Lapkričio 22 d. – Atvirų durų diena 5–8 kl. mokinių tėveliams
Informuojame, kad 2016 m. lapkričio 22 d. nuo 16.00 val. iki 20.00 val. progimnazijoje
organizuojama Atvirų durų diena – individualūs tėvų ir dalykų mokytojų susitikimai. Pokalbyje galėtų
dalyvauti ir vaikas.
Klasių auklėtojai registruoja tėvelius, norinčius susitikti su mokinį mokinančiais mokytojais. Sudaromi
sąrašai.
Bus paskelbti kabinetų numeriai, kuriuose priims įvairių dėstomų dalykų mokytojai. Individualiems
susitikimams skiriamas laikas nuo 5-7 min. iki 10 min. pagal tai, kiek žmonių užsiregistruos pas norimą
mokytoją.
Kviečiame visus 5-8 klasių mokinių tėvelius atvykti pokalbiams su įvairių dėstomų dalykų
mokytojais, pasidomėti savo vaiko pasiekimais, darbu pamokoje, taip pat kokią ugdymo pagalbą gali
teikti mokytojas, jeigu mokiniui ji reikalinga.
Pagarbiai
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui G.Remeikienė
2017 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas