Kazys Saja: Kūrėjas yra mumyse
Danguolė Matulevičienė / 2018 m. balandžio 23 d.
2018 metų baladžio 10 dieną bibliotekoje sulaukėme garbingo svečio, pas mus viešėjusio prieš trylika
metų. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras ir rašytojas, Kazys Saja, paaiškino, kad tai apie
jį nieko nepasako: ,,Svarbiausia, kad man jau 85-eri metai, esu labai daug gyvenime patyręs ir daug
prisimenu”. Tai, ką kalbėjo rašytojas, mokiniams buvo ir įdomu, ir aktualu. Jis palietė nesenstančią temą
apie asmenybės ugdymą: prisiminė jam brangius mokytojus, padėjusius išlaikyti jautrią sąžinę ir tesėti
draugui duotą žodį.
Svečias dalijosi ir savita pasaulėjauta bei laimės samprata: ,,Mes atsiradom ne be reikalo. Nėra nieko
vienodo šiam pasauly. Nebeždžioniaukim viens nuo kito. Būkim saviti ir nebijokim pasakyti, kad esame
kitokie. Kūrėjas nesinaudojo liniuote. Nėra nieko tobulo. Yra tik idealai, tarsi žiburiai, padedantys siekti
tobulumo. Dalindamas autografus kartais užrašau: ,,Tėve mūsų, kurs esi mumyse“. Šią mintį viena
mergaitė apibendrino, kad dabar jai aišku, jog: ,,Kitam žmogui parodytas gerumas ir yra Dievo atspindys
mumyse“.
Nors susitikimui aštuntokai pasiruošė daugybę klausimų, tespėjo užduoti tik keletą – esminių. Rašytojas
žinojo, kas rūpi šiuolaikiniams paaugliams, todėl susitikimo pabaigoje mokiniams beliko pastebėti: ,,Jūs
atsakėte net į tuos klausimus, kurie nebuvo garsiai pasakyti”.
Maistas: kuo arčiau namų
Lina Spalvienė / 2018 m. balandžio 21 d.
Ar pirkdami maisto produktus perskaitote, iš kur jie
atkeliavo? Tikriausiai retai paskaičiuojate avokado ar citrinos
kelią nuo jų auginimo vietos iki stalo. Pavyzdžiui, Meksikoje
užauginta žalioji citrina keliauja net 9902 km., kol pasiekia mūsų
virtuves.
Balandį, tęsdami projekto ,,Keičiame įpročius, keičiame
pasaulį‘‘ (,,Changing Habits, Changing the World‘‘) veiklą, ,,
Erasmus+‘‘ klubo nariai domėjosi, kokį poveikį aplinkai daro
maisto ir gėrimų transportavimas. Po ilgų ieškojimų ir diskusijų nusprendėme, jog maisto
transportavimas daro didelę žalą orui, vandens telkiniams, gyvūnams, augalams ir mums patiems. Kol
pasiekia mūsų stalą, maisto produktai ir gėrimai nukeliauja įvairius atstumus, kurie vadinami „Maisto
myliomis“. Kuo mažiau nukeliautų „Maisto mylių“, tuo mažesnis į atmosferą išmetamo anglies dvideginio
(CO2) kiekis. Vadinasi, rinkdamiesi vietinius maisto produktus ar užsiaugindami juos savo darže,
darytume mažesnį neigiamą poveikį aplinkai.
Jeigu norite, kad jūsų ekologinis pėdsakas būtų kuo mažesnis, neužmirškite:
• Rinktis vietinius maisto produktus;
• Darže ar ant palangės užsiauginti savo daržovių bei prieskoninių augalų;
• Maisto produktų pirkti tik tiek, kiek reikia, kad vėliau nereiktų išmesti;
• Apsipirkti kuo arčiau namų ir į parduotuvę keliauti pėsčiomis ar dviračiu.
Džiaugiamės, kad bendraminčių ratas tik didėja! Prie ,,Erasmus+‘‘ projekto veiklos prisidėjo
smalsūs, entuziastingi 1b klasės mokiniai ir jų mokytoja Vilija Malinauskienė. Jie įrodė, kad žaliąjį daržą
galima turėti net ir ant palangės. Mokinukai iš panaudotų plastikinių butelių darė vazonėlius ir į juos sėjo
krapus, ridikus, salotas bei svogūnėlius. Susitikę su septintokais Ryčiu (7b), Alina (7b) bei Gerda (7e) ir
išklausę pristatymą apie maisto transportavimo poveikį aplinkai, pirmokai išsiaiškino, kaip svarbu rinktis
vietinius produktus arba juos auginti patiems.
Kviečiame pasekti įkvepiančiu mūsų pirmokų pavyzdžiu ir suskubti imtis sodo ir daržo darbų!
,,Erasmus+” klubo komanda
1b klasės mokiniai ir mokytoja Vilija Malinauskienė
Mokau ir mokausi sėkmei – geroji patirtis
Eglė Bridikienė / 2018 m. balandžio 18 d.
,,Siekdami mokinius sėkmingai
mokyti, privalome nuosekliai mokytis
patys, nuolat papildyti savo žinias ir
semtis patirties vieni iš kitų. Kasdien
mokomės iš kolegų, mokinių ir aplinkos
– tik svarbu nepamiršti, jog mus supa
neišsemiami idėjų šaltiniai, ir jais
pasinaudoti.”
Apžvelgdama dešimties
modulių nuotolinį Britų tarybos ir
Ugdymo plėtotės centro „Mokome
sėkmei“ kursą, anglų kalbos vyresnioji
mokytoja Eglė Bridikienė skaitė
pranešimą Alytuje vykusioje
regioninėje parodoje „Sužinokime.
Tobulėkime. Veikime“. Mokytoja
pristatė, kaip kurso medžiaga buvo
pritaikyta pamokose, pateikė pavyzdžių,
kaip naudotis komiksų kūrimo
programa mokantis naujų žodžių. Taip pat dalinosi
idėjomis, kaip projektuose taikyti „Pinterest.com“.
Ypatingą dėmesį skyrė refleksijai – kaip pamokos
filmavimas naudojant „Iris connect“ įrangą padėjo
suprasti gerosios patirties dalijimosi svarbą.
Norite sužinoti daugiau? Pamatykite patys!
Tūkstantmečio penktokų kovos tęsiasi
Diana Kadzevičienė / 2018 m. balandžio 13 d.
Kovo 20 dieną 5b klasės mokinys Tadas Gerulskis dar kartą kvietėsi klasės draugus į laidą „Lietuvos
tūkstantmečio vaikai“. Šį kartą jis dalyvavo finale. Sirgalių komandai vadovavo Tado pirmoji mokytoja
Vilija Malinauskienė. Mokytojas Gražvydas Sereičikas antrąkart padėjo Tadui pelnyti tašką.
Kaip penktokams sekėsi finale, ar parsivežė jaunieji Mažvydiečiai pergalę, matysite balandžio 29 dieną
10:30 per LRT kanalą. Žiūrėkite ir dalyvaukite!
Civilinės saugos pratybos 2018 04 12
Eglė Laumelienė / 2018 m. balandžio 12 d.
2018 m. balandžio 12d. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko Civilinės saugos pratybos.
Garsinis pavojaus signalas buvo paskelbtas 9.00 val. Garsiakalbiu buvo informuojama, kad mokyklos
patalpose kilo gaisro pavojus. Visos mokyklos patalpos buvo paliktos tuščios per 4 min., moksleiviai ir
darbuotojai susirinko stadione. Patikrinus patalpas ir įsitikinus, kad jose žmonių nebeliko, po penkių
minučių pavojaus signalas buvo atšauktas. Moksleiviai, mokytojai, valgyklos darbuotojai ir techninis
personalas grįžo į darbo vietas ir tęsė užsiėmimus.
Civilinės saugos pratybos buvo fiksuojamos vaizdo kamera, taip pat fotografuojama.
Marškinėliai su mokyklos emblema
Kūno kultūros pamokoms, dalyvavimui olimpiadose, išvykose ir pan. rekomenduojame vilkėti polo ar
sportinius marškinėlius su mokyklos emblema. Išsamesnė informaciją suteiks klasės auklėtojai.
Viktorina „Dekalogas ir Šventasis Raštas“ 6 klasių mokiniams
Rita Zašauskaitė / 2018 m. kovo 24 d.
          2018 m. kovo 22 dieną Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centre vyko jau tradicine tapusi viktorina „Dekalogas ir Šventasis Raštas“ 6 klasių mokiniams. Viktorinos tikslas – žinių apie Dekalogą įtvirtinimas, tikėjimo pažinimo gilinimas, Šventojo Rašto skaitymas, komandinio darbo įgūdžių formavimas. Dalyvavo 8 mokinių komandos iš Vilniaus arkivyskupijos bendrojo lavinimo švietimo įstaigų. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos komandą sudarė 6d klasės mokiniai:
1. Adote Nojus Yannick Bolade
2. Sėliukaitė Aurelija
3. Ruškutė Liveta
4. Žižytė Emilija 

          Džiaugiamės mokinių pasiekimais bei sveikiname šiuos mokinius ir tikybos vyr. mokytoją Ritą Remeikienę laimėjus III-ąją vietą.
Septintų klasių viktorina ,,Aš labai myliu Lietuvą”
Rita Zašauskaitė / 2018 m. kovo 22 d.
          Š. m. kovo 6 d. 7 tų klasių moksleiviai dalyvavo viktorinoje ,,Aš labai myliu Lietuvą”, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Viktorinos tikslas – ugdyti moksleivių patriotizmą, meilę savo Tėvynei, gilinti mokinių istorines žinias ir gebėjimus. Mokiniai labai atsakingai ruošėsi šiai viktorinai ir teisingai atsakė į daugelį klausimų. 8a klasės mokiniai patriotinėmis dainomis gražiai užpildė viktorinos intarpus. Viktoriną sumaniai vedė mokytoja Rita Remeikienė. Klausimų ir viso renginio sumanytojos – istorijos mokytojos Daiva Augulienė ir Liuda Šulskienė.              
           Socialinių mokslų metodinė grupė dėkoja visoms 7-toms  klasėms už aktyvų dalyvavimą ir sveikina nugalėtojus :                                                                
                                                       I vieta  – 7 d klasė                                                           
                                                     II vieta – 7 b klasė                                                          
                                                         III vieta – 7 p klasė                                                              


Socialinių mokslų metodinė grupė
Mokausi – vadinasi, esu
Edita Košinskaitė / 2018 m. kovo 21 d.
Kovo 21 d. skelbiama „Tarptautinė bėgimo iš pamokų diena“. Ta proga mokyklos antro aukšto fojė
papuošta stendu, pripildytu žymių žmonių mintimis apie mokymosi ir skaitymo reikšmę, o ji tikrai didelė!
„Skaityti – vadinasi, gyventi, nes gyventi, vadinasi, žinoti, pažinti, suprasti.“ (M. Driuonas)
Progimnazijos mokiniai dalyvavo „Tūkstantmečio vaikuose“
Diana Kadzevičienė / 2018 m. kovo 18 d.
Kovo 6 dieną mūsų mokyklos penktų klasių mokiniai Tadas Gerulskis (5b) ir Gabrielė Gaižiūnaitė (5e)
dalyvavo TV laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ filmavime. Juos lydėjo gausios palaikymo komandos ir
mokytojai – Rūta Cvirkienė, Diana Kadzevičienė ir Gražvydas Sereičikas.
Ar žinojote, kad pasaulyje yra gyvųjų akmenų, o gal įvardytumėte, kaip vadinamas laivas, kurį
valdydamas, irkluotojas klūpi? Į tokius klausimus turėjo atsakyti jaunieji televizijos dalyviai. Taigi,
pirmieji žingsniai buvo jaudinantys, gal kiek nedrąsūs, juk prireikė ne tik žinių, bet ir loginio mąstymo.
Ne mažiau jaudinanti buvo palaikymo komandų misija. Draugai skandavo, keldami ryškiaspalvius
plakatus, buvo pasipuošę trispalviais kaklaraiščiais ir peteliškėm.
Džiaugiamės mokinių sėkme ir kviečiame visus sekti Gabrielės ir Tado pavyzdžiu, nebijoti iššūkių,
dalyvauti, mokytis ir atrasti. Kaip sekėsi Tadui ir Gabrielei? Tai sužinosite balandžio 29 dieną 10.30 val.
per LRT televiziją pažiūrėję laidą „Tūkstantmečio vaikai“.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Diana Kadzevičienė,
biologijos mokytoja Rūta Cvirkienė,
istorijos ir etikos mokytojas Gražvydas Sereičikas
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas