Mokinių priėmimas į progimnaziją 2018-2019 m.m.
Eglė Laumelienė / 2018 m. kovo 12 d.
Nuo 2018 m. kovo 1 d. mokinių priėmimas į progimnaziją registruojamas Vilniaus m. savivaldybės
tinklalapyje: https://svietimas.vilnius.lt/
„Kur Kazytė ir Kazys, ten vaikučių šurmulys“
Edita Košinskaitė / 2018 m. kovo 12 d.
Šiandien, kovo 12 dieną, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos fojė skambėjo smagus moksleivių
šurmulys, nes joje ką tik vyko pavasarinė Kaziuko mugė, kurios metu mugės dalyviai, 5–8 klasių
mokiniai, galėjo išbandyti verslininko duoną, o mokyklos bendruomenė – įsigyti įvairių įvairiausių prekių
ir pačių mokinių sukurtais rankdarbiais, kūrinėliais, darbeliais pradžiuginti savo širdį (ir ne tik ją!).
Paganęs akis, pagalvoji – nors jaunos, rodos, dar netvirtos progimnazistų rankos, bet kuria tokius gražius
dalykus, apie kuriuos nė nepagalvotum…
Tegul atbundanti gamta ir tuoj mus šildysianti saulė įkvepia dar daugiau džiugesio kurti ir dalintis kūryba!
Mokinių taryba
Erasmus + komanda lankėsi Neapolyje, Italijoje
Edita Juknienė / 2018 m. kovo 12 d.
Vasario 25 – kovo 3 dienomis 4 mokinių ir 2 mokytojų
komanda keliavo į Neapolį, Italiją, kur dalyvavo Erasmus +
KA219 tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto
„Changing habits – changing the world“ trumpalaikėje
mokinių mainų programoje. Vizite dalyvavo 7e kl. mokiniai
Viltė Dubauskaitė, Gerda Navarskaitė, Cabral vaz Nathan
Lewis bei 7p kl. mokinys Ignas Fiodorovas. Į kelionę
mokinius lydėjo anglų kalbos mokytoja Lina Spalvienė ir IT
bei matematikos mokytoja Edita Juknienė.
Visą savaitę mokiniai intensyviai vykdė projekto veiklas bei
mokėsi atsakingo vartojimo: gamino pagal ekonomiškus
receptus, kuriems reikia tik kelių produktų, pvz.: virė
skanų gėrimą tik iš džiovintų vaisių, kepė sausainius iš
dribsnių. Taip pat mokiniai mokėsi tausojančių gaminimo būdų: nuo vakarienės likusius maisto
produktus, pvz. ryžių ar makaronų garnyrą, pavertė skaniu apkepu. Projekto metu vaikai kūrė meno
kūrinius iš vaisių bei daržovių atliekų. Kelionės metu visa komanda gerino kalbinius bei bendravimo
įgūdžius, susipažino su Italijos kultūra.
Kelionė projekto mokiniams paliko neišdildomą įspūdį: „Ši kelionė į Italiją buvo labai naudinga, linksma
ir labai įspūdinga! Praktiškai pasimokiau kalbėti angliškai, o kai nepavykdavo pasakyti sakinio, vieni
kitiems aiškindavome ženklais. Susiradau naujų draugų ir tikiuosi, kad šios draugystės nenutrūks.
Sužinojau daug naujo apie Italiją. Pavyzdžiui, kad Vezuvijaus išsiveržimo metu pelenai pakilo į dangų net
20 km.! Mokykloje klasėse ne tiek daug mokinių. Moksleiviai draugiški. Labai džiaugiuosi, kad patekau į
šią programą. Šios kelionės nepamiršiu niekada!“.
Vytautas Račickas svečiuojasi bibliotekoje
Danguolė Matulevičienė / 2018 m. kovo 2 d.
Taip jau nutinka, kai susidraugauji – visada norisi kartu pasidžiaugti nuveiktais darbais. Tad ir šį kartą
mūsų bibliotekos nuolatinis ir visuomet laukiamas svečias – rašytojas Vytautas Račickas – atvažiavo su
kątik išleista knygele ,,Kaip Bugis Dzidaras Bugį Badarą nugalėjo”. Į biblioteką susirinkę trečių klasių
mokiniai linksmai klausėsi rašytojo skaitomų naujosios knygos ištraukų, juokėsi išgirdę keistus ir
neįprastus veikėjų vardus ir daug daug klausinėjo. Na, o svečias pagyrė vaikus, kad jie knygeles skaito,
ne vien televizorių žiūri. Nuo skaitymo, anot rašytojo, viskas ir prasideda: kas skaito – gerai mokosi,
būna labiau išsilavinęs, o paskiau ir norimą profesiją gali lengviau pasirinkti. Tad skaitykime!
Atkurtos Lietuvos 100-metis bibliotekoje
Danguolė Matulevičienė / 2018 m. kovo 2 d.
Ruošiantis paminėti atkurtos nepriklausomos Lietuvos 100-ąsias metines, susitelkėme prie lietuviškai
rašyto žodžio: parengėme stendą ,,Kelias į nepriklausomybės 100-metį“, knygų parodą ,,Atkurtai
Lietuvai – 100“ ir pakvietėme 8d klasės mokinius dalyvauti stalo žaidimo turnyre ,,Pasižvalgymai po
Vilnių“ . Apibūdinti žodį, susijusį su Vilniumi, kad komandos narys jį atspėtų, bet nenaudoti paties
aiškinamo žodžio ir jo šaknies, buvo nelengva užduotis. Ir paaiškėjo, kad mūsų 15-mečiai dar neišnarstę
Vilniaus senamiesčio. Turnyrą stebėjęs progimnazijos direktorius pasidžiaugė, kad šis žaidimas bus
dingstis labiau pažinti savo gimtąjį miestą ir jo istoriją.
Mokinių rezultatai konkurse „Olympis – 2017 Rudens sesija“
Edita Košinskaitė / 2018 m. kovo 2 d.
383 progimnazijos mokiniai dalyvavo konkurse „Olympis – 2017 Rudens sesija“, iš jų 20 dalyvavusiųjų
apdovanoti medaliais, 330 – diplomais, 53 mokiniai gavo padėkos raštus.
Signatarų šventėje
Edita Košinskaitė / 2018 m. vasario 22 d.
Vasario 15 d. mūsų mokyklos Mokinių tarybos atstovai kartu su Jono Basanavičiaus gimnazijos
bendruomene paminėjo kiekvienam lietuviui ypatingą šventę – Vasario 16-ąją. Viešnagė nebuvo
atsitiktinė – mūsų mokyklos mokiniai, paminėdami valstybės šimtmetį, pasirašė Ištikimybės Lietuvai aktą,
kuris buvo pristatytas iškilmingos Signatarų šventės metu! Dokumentą, po kuriuo pasirašė net 54
Lietuvos sostinės mokyklos, 8971 mokiniai (iš kurių beveik 700 mūsų mokyklos moksleiviai), kūrė patys
gimnazistai. Įbalsinkime jo žodžius.
IŠTIKIMYBĖS LIETUVAI AKTAS
„Vien tik ji yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada,
Jai vienai tu viską paaukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga.“
Erika Drungytė
Mes, laisvos Lietuvos vaikai, pasitikdami savo valstybės atkūrimo šimtmetį, įkvėpti jos garbingos istorijos
ir mąstydami apie mūsų šalies ateitį, pasižadame:
Visada būti ištikimi savo Tėvynei Lietuvai, saugoti, ginti ir branginti jos laisvę, nepriklausomybę.
Pažinti ir gerbti savo krašto istoriją, papročius, puoselėti kalbą, senąsias tradicijas ir kurti naujas,
skatinančias vienybę ir pasididžiavimą savo šalimi.
Saugoti ir tausoti savo šalies gamtą, gerbti jos žmones, mokytis atidumo ir pakantumo vieni kitiems.
Mylėti savo Tėvynę ir didžiuotis ja, siekti mokslo, meno, sporto aukštumų ir gerais darbais garsinti
Lietuvos vardą pasaulyje.
Tegul šie žodžiai virsta darbais, tegul širdyje negęsta protėvių uždegta Tėvynės meilės liepsna, tegul šis
ištikimybės šaliai pažadas padeda mums kurti gražią ir šviesią Lietuvos ateitį.
Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi.
Renginio metu gimnazistai atliko savo sukurtą etiudą, mažieji ansamblio dainorėliai padainavo, o gražius
norus ir linkėjimus Lietuvai sujungė visų lūpomis skambėję tautinės giesmės žodžiai. Taip pat
susipažinome su renginio svečiais – gydytoju Kęstučiu Petruliu, Lietuvos Nepriklausomybės akto
signataro Alfonso Petrulio vaikaičiu, ir istorijos mokslų daktare Vilma Bukaite.
Signatarų šventės metu buvo apdovanotos visos mokyklos. Išduosime paslaptį, jog viena mokykla buvo
apdovanota net du kartus – joje pasirašiusiųjų Ištikimybės Lietuvai aktą skaičius buvo didžiausias!..
Atspėkite, kuri!
Tądien iškilmingo renginio metu į knygą įrišti moksleivių pasirašyti dokumentai buvo perduoti saugoti
Signatarų namams.
Mokinių taryba
Direktorius uždega Lietuvos 100-mečio laužą
Eglė Laumelienė / 2018 m. vasario 19 d.
Vasario 16-ąją Gedimino prospekte suliepsnojo šimtas laužų. Progimnazijos direktoriui buvo suteikta
garbė uždegti simbolinį laužą Gedimino prospekte.
Vilniaus mero sveikinimas
Konkurso „Advento vainikas“ rezultatai
Rita Zašauskaitė / 2018 m. vasario 13 d.
          Prieš Kalėdas pynėme advento vainikus, kurie skatino ieškoti laukimo laikotarpio simbolių prasmės bei pasvarstyti, kokios vertybės svarbiausios mūsų gyvenime. Gruodžio pirmomis dienomis Žirmūnų gimnazijoje vyko tarpmokyklinis „Advento vainiko“ konkursas. Konkursinius darbus paruošė 8d klasės merginos kartu su klasės auklėtoja Vilma Junevičiene ir 8a klasės merginos kartu su klasės auklėtoja  –  tikybos mokytoja – Rita Remeikiene. 
          Visos šios dvi komandos buvo pakviestos į apdovanojimų šventę. 8a klasės Advento vainikas buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti ir buvo apdovanotas už netikėtų sprendimų įgyvendinimą. 
          Džiaugiamės moksleivių ir mokytojų kūrybiškumu, tradicijų puoselėjimu, netikėtų sprendimų ieškojimu. 
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas