Smurto ir patyčių prevencijos lankstinukas
Dalykų mokytojai
Eglė Juraitytė / 2017 m. lapkričio 10 d.
Vardas Pavardė Kvalifikacinė kategorija Dalykas Auklėjamoji klasė
Agnė Adamonytė Vyr. mokytoja Anglų k. mokytoja
Erika Albertynienė Metodininkė Pradinių kl. mokytoja
Elena Aleksandravičienė Vyr. mokytoja Pradinių kl. mokytoja
Daiva Augulienė Mokytoja Istorijos mokytoja
Teresa Augustovska Metodininkė Pradinių klasių mokytoja
Rita Bakanienė Vyr. mokytoja Anglų k. mokytoja
Virginija Balandienė Vyr. mokytoja Muzikos mokytoja
Gitana Balsevičienė Metodininkė Pradinių klasių mokytoja
Aušra Banelienė Metodininkė Technologijų mokytoja
Virginija Baranauskienė Vyr. mokytoja Matematikos mokytoja
Edita Bobyrienė Vyr. mokytoja Pradinių kl. mokytoja
Eglė Bridikienė Vyr. mokytoja Anglų kalbos mokytoja
Eglė Budrikienė Metodininkė Muzikos mokytoja
Rūta Cvirkienė Vyr. mokytoja Biologijos mokytoja
Elia Černiavskaja Vyr. mokytoja Pradinių kl. mokytoja
Daina Černienė Metodininkė Anglų kalba, pradinės klasės
Stanislava Dambrauskienė Metodininkė Matematikos mokytoja
Daiva Diržauskienė Metodininkė Pradinių kl. mokytoja
Eugenija Drungilienė Mokytoja Muzikos mokytoja
Teresa Dudoit Vyr. mokytoja Chemijos mokytoja
Mindaugas Gatelis Metodininkas Kūno k. mokytojas
Reda Gustienė Vyr. mokytoja Technologijų mokytoja
Irina Jakubauskienė Vyr. mokytoja Matematikos mokytoja
Skaistė Janickienė Metodininkė Pradinių klasių mokytoja
Edita Juknienė Vyr. mokytoja IT mokytoja
Vilma Junevičienė Mokytoja Kūno kultūros mokytojas
Kristina Jūraitė Vyr. mokytoja Informatikos mokytoja
Eglė Jurevičė Vyr. mokytoja Dailės mokytoja
Sonata Juzėnienė Metodininkė Pradinių kl. mokytoja
Loreta Kamarauskienė Vyr. mokytoja Anglų k.mokytoja
Enrika Karvelienė Vyr. mokytoja Pradinių klasių mokytoja
Danutė Kasiulevičienė Metodininkė Lietuvių kl. mokytoja
Elvyra Kernagienė Vyr. mokytoja Pradinių kl. mokytoja
Daiva Kirlienė – Psichologė
Justina Kriščiūnaitė Mokytoja Muzikos mokytoja
Gitana Kučinskienė Metodininkė Pradinių kl. mokytoja
Dalia Kundrotienė Metodininkė Pradinių klasių mokytoja
Audronė Lašinskienė Metodininkė Muzikos mokytoja
Eglė Laumelienė Vyr. mokytoja Vokiečių kalba
Violeta Likšienė Metodininkė Choreografijos mokyt.
Vilija Malinauskienė Metodininkė Pradinių kl. mokytoja
Eugenijus Manelis Ekspertas Istorijos mokytojas
Zita Markevičienė Vyr. mokytoja Pradinių kl. mokytoja
Danguolė Matulevičienė – Bibliotekininkė
Aušra Maulė Mokytoja Pradinių klasių mokytoja
Imanas Merkys Vyr. mokytojas Geografijos mokytojas
Laima Mikėnienė Metodininkė Pradinių kl. mokytoja
Vanda Minkauskienė Vyr. mokytoja Pradinių klasių mokytoja
Jolanta Noreikienė – Socialinė pedagogė
Eglė Noreikienė Vyr. mokytoja Pradinių klasių mokytoja
Irma Pavilionienė – Specialioji pedagogė
Irma Pavliukevičienė Mokytoja Pradinių klasių mokytoja
Vladislava Pažėrienė Metodininkė Vokiečių kl. mokytoja
Pierre Henri Philippe Pache Mokytojas Prancūzų kalba
Aušra Pivorienė Vyr. mokytoja Pradinių klasių
Svetlana Politova Metodininkė Anglų kalbos mokytoja
Skaistė Poniškaitienė Vyr. mokytoja Pradinių kl. mokytoja
Valdemaras Purelis Vyr. mokytojas Fizikos, IT mokytojas
Jovita Ragauskaitė Metodininkė Pradinių klasių mokytoja
Sigutė Ramanauskienė Metodininkė Pradinių kl. mokytoja
Verutė Raugalienė Vyr. mokytoja Pradinių kl. mokytoja
Birutė Rimšelienė Metodininkė Pradinių klasių mokytoja
Robertas Rinkevičius Vyr. mokytoja Technologijų mokytojas
Reda Riukaitė Metodininkė Pradinių kl. mokytoja
Alvyda Ručinskienė Metodininkė Pradinių kl. mokytoja
Eglė Sakalienė Vyr. mokytoja Pradinių kl. mokytoja
Georgijus Sapožnikovas Ekspertas Geografijos mokytojas
Jadvyga Saveiko Mokytoja Anglų kalbos mokytoja
Leonora Semaško Metodininkė Geografijos mokytoja
Olga Semėnienė Vyr. mokytoja Technologijų mokytoja
Svetlana Semionova Vyr. mokytoja Rusų kl. mokytoja
Povilas Sinkevičius Mokytojas Kūno kultūros mokytojas
Gaiva Skurdenienė Vyr. mokytoja Tikybos mokytoja
Vladas Smilauskas Vyr. mokytoja Prancūzų kalbos mokytojas
Aušrelė Sorakienė Vyr. mokytoja Pradinių klasių mokytoja
Jelena Sosnovska Mokytoja Pradinių klasių mokytoja
Lina Spalvienė Vyr. mokytoja Anglų kl. mokytoja
Audronė Stanienė Metodininkė Choreografijos mokytoja
Aušra Stankevičienė Vyr. mokytoja Kūno k. mokytoja
Jurgita Stonienė Vyr. mokytoja Matematikos mokytoja
Rima Striogaitė Vyr. mokytoja Lietuvių kl. mokytoja
Vitalija Subačiūtė Mokytoja Lietuvių kl. mokytoja
Zinaida Šimkuvienė Metodininkė Istorijos mokytoja
Liuda Šulskienė Vyr. mokytoja Istorijos mokytoja
Genovaitė – Marijona Tonkienė Metodininkė Kūno k. mokytoja
Vaiva Truskauskienė Vyr. mokytoja Lietuvių kl. mokytoja
Rasa Tumienė Vyr. mokytoja Biologijos mokytoja
Milda Tverkutė Vyr. mokytoja Dailės mokytoja
Džiuginta Vaičiūnienė Vyr. mokytoja Pradinių klasių mokytoja
Regina Vaitkevičienė – Bibliotekininkė
Daiva Varslavėnienė Metodininkė Dailės mokytoja
Eglė Vepštienė Metodininkė Logopedė
Rita Remeikienė Vyr. mokytoja Tikybos mokytoja
Igoris Zujevas Mokytojas Lietuvių kalbos mokytojas
Edita Žalienė Vyr. mokytoja Pradinių kl. mokytoja
Kristina Žebrauskaitė-Šileikienė Metodininkė Muzikos mokytoja
Virginija Žekonytė- Petrikienė Vyr. mokytoja Prancūzų kl. mokytoja
Renata Žemaitienė Vyr. mokytoja Anglų k. mokytoja
Rūta Žilinskaitė Mokytoja Anglų kalbos mokytoja
Agnė Bugarauskienė vyr.mokytoja Pradinių kl. mokytoja
Joana Jakubickaitė vyr.mokytoja Lietuvių k. mokytoja
Gintarė Plankytė mokytoja Pradinių kl. mokytoja
Renata Vainytė mokytoja Pradinių kl. mokytoja
Edita Košinskaitė mokytoja Lietuvių k. mokytoja
Diana Kadzevičienė vyr.mokytoja Lietuvių k. mokytoja
Greta Molytė mokytoja Pradinių kl. mokytoja
Audra Rygertienė vyr.mokytoja Pradinių kl. mokytoja
Gražina Moisiejienė metodininkė Pradinių kl. mokytoja
Milda Vercinkevičienė vyr.mokytoja Pradinių kl. mokytoja
Rima Stefanovičienė mokytoja Rusų k. mokytoja
Genovaitė Mikalauskienė vyr.mokytoja Matematikos mokytoja
Evelin Venckutė mokytoja Muzikos mokytoja
SOCIALINĖS PEDAGOGĖS JOLANTOS NOREIKIENĖS DARBO LAIKO GRAFIKAS
Savaitės diena Darbo laikas (val.) Pietų pertrauka
Mokinių, pedagogų, klasių Tiriamasis ir organizacinis
auklėtojų, kitų specialistų, darbas už mokyklos ribų,
tėvų (globėjų) konsultavimas konsultacijos su kitais
mokykloje specialistais, mokinių
lankymas namuose
Pirmadienis 8.00 – 12.00 12.30-16.30 12.00-12.30
Antradienis 8.00 – 12.00 12.30-16.30 12.00-12.30
Trečiadienis 8.00 – 12.00 12.30-16.30 12.00-12.30
Ketvirtadienis 8.00 – 12.00 12.30-16.30 12.00-12.30
Penktadienis 8.00 – 12.00 12.30-15.30 12.00-12.30
SOCIALINĖS PEDAGOGĖS V ILMOS JUNEVIČIENĖS DARBO LAIKO GRAFIKAS
Savaitės diena Darbo laikas (val.) Pietų pertrauka
Pirmadienis 12.10 – 16.00 –
Antradienis – –
Trečiadienis 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis 8.00 – 9.50 –
Penktadienis 8.00 – 9.50;12.35 – 16.05 –
,,Įvardink, kad galėtum pareikalauti”
Jolanta Noreikienė / 2017 m. spalio 17 d.
Šių metų spalio 4 dieną mokyklos Aktų salėje
vyko penktokų susitikimas su Direktoriumi ir
socialinėmis pedagogėmis: Jolanta Noreikiene bei
Genovaite Tonkiene.
Susitikimo metu Direktorius Eugenijus Manelis
išsakė pagrindinius reikalavimus mokiniams dėl
elgesio mokykloje. Jis įvardino priežastis, dėl ko
svarbu laikytis Mokinių elgesio taisyklių,
bendravimo etikos, sveikos gyvensenos ir t.t.
Vaikai žiūrėjo filmuką apie mokinio teises ir
pareigas. Atsirado pilietiškų penktokų, kurie
pasisiūlė padėti pertraukų metu stebėti
netinkamą kitų mokinių elgesį ir informuoti apie tai
budinčius mokytojus. Mokiniai pasižadėjo laikytis
mokyklos tvarkos bei sužinojo, kad nėra teisių be
pareigų.
LOGOPEDĖS METODININKĖS EGLĖS VEPŠTIENĖS DARBO LAIKO GRAFIKAS
Kontaktinės valandos Kita veikla Pietų pertrauka
(pratybos, tyrimai) (konsultacijos, dokumentų
tvarkymas, savišvieta ir kt.)
Pirmadienis 9.00 – 16.30 7.25 – 9.00 12.30-13.00
Trečiadienis 9.00 – 16.30 7.25 – 9.00 12.30-13.00
Ketvirtadienis 9.00 – 16.30 7.25 – 9.00 12.30-13.00
Penktadienis 09.00 -10.30 7.25 – 9.00
PSICHOLOGĖS DAIVOS KIRLIENĖS DARBO LAIKO GRAFIKAS
Savaitės diena Individualaus ir grupinio Pietų pertrauka
konsultavimo laikas
Pirmadienis 9.30 – 13.00 10.30 – 11.00
Antradienis Konsultacijos Pilaitės gimnazijos 12.30 – 13.00
patalpose
9.30 – 12.30
Konsultacijos Martyno Mažvydo
progimnazijoje
13.00 – 16.00
Trečiadienis 9.00 – 16.30 12.30 – 13.00
Ketvirtadienis Tėvų konsultavimo laikas 12.30 – 13.00
11.00 -12.30
Mokinių ir mokytojų konsultavimo
laikas
13.00 – 14.30
Penktadienis 12.00 – 13.00 11.30 – 12.00
VYR. SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS IRMOS PAVILIONIENNĖS DARBO LAIKAS
Kontaktinės valandos Kita veikla (konsultacijos, Pietų pertrauka
(užsiėmimai, tyrimai) dokumentų tvarkymas,
savišvieta ir kt.)
Pirmadienis 16.30 – 18.00 12.00 – 16.30 11.25 – 11.55
Antradienis 8.00 – 15.30 11.25 – 11.55
Trečiadienis 8.00 – 15.30 15.30 – 18.30 11.25 – 11.55
Ketvirtadienis 8.00 – 15.30 15.30 – 16.15 11.25 – 11.55
Link Panevėžio
Jovita Ragauskaitė / 2017 m. spalio 9 d.
Sulaukę palankesnių orų prognozės, rugsėjo 26 d. 4f ir 4 g klasių mokiniai išsiruošė į rudeninę išvyką.
Kelionėje aplankytas Pašilių stumbrynas. Čia pavyko pamatyti didžiausių Lietuvos žinduolių kaimenę,
susirinkusią papietauti. Smagu buvo pavaišinti šiuos didžiulius gyvūnus obuoiu, stebėti, kaip mamos
stumbrės rūpinasi savo mažyliais, klausytis į domaus gamtininko ir stumbrų prižiūrėtojo pasakojimų,
keliauti pažintiniu miško taku ir pamatyti visą į čia gyvenančių gyvūnų ir augalų įvairovę.
Labai įdomu buvo unikaliausiame visoje Europoje Panevėžio Lėlių vežimo teatre. Aktoriai supažindino
su teatro veikla ir istorija, parodė, kokios lėlės “vaidina” lėlių teatro spektakliuose, paaiškino, kaip jos
gaminamos ir valdomos. Žiūrėjome smagų spektakliuką ir patys galėjome vaidinti, išdykauti su teatro
lėlėmis.
Aplankėme stiklo dirbtuves. Pamatėme, koks sunkus ir stebuklingas stiklapūčio darbas. Stebėjome,
kaip iš tąsios stiklo masės gimsta nuostabūs darbai. Visus sužavėjo stebuklingas stiklo pasaulis.
Sužinoję Panevėžio miesto vardo kilmę, pasivaikščioję jo gatvelėmis, pasukome namų link ir visa kelia
grožėjomės rudenėjančia gamta.
Kūrybinių dirbtuvių idėja –jaunimas reklamuoja jaunimui geresnį ir saugesnį internetą
Metodinis filmukas apibendrinantis visas kūrybinių dirbtuvių veiklas:
Fotografės Rūtos Andrėsnuotraukų filmas:
Kūrybinių dirbtuvių pasirengimo, vykdymo metu ir apibendrinimo metu sukurti filmukai sudėti į YouTube grojaraštį:
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas