Mokami ir nemokami bureliai 2016-2017 m.m.
Šokolado diena
Eglė Bridikienė / 2016 m. spalio 16 d.
Mes labai mėgstam šokoladą! – vieningai nusprendė Europos klubo nariai ir nusprendė naują sezoną
pasitikti saldžiai. Susibūrę senieji ir naujai prisijungę klubiečiai smagiai smaližiavo net dvi popietes. Kol
vieni pjaustė vaisius ir dėliojo juos į lėkštes, kiti smulkino ir tirpdė šokoladą fondiu indeliuose. Šokoladui
ištirpus visi kartu ragavo ir smagiai plepėjo apie artimiausius planus. Jau seniai žinoma, kad šokoladas
kelia teigiamas emocijas, suteikia energijos ir padeda susikoncentruoti.
Europos klubo susitikimai vyksta antradieniais per septintą pamoką ir ketvirtadieniais per aštuntą
pamoką.
Europos klubo vadovės Eglė Bridikienė ir Loreta Kamarauskienė.
Vilniaus Martyno Mažvydo pradinių klasių neformalaus ugdymo būreliai I-IV klasėse
Neformaliojo ugdymo būreliai 2016-2017 m.m (V-VIII klasių mokiniams)
Eglė Laumelienė / 2016 m. rugsėjo 23 d.
22 – oji Nacionalinė debatų akademija Druskininkuose
Zoja Rudak / 2016 m. liepos 5 d.
Birželio 15 – 19 dienomis į kasmetę vasaros Nacionalinę debatų akademiją Druskininkuose susirinko
mokiniai, studentai ir alumnai iš visos šalies. Panevėžys, Molėtai, Utena, Užpaliai, Visaginas,
Švenčionėliai, Vilnius, Kaunas, Jonava, Telšiai, Šiauliai, Klaipėda, Palanga – pristatyti visi šalies regionai,
iš viso 32 komandos. Ir kaip jau įprasta, mes – vienintelė progimnazija…
Bendra tema – diskriminacija. Prieš išvykdami į stovyklą gilinomės būtent į susijusius su
diskriminacija klausimus. O stovykla šiais metais neeiline. Buvo ne tik pristatytas naujas debatų formatas,
bet ir visi raundai vyko skirtingomis temomis, mat dalyviai mokėsi kalbėti ekspromtu. Po dienos
mokymų buvo paskelbta tema pirmam raundui: „Neturtingieji turėtų turėti daugiau balsų per rinkimus“.
45 minutės pasiruošimui ir debatai su Kauno Jėzuitų gimnazijos komanda.
Kita diena pralėkė būtent tokiu režimu: naujos temos paskelbimas, 45 minutės pasiruošimui, aršūs
debatai, trumpa pertrauka, vėl nauja tema, 45 minutės pasiruošimui ir debatai … Tikra proto mankšta.
Visos temos susijusios su diskriminacija ir visos įdomios, reikalaujančios loginio mąstymo, susikaupimo,
organizuotumo, plataus apsiskaitymo, žinių: „Vyriausybė turėtų intensyviai finansuoti tautinių mažumų
mokyklas“, „Nobelio premijos komitetas turėtų turėti kvotą, kuri verstų skirti premijas tam tikrai moterų
proporcijai“, „Kandidatai į politinius postus turi turėti universitetinį išsilavinimą“, „Mokyklos, kuriose
patyčių lygis itin aukštas, turi būti uždaromos“, „Pensijinį amžių reikia panaikinti“ ir kitos.
Debatai vyko anglų ir lietuvių kalba. Mes dalyvavome turnyre lietuvių kalba. Likome 5-toje vietoje.
O Augustė, nors ir būdama jauniausia dalyve, asmeniniame reitinge tapo 12-ąja kalbėtoja šalyje.
Nuoširdžiai sveikiname!
Kad ir pavargę nuo įtempto debatavimo, norintieji rado laiko pasigrožėti Druskininkais, pasivažinėti
oro keliu, pasiklausyti dainuojančių fontanų, užsukti į M. K. Čiurlionio muziejų , aplankyti Vandens parką,
audringai sirgti už savo futbolo čempionato favoritus, pažaisti bendrus žaidimus, o svarbiausiai, atlikę
užduotis ir davę priesaiką, tapti Debatų bendruomenės pilnaverčiais nariais.
Penkios dienos praūžė kaip ta vasaros audra, tik medžių neišvertė ir elektros neišjungė :) . Lauksime
kitos vasaros.
Kraštotyros būrelio veikla
Zinaida Šimkuvienė / 2016 m. birželio 22 d.
Programos dalyviai: šeštos ir aštuntos klasės mokiniai
Vadovė: Zinaida Šimkuvienė
Būrelio veiklos prioritetai:
• mokyklos metraštis, domimasi Pilaitės istorija, kurioje atrandama vis naujų faktų, istorijos vingių;
• nauja medžiaga pildomi projektai “Mažoji Lietuva” ir „Ką kalba sena nuotrauka“;
• žymiausi Pilaitės žmonės, tęstinis projektas;
• nuolatinis Muziejaus turtinimas;
• dalyvavimas konkursuose;
• ekskursijų organizavimas.
Tikslai:
- puoselėti kraštotyros idėjas;
- supažindinti su supančia aplinka;
- puoselėti pilietines vertybes;
- formuoti istorinę sąmonę.
Darbo uždaviniai:
- ugdyti pilietiškumą išsaugant tradicines vertybes, perteikti liaudies kultūrą, tradicijas ir istoriją;
- gebėti dalyvauti įvairių bendruomenių ir institucijų veikloje ir renginiuose;
- įgyti supratimą apie savo gyvenamosios vietovės istorinę raidą nuo seniausių laikų iki šių dienų;
- rinkti ir analizuoti įvairiuose šaltiniuose pateikiamą informaciją, ją vertinti;
- įvairiais būdais perteikti savo supratimą apie praeitį ir dabartį, jį argumentuoti;
- domėtis savo gyvenamosios vietovės istorine praeitimi, ugdytis pagarbą praeities kartų kultūriniam
palikimui.
Programos įgyvendinimo būdai ir metodai:
1. Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai;
2. Savarankiškos užduotys;
3. Projektinė veikla;
4. Individuali veikla;
5. Darbas grupėse;
6. Tradiciniai renginiai.
Siektini rezultatai ir ugdomosios kompetencijos:
1. Bendrosios kompetencijos:
• prisiimti atsakomybę už savo darbą ir jo rezultatus;
• mokyti būrelio narius kritiškai mąstyti;
• pratinti objektyviai vertinti atliktą darbą;
• pratintis suvokti save kaip bendruomenės narį.
2. Dalykinės kompetencijos:
• eksponatų rinkimas;
• surinktos medžiagos tvarkymas;
• to, kas sukaupta, siejimas su šiandiena, jos problemomis;
• turimų žinių turtinimas.
Kraštotyros būrelio veiklos atgarsiai
Šiais mokslo metais kraštotyros būrelis pradėjo nuo ekskursijos autobusu, leidžiančia gėrėtis Vilniaus
senamiesčio vaizdais. Tai buvo apdovanojimas už mūsų aktyvią Vilniaus kraštotyros būrelio veiklą
(2014-2015 m.m.).
Tęsiame projektus „Ką kalba sena nuotrauka“, „Pilaitė – mūsų namai“, „Pilaitės dvaras“, „Žymiausi
Pilaitės žmonės“, “Mažoji Lietuva“ . Projektų pristatymais galima grožėtis mokyklos muziejuje. Šiuose
projektuose dalyvauja ne tik būrelio nariai, bet ir kiti mokiniai. Kai kurie projektai papildo mokymo(si)
programą.
Taip pat šiais mokslo metais atnaujinome ir turtinome eksponatais muziejų. Džiaugiamės ir esame dėkingi
mokytojams ir mokiniams už padovanotus eksponatus. Vedėme ekskursijas penktokams ir mokyklos
svečiams.
Taip pat kraštotyros būrelis dalyvavo kitų kraštotyros būrelių renginiuose. Dalijomės gerąja patirtimi su
“Kačialovo” gimnazijos kraštotyrininkais.
Buvome aktyvūs “Vilniaus jaunųjų turistų centro” renginių dalyviai. Etnografinėje vakaronėje „Mūsų
Lietuva“, skirtoje Etnografinių regionų metams paminėti, kalbėjome ir dainavome žemaitiškai, pristatėme
Žemaitijos regioną.
Kitame kūrybiniame – pažintiniame projekte “Daugiakultūrinis Vilniaus paveldas“ pristatėme surinktą
medžiagą apie Sentikius Pimonovus, kurie susiję su Pilaitės dvaru ir užėmėme III-ąją vietą.
Šis projektas, kaip ir kiti, eksponuojamas Mokyklos muziejuje.
Sostinėje vykusiame respublikinio projekto „Senolių godos. Laikinosios sostinės istorijos“ atrankiniame
ture užėmėme I-ąją vietą. Taip pat dalyvavome respublikiniame festivalyje „Senolių godos. Laikinosios
sostinės istorijos“. Parengėm projektą – vaidinimą apie Kauno tarpukario moksleivių vakarėlį, kuriame
mokiniai dainavo ir šoko to meto populiarius kūrinius. Mūsų būrelis apdovanotas už kūrybišką pasirodymą.
Aplankėme brolių Juškų muziejų Vilkaviškyje, kuris suteikė mums daug naujų įspūdžių.
Dalyvavome protų mūšyje „Vilniaus istorijos labirintai“, užėmėme I-ąją vietą.
Būrelio vadovė, istorijos mokytoja Z. Šimkuvienė
Galerijoje nuotraukos iš įvairių kraštotyros būrelio veiklų (ekskursijos, konkursai, muziejai ir kt.).
Europos klubo laimėjimas
Eglė Bridikienė / 2016 m. gegužės 15 d.
Europos komisijos atstovybė Lietuvoje paskelbė konkursą “Laimėk Europos pamoką su žinomu
žmogumi”. Norinčios dalyvauti konkurse mokyklos turėjo pristatyti būdą ar priemonę (jos idėją) kaip būtų
smagu mokytis apie Europą.
Europos klubo nariai su vadove Egle Bridikiene pristatė du projektus- video filmuką mokantį
Europos šalių ir jųs sostinių pavadinimų, bei valiutos, ir dainą “Apie Europos Sąjungą repo ritmu”. 7pp
klasės mokiniai su klasės vadove Lina Spalviene paruošė trečią- sukūrė 23 klausimų-atsakymų mokomąjį
rinkinį lietuvių-anglų-prancūzų kalbomis ir QR koduose paslėpė atsakymus į klausimus apie Europos
Sąjungą ir jai priklausančias šalis.
Konkurse dalyvavo 36 projektai iš visos Lietuvos. Galutiniai konkurso rezultatai nudžiugino –
komisija daugiausia taškų skyrė Europos klubo repui!
Priemonė skirta 5-8 klasių mokiniams, mokantis apie Europos Sąjungos susikūrimą, jos plėtrą, šalis
nares ir jų sostines, ją galima panaudoti integruotose muzikos, istorijos, geografijos pamokose.
Grupė 6-8 klasių mokinių sukūrė pasakojamąją dainą, kurią įdainavo repo ritmu.
Dainoje pasakoja kuriais metais bendrija susikūrė, kuriais metais kiek ir kokių šalių prisijungė,
pamini jų sostines. Muzikos pamokose galima kurti savo ritmą arba naudoti kitą ritmą dainą perdainuojant.
Dainos žodžius parašė 8 klasės mokinė Dovilė Miškinytė. Dainuoti jai talkino 6 klasės mokiniai
Edvardas Meduneckis ir Matas Motiejauskas.
Kūrybinės grupės sudarytoja ir įkvėpėja Europos klubo vadovė Eglė Bridikienė.
Europos pamoka su Jurgiu Didžiuliu
Eglė Bridikienė / 2016 m. gegužės 15 d.
Gegužės 5 dieną mokykloje tvyrojo džiaugsminga ir nekantraujanti atmosfera – laukėme svečio!
Europos klubo nariams laimėjus Europos pamoką su žinomu žmogum į mokyklą atvyko žinomas dainininkas
Jurgis Didžiulis. Griausmingi aplodismentai pilnutėlėje salėje pasitinkantys Jurgį parodė, kad vaikai šį
žmogų tikrai žino ir labai norėjo su juo susitikti.
Charizmatiškasis Jurgis Didžiulis greitai įsuko mokinius į įdomią diskusiją apie Europos Sąjungos
privalumus, sulaukė klausimų apie migraciją bei pabėgėlius. Tada pakvietė į sceną Europos repą
sukūrusią Dovilę Miškinytę iš 8d klasės, keletą vaikų iš salės ir visi kartu, Jurgiui pritariant gitara,
sudainavo šią dainą. Renginio pabaigoje visi norėjo nusifotografuoti su įžymybe.
Puiki pamoka, palietusi svarbius tautinius, istorinius, politinius, geografinius, rasinius ir netgi
kalbinius aspektus, privertė ne vieną apmąstyti vertybes iš naujo.
Šalies debatų turnyras
Zoja Rudak / 2016 m. balandžio 16 d.
Mokyklos Debatų klubo nariai dalyvavo Vilniaus Santaros mokykloje vykusiame nacionaliniame
debatų turnyre. Tema: „Lietuva turėtų nutraukti diplomatinius ryšius su Rusija“. Mūsų progimnazijai
atstovavo dvi komandos. Tai jau turintys nemažą patirtį mokiniai: Marius Mažeika – “seniausias” klubo
narys, debatuojančios nuo 6 klasės ir turinčios gerus reitingus įvykusiuose turnyruose Ieva Žakaitytė ir
Augustė Žibėnaitė, dalyvavęs vasaros debatų akademijoje Matas Grigalius bei naujokės Ieva Mockutė ir
Milda Bieliūnaitė, pradėjusios debatuoti tik šiais metais.
Dalyvavo 38 šalies mokyklų komandos. Mūsų progimnazija ir vėl vienintelė tarp kitų
dalyvių-gimnazijų. Vienintelė, bet nenusileidžianti vyresnėms debatininkame – likome 23-ti, bet
nenusiminę.
Debatai rusų kalba
Zoja Rudak / 2016 m. balandžio 11 d.
Sunku išreikšti savo nuomonę rusiškai, o išsakyti ir įrodyti ją norisi.
Ypač jei kalbama apie aktualius dalykus – užsienio kalbų mokymąsi.
Tokią išvadą padarė 8-kai, dalyvavę debatuose rusų kalba „Pakanka mokėti tik vieną užsienio
kalbą – anglų“. Debatai vyko II-osios užsienio kalbos savaitės metu.
Pagrindinis teigiančiųjų argumentas buvo, kad gerai anglų kalbą mokantis žmogus visada ras
gausybę informacijos, susikalbės keliaudamas po pasaulį. Darbo pokalbiuose dažnai netgi pamirštama
paklausti, ar kandidatas moka anglų kalbą, nes tai jau savaime suprantamas dalykas. Tad plačiajai
visuomenei šios kalbos visiškai pakanka. Kam gi gaišti laiką ir varginti galvą kitų kalbų mokymuisi?
Oponentai įrodinėjo, kad reikalingos ir kitos kalbos. Pvz., rusų kalba mums labai reikalinga, nes yra
daug verslo ryšių su Rytų šalimis. Ši kalba labai naudinga, nes ją mokant galima bendrauti ne tik su
Rusija, bet ir su Baltarusija, Ukraina, Kirgizija, Kazachstanu. Vokiečių bei prancūzų kalbos teikia platesnį
akiratį bei didesnes įsidarbinimo galimybes. Didesnę algą gali užtikrinti ir paskutiniu metu labai
išpopuliarėjusios skandinavų kalbos. O savrbiausia, ne veltui sakoma, kad žmogus gyvena tiek gyvenimu,
kiek kalbų jis moka.
Tad mokėti nors dvi užsienio kalbas šiuolaikiniam išsilavinusiam žmogui tikrai verta.
2017 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas