Sveikiname 8 d klasės komandą, laimėjusią antrąją vietą viktorinoje apie Didžiąją Britaniją!
Rita Bakanienė / 2017 m. spalio 11 d.
2017 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijoje vyko Vilniaus miesto viktorina 8 klasių
moksleiviams „Ar pažįsti Didžiąją Britaniją?”. Mūsų mokyklai atstovavo 8 d klasės moksleivių komanda –
Ugnė Bikulčiūtė, Gratas Jaudzemas, Pijus Vainius ir Grigas Vansevičius- lakoniškai pasivadinusi Team 8D.
Komandos šūkis „It’s nice to be wise” buvo pasirinktas neatsitiktinai, juk jie buvo nusiteikę tikrai
ryžtingai!
Viktorinoje mūsų moksleiviai laimėjo garbingą antrąją vietą, tad kartu su kitomis komandomis
prizininkėmis buvo pakviesti apsilankyti Jungtinės Karalystės ambasadoje. Juk įdomu susipažinti su
ambasadoriumi bei sužinoti, kokios yra ambasados funkcijos, kokie žmonės ten dirba, kokiais klausimais
galima į juos kreiptis.
Ekskursijos pabaigoje moksleiviai vaišinosi tikra angliška arbata su pienu bei tradiciniais angliškais
pyragėliais.
Mokinius ruošė ir lydėjo mokytojos Rūta Žilinskaitė ir Rita Bakanienė.
Sveikiname nugalėtojus!
Mokslo festivalis “Erdvėlaivis Žemė”
Jovita Ragauskaitė / 2017 m. spalio 3 d.
Rugsėjo 19 d. 4 f klasės mokiniai vyko į kasmetinio mokslo festivalio “Erdvėlaivis Žemė” renginius.
Lankėmės Vilniaus Universiteto Chemijos ir geomokslų fakultete paskaitoje “Mineralų ir uolienų
pasaulis”.
Fakulteto muziejuje apžiūrėjome didžiulę mineralų ir uolienų ekspoziciją, galėjome liesti įvairias
uolienas, sužinojome, kaip geologai atpažįsta iš pažiūros panašias uolienas (glostėme, uostėme, piešėme,
net lašinome druskos rūgšties tirpalą ir laižėme), tyrinėjome jas pro mikroskopą, sužinojome, jog kadaise
ir Lietuvoje būta aukštų kalnų, o norint tapti tikru geologu reikia mokytis net 22 metus…
Į ekskursiją su išmaniuoju
Leonora Semaško / 2017 m. spalio 2 d.
Norėdami skatinti inovatybių tecnologijų ir informacinių sistemų taikymą išvykų metu mūsų progimnazijos
mokiniai sukūrė interaktyvų žemėlapį “Vilnius -mano miestas”. Pasinaudodami šio žemėlapio teikiamomis
galimybėmis ir naudodami išmanuosius telefonus 6pp klasės mokiniai, lydimi auklėtojos Agnės
Adamonytės, keliavo po Vilniaus senamiestį ir susipažino su senamiesčio istoriniais bei kultūriniais
objektais. Naudotos GIS technologijos padeda ugdyti analitinį mąstymą,erdvinį suvokimą bei
kūrybiškumą. Mokiniai greitai surado informaciją apie dominančius objektus, ja pasidalino su draugais ir
auklėtoja. Turėdami tokią galimybę ir kompetencijas galės su tėvais ir miesto svečiais drąsiai keliauti
po Vilniaus senamiestį ir jiems pateikti išsamią informaciją apie mūsų miestą.
Rūšiuokime!
   
    Rugsėjo 19 d. 7 D klasės mokiniai turėjo galimybę  biologijos pamokoje–paskaitoje išgirsti  apie atliekų tvarkymo galimybes Lietuvos savivaldybėse. Pamoką vedė projekto „Mes rūšiuojam‘‘ atstovės Oksana ir Veronika.
    Specialistės papasakojo, kur dėti atliekas, kurių negalima mesti į bendrą buitinių atliekų konteinerį.  Viešnios priminė, kad statybų, remonto ir griovimo atliekos turi būti išvežamos į numatytas rūšiavimo vietas, o ne paliekamos pamiškėse.
    Kiekvieno žmogaus pastangos rūšiuoti atliekas yra labai svarbios, nes rūšiuodami prisidedame prie švaresnės aplinkos kūrimo ne tik savo rajone, bet ir visame pasaulyje. Ši pamoka – tai startas mūsų mokyklos naujam Erasmus+ programos KA2 (219) tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektui ,,Keičiame įpročius-keičiame pasaulį’’. Kartu su mūsų mokyklos mokytojais ir mokiniais šiame projekte dalyvaus Suomijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Vokietijos mokyklų atstovai.            
   Projektu siekiama prisidėti prie ekologiškesnės ateities ir švaresnės aplinkos kūrimo. Įvairiomis trumpalaikėmis ir ilgalaikėmis projekto veiklomis skatinsime mokyklos ir vietos bendruomenės narius keisti atsakingo vartojimo, atliekų rūšiavimo, energijos ir geriamojo vandens vartojimo įpročius.
     Keisdami savo kasdienius įpročius prisidėsime prie globalių aplinkos pokyčių!
                                                                                                     Mokytoja Rūta Cvirkienė
Gyva atmintis
    Rugsėjo 23-ąją minima Lietuvos žydų holokausto diena, nes 1943 m. rugsėjo 23 d. vokiečių okupacinės valdžios nurodymu buvo likviduotas Vilniaus getas.
    Nuo seniausių laikų Vilniuje gyveno žydai. Jų bendruomenė buvo didžiausia Europoje. Štai 1940 m. Lietuvoje gyveno net apie 215 000 žydų. Vien tik Vilniuje daugiau negu 57 000. Todėl Vilnius buvo vadinamas Lietuvos žydų Jeruzale.
    Prasidėjus II-ajam pasauliniam karui, hilerininkai ėmė naikinti žydus visoje Europoje. Lietuvoje buvo nužudyta  apie 200 000 žydų tautybės žmonių.
    Mūsų mokykla kiekvienais metais mini šią skaudžią istorinę datą. Šiais metais iš akmenėlių dėliojome žydų tautos simbolį – Dovydo žvaigždę.  Istorijos mokytojos Liuda Šulskienė, Zinaida Šimkuvienė ir Daiva Augulienė supažindino mokinius su žydų tautos istorija, tragedijos mastu. Akmenys žydų kultūroje – amžinos atminties simboliai.
                                                                                              Mokytoja Liuda Šulskienė
Mokinių Taryba kviečia susiburti 5-8 klasių moksleivius
Mokinių Taryba kviečia susiburti 5-8 klasių aktyvius, sumanius, kūrybingus ir protingus moksleivius.
Susirinkimai vyksta pirmadieniais ir ketvirtadienį po 6 pamokų aktų salėje.
Erasmus + projekto mokymai Italijoje
Edita Juknienė / 2017 m. birželio 27 d.
Birželio 19 – 23 dienomis 5 pedagogų komanda iš mūsų mokyklos
lankėsi kvalifikacijos tobulinimo kursuose: „Identify the Hidden Talent
in Your Classroom”, kurie vyko Italijos mieste Palermo. Šie
kvalifikacijos kursai – tai „Erasmus +“ (KA1) bendrojo projekto
paskutinioji dalis. Projektas finansuojamas Europos komisijos lėšomis,
kursų organizatorius: „Dorea
Educational Institute“.
Kursuose dalyvavo: anglų kalbos
mokytojos Renata Žemaitienė ir Lina
Spalvienė, informacinių technologijų
mokytoja Edita Juknienė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Eglė Laumelienė
bei matematikos mokytoja Irina
Jakubauskienė.
Mokymus vedė didesnę nei 25 metų
patirtį šioje srityje turinti lektorė Luisa
Panichi, kuri yra ne tik yra savo srities
profesionalė, bet ir mėgsta
eksperimentuoti su skirtingais mokymo
metodais.
Kartu su mūsų mokyklos mokytojomis
grupėje dalyvavo ir mokytojai iš
Kroatijos, Vengrijos, Ispanijos, Kipro.
Visą savaitę mūsų mokytojos sėmėsi
žinių apie tai, kaip atpažinti talentingus
vaikus klasėje, gavo daug naudingos metodinės ir profesinės informacijos, dalyvavo įvairios sudėties bei
pobūdžio darbo grupėse atlikdamos tikslingas užduotis, jas pristatinėjo, dalijosi savo asmenine patirtimi.
Projekto dalyvės įgytas kompetencijas panaudos mokymo procesui, kuris būtų labiau pritaikytas gabiems
bei talentingiems vaikams. Mokytojos nekantrauja sulaukti rudens, kad galėtų savo įgytomis žiniomis ir
patirtimi pasidalinti su kitais mokytojais.
Martyno Mažvydo mokyklų susitikimas: prisiminimų takais
Jau penkiolika metų tęsiasi draugystė tarp penkių Lietuvos mokyklų, pavadintų Martyno Mažvydo
vardu. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Tauragės ir Nemakščių ugdymo įstaigos pirmos lietuviškos knygos
autoriaus atminimą įprasmina įvairiais darbais, su ypatinga atida lietuviškam žodžiui, minties šviesai ir
vidinei kultūrai.
Kas penkeri metai mažvydiečiai susirenka į didžiulį sambūrį pasidalinti savo nuveiktais darbais,
džiaugsmais, sėkmėmis ir rūpesčiais. Šiemet susitikimas įvyko birželio 16 dieną Nemakščių gimnazijoje.
Svečius pasitiko stilizuotais folkloriniais rūbais pasipuošusios gimnazistės, paruošusios nepaprastai šiltą
pasveikinimo koncertą su eilėmis, dainoms ir šokiu.
Oficialiojoje susitikimo dalyje mokyklų atstovai apsikeitė dovanomis, pristatė savo veiklos kryptis,
papasakojo, kuo šiandien gyvena kiekviena mokykla. Vilniaus M. Mažvydo progimnazijos atstovai (V.
Purelis, I. Zujevas, D. Kasiulevičienė, V. Likšienė, V. Subačiūtė, D. Karpavičiūtė, E. Bridikienė, E.
Spėčiuvienė, K. Žebrauskaitė – Šileikienė) atliko M. Mikutavičiaus dainą „Trys milijonai“ lietuvių kalbos
mokytojo Igorio Zujevo sukurtu tekstu: „nesikankink dėl Adomo, bet verta kovot ligi galo dėl jo ateities…
“, juo tarsi parodydami, kad nesvarbu, kokius perversmus išgyvename ir kokias veiklas įgyvendiname –
mums svarbiausia yra mokinys. Dainai pritarėme instrumentais, vieną iš jų – ritmo dėžę, pagamintą
muziko Tado Šileikos – dekoravo mūsų mokyklos mokiniai, vadovaujami dailės mokytojos Mildos
Tverkutės. Ant vieno dėžės šono yra užrašas „MMP“ – Martyno Mažvydo progimnazija. Šis instrumentas
apkeliavo ne vieną renginį Vilniuje, pristatydamas mūsų mokyklos muzikavimo tradicijas drauge su
muzikos mokytoja ir MMP („Muzika – mūsų pomėgis“) grupės vadove Justina Kriščiūnaite. Iš renginio
šeimininkės gavome inovatyviausios mokyklos nominaciją, drauge pasidžiaugėme kitų mokyklų
apdovanojimais.
Nemakščių gimnazijos direktorė prisiminė, kad kiekviename mažvydiečių susitikime svečių laukė
įvairūs iššūkiai ir tądien pažadėjo taip pat įdomių atradimų – mes jų tikrai patyrėme. Pirmiausia
aplankėme vietinę Nemakščių įžymybę – Aštuonračio muziejų, kuriame sukaupta daugybė senų
eksponatų – žemės ūkio padargų, buities įrankių, automobilių, motociklų ir panašiai. Nemakščių klebonas
Lurde drauge su dalyviais sukalbėjo maldą ir uždegė žvakę mažvydiečių vienybės vardan. Po ypatingai
skanios laužo sriubos laukė kelionė į legendomis ir mitais apipintą Molavėnų piliakalnį, kuriame, manoma,
galėjo būti garbingieji Pilėnai. Ekskursijos vadovas vedžiojo Šešuvio pakrantėmis ir priešpilių takais,
apibūdindamas kiekvieną žolyną ir jo galias, pasakodamas padavimus apie vietinių velnių „dėka“
atsiradusias brastas, užtvankėles ir kalveles. Unikali vieta – „bliūdu“ vadinama dauba savo akustinėmis
savybėmis galėtų prilygti senovės Graikijos amfiteatrams.
Kai atėjo metas smagiausiai šventės daliai – vaišėms ir šokiams su vietiniais muzikantais, svarų
žodį tarė dangus, pasiuntęs tokią liūtį, kad nei skėčiai, nei karšto troškinio pilni dubenys neatlaikė šios
šlapios konkurencijos, ir mes jau pakeliui namo mintyse niūniavome bene vienintelę spėtą išgirsti
melodiją „Parašyk, parašyk man laiškelį…“. Tad siunčiame nuoširdų padėkos laiškelį įsimintinos šventės
šeimininkei Nemakščių progimnazijai ir visiems mažvydiečiams. Gražios vasaros!
Muzikos mokytoja Kristina Žebrauskaitė – Šileikienė
Edukacinė išvyka į Lietuvos Hidrometeorologinę tarnybą
Leonora Semaško / 2017 m. birželio 2 d.
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 6 klasės mokiniai gegužės 9 d. buvo pakviesti į
Lietuvos Hidrometeorologinę tarnybą susipažinti su sinoptikų, hidrologų, meteorologų veikla.
6kl.geografijos dalyko pamokų metu supažindinama su orais, klimato sąvoka, sinoptiniu
žemėlapiu. Tarnybos darbuotojai papasakojo apie jau nuo XVIII a. vykdomus meteorologinius
stebėjimus, supažindino su šiuolaikinėmis technologijomis, kurių pagalba sudaromi sinoptiniai
žemėlapiai.
Mokiniai domėjosi, kaip rengiamos meteorologinės prognozės, kokios gaivalinės nelaimės
būna Lietuvoje, kodėl nyksta ozono sluoksnis. Į visus mokinių klausimus atsakė tarnybos specialistai.
Geografijos mokytojas I.Merkys supažindino mokinius su senoviniais prietaisais, kurie buvo
naudojami Vilniaus universiteto observatorijoje.
Kontaktai
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija

Vydūno g. 17A,
LT-06206 Vilnius
Tel./faks. (8~5) 279 5579

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė
Mokomoji kalba – lietuvių

Raštinės darbo laikas: I-IV 8.00-16.45 val., V 8.00-15.30 val.
Direktoriaus darbo laikas: I-IV 7.30-16.00 val., V 7.30-15.00 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.
Pavaduotojas ūkui dirba: I-V 7.00-15.30 val.
Direktorius Eugenijus Manelis
Tel. (8~5) 279 5579
El. p. eugenijus.manelis@mmazvydas.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymuiDaina Černienė
Tel. (8~5) 279 5568
El. p. daina.cerniene@mmazvydas.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Eglė Laumelienė
Tel. (8~5) 279 5356
El. p. egle.laumeliene@mmazvydas.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymuiGenė Remeikienė 
Tel. (8~5) 279 5568
El. p. gene.remeikiene@mmazvydas.lt
Direktoriaus pavaduotojas aplinkaiEvaldas Tuinyla
Tel. (8~5) 279 5356
El. p. mazvydasmokykla@gmail.com
Raštinės vedėja Marija Navickienė
Tel./faks. (8~5) 279 5579
El.p. rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
2017 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas