Namų darbų skyrimas ir vertinimas
Išrašas iš Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos Metodinės tarybos posėdžio protokolo Nr.3,
2015-10-27
3. Per pamokas mokytojai patikrina užduotus namų darbus. Pažymiais iš karto vertinami tik tie namų
darbai, dėl kurių mokiniai buvo įspėti.
Visiems kitiems atliktiems ir neatliktiems namų darbams taikomas dalykų MG nustatytas kaupiamasis,
ugdomasis vertinimas (+, -, taškai, N.d. rašymas ir kt.)
Bendrieji reikalavimai pamokai
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas