Martyno Mažvydo mokyklų susitikimas: prisiminimų takais
Jau penkiolika metų tęsiasi draugystė tarp penkių Lietuvos mokyklų, pavadintų Martyno Mažvydo
vardu. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Tauragės ir Nemakščių ugdymo įstaigos pirmos lietuviškos knygos
autoriaus atminimą įprasmina įvairiais darbais, su ypatinga atida lietuviškam žodžiui, minties šviesai ir
vidinei kultūrai.
Kas penkeri metai mažvydiečiai susirenka į didžiulį sambūrį pasidalinti savo nuveiktais darbais,
džiaugsmais, sėkmėmis ir rūpesčiais. Šiemet susitikimas įvyko birželio 16 dieną Nemakščių gimnazijoje.
Svečius pasitiko stilizuotais folkloriniais rūbais pasipuošusios gimnazistės, paruošusios nepaprastai šiltą
pasveikinimo koncertą su eilėmis, dainoms ir šokiu.
Oficialiojoje susitikimo dalyje mokyklų atstovai apsikeitė dovanomis, pristatė savo veiklos kryptis,
papasakojo, kuo šiandien gyvena kiekviena mokykla. Vilniaus M. Mažvydo progimnazijos atstovai (V.
Purelis, I. Zujevas, D. Kasiulevičienė, V. Likšienė, V. Subačiūtė, D. Karpavičiūtė, E. Bridikienė, E.
Spėčiuvienė, K. Žebrauskaitė – Šileikienė) atliko M. Mikutavičiaus dainą „Trys milijonai“ lietuvių kalbos
mokytojo Igorio Zujevo sukurtu tekstu: „nesikankink dėl Adomo, bet verta kovot ligi galo dėl jo ateities…
“, juo tarsi parodydami, kad nesvarbu, kokius perversmus išgyvename ir kokias veiklas įgyvendiname –
mums svarbiausia yra mokinys. Dainai pritarėme instrumentais, vieną iš jų – ritmo dėžę, pagamintą
muziko Tado Šileikos – dekoravo mūsų mokyklos mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos Mildos
Tverkutės. Ant vieno dėžės šono yra užrašas „MMP“ – Martyno Mažvydo progimnazija. Šis instrumentas
apkeliavo ne vieną renginį Vilniuje, pristatydamas mūsų mokyklos muzikavimo tradicijas drauge su
muzikos mokytoja ir MMP („Muzika – mūsų pomėgis“) grupės vadove Justina Kriščiūnaite. Iš renginio
šeimininkės gavome inovatyviausios mokyklos nominaciją, drauge pasidžiaugėme kitų mokyklų
apdovanojimais.
Nemakščių gimnazijos direktorė prisiminė, kad kiekviename mažvydiečių susitikime svečių laukė
įvairūs iššūkiai ir tądien pažadėjo taip pat įdomių atradimų – mes jų tikrai patyrėme. Pirmiausia
aplankėme vietinę Nemakščių įžymybę – Aštuonračio muziejų, kuriame sukaupta daugybė senų
eksponatų – žemės ūkio padargų, buities įrankių, automobilių, motociklų ir panašiai. Nemakščių klebonas
Lurde drauge su dalyviais sukalbėjo maldą ir uždegė žvakę mažvydiečių vienybės vardan. Po ypatingai
skanios laužo sriubos laukė kelionė į legendomis ir mitais apipintą Molavėnų piliakalnį, kuriame, manoma,
galėjo būti garbingieji Pilėnai. Ekskursijos vadovas vedžiojo Šešuvio pakrantėmis ir priešpilių takais,
apibūdindamas kiekvieną žolyną ir jo galias, pasakodamas padavimus apie vietinių velnių „dėka“
atsiradusias brastas, užtvankėles ir kalveles. Unikali vieta – „bliūdu“ vadinama dauba savo akustinėmis
savybėmis galėtų prilygti senovės Graikijos amfiteatrams.
Kai atėjo metas smagiausiai šventės daliai – vaišėms ir šokiams su vietiniais muzikantais, svarų
žodį tarė dangus, pasiuntęs tokią liūtį, kad nei skėčiai, nei karšto troškinio pilni dubenys neatlaikė šios
šlapios konkurencijos, ir mes jau pakeliui namo mintyse niūniavome bene vienintelę spėtą išgirsti
melodiją „Parašyk, parašyk man laiškelį…“. Tad siunčiame nuoširdų padėkos laiškelį įsimintinos šventės
šeimininkei Nemakščių progimnazijai ir visiems mažvydiečiams. Gražios vasaros!
Muzikos mokytoja Kristina Žebrauskaitė – Šileikienė
Edukacinė išvyka į Lietuvos Hidrometeorologinę tarnybą
Leonora Semaško / 2017 m. birželio 2 d.
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 6 klasės mokiniai gegužės 9 d. buvo pakviesti į
Lietuvos Hidrometeorologinę tarnybą susipažinti su sinoptikų, hidrologų, meteorologų veikla.
6kl.geografijos dalyko pamokų metu supažindinama su orais, klimato sąvoka, sinoptiniu
žemėlapiu. Tarnybos darbuotojai papasakojo apie jau nuo XVIII a. vykdomus meteorologinius
stebėjimus, supažindino su šiuolaikinėmis technologijomis, kurių pagalba sudaromi sinoptiniai
žemėlapiai.
Mokiniai domėjosi, kaip rengiamos meteorologinės prognozės, kokios gaivalinės nelaimės
būna Lietuvoje, kodėl nyksta ozono sluoksnis. Į visus mokinių klausimus atsakė tarnybos specialistai.
Geografijos mokytojas I.Merkys supažindino mokinius su senoviniais prietaisais, kurie buvo
naudojami Vilniaus universiteto observatorijoje.
Kontaktai
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija

Vydūno g. 17A,
LT-06206 Vilnius
Tel./faks. (8~5) 279 5579


Raštinės darbo laikas: I-IV 8.00-16.45 val., V 8.00-15.30 val.
Direktoriaus darbo laikas: I-IV 7.30-16.00 val., V 7.30-15.00 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.
Pavaduotojas ūkui dirba: I-V 7.00-15.30 val.
Direktorius Eugenijus Manelis
Tel. (8~5) 279 5579
El. p. eugenijus.manelis@mmazvydas.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymuiDaina Černienė
Tel. (8~5) 279 5568
El. p. daina.cerniene@mmazvydas.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymuiJolanta Sereičikienė
Tel. (8~5) 279 5579
El. p. jolanta.sereicikiene@mmazvydas.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymuiRenata Kraus
Tel. (8~5) 279 5568
El. p. renata.kraus@mmazvydas.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymuiEglė Laumelienė
Tel. (8~5) 279 5356
El. p. egle.laumeliene@mmazvydas.lt
Direktoriaus pavaduotojas aplinkaiEvaldas Tuinyla
Tel. (8~5) 279 5356
El. p. mazvydasmokykla@gmail.com
Steigėjas: Vilniaus miesto savivaldybės taryba
Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Mokyklos tipas: Progimnazija
Progimnazija teikia priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį pirmos pakopos (1-8kl) išsilavinimą
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga,
duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Juridinis asmuo, nėra PVM mokėtojas
Raštinės vedėja
                                      
Marija Navickienė
Tel./faks. (8~5) 279 5579
El.p. rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
Informacija apie mokyklą
Mokyklos pavadinimas Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Adresas Vydūno 17A, LT-06206 Vilnius
El. p. rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
Tel./faks. (8 ~5) 279 5579
Mokyklos kodas 195003862
Steigėja Vilniaus miesto savivaldybės taryba
Teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Mokymo tipas progimnazija
Mokomoji kalba lietuvių
Direktorius Eugenijus Manelis
Vadybinė kategorija II vadybinė kategorija
       2013-2014 mokslo metais progimnazijoje mokosi 1408 mokiniai, dirba 115 mokytojų, iš jų 5 mokytojai ekspertai, 32 mokytojai metodininkai, 57 vyr. mokytojai, 21 mokytojas. Progimnazijoje dėstomos 4 užsienio kalbos: anglų k. (pagrindinė), prancūzų k., rusų k. ir vokiečių k. Mokykloje jau yra 5 EMILE klasės. 7 klasėse mokomasi pagal kryptingo meninio ugdymo (dailės) programą. Sėkmingai veikia moderni mokykos biblioteka. Joje vyksta mokyklos kultūriniai renginiai, vakaronės, parodos, konkursai. Mokykloje sėkmingai veikia karjeros centras. Teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos moksleiviams karjeros klausimais, organizuojami seminarai savęs pažinimo temomis. Progimnazijoje aktyvi Debatų klubo ir Europos klubo veikla. Mokiniai turi galimybę lankyti tautinių šokių kolektyvą “Žilvitis”, šiuolaikinio šokio grupę, moksleivių chorą “Šypsenėlė”, muzikos studiją “Retro”. Mokykla yra aktyvi Pilaitės bendruomenės narė, noriai dalyvauja bendruomenės renginiuose.

            2012-2013 mokslo metais mokosi 1340 mokinių, dirba 111 mokytojų, iš jų 5 mokytojai ekspertai, 31 mokytojas metodininkas, 54 vyresnieji mokytojai ir 21 mokytojas. Progimnazijoje dėstomos 4 užsienio kalbos: anglų (pagrindinė),  prancūzų, rusų ir vokiečių. Mokykloje jau yra  trys  EMILE  klasės. Šešiose klasėse mokomasi pagal kryptingo meninio (dailės) ugdymo programą. Sėkmingai veikia mokymosi ir kultūriniu centru tapusi moderni biblioteka – čia lankosi daug įžymių žmonių, vyksta konkursai, parodos. Bibliotekos darbuotojos aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje: vykdomas informacinių gebėjimų ugdymo projektas „Mažoji Lietuva“, organizuojamos Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, koordinuojamas AKIM  (aukštosios kultūros impulsai mokyklai) projektas. Mokykloje sėkmingai veikia karjeros centras: teikiamos asmeninės ir grupinės konsultacijos moksleiviams karjeros klausimais, organizuojami seminarai savęs pažinimo temomis, skleidžiama naujausia karjeros ugdymo informacija. Aktyvi Debatų klubo ir Europos klubo veikla. Progimnazijoje  yra tautinių šokių kolektyvas „Žilvitis“, šiuolaikinių šokių grupė. Moksleiviai noriai lanko chorą „Šypsenėlė“ ir muzikos studiją „Retro“. Jau dešimti metai vykdomas projektas „Vilnius – mano miestas“.

Mokykla yra aktyvi Pilaitės bendruomenės narė, noriai dalyvauja įvairiuose bendruomenės renginiuose: „Pilaitės ruduo“, „Sveikuolių šventė“, „Kalėdos Pilaitėje“, „Švarinkime pasaulį“, mokyklos choristai gieda Šv. Juozapo parapijos mišiose.

2011-2012 mokslo metais mokykla pakeičia pavadinimą. Ji tampa Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija. Kuriamos naujos tradicijos.Tęsiamas mokymas EMILE klasėse. Kryptingo meninio ugdymo programa pradedama vykdyti jau nuo 2-os klasės.  Aktyviai dalyvaujamarespublikiniame Debatų centro projekte „Debatų  metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą“ – vedamos etikos, lietuvių ir rusų kalbos pamokos bei klasės valandėles, integruojant debatų metodiką.  Išleidžiama pirmoji aštuntokų laida (123 mokiniai).

2010-2011 mokslo metaispradedama mokyklos reorganizacija: nuo rugsėjo 1-osios neformuojamos IX ir XI klasės. Mūsų mokyklos penktokų gretas papildo trys klasės iš Pilaitės vidurinės mokyklos. Viena iš šių klasių tęsia ten pradėtą kryptingo meninio ugdymo programą. Trys mūsų pirmokų klasės mokosi Pilaitės vidurinės mokyklos patalpose. Kartu su 12 Lietuvos mokyklų įkuriama pirmoji EMILE klasė, kurioje mokoma prancūzų kalbos integruojant ją į kai kuriuos mokomuosius dalykus. Mūsų VIII ir X klasių mokiniai pereina tęsti mokslus Pilaitės vidurinėje mokykloje.  Išleidžiama paskutinė – penktoji abiturientų laida (74 mokiniai).

2009-2010 mokslo metais išleidžiama ketvirtoji abiturientų laida (103 mokiniai). Diskutuojame dėl mokyklos reorganizacijos.

2008-2009 mokslo metais išleidžiama trečioji abiturientų laida (65 mokiniai). Vykdomas projektas „Draugauja Lietuvos ir Lenkijos lietuvių vaikai“ – Europos klubo ir choro „Šypsenėlė“ vaikai lankosi Punsko, Navinykų ir Seinų lietuviškose mokyklose.

2007-2008 mokslo metais mokykla švenčia dešimtmetį. Išleidžiama antroji abiturientų laida (80 mokinių). Dalinamės projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams“ gerąja patirtimis  su šalies mokyklomis. Tęsiamas Socrates projektas su Italijos Barletos miesto licėjumi – mūsų mokykloje vieši mokiniai ir mokytojai iš Italijos.

2006-2007 mokslo metais mokyklą baigia pirmoji abiturientų laida (75 mokiniai). Sėkmingai dalyvaujame nacionaliniame projekte „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams“. Vykdomas tarptautinis projektas „Muzikuoja ir draugauja Lietuvos ir Čekijos vaikai“: K. Orfo instrumentų orkestras iš Prahos vieši pas mus, o mūsų vaikų grupė svečiuojasi Prahoje. Pradedamas Socrates projektas su Italijos Barletos miesto licėjumi – mūsų mokinių grupė vyksta į Italiją.

2005-2006  mokslo metais vienuoliktų klasių mokiniai jau mokosi pagal individualias programas.  Mokykla įsitraukia į nacionalinį projektą „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams“. Mokyklos projektas „Mes – europiečiai“ laimi Vilniaus savivaldybės paskelbtą vaikų vasaros užimtumo projektų konkursą. 

2004-2005 mokslo metais mokosi net 1580 moksleivių ir 103 mokytojai. Mokiniai, pirmieji pradėję lankyti šią mokyklą, jau dešimtokai. Mes vis dar augam! Pradedamas vykdyti tęstinis informacinių įgūdžių ugdymo projektas „Mažoji Lietuva šiandieninėje mokykloje“.

2003-2004 metais mokykloje mokosi 1387 mokinai, dirba 88 mokytojai. Užmezgama draugystė su Švedijos, Rusijos ir Vokietijos mokyklomis. Mokykloje vyksta šalies konferencija „Pilietiškai aktyvus jaunimas šiandien – brandi visuomenė rytoj“. Garbės svečias – Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

2002-2003 mokslo metus pradeda 1258 mokiniai ir 73 mokytojai. Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Pilaitės bendruomene: organizuojamos bendros talkos, Užgavėnių šventimas, kalėdojimas. Pradedama draugauti su šalies mokyklomis, turinčiomis Martyno Mažvydo vardą. 

2001-2002 mokslo metais mokykloje mokosi 1079 mokiniai, dirba 70 mokytojų. Vilniaus mokytojų namuose pristatoma mokyklos veikla. Mokiniai pasipuošia mokykline uniforma. 

2001 metais Vilniaus mokytojų namai padovanoja Aleksandro Tarabildos ąžuolinę skulptūrą „Knygnešys“. Ji mena carinės Rusijos priespaudos laikus, kai buvo uždrausta lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis.

2000-2001 mokslo metais mokinių skaičius išauga iki 880. Juos moko 51 pedagogas. Šiais metais atidaroma biblioteka. Įkuriamas Europos klubas, pradedama Debatų klubo veikla.

1999-2000 mokslo metais mokytis pradeda 692 mokiniai ir 42 mokytojai. Įrengti dar 8 kabinetai. Pabaigiama statyti  mokykla ir stadionas.

1998 metais dalinai įrengtame pastate atidaroma Martyno Mažvydo mokykla – pirmoji lietuviška mokykla, pastatyta Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo. Į Rugsėjo 1-osios šventę čia susibūrė 500 pradinių klasių mokinių, 24 mokytojai ir administracija: direktorius Eugenijus Manelis, pavaduotojos Gražina Moisiejienė, Eglė Laumelienė. Mokyklos atidarymo šventėje dalyvavo patys svarbiausi šalies vadovai: prezidentas Valdas Adamkus, Vilniaus miesto meras Rolandas Paksas, švietimo ministras Kornelijus Platelis, Seimo narys Egidijus Bičkauskas, ministro patarėjas Darius Kuolys ir kiti garbūs svečiai.

1992 metais Pilaitėje pradėta statyti antroji mokykla. Joje buvo numatyta mokyti mokinius rusų kalba. Dėl pinigų stygiaus statybos nutrūko penkeriems metams. 
Mokyklos vadovybės priėmimo valandos

Kabinetas Priėmimo laikas
Direktorius
Eugenijus Manelis
(II vadybinė kategorija) 
102 kab.
Pirmadienis
Ketvirtadienis
7.30-8.00
16.00-17.30

Kabinetas Priėmimo laikas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 3-4 klasėmas
Daina Černienė
(III vadybinė kategorija) 
202 kab. pirmadienis
ketvirtadienis
9.00-11.00
15.00-16.45
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1-2 klasėms
Jolanta Sereičikienė
110 kab. Pilaitės gimnazijos patalpose trečiadienis penktadienis 8.00-10.00
11.00–12.00
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
5-6 klasėms
Eglė Laumelienė
(II vadybinė kategorija) 
103 kab. antradieniais
trečiadieniais
7.30-8.30
7.30-8.30
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
7-8 klasėms
Renata Kraus
242 kab.
antradieniais
penktadienis
9.00-10.00
13.00-15.00
Direktoriaus pavaduotojas aplinkaiEvaldas Tuinyla 104 kab. pirmadienis
penktadienis
8.00-10.00
Mūsų mokyklą aptarnauja
Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato pareigūnai, atsakingi už teisės pažeidimų prevenciją:
  • Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistė, Kristina Bikbajeva, tel. 230 7251
  • Pilaitės policijos nuovados tyrėjas, Aurimas Boza, tel. 230 7251
  • Nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjas, Aleksandras Aniukštis, tel. 271 6466
Vilniaus miesto Savivaldybės Socialinės paramos centro Pilaitės vaikų dienos centras:
  • Socialinė darbuotoja, Ingrida Raichelienė, tel. 230 7034
Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyrius:
  • Specialistė, Sonata Mockevičienė, tel. 8 686 24174
Vilniaus miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba:
  • Vivulskio g. 29a, Vilnius, tel. 265 0912, 265 0908
Vilniaus miesto Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyba:
  • Konstitucijos g. 3, Vilnius, tel. 211 2026
Kaip mus rasti
s
Seminaras anglų kalbos mokytojams „Į mokinį orientuotas mokymas“
Rita Bakanienė / 2017 m. balandžio 27 d.
Balandžio 26 d. Martyno Mažvydo progimnazija, kaip institucinė Lietuvos anglų kalbos mokytojų
asociacijos (LAKMA) partnerė, sukvietė anglų kalbos mokytojus į praktinį seminarą „Į mokinį orientuotas
mokymas“. Mūsų progimnazijos vyresniosios anglų kalbos mokytojos Rita Bakanienė, Eglė Bridikienė,
Skaistė Poniškaitienė, Lina Spalvienė ir Renata Žemaitienė dalijosi savo gerąja patirtimi, sukaupta
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursuose, šių metų vasarį vykusiuose „Lewis School of English“,
Sautamptone, JK, kuriuose dalyvavome vykdydamos Erasmus+ KA1 projektą „Kiekvienas mokinys yra
asmenybė: personalizuotas mokymas pamokose” (Nr. 2016-1-LT-KA101-022977), bei praktiškai
išbandyta pamokose, su kolegėmis iš Vilniaus, Kauno, Širvintų, Visagino ir net Čekijos miesto Brno
mokyklų.
Seminare dalijomės savo idėjomis, kaip pasyvius mokinius paversti aktyvesniais ir paskatinti juos
daugiau dalyvauti pamokoje, aptarėme ne tik į mokinį orientuoto mokymo metodiką, bet ir mokymosi
medžiagos diferenciacijos galimybes dirbant su skirtingų gebėjimų mokiniais. Seminaro dalyviai ne tik
atnaujino savo teorines žinias, bet ir galėjo jas praktiškai pritaikyti atlikdami įvairias užduotis. Intensyviai
dirbant laikas prabėgo akimirksniu.Džiaugiamės naujomis pažintimis, galimybe pasidalinti savo žiniomis ir
pasimokyti iš kitų bei tikimės, kad ateityje galėsime dar ne kartą pakviesti kolegas draugiškai pasimokyti
vieni iš kitų!
Su liaudies daina
Danutė Kasiulevičienė / 2017 m. kovo 5 d.
Vasario pradžioje Vilniaus Savivaldybės Centrinėje miesto bibliotekoje vyko integruota lietuvių,
prancūzų kalbų, muzikos ir choreografijos pamoka „Lietuvių ir prancūzų liaudies dainų vainikas“. Joje
dainavo, šoko ir grojo įvairiais instrumentais muzikos mokytojų Svetlanos Politovos, Audronės
Lašinskienės, Kristinos Šileikienės ir lietuvių kalbos mokytojos Živilės Meškėlienės mokiniai. Pagrindinis
išvykos tikslas – pasidalinti su Vilniaus miesto gyventojais liaudies dainų grožiu. Po pristatymo dalyviai,
EMILE aštuntų ir šeštų klasių mokiniai, taip pat ir pradinių klasių mokinukių būrys, buvo susipažindinti su
bibliotekų tinklo infrastruktūra ir profesijomis. Vėliau aštuntokės Julija, Adriana ir Kotryna išsakė savo
įspūdžius: „Dainavome sutartinę „Kadujo“. Kaskart į dainą įsitraukiant kitiems bendraklasių balsams,
žodžiai ėmė painiotis. Sutartinė šiek tiek skambėjo lyg šurmulys, tačiau buvo be galo gražu. Gal todėl,
kad ją atlikome visi kartu. Gal todėl, kad šią dainą lietuviai dainuoja jau daug metų. Net sunku suvokti,
jog Lietuvoje dar vis atliekamos dainos, kurios skambėjo prieš šimtą metų. Turime didžiuotis, jog esame
lietuviai. Buvo smagu žiūrovams parodyti save, pasigirti, kad mokykloje yra mokomasi dar vienos užsienio
kalbos – prancūzų. Puikiai skambėjo daina „Dolijute“. Ši išvyka svarbi, nes galėjome kitiems priminti, jog
kalbos gali mus suvienyti ir paversti viena didele šeima. Galime kalbėti laisvai keliomis kalbomis. Gera
mintis buvo taip išvažiuoti, nes kai išmokome lietuvių ir prancūzų liaudies dainų, supratome, jog
kiekvienas lietuvis turi dainuoti. Dainos atspindi mūsų prosenelių jausmus, gyvenimo būdą ir mes tuo
didžiuojamės.“
DĖL PRIĖMIMO Į PIRMĄSIAS KLASES 2017 METAIS
Gerbiami Tėveliai,

Prašymus į pirmas klases galima teikti nuo 2017 m. kovo 1 d. Savivaldybės internetiniame puslapyje. Prašymų formos bus skelbiamos Savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas. Internetu užpildyti asmenų prašymai automatiškai perduodami prašyme nurodytai mokyklai.

Priėmimo į Vilniaus miesto mokyklas Tvarkos aprašo projektas yra paskelbtas Savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/index.php?2504564045

Patvirtintas šis aprašas bus skelbiamas ir mūsų progimnazijos svetainėje. Prašome sekti informaciją.

Administracija
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas