Projektas : Aukštosios kultūros impulsai mokykloms
Lietuvos meno kūrėjų asociacija įgyvendina projektą „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM), kuriame dalyvauja ir mūsų progimnazija. Projekto tikslinė grupė: 8-12 klasių mokiniai.
Projekto tikslas – mokyklų bendruomenių atskirties nuo kultūros proceso mažinimas. Projekto vykdytojai tikisi, kad tikslingas ir nuoseklus aukštosios kultūros ir jos kūrėjų atėjimas į Lietuvos mokyklas atvers platesnį kultūros suvokimą, kels mokinių kultūrinį ir pilietinį sąmoningumą ir skatins pačius įsijungti į kultūros procesą.
Projekto partneriai yra 11 kūrybinių sąjungų: Lietuvos architektų sąjunga, Lietuvos muzikų sąjunga, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos kompozitorių sąjunga, Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga, Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija, Lietuvos sąjungos meno kūrėjų asociacija, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų Asociacija. Taip pat 11 Kultūros žurnalų: „Kultūros Barai“, „Naujasis Židinys“, „Metai“, „Knygų Aidai“, „Krantai“, „Dailė“, „Literatūra ir Menas“, „Fotografija“, „Muzikos Barai“, „Bernardinai.lt“, „Tautodailės Metraštis“, kuriuos 24 mėnesius mūsų biblioteka gaus nemokamai.
Projekto  partneriai VšĮ „Istorinės atminties akademija“  bendradarbiaudama su prof. A. Bumblausku, E. Mildažyte, A. Einikyte, R. Varaškaite, M. Bumblausku, G. Vyšniausku, R. Nemickiene, D. Vaičiūnu, G. Kirkiene, LRT, UAB Metalo forma, Lenkijos institutu Vilniuje parengė penkis mokomuosius filmus,: „Lietuvos kulinarinis paveldas“, „Moterys Lietuvos istorijoje“, „Žalgirio mūšis“, „Vilnius“, „Vytautas“, kuriuos kviečia visus norinčius peržiūrėti. Filmai parengti, siekiant panagrinėti „visiems žinomas tiesas“ apie Lietuvos istoriją, tradicijas ir atrasti naujos informacijos, leisiančios naujai pažiūrėti į kai kuriuos mūsų istorijos aspektus.
Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.
Projekto vykdymo metu mus jau aplankė kompozitorius Algirdas Klova, skulptorė Dalia Matulaitė, kino kostiumų dailininkė Janina Krasauskienė, pianistė Veronika Vitaitė. Dar laukiame atvykstant 2 žymių Lietuvos meno žmonių.
Bibliotekos svečiai
Progimnazijos bibliotekoje nuolat vyksta įdomūs susitikimai, į kuriuos kviečiami iškilūs mūsų tautos veikėjai, rašytojai, įdomios veiklos suvilioti buvę mūsų mokyklos mokiniai.
Renginiai ir susitikimai mokyklos bibliotekoje
Šiaurės šalių projektas
Nuo 2000-ųjų kiekvienais metais dalyvaujama Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projekte. Šio projekto tikslas – supažindinti Lietuvos skaitytojus su Šiaurės šalių literatūra ir kultūros paveldu bei skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą. Projekto savaitę visos dalyvės bibliotekos organizuoja renginius bendra tema, bibliotekose vienu metu vyksta simbolinė šviesos ir žodžio šventė.
Informacinių gebėjimų ugdymo projektas
Organizuojamas pagal lietuvių kalbos mokymo programas: penktų klasių mokiniai mokosi rašyti laišką, šeštokai ir septintokai– ruošti informacinį leidinį, aštuntokai – referatą. Kiekviena klasė turi po tris kuratorius: dalyko mokytoją (parenka temas), lituanistą (tikrina darbus) bei bibliotekininkę (veda informacinių įgūdžių ugdymo pamokas, moko ieškoti, atrinkti ir panaudoti informaciją). Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti projektinėje veikloje dalyvaujančių mokinių informacinius gebėjimus bei kritinio mąstymo įgūdžius.
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas