Darbuotojų darbo užmokestis 2016-2017 metais
Darbo užmokestis 2015 m. ir 2016 m.
2016m. II ketv.
Eglė Juraitytė / 2016 m. liepos 7 d.
Pareigybės pavadinimas     
                         

Ugdymo įstaigos administracija
Direktorius                                                1459
Direktoriaus pavaduotojas (ugdymui)             1281
Meno vadovas                                           742
Ūkio dalies vadovas                                    568

Tarnautojai ugdymo įstaigose               

Mokytojo padėjėjas                                    368
Pagalbos mokiniui/vaikui specialistai:              673
(psichologas, logopedas, socialinis pedagogas,
specialusis pedagogas)                    

Ugdymo aprūpinimo darbuotojai    
     

Bibliotekos darbuotojas                                668
(vedėjas, darbuotojas)                                                   
Raštinės (vedėjas, darbuotojas)                    462
Pastatų priežiūros darbininkai:                       350
(elektrikas, santechnikas)                             
IKT inžinierius, elektron.dien.                         405
Valytoja                                                    350 
Budintis                                                     350
Sargas                                                      447
Kiemsargis                                                 350
Rūbininkas                                                 350
Laborantas                                                350
2017 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas