip pat
susipažinome su renginio svečiais – gydytoju Kęstučiu Petruliu, Lietuvos Nepriklausomybės akto
signataro Alfonso Petrulio vaikaičiu, ir istorijos mokslų daktare Vilma Bukaite.
Signatarų šventės metu buvo apdovanotos visos mokyklos. Išduosime paslaptį, jog viena mokykla buvo
apdovanota net du kartus – joje pasirašiusiųjų Ištikimybės Lietuvai aktą skaičius buvo didžiausias!..
Atspėkite, kuri!
Tądien iškilmingo renginio metu į knygą įrišti moksleivių pasirašyti dokumentai buvo perduoti saugoti
Signatarų namams.
Mokinių taryba
Eglė Laumelienė / 2018 m. vasario 19 d.
Vasario 16-ąją Gedimino prospekte suliepsnojo šimtas laužų. Progimnazijos direktoriui buvo suteikta
garbė uždegti simbolinį laužą Gedimino prospekte.
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas