Smurto ir patyčių prevencijos lankstinukas
SOCIALINĖS PEDAGOGĖS JOLANTOS NOREIKIENĖS DARBO LAIKO GRAFIKAS
Savaitės diena Darbo laikas (val.) Pietų pertrauka
Mokinių, pedagogų, klasių Tiriamasis ir organizacinis
auklėtojų, kitų specialistų, darbas už mokyklos ribų,
tėvų (globėjų) konsultavimas konsultacijos su kitais
mokykloje specialistais, mokinių
lankymas namuose
Pirmadienis 8.00 – 12.00 12.30-16.30 12.00-12.30
Antradienis 8.00 – 12.00 12.30-16.30 12.00-12.30
Trečiadienis 8.00 – 12.00 12.30-16.30 12.00-12.30
Ketvirtadienis 8.00 – 12.00 12.30-16.30 12.00-12.30
Penktadienis 8.00 – 12.00 12.30-15.30 12.00-12.30
SOCIALINĖS PEDAGOGĖS V ILMOS JUNEVIČIENĖS DARBO LAIKO GRAFIKAS
Savaitės diena Darbo laikas (val.) Pietų pertrauka
Pirmadienis 12.10 – 16.00 –
Antradienis – –
Trečiadienis 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis 8.00 – 9.50 –
Penktadienis 8.00 – 9.50;12.35 – 16.05 –
,,Įvardink, kad galėtum pareikalauti”
Jolanta Noreikienė / 2017 m. spalio 17 d.
Šių metų spalio 4 dieną mokyklos Aktų salėje
vyko penktokų susitikimas su Direktoriumi ir
socialinėmis pedagogėmis: Jolanta Noreikiene bei
Genovaite Tonkiene.
Susitikimo metu Direktorius Eugenijus Manelis
išsakė pagrindinius reikalavimus mokiniams dėl
elgesio mokykloje. Jis įvardino priežastis, dėl ko
svarbu laikytis Mokinių elgesio taisyklių,
bendravimo etikos, sveikos gyvensenos ir t.t.
Vaikai žiūrėjo filmuką apie mokinio teises ir
pareigas. Atsirado pilietiškų penktokų, kurie
pasisiūlė padėti pertraukų metu stebėti
netinkamą kitų mokinių elgesį ir informuoti apie tai
budinčius mokytojus. Mokiniai pasižadėjo laikytis
mokyklos tvarkos bei sužinojo, kad nėra teisių be
pareigų.
LOGOPEDĖS METODININKĖS EGLĖS VEPŠTIENĖS DARBO LAIKO GRAFIKAS
Kontaktinės valandos Kita veikla Pietų pertrauka
(pratybos, tyrimai) (konsultacijos, dokumentų
tvarkymas, savišvieta ir kt.)
Pirmadienis 9.00 – 16.30 7.25 – 9.00 12.30-13.00
Trečiadienis 9.00 – 16.30 7.25 – 9.00 12.30-13.00
Ketvirtadienis 9.00 – 16.30 7.25 – 9.00 12.30-13.00
Penktadienis 09.00 -10.30 7.25 – 9.00
PSICHOLOGĖS DAIVOS KIRLIENĖS DARBO LAIKO GRAFIKAS
Savaitės diena Individualaus ir grupinio Pietų pertrauka
konsultavimo laikas
Pirmadienis 9.30 – 13.00 10.30 – 11.00
Antradienis Konsultacijos Pilaitės gimnazijos 12.30 – 13.00
patalpose
9.30 – 12.30
Konsultacijos Martyno Mažvydo
progimnazijoje
13.00 – 16.00
Trečiadienis 9.00 – 16.30 12.30 – 13.00
Ketvirtadienis Tėvų konsultavimo laikas 12.30 – 13.00
11.00 -12.30
Mokinių ir mokytojų konsultavimo
laikas
13.00 – 14.30
Penktadienis 12.00 – 13.00 11.30 – 12.00
VYR. SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS IRMOS PAVILIONIENNĖS DARBO LAIKAS
Kontaktinės valandos Kita veikla (konsultacijos, Pietų pertrauka
(užsiėmimai, tyrimai) dokumentų tvarkymas,
savišvieta ir kt.)
Pirmadienis 16.30 – 18.00 12.00 – 16.30 11.25 – 11.55
Antradienis 8.00 – 15.30 11.25 – 11.55
Trečiadienis 8.00 – 15.30 15.30 – 18.30 11.25 – 11.55
Ketvirtadienis 8.00 – 15.30 15.30 – 16.15 11.25 – 11.55
Paauglystė – pažintinė, emocinė ir socialinė raida. Psichologės D. Kirlienės parengta informacija tėvams
Genė Remeikienė / 2016 m. gruodžio 18 d.
ELEKTRONINIŲ PATYČIŲ PREVENCIJA. Nuorodos apie patyčias
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu
Informacinis leidinys tėvams apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. (44 p.) Atverskite
naują puslapį spausdami rodyklėlę žemyn.
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas