Kontaktai
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija

Vydūno g. 17A,
LT-06206 Vilnius
Tel./faks. (8~5) 279 5579

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė
Mokomoji kalba – lietuvių

Raštinės darbo laikas: I-IV 8.00-16.45 val., V 8.00-15.30 val.
Direktoriaus darbo laikas: I-IV 7.30-16.00 val., V 7.30-15.00 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.
Pavaduotojas ūkui dirba: I-V 7.00-15.30 val.
Direktorius Eugenijus Manelis
Tel. (8~5) 279 5579
El. p. eugenijus.manelis@mmazvydas.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymuiDaina Černienė
Tel. (8~5) 279 5568
El. p. daina.cerniene@mmazvydas.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Eglė Laumelienė
Tel. (8~5) 279 5356
El. p. egle.laumeliene@mmazvydas.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymuiGenė Remeikienė 
Tel. (8~5) 279 5568
El. p. gene.remeikiene@mmazvydas.lt
Direktoriaus pavaduotojas aplinkaiEvaldas Tuinyla
Tel. (8~5) 279 5356
El. p. mazvydasmokykla@gmail.com
Raštinės vedėja Marija Navickienė
Tel./faks. (8~5) 279 5579
El.p. rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
Informacija apie mokyklą
Mokyklos pavadinimas Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Adresas Vydūno 17A, LT-06206 Vilnius
El. p. rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
Tel./faks. (8 ~5) 279 5579
Mokyklos kodas 195003862
Steigėja Vilniaus miesto savivaldybės taryba
Teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Mokymo tipas progimnazija
Mokomoji kalba lietuvių
Direktorius Eugenijus Manelis
Vadybinė kategorija II vadybinė kategorija
       2013-2014 mokslo metais progimnazijoje mokosi 1408 mokiniai, dirba 115 mokytojų, iš jų 5 mokytojai ekspertai, 32 mokytojai metodininkai, 57 vyr. mokytojai, 21 mokytojas. Progimnazijoje dėstomos 4 užsienio kalbos: anglų k. (pagrindinė), prancūzų k., rusų k. ir vokiečių k. Mokykloje jau yra 5 EMILE klasės. 7 klasėse mokomasi pagal kryptingo meninio ugdymo (dailės) programą. Sėkmingai veikia moderni mokykos biblioteka. Joje vyksta mokyklos kultūriniai renginiai, vakaronės, parodos, konkursai. Mokykloje sėkmingai veikia karjeros centras. Teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos moksleiviams karjeros klausimais, organizuojami seminarai savęs pažinimo temomis. Progimnazijoje aktyvi Debatų klubo ir Europos klubo veikla. Mokiniai turi galimybę lankyti tautinių šokių kolektyvą “Žilvitis”, šiuolaikinio šokio grupę, moksleivių chorą “Šypsenėlė”, muzikos studiją “Retro”. Mokykla yra aktyvi Pilaitės bendruomenės narė, noriai dalyvauja bendruomenės renginiuose.

            2012-2013 mokslo metais mokosi 1340 mokinių, dirba 111 mokytojų, iš jų 5 mokytojai ekspertai, 31 mokytojas metodininkas, 54 vyresnieji mokytojai ir 21 mokytojas. Progimnazijoje dėstomos 4 užsienio kalbos: anglų (pagrindinė),  prancūzų, rusų ir vokiečių. Mokykloje jau yra  trys  EMILE  klasės. Šešiose klasėse mokomasi pagal kryptingo meninio (dailės) ugdymo programą. Sėkmingai veikia mokymosi ir kultūriniu centru tapusi moderni biblioteka – čia lankosi daug įžymių žmonių, vyksta konkursai, parodos. Bibliotekos darbuotojos aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje: vykdomas informacinių gebėjimų ugdymo projektas „Mažoji Lietuva“, organizuojamos Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, koordinuojamas AKIM  (aukštosios kultūros impulsai mokyklai) projektas. Mokykloje sėkmingai veikia karjeros centras: teikiamos asmeninės ir grupinės konsultacijos moksleiviams karjeros klausimais, organizuojami seminarai savęs pažinimo temomis, skleidžiama naujausia karjeros ugdymo informacija. Aktyvi Debatų klubo ir Europos klubo veikla. Progimnazijoje  yra tautinių šokių kolektyvas „Žilvitis“, šiuolaikinių šokių grupė. Moksleiviai noriai lanko chorą „Šypsenėlė“ ir muzikos studiją „Retro“. Jau dešimti metai vykdomas projektas „Vilnius – mano miestas“.

Mokykla yra aktyvi Pilaitės bendruomenės narė, noriai dalyvauja įvairiuose bendruomenės renginiuose: „Pilaitės ruduo“, „Sveikuolių šventė“, „Kalėdos Pilaitėje“, „Švarinkime pasaulį“, mokyklos choristai gieda Šv. Juozapo parapijos mišiose.

2011-2012 mokslo metais mokykla pakeičia pavadinimą. Ji tampa Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija. Kuriamos naujos tradicijos.Tęsiamas mokymas EMILE klasėse. Kryptingo meninio ugdymo programa pradedama vykdyti jau nuo 2-os klasės.  Aktyviai dalyvaujamarespublikiniame Debatų centro projekte „Debatų  metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą“ – vedamos etikos, lietuvių ir rusų kalbos pamokos bei klasės valandėles, integruojant debatų metodiką.  Išleidžiama pirmoji aštuntokų laida (123 mokiniai).

2010-2011 mokslo metaispradedama mokyklos reorganizacija: nuo rugsėjo 1-osios neformuojamos IX ir XI klasės. Mūsų mokyklos penktokų gretas papildo trys klasės iš Pilaitės vidurinės mokyklos. Viena iš šių klasių tęsia ten pradėtą kryptingo meninio ugdymo programą. Trys mūsų pirmokų klasės mokosi Pilaitės vidurinės mokyklos patalpose. Kartu su 12 Lietuvos mokyklų įkuriama pirmoji EMILE klasė, kurioje mokoma prancūzų kalbos integruojant ją į kai kuriuos mokomuosius dalykus. Mūsų VIII ir X klasių mokiniai pereina tęsti mokslus Pilaitės vidurinėje mokykloje.  Išleidžiama paskutinė – penktoji abiturientų laida (74 mokiniai).

2009-2010 mokslo metais išleidžiama ketvirtoji abiturientų laida (103 mokiniai). Diskutuojame dėl mokyklos reorganizacijos.

2008-2009 mokslo metais išleidžiama trečioji abiturientų laida (65 mokiniai). Vykdomas projektas „Draugauja Lietuvos ir Lenkijos lietuvių vaikai“ – Europos klubo ir choro „Šypsenėlė“ vaikai lankosi Punsko, Navinykų ir Seinų lietuviškose mokyklose.

2007-2008 mokslo metais mokykla švenčia dešimtmetį. Išleidžiama antroji abiturientų laida (80 mokinių). Dalinamės projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams“ gerąja patirtimis  su šalies mokyklomis. Tęsiamas Socrates projektas su Italijos Barletos miesto licėjumi – mūsų mokykloje vieši mokiniai ir mokytojai iš Italijos.

2006-2007 mokslo metais mokyklą baigia pirmoji abiturientų laida (75 mokiniai). Sėkmingai dalyvaujame nacionaliniame projekte „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams“. Vykdomas tarptautinis projektas „Muzikuoja ir draugauja Lietuvos ir Čekijos vaikai“: K. Orfo instrumentų orkestras iš Prahos vieši pas mus, o mūsų vaikų grupė svečiuojasi Prahoje. Pradedamas Socrates projektas su Italijos Barletos miesto licėjumi – mūsų mokinių grupė vyksta į Italiją.

2005-2006  mokslo metais vienuoliktų klasių mokiniai jau mokosi pagal individualias programas.  Mokykla įsitraukia į nacionalinį projektą „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams“. Mokyklos projektas „Mes – europiečiai“ laimi Vilniaus savivaldybės paskelbtą vaikų vasaros užimtumo projektų konkursą. 

2004-2005 mokslo metais mokosi net 1580 moksleivių ir 103 mokytojai. Mokiniai, pirmieji pradėję lankyti šią mokyklą, jau dešimtokai. Mes vis dar augam! Pradedamas vykdyti tęstinis informacinių įgūdžių ugdymo projektas „Mažoji Lietuva šiandieninėje mokykloje“.

2003-2004 metais mokykloje mokosi 1387 mokinai, dirba 88 mokytojai. Užmezgama draugystė su Švedijos, Rusijos ir Vokietijos mokyklomis. Mokykloje vyksta šalies konferencija „Pilietiškai aktyvus jaunimas šiandien – brandi visuomenė rytoj“. Garbės svečias – Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

2002-2003 mokslo metus pradeda 1258 mokiniai ir 73 mokytojai. Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Pilaitės bendruomene: organizuojamos bendros talkos, Užgavėnių šventimas, kalėdojimas. Pradedama draugauti su šalies mokyklomis, turinčiomis Martyno Mažvydo vardą. 

2001-2002 mokslo metais mokykloje mokosi 1079 mokiniai, dirba 70 mokytojų. Vilniaus mokytojų namuose pristatoma mokyklos veikla. Mokiniai pasipuošia mokykline uniforma. 

2001 metais Vilniaus mokytojų namai padovanoja Aleksandro Tarabildos ąžuolinę skulptūrą „Knygnešys“. Ji mena carinės Rusijos priespaudos laikus, kai buvo uždrausta lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis.

2000-2001 mokslo metais mokinių skaičius išauga iki 880. Juos moko 51 pedagogas. Šiais metais atidaroma biblioteka. Įkuriamas Europos klubas, pradedama Debatų klubo veikla.

1999-2000 mokslo metais mokytis pradeda 692 mokiniai ir 42 mokytojai. Įrengti dar 8 kabinetai. Pabaigiama statyti  mokykla ir stadionas.

1998 metais dalinai įrengtame pastate atidaroma Martyno Mažvydo mokykla – pirmoji lietuviška mokykla, pastatyta Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo. Į Rugsėjo 1-osios šventę čia susibūrė 500 pradinių klasių mokinių, 24 mokytojai ir administracija: direktorius Eugenijus Manelis, pavaduotojos Gražina Moisiejienė, Eglė Laumelienė. Mokyklos atidarymo šventėje dalyvavo patys svarbiausi šalies vadovai: prezidentas Valdas Adamkus, Vilniaus miesto meras Rolandas Paksas, švietimo ministras Kornelijus Platelis, Seimo narys Egidijus Bičkauskas, ministro patarėjas Darius Kuolys ir kiti garbūs svečiai.

1992 metais Pilaitėje pradėta statyti antroji mokykla. Joje buvo numatyta mokyti mokinius rusų kalba. Dėl pinigų stygiaus statybos nutrūko penkeriems metams. 
Mokyklos vadovybės priėmimo valandos

Kabinetas Priėmimo laikas
Direktorius
Eugenijus Manelis
(II vadybinė kategorija) 
102 kab.
Pirmadienis
Ketvirtadienis
7.30-8.00
16.00-17.30

Kabinetas Priėmimo laikas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Daina Černienė
(III vadybinė kategorija) 
202 kab.
pirmadienis
ketvirtadienis
9.00-11.00
15.00-16.45
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Eglė Laumelienė
(II vadybinė kategorija) 
103 kab.
antradieniais
trečiadieniais
7.30-8.30
7.30-8.30
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Genė Remeikienė
(III vadybinė kategorija) 
242 kab.
antradienis
trečiadienis
15.30–16.30
10.00–11.30
Direktoriaus pavaduotojas aplinkai
Evaldas Tuinyla 
104 kab.
pirmadienis
penktadienis
8.00-10.00
Mūsų mokyklą aptarnauja
Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato pareigūnai, atsakingi už teisės pažeidimų prevenciją:
  • Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistė, Kristina Bikbajeva, tel. 230 7251
  • Pilaitės policijos nuovados tyrėjas, Aurimas Boza, tel. 230 7251
  • Nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjas, Aleksandras Aniukštis, tel. 271 6466
Vilniaus miesto Savivaldybės Socialinės paramos centro Pilaitės vaikų dienos centras:
  • Socialinė darbuotoja, Ingrida Raichelienė, tel. 230 7034
Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyrius:
  • Specialistė, Sonata Mockevičienė, tel. 8 686 24174
Vilniaus miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba:
  • Vivulskio g. 29a, Vilnius, tel. 265 0912, 265 0908
Vilniaus miesto Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyba:
  • Konstitucijos g. 3, Vilnius, tel. 211 2026
Kaip mus rasti
s
Seminaras anglų kalbos mokytojams „Į mokinį orientuotas mokymas“
Rita Bakanienė / 2017 m. balandžio 27 d.
Balandžio 26 d. Martyno Mažvydo progimnazija, kaip institucinė Lietuvos anglų kalbos mokytojų
asociacijos (LAKMA) partnerė, sukvietė anglų kalbos mokytojus į praktinį seminarą „Į mokinį orientuotas
mokymas“. Mūsų progimnazijos vyresniosios anglų kalbos mokytojos Rita Bakanienė, Eglė Bridikienė,
Skaistė Poniškaitienė, Lina Spalvienė ir Renata Žemaitienė dalijosi savo gerąja patirtimi, sukaupta
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursuose, šių metų vasarį vykusiuose „Lewis School of English“,
Sautamptone, JK, kuriuose dalyvavome vykdydamos Erasmus+ KA1 projektą „Kiekvienas mokinys yra
asmenybė: personalizuotas mokymas pamokose” (Nr. 2016-1-LT-KA101-022977), bei praktiškai
išbandyta pamokose, su kolegėmis iš Vilniaus, Kauno, Širvintų, Visagino ir net Čekijos miesto Brno
mokyklų.
Seminare dalijomės savo idėjomis, kaip pasyvius mokinius paversti aktyvesniais ir paskatinti juos
daugiau dalyvauti pamokoje, aptarėme ne tik į mokinį orientuoto mokymo metodiką, bet ir mokymosi
medžiagos diferenciacijos galimybes dirbant su skirtingų gebėjimų mokiniais. Seminaro dalyviai ne tik
atnaujino savo teorines žinias, bet ir galėjo jas praktiškai pritaikyti atlikdami įvairias užduotis. Intensyviai
dirbant laikas prabėgo akimirksniu.Džiaugiamės naujomis pažintimis, galimybe pasidalinti savo žiniomis ir
pasimokyti iš kitų bei tikimės, kad ateityje galėsime dar ne kartą pakviesti kolegas draugiškai pasimokyti
vieni iš kitų!
Su liaudies daina
Danutė Kasiulevičienė / 2017 m. kovo 5 d.
Vasario pradžioje Vilniaus Savivaldybės Centrinėje miesto bibliotekoje vyko integruota lietuvių,
prancūzų kalbų, muzikos ir choreografijos pamoka „Lietuvių ir prancūzų liaudies dainų vainikas“. Joje
dainavo, šoko ir grojo įvairiais instrumentais muzikos mokytojų Svetlanos Politovos, Audronės
Lašinskienės, Kristinos Šileikienės ir lietuvių kalbos mokytojos Živilės Meškėlienės mokiniai. Pagrindinis
išvykos tikslas – pasidalinti su Vilniaus miesto gyventojais liaudies dainų grožiu. Po pristatymo dalyviai,
EMILE aštuntų ir šeštų klasių mokiniai, taip pat ir pradinių klasių mokinukių būrys, buvo susipažindinti su
bibliotekų tinklo infrastruktūra ir profesijomis. Vėliau aštuntokės Julija, Adriana ir Kotryna išsakė savo
įspūdžius: „Dainavome sutartinę „Kadujo“. Kaskart į dainą įsitraukiant kitiems bendraklasių balsams,
žodžiai ėmė painiotis. Sutartinė šiek tiek skambėjo lyg šurmulys, tačiau buvo be galo gražu. Gal todėl,
kad ją atlikome visi kartu. Gal todėl, kad šią dainą lietuviai dainuoja jau daug metų. Net sunku suvokti,
jog Lietuvoje dar vis atliekamos dainos, kurios skambėjo prieš šimtą metų. Turime didžiuotis, jog esame
lietuviai. Buvo smagu žiūrovams parodyti save, pasigirti, kad mokykloje yra mokomasi dar vienos užsienio
kalbos – prancūzų. Puikiai skambėjo daina „Dolijute“. Ši išvyka svarbi, nes galėjome kitiems priminti, jog
kalbos gali mus suvienyti ir paversti viena didele šeima. Galime kalbėti laisvai keliomis kalbomis. Gera
mintis buvo taip išvažiuoti, nes kai išmokome lietuvių ir prancūzų liaudies dainų, supratome, jog
kiekvienas lietuvis turi dainuoti. Dainos atspindi mūsų prosenelių jausmus, gyvenimo būdą ir mes tuo
didžiuojamės.“
DĖL PRIĖMIMO Į PIRMĄSIAS KLASES 2017 METAIS
Gerbiami Tėveliai,

Prašymus į pirmas klases galima teikti nuo 2017 m. kovo 1 d. Savivaldybės internetiniame puslapyje. Prašymų formos bus skelbiamos Savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas. Internetu užpildyti asmenų prašymai automatiškai perduodami prašyme nurodytai mokyklai.

Priėmimo į Vilniaus miesto mokyklas Tvarkos aprašo projektas yra paskelbtas Savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/index.php?2504564045

Patvirtintas šis aprašas bus skelbiamas ir mūsų progimnazijos svetainėje. Prašome sekti informaciją.

Administracija
Mokinių taryba 2016-2017
Eglė Laumelienė / 2017 m. sausio 24 d.
Artėjant „Veiksmo savaitei BE PATYČIŲ 2017“, kviečiama patyčias stabdyti kasdien
Genė Remeikienė / 2016 m. gruodžio 26 d.
Emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ kviečia ruoštis ir dalyvauti aštuntojoje nacionalinėje
„Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2017“, kuri kitais metais vyks kovo 20-26 dienomis.
“VAIKŲ LINIJA” i n f o r m u o j a:
Gyvenimo be patyčių idėją palaikančios švietimo ir ugdymo įstaigos, aktyvios organizacijos, socialiai
atsakingo verslo atstovai ir visi pilietiški žmonės savo veiklomis ir iniciatyvomis gali tapti „Veiksmo
savaitės BE PATYČIŲ“ dalyviais ir kartu padėti kasdien stabdyti patyčias.
„Tikėtis sumažinti patyčių mastą galime tiktai daug metų nuolatos ir kasdien dirbdami: taikydami
pasaulyje pripažintas prevencines programas mokyklose, mokydami mokytojus tinkamai reaguoti į
patyčias, skatindami aktyviau į patyčių situacijų sprendimą įsitraukti tėvus ir kviesdami plačiąją
visuomenę nepritarti patyčių apraiškoms, – teigia „Vaikų linijos“ vadovas dr.Robertas Povilaitis. –
Organizuodami „Veiksmo savaitę“, norime sutelkti visuomenės dėmesį į patyčių problemą. Kad greta
energetikos ar ekonomikos problemų pamatytume ir socialines problemas, kad galėtume įvertinti, kaip
mums sekasi mažinti patyčių paplitimą ir ar sistemingai taikome pakankamai efektyvių priemonių šiai
problemai spręsti.“
„Vaikų linija“ jau 13 metų vykdo kampaniją BE PATYČIŲ, kuria siekiama stabdyti patyčias mūsų
visuomenėje, kad tiek vaikai, tiek suaugusieji galėtų jaustis saugūs savo aplinkoje. Pastaraisiais metais
patyčių problema sulaukė svarbaus valdžios atstovų dėmesio.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė balandį iniciavo socialinę kampaniją „Už saugią Lietuvą“, kurios vienas
iš tikslų – sisteminė kova su patyčiomis mokykloje. „Vaikų linijos“ specialistai, palaikydami šią prezidentės
iniciatyvą, prisidėjo savo konsultacijomis ir paruošė rekomendacijas, kaip šalies švietimo įstaigose
užtikrinti efektyvią patyčių prevenciją. Gegužę šalies vadovė pateikė Švietimo įstatymo pataisas,
kuriomis siekiama sukurti kovos su smurtu sistemą visose šalies bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio
mokymo įstaigose. Seimui spalį pritarus šioms pataisoms, jos įsigalios nuo 2017 metų rugsėjo 1 dienos.
Vilniaus miesto savivaldybė taip pat ėmėsi aktyvesnių veiksmų, spręsdama patyčių problemą švietimo
įstaigose. Vasarą buvo patvirtinta pirmoji Lietuvoje patyčių prevencijos tvarka miesto mokyklose, prie
kurios parengimo prisidėjo ir „Vaikų linijos“ specialistai.
Tęsti darbus, stabdant patyčias ir skatinant draugišką elgesį, kitais metais kvies aštuntoji „Veiksmo
savaitė BE PATYČIŲ 2017“, prie kurios kasmet prisijungia didžioji dalis švietimo įstaigų iš visos Lietuvos.
Kartu su savo bendruomenėmis jos kuria ir vykdo įvairias patyčių prevencijai ir jų stabdymui skirtas
veiklas. Patyčių problemą padeda spręsti ir susitelkę iniciatyvos partneriai bei iniciatyvą palaikančios
organizacijos: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, „Vaiko labui“, Paramos vaikams centras, Specialiosios
pedagogikos ir psichologijos centras, Lietuvos policija, „Vaikystės sodas“, Informacinių technologijų
centras, Ryšių reguliavimo tarnyba, „Langas į ateitį“, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga,
Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvos psichologų sąjunga, Švietimo ir mokslo ministerija, Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM, Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, Kauno kino
centras „Romuva“, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus miesto psichologinė ir pedagoginė tarnyba,
Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“, Lietuvos nacionalinis dramos teatras. „Veiksmo savaitės BE
PATYČIŲ“ rėmėjai – projektas „Saugesnis internetas“, finansuojamas Europos Sąjungos, ir „Western
Union Foundation Lithuania“.
Švietimo įstaigos ir organizacijos, norinčios dalyvauti „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2017“, nuo
lapkričio 28 d. iki 2017 m. kovo 1 d. kviečiamos registruotis kampanijos „BE PATYČIŲ“ interneto
svetainėje www.bepatyciu.lt. Visi užsiregistravę dalyviai per „Veiksmo savaitę“ šioje svetainėje galės
skelbti naujienas su nuotraukomis apie vykdomas veiklas ir pasidalinti savo gerąja patirtimi ir idėjomis su
kolegomis.
„Vaikų linija“ kitų metų „Veiksmo savaite BE PATYČIŲ“ sieks atkreipti dėmesį į svarbų patyčių
stebėtojų vaidmenį.
„Analizuodami patyčių mastą, mes dažniausiai kalbame apie vaikus, kurie patiria patyčias ar
tyčiojasi. Tačiau neretai pamirštame, kad patyčiose dalyvauja ir visi matantys šią smurto formą vaikai.
Nuo jų – patyčių stebėtojų – elgesio dažnai priklauso, ar patyčios toliau vyks ir intensyvės, ar bus
sustabdytos, – aiškina „Vaikų linijos“ kampanijos BE PATYČIŲ koordinatorė Aurelija Jocaitė. – Labai
svarbu, kad patyčias matantys vaikai parodytų savo nepritarimą netinkamam elgesiui ir praneštų apie tai
suaugusiems. Kuo daugiau patyčias stebinčių vaikų papasakos apie tai suaugusiems, kuriais pasitiki, tuo
daugiau patyčių bus sustabdyta.“
Norėdama paskatinti stabdyti patyčias mokyklose, „Vaikų linija“ kviečia mokinius dalyvauti dviejuose
konkursuose, kurių nugalėtojai bus apdovanoti per „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2017“.
Dainuojantys ir grojantys mokiniai kviečiami susiburti į kūrybinę komandą ir sukurti dainą mokinių
dainų konkursui „Patyčios bijo tavo nepritarimo!“. „Vaikų linija“, bendradarbiaudama su Lietuvos
nacionaliniu dramos teatru, šiuo konkursu skatina jaunuosius kūrėjus žodžiais ir muzika paraginti
bendraamžius nelikti pasyviais patyčių stebėtojais ir stabdyti patyčias, parodant joms nepritarimą.
Daugiau informacijos apie konkursą rasite čia: goo.gl/3lRH5k
Tuo tarpu mokiniai, kuriems artimesni vizualūs menai, kviečiami dalyvauti „Vaikų linijos“ rengiamame
plakatų konkurse „Patyčios bijo tavo nepritarimo!“. Savo idėjas, kaip paskatinti patyčių stebėtojus
stabdyti patyčias, mokiniai kviečiami pasirinkta menine technika kūrybiškai atskleisti jų sukurtame
plakate su šūkiu. Daugiau informacijos apie šį konkursą rasite čia: goo.gl/e0Wf6E
2017 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas